Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Hva er det med strømprisene?

Startet av Mobileum, fredag 16. juli 2021, klokken 13:06

« forrige - neste »

Counterpointer

Sitat fra: ToWalkOrDrive på fredag 10. mars 2023, klokken 09:29
Sitat fra: Counterpointer på fredag 10. mars 2023, klokken 08:56

Legger inn bare et utsnitt siden det er Pluss+ artikkel jeg ikke har tilgang til.

Selv om jeg dessverre har null tro på at noen vinner frem i retten på generelt grunnlag hadde det vært interessant å hørt om Høyesterett mente strømprisen brøt med menneskerettighetene. Det burde være like beskyttet som retten til å utøve kultur.

Veldig bra at noen orker å ofre noe for saken. Hadde dette vært i Frankrike hadde stortinget vært dynget ned i kumøkk og biler veltet i gatene. Litt rart det ikke er vurdert i Høyesterett siden så mange mener det kan være ulovlig. På den annen side: dersom høyesterett hadde sagt: "De høye prisene er ulovlig", så ville nok bare Arbeiderpartiet sagt: "Det var dumt høyesterett synes det var ulovlig. Vi skal sette ned en komité som skal om 506 dager, dersom noen protesterer, vurdere å sette ned en til komité, for å finne en løsning på dette. Høyesterett har ikke sagt konkret hva som må gjøres, så dette er veldig vanskelig. Men vi følger situasjonen nøye." 
Det kan du si, men om det hadde kommet noe fra Høyesterett om urimelig pris på strøm kunne jo alle bare sluttet å betale strømregning. Veldig vanskelig å inndrive om  Høyesterett hadde sagt det var ulovlig.

Men hele konseptet er nær utopi så lite grunn til å utdype det veldig konkret.

hELgenen

Høyesterett kan vel ikke si noe som helst om dette?

Dersom et firma i Tyskland var villig til å betale 60 kroner literen for melka og hadde behov for ca 10% av melkeproduksjonen i Sør Norge hos Tine og ga løpende bud på 60 kroner literen for 10% av produksjonen til Tine - ville da det være helt ok å sette prisen til 60 kroner literen på all melk i Sør Norge (både fra Q meierene og Tine)
Det er jo dette som er kjernen i dette.

Counterpointer

Skulle ikke tro at noen vindmøller skulle bryte med menneskerettighetene heller på grunnlag av kultur. Så hva Høyesterett kan si noe om er ikke begrenset på noen måte

hELgenen

Sitat fra: Counterpointer på fredag 10. mars 2023, klokken 10:29
Skulle ikke tro at noen vindmøller skulle bryte med menneskerettighetene heller på grunnlag av kultur. Så hva Høyesterett kan si noe om er ikke begrenset på noen måte

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bgQVbg/over-500-dager-og-fortsatt-faa-svar-derfor-tok-fosen-saken-saa-lang-tid


VG har forsøkt å nøste litt i dette. En ting som ikke står her - som jeg har fått snappet opp - er at departementet faktisk har spurt etter en del faglige råd der spørsmålene er stillt slik at man vil vite noe om samenes evne til å drive reindrift vinterstid på Fosen. Jeg vet ikke om dette er rett - men om det er det - så mener jeg man i departementet faktisk har forsøkt å finne frem til argumenter som taler mot samenes evne til å drive reindrift der oppe. Håper alle sider av saken kommer frem i media. Vi kan ikke ha det slik i et demokrati at noen,etter dommen i høysterett, fortsatt leter etter argumenter for å diskreditere motparten.  Støre var jo fremme i media først og forsøkte seg på en omtale av saken på en måte som definitivt kunne peke i en retning at han ikke var enig i høysterettsdommen og at de i regjeringen nå satt å telte litt på fingrene om de ville akspetere at det faktisk var et pågående brudd på menneskerettighetene der oppe  - så etter massivt press og masse demostrasjoner så falt han ned på at det beste ville være å kjøre en litt mer forsonende tone

Man kan være for og imot vindkraft - men uansett hva man er - så må man ha en regjering som respekterer domstolene. Ønsker ikke at vi skal få en "bibi" her i Norge på sikt........

jlan

Sitat fra: RJK på torsdag 09. mars 2023, klokken 21:56
Ulempen er som flere har antydet, mindre incitament til å flytte forbruket til timer som reduserer presset på strømnettet.

Må riktignok si at selv har jeg svært store problemer med å se at det er et reelt problem siden nettet uansett må takle perioder med høyt samtidig forbruk på visse vinterdager med svært kaldt vær i store deler av landet.
Det er ikke bare presset på strømnettet det er snakk om, det skal jo timemaksimum ta seg av. Men det er også gunstig at folk bruker strøm til lading, vannvarming mm. når det er overskudd på vindkraft. Det gjør at vannkraftverkene kan spare på vannet, og pristoppene blir dermed lavere. Så jeg er for månedsberegning av støtte, men avkortet slik at støtten i en bestemt time ikke kan være høyere enn kostnaden.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
2021-        : TM3 LR 82kWh HF

hELgenen

#6410
Sitat fra: jlan på fredag 10. mars 2023, klokken 11:02
Sitat fra: RJK på torsdag 09. mars 2023, klokken 21:56
Ulempen er som flere har antydet, mindre incitament til å flytte forbruket til timer som reduserer presset på strømnettet.

Må riktignok si at selv har jeg svært store problemer med å se at det er et reelt problem siden nettet uansett må takle perioder med høyt samtidig forbruk på visse vinterdager med svært kaldt vær i store deler av landet.
Det er ikke bare presset på strømnettet det er snakk om, det skal jo timemaksimum ta seg av. Men det er også gunstig at folk bruker strøm til lading, vannvarming mm. når det er overskudd på vindkraft. Det gjør at vannkraftverkene kan spare på vannet, og pristoppene blir dermed lavere. Så jeg er for månedsberegning av støtte, men avkortet slik at støtten i en bestemt time ikke kan være høyere enn kostnaden.

Det er jo ikke nødvendigvis "problem i nettet" som gjør at man bør forsøke å jevne ut forbruket - det har også noe med nettap å gjøre. Jo mer effekt man dytter inn - jo mer tap får man jo. Mao. man utnytter ikke energien på best mulig måte dersom man presser nettet mot maks. Så det å jevne ut forbruket er heldig for å ikke kaste bort energi også. Mye effekt gir både nettap - men er også ugunstig mhp å drifte kraftverkene. Å produsere jevnt på bestpunkt er en vesentlig energibesparelse også......F.eks kan det være store forskjeller på hvor mye vann man forbruker sett opp mot effekt man får ut.  Det gjelder å ikke "kaste vann på havet" bare for å øke effekten marginalt.

jlan

#6411
Sitat fra: hELgenen på fredag 10. mars 2023, klokken 10:53
Man kan være for og imot vindkraft - men uansett hva man er - så må man ha en regjering som respekterer domstolene. Ønsker ikke at vi skal få en "bibi" her i Norge på sikt........
Det er klart at høyesterett må respekteres, men man kan foreslå "avbøtende tiltak", og evt. få en ny dom på det. Å tilbakestille naturen 100% vil uansett være vanskelig.

Det man også bør se på for fremtidige saker, er definisjonen av urfolk. Jeg tilhører for eksempel folkegruppen Hordene, som har bodd i Hordaland mye lengre enn samene har bodd i Trøndelag. Fiskerettene våre og kulturen rundt det er truet av fiskeoppdrett, regulering av elver og havvindkraftverk. https://no.wikipedia.org/wiki/Horder_(folkegruppe)

2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
2021-        : TM3 LR 82kWh HF

jkirkebo

Sitat fra: Egil S på onsdag 08. mars 2023, klokken 21:39
Sitat fra: arthur på onsdag 08. mars 2023, klokken 17:32
Og da kom fasiten for strømprisen i februar; 118,01 (øre) per kWh med alle pålegg, tillegg, skatter, avgifter OG nettleie. Er det så ille?

Hvilken strømsone er dette?
Jeg er i NO2, ut fra det jeg kan se var snittprisen her 143,69 øre - 50,57 øre strømstøtte -> 93,12 øre + nettleie energiledd (41øre dag/29øre natt) snitt 35øre -> 128øre Nettleie effektledd trinn 2 - 350kr / mitt forbruk 1488kwh -> 2,3øre/kwh = ca 130,5øre/kwh alt inkludert.

Her bommet du nok med en faktor på 10 på fastbeløpet.

For øvrig gir det ingen mening i å ta med fastbeløpet om man skal sammenligne, siden prisen da vil variere sterkt med forbruket. Jeg endte på 117,8 øre for alle de variable kostnadene, pluss 395,- i fastbeløp.
Forhandler av ladestasjoner og ladekabler, se www.ladespesialisten.no
Kjører Tesla X75D fra mars 2017 og Model 3 SR+ fra oktober 2019.

ToWalkOrDrive

Sitat fra: hELgenen på fredag 10. mars 2023, klokken 10:16
Høyesterett kan vel ikke si noe som helst om dette?

Dersom et firma i Tyskland var villig til å betale 60 kroner literen for melka og hadde behov for ca 10% av melkeproduksjonen i Sør Norge hos Tine og ga løpende bud på 60 kroner literen for 10% av produksjonen til Tine - ville da det være helt ok å sette prisen til 60 kroner literen på all melk i Sør Norge (både fra Q meierene og Tine)
Det er jo dette som er kjernen i dette.

Det er klart Høyesterett kan si noe om dette. De kan ikke si noe om hvilken pris norske firmaer kan selge en vare/tjeneste for i utlandet, men de kan absolutt si noe om prisen i Norge er i strid med loven. Et eksempel er for eksempel at en kompis kjøpte en "hytte" som er registrert som bolig, som da blir regnet som en sekundærbolig. I dag får en strømstøtte på sekundærbolig. Jeg har en hytte - jeg får ikke strømstøtte. Begge bruker bare hyttene som hytter, og de står tomme ellers. Grunnloven §98 sier: "Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling." . Noen advokater har tatt til orde for at enkeltmennesker kan saksøke staten for dette. Men få vil påta seg den risikoen.

Mange andre lover peker i den retningen at en ikke skal ta urimelige priser, uten at det er så lett å vite om disse kan anvendes for strøm. Men hvis produksjonskostnaden er 12 øre og en tar 6 kroner per kWh så kan en spørre seg om de er urimelige, og om Staten/kommunene misbruker sin makt. Dette bør Høyesterett ta en vurdering på, om de ikke har gjort det.
Tesla Model Y                         2021-

jkirkebo

Sitat fra: jlan på fredag 10. mars 2023, klokken 11:02
Sitat fra: RJK på torsdag 09. mars 2023, klokken 21:56
Ulempen er som flere har antydet, mindre incitament til å flytte forbruket til timer som reduserer presset på strømnettet.

Må riktignok si at selv har jeg svært store problemer med å se at det er et reelt problem siden nettet uansett må takle perioder med høyt samtidig forbruk på visse vinterdager med svært kaldt vær i store deler av landet.
Det er ikke bare presset på strømnettet det er snakk om, det skal jo timemaksimum ta seg av. Men det er også gunstig at folk bruker strøm til lading, vannvarming mm. når det er overskudd på vindkraft. Det gjør at vannkraftverkene kan spare på vannet, og pristoppene blir dermed lavere. Så jeg er for månedsberegning av støtte, men avkortet slik at støtten i en bestemt time ikke kan være høyere enn kostnaden.

Dagsberegning av støtten løser nesten alle problemer. Fatter ikke at de ikke falt ned på den (åpenbare) løsningen.
Forhandler av ladestasjoner og ladekabler, se www.ladespesialisten.no
Kjører Tesla X75D fra mars 2017 og Model 3 SR+ fra oktober 2019.

jkirkebo

Sitat fra: ToWalkOrDrive på fredag 10. mars 2023, klokken 12:47
Mange andre lover peker i den retningen at en ikke skal ta urimelige priser, uten at det er så lett å vite om disse kan anvendes for strøm. Men hvis produksjonskostnaden er 12 øre og en tar 6 kroner per kWh så kan en spørre seg om de er urimelige, og om Staten/kommunene misbruker sin makt. Dette bør Høyesterett ta en vurdering på, om de ikke har gjort det.

Selvsagt kan en ta "urimelige priser". Hvis ikke ville f.eks kostnaden for tobakk og alkohol vært en helt annen enn i dag.
Forhandler av ladestasjoner og ladekabler, se www.ladespesialisten.no
Kjører Tesla X75D fra mars 2017 og Model 3 SR+ fra oktober 2019.

ToWalkOrDrive

Sitat fra: jkirkebo på fredag 10. mars 2023, klokken 12:57
Sitat fra: ToWalkOrDrive på fredag 10. mars 2023, klokken 12:47
Mange andre lover peker i den retningen at en ikke skal ta urimelige priser, uten at det er så lett å vite om disse kan anvendes for strøm. Men hvis produksjonskostnaden er 12 øre og en tar 6 kroner per kWh så kan en spørre seg om de er urimelige, og om Staten/kommunene misbruker sin makt. Dette bør Høyesterett ta en vurdering på, om de ikke har gjort det.

Selvsagt kan en ta "urimelige priser". Hvis ikke ville f.eks kostnaden for tobakk og alkohol vært en helt annen enn i dag.

Tror du må lese de lovene jeg tok skjermbilde av en gang til, så skjønner du at tobakkspriser og strøm har forskjellige lover. Faktisk er tobakk på supertilbudspris siden kostnaden av tobakk på sykehus og tapte skatteinntekter (pga sykdom og død) er astronomisk.
Tesla Model Y                         2021-

RJK

Sitat fra: hELgenen på fredag 10. mars 2023, klokken 11:06
Sitat fra: jlan på fredag 10. mars 2023, klokken 11:02
Sitat fra: RJK på torsdag 09. mars 2023, klokken 21:56
Ulempen er som flere har antydet, mindre incitament til å flytte forbruket til timer som reduserer presset på strømnettet.

Må riktignok si at selv har jeg svært store problemer med å se at det er et reelt problem siden nettet uansett må takle perioder med høyt samtidig forbruk på visse vinterdager med svært kaldt vær i store deler av landet.
Det er ikke bare presset på strømnettet det er snakk om, det skal jo timemaksimum ta seg av. Men det er også gunstig at folk bruker strøm til lading, vannvarming mm. når det er overskudd på vindkraft. Det gjør at vannkraftverkene kan spare på vannet, og pristoppene blir dermed lavere. Så jeg er for månedsberegning av støtte, men avkortet slik at støtten i en bestemt time ikke kan være høyere enn kostnaden.

Det er jo ikke nødvendigvis "problem i nettet" som gjør at man bør forsøke å jevne ut forbruket - det har også noe med nettap å gjøre. Jo mer effekt man dytter inn - jo mer tap får man jo. Mao. man utnytter ikke energien på best mulig måte dersom man presser nettet mot maks. Så det å jevne ut forbruket er heldig for å ikke kaste bort energi også. Mye effekt gir både nettap - men er også ugunstig mhp å drifte kraftverkene. Å produsere jevnt på bestpunkt er en vesentlig energibesparelse også......F.eks kan det være store forskjeller på hvor mye vann man forbruker sett opp mot effekt man får ut.  Det gjelder å ikke "kaste vann på havet" bare for å øke effekten marginalt.
Kan være interessant å se dette opp mot det faktum at de fleste magasin var på sitt laveste nivå i store deler av året, og at med lavt vanninvå får man ikke ut like mye effekt per liter eller kubikk med vann. Hva taper mest effekt og dermed må ansees som unødvendig sløsing av disse to?

Jeg skjønner selvsagt at man helst ønsker jevnest mulig forbruk, og sånn sett at man flytter forbruket vekk fra de travleste tidene. Det er og derfor jeg nevnte at det aspektet mister man tildels med den nye måten å utforme strømstøtte, eller refusjonen som det i realiteten er.

Jeg flytter gjerne så mye av forbruket der jeg kan, men nå har jo heller ikke nettleien eller i særlig grad favorisert slik flytting. Og det er jo netteierne som vel burde ha størst interesse av en slik forbrukstilpasning.

Da må mye tillegget for effekt bli sterkt redusert for "off peak" forbruk, og "natt-tariffen" for det flytende leddet må settes ned. Da vet man at man uansett tjener på å flytte forbruket, og ikke slik som nå at det plutselig vil lønne seg å dundre på med forbruk i peak hour fordi det tilfeldigvis er mye vind i den perioden som senker strømprisen.
Hyundai Kona Dark knight metallic med soltak - Kø# 2500, bil utlevert mars -19
Bosted Oslo

Counterpointer

Sitat fra: hELgenen på fredag 10. mars 2023, klokken 10:53
Sitat fra: Counterpointer på fredag 10. mars 2023, klokken 10:29
Skulle ikke tro at noen vindmøller skulle bryte med menneskerettighetene heller på grunnlag av kultur. Så hva Høyesterett kan si noe om er ikke begrenset på noen måte

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bgQVbg/over-500-dager-og-fortsatt-faa-svar-derfor-tok-fosen-saken-saa-lang-tid


VG har forsøkt å nøste litt i dette. En ting som ikke står her - som jeg har fått snappet opp - er at departementet faktisk har spurt etter en del faglige råd der spørsmålene er stillt slik at man vil vite noe om samenes evne til å drive reindrift vinterstid på Fosen. Jeg vet ikke om dette er rett - men om det er det - så mener jeg man i departementet faktisk har forsøkt å finne frem til argumenter som taler mot samenes evne til å drive reindrift der oppe. Håper alle sider av saken kommer frem i media. Vi kan ikke ha det slik i et demokrati at noen,etter dommen i høysterett, fortsatt leter etter argumenter for å diskreditere motparten.  Støre var jo fremme i media først og forsøkte seg på en omtale av saken på en måte som definitivt kunne peke i en retning at han ikke var enig i høysterettsdommen og at de i regjeringen nå satt å telte litt på fingrene om de ville akspetere at det faktisk var et pågående brudd på menneskerettighetene der oppe  - så etter massivt press og masse demostrasjoner så falt han ned på at det beste ville være å kjøre en litt mer forsonende tone

Man kan være for og imot vindkraft - men uansett hva man er - så må man ha en regjering som respekterer domstolene. Ønsker ikke at vi skal få en "bibi" her i Norge på sikt........
Nå kommenterer du noe helt annet enn det som var spørsmålet. Høyesterett kan avsi dom i alle spørsmål som kommer opp for behandling. Det kan omhandle melk, reindrift eller strømpris, ingen begrensninger. Det er juridiske betraktninger som avgjør.

Diskutere spesifikk sammenligning er lite relevant.

Fosen saken kan det sies mye om, og det gjøres også. Noe er basert på motstand mot vindmøller, noen er forsvar for urfolk, noen diskuterer hva dommen egentlig sier, noen forstår ikke dommen, noen har andre agendaer, i det hele tatt ett sammensurium av ting.

Rosstopher

Sitat fra: ToWalkOrDrive på fredag 10. mars 2023, klokken 13:11Faktisk er tobakk på supertilbudspris siden kostnaden av tobakk på sykehus og tapte skatteinntekter (pga sykdom og død) er astronomisk.

Det trur jeg du må legge ved en kilde for. Leste en nederlandsk studie for noen år siden som viste det motsatte - at røyking er samfunnsøkonomisk netto positivt (finner den ikke igjen). Det er mange utregninger og studier av hva røyking koster samfunnet, men felles for de fleste er at de ikke regner med inntekter fra avgifter på tobakk og spart pensjon og sparte helseutgifter siden røykere dør i snitt 11 år tidligere enn ikke-røykere. 11 år kortere levetid betyr jo ingen tapte skatteinntekter, men millioner i sparte pensjonsutgifter.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul

x 2016 Tesla Model S 90D
x 25+ fossilbiler

Reservert Cybertruck

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA