Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 535 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Oversikt av WLTP rekkevidder m.m. oppdatert sept 2023

Startet av Finnøy (Arne Johan Larsen), onsdag 09. august 2017, klokken 23:38

« forrige - neste »

Finnøy (Arne Johan Larsen)

Etter hvert som WLTP tallene for kombinert syklus kommer inn og blir publisert vil de bli inkludert i denne posten fortløpende.
[en: WLTP range for BEV's sold in Norway will be updated in this overview as soon as they are published.]

Siste og mest oppdatert oversikt ligger i dette Google dokumentet som også inkluderer kolonner for aktiv batterikjøling/-varme (TMS-C/TMS-W) + evt varmepumpe:
Alfabetisk oversikt med rekkevidder og forbruk

En rangering etter rekkevidde ligger her:
Rangering etter WLTP kombinert rekkevidde

For både ICE og elbiler er det ulike målemetoder i bruk.
- NEDC (New Europen Driving Cycle) målemetoden kom i 1992 i Europa, men var håpløst urealistisk både for elbiler og for måling av utslipp fra fossilbiler. NEDC ble også brukt i Kina fram til 2021.
Den mest solgte elbilen i "NEDC" epoken var eGolf som hadde 300km NEDC rekkevidde på sin 2. gen  36kWh batteripakke. I WLTP syklusen oppnådde den samme eGolfen 231km rekkevidde. Husk dette når du ser en Finn annonse for en "300km eGolf".
WLTP (kombinert) utgjør i snitt ca 75% av NEDC i gjennomsnitt, dvs 400 km NEDC er ca 300 km WLTP.

- WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ble introdusert i Europa i 2017, og ble pålagt brukt i typegodkjenning for alle nye modeller etter 1. september 2018. Hovedmålsettingen var å ha en mer realistisk metode enn NEDC for å måle utslipp og forbruk fra fossilbiler. Kjøretøy med toppfart over 135 km/t har strengere tester enn kjøretøy med toppfart mellom 91 og 134 km/t. Det betyr at f.eks. varebiler har et "snillere" testregime i WLTP.

-WLTC (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Cycle) kommer som en betegnelse fra Japan og erstatter den ekstremt optimistiske JC08 målemetoden. (JC08 gav langt bedre rekkevidder enn NEDC i Europa). Strengt tatt er WLTC betegnelsen testsyklusene i WLTP, men Japan bruker 3 av 4 testsykluser fra WLTP; by, forsted og landevei og kaller dette WLTC med tilsvarende kortere testlengde.
Antar at WLTP (kombinert) utgjør i snitt ca 85% av JP WLTC rekkevidde.

-CLTC (Chinese Light Vehicle Test Cycle) er den nye målemetoden i Kina som erstatter NEDC. CLTC bruker 3 testsykluser som i Japan; by, forsted og landevei - men gjennomsnittsfarten er enda lavere enn NEDC fordi det er det er simulert mer tomgangskjøring og resultatet er at det målte energiforbruket blir mindre enn NEDC. Det betyr at rekkevidder er enda mer optimistiske enn NEDC syklusen som den erstattet. Antar at WLTP (kombinert) i gjennomsnitt utgjør ca 70% av CLTC rekkevidde (mot 75% for NEDC).

- EPA (fra den amerikanske Environmental Protection Agency) ble introdusert sin nåværende form i 2008 for å måle utslipp og forbruk fra fossilbiler samt en tilpasset, dedikert test av elbiler. EPA regnes for å være mer krevende og enda mer realistisk enn WLTP både for fossilbiler og elbiler. I Sør-Korea har man brukt EPA kombinert med en kuldesyklus i tillegg som gir et enda mer realistisk rekkeviddetall for forbruker.

Ingen av målemetodene involverer bruk av varme-/klimaanlegg i obligatorisk testing slik at innvirkning av f.eks. varmepumpe ikke vil gi noen effekt i utgangspunktet. EPA (og Sør Kora varianten) åpner opp for bruk av tilleggssykluser som involverer varmeapparat (-7 grader) og klimaanlegg (35 grader) slik at effekt fra f.eks. varmepumpe får en innvirkning.

Det er WLTP kombinert rekkevidde fra typegodkjenning i Europa som produsentene/importørene/forhandlerne er pålagt å opplyse, men observerer at noen importører som  ofte bare presenterer delresultater fra WLTP bysyklus i sin markedsføring [- eller når de blir referert fra journalister]. Dette er ekstra ille når man ser at WLTP bysyklus er enda mer urealistisk optimistisk enn den gamle NEDC syklusen.
I følge EU direktiv 1999/94/EC med tillegg fra EU kommisjonen av 31.5.2017 skal WLTP resultat fra typegodkjenning (WLTP kombinert syklus) alltid opplyses til konsumenter (dvs private), men man kan også presentere resultater fra delsykluser i tillegg - som oftest vil dette tillegget være by/urban syklus - ikke fordi det har en verdi for elbiler, men fordi dette for ICE biler ofte er den syklusen som gir høyest forbruk  - og at det er primært for å måle forbruk/utslipp fra ICE biler at WLTP ble utviklet - med sterk involvering av bilprodusentene i Europa.
Siden det samme kravet ikke foreligger spesifikt for bedriftsmarkedet, så bør man alltid ta rekkeviddeopplysninger for varebiler/yrkesbiler med en stor klype salt inntil det er dokumentert hvilken målesyklus man faktisk legger til grunn. I tillegg vil kjøretøy med toppfart < 135km/t ha et "snillere" testregime i WLTP.

Elbiler bruker mindre energi på bysyklus enn testsyklusen for landeveiskjøring, men det er det kombinerte resultatet som skal brukes for sammenlikning. I virkeligheten vil en bil som stort sett kjører i bystrøk også bruke klimanlegg for å varme/kjøle bilen, man står en del på tomgang i kø osv. (Husk at WLTP ikke tar med forbruk av varme-/klimaanlegg i sine målesykluser som kan bety et tillegg i energitrekk fra batteriet på ytterligere 30-35% i bykjøring og 10-15% på landevei)

WLTP testen er egentlig laget for å finne forbruk/utslipp fra fossilbiler og er i liten grad tilpasset elbiler (eller hybrider). Man kjører 4 testsykluser (by, forstad, landevei og motorvei) som til sammen bare utgjør en kjørelengde på 23,25km i 23 grader med en gjennomsnittsfart på 46,6 km/t. Biler med toppfart mindre enn 130km/t (f.eks. varebiler) kjører lavenergisyklus x2  i stedet for motorvei og oppnår i praksis litt bedre resultat enn de bilene som må igjennom motorveisyklusen, selv om begge blir kalt WLTP kombinert. Biler med toppfart mindre enn 90/t (f.eks. varebiler med fartsbegrensning som enkelte utgaver av e-Transit og e-Vito) kjører lavenergisyklus x3  i stedet for landevei.

Eksempel på resultater fra ulike enkeltsykluser og testprosedyrer. Eksempel Rekkevidder for Nissan Leaf 40kW utgave:
400km - CJ08. Den "gamle" testsyklusen i Japan
389km - WLTP By (urban). Brukes aktivt i markedsføring av noen aktører, også i Norge
378km - NEDC. Gamle metoden i Europa
322km - WLTC (JP). Den nye målemetoden i Japan (bruker 3 av de minst energikrevende 4 sykluser fra WLTP)
270km - WLTP (kombinert). Påkrevd for typegodkjenning i EU og EØS, inkl Norge
241km - EPA. Påkrevd for typegodkjenning i USA og Canada
231km - SK-syklus. Sør-Koreansk syklus som bygger på EPA, men tar i tillegg hensyn til reduksjon ved -7grader


Har satt sammen noen kolonner som følger:
«EPA» og «WLTP komb.» er den de offisielle rekkeviddetallene fra kombinert testsyklus for typegodkjenning ihht til EPA i Nord Amerika og WLTP i Europa.
«Praktisk rekke.» betyr Praktisk Realistisk rekkevidde når man kjører på langtur og skal hurtiglade etter 1.gang; ideelt sett bør man ikke lade til mer en 80% og normalt starter ladesesjonen når man er nede på et sted mellom 10 og 20% søik at man unngår farlige situasjoner når batteripakken begynner å gå mot null.
«Pendling» er nå samme som praktisk realistisk rekkevidde mellom ladestopp på langtur, dvs ca 65% av max  teoretisk rekkevidde.
«Pendling vinter» er utledet av med reduksjon pga høyere energiforbruk, lavere effektivitet og det faktum at batteriet gradvis reduseres. Det er denne rekkevidden som gir best pekepinn på om elbilen har nødvendig rekkevidde til daglig pendling året rundt selv om den er brukt.
«vinter» er basert på "mild vinter" fra -5 til +5. I kaldere vær vil rekkevidden ytterligere forringes.

Utdrag av sortert WLTP komb rekkevidde (skroll ned på høyre side i tabellen for full oversikt)

år   Merke    Modell WLTP komb. EPA pendling Kommentar
TEL TYP TEL sommer vinter
________________________________________________________________________________________________________________________
2023 Lucid Air Dream Range AWD 19" | AWD | 883 | 883 | 837 | 820 | 560 |
2023 Lucid Air Dream Performance AWD 19" | AWD | 861 | 861 | 758 | 790 | 535 |
2023 Lucid Air Grand Touring AWD 19" | AWD | 839 | 839 | 830 | 785 | 540 |
2023 Tesla Model S LR MY23 19 " | AWD | | 723 | 652 | 630 | 480 | ubekreftet WLTP
2022 Mercedes EQS sedan 450+ (108) | RWD | 783 | 711 | 563 | 590 | 405 |
2023 Fisker Ocean Extreme AWD | AWD | | 707 | | 540 | 395 |
2022 Tesla Model S Plaid 19" | AWD | | 695 | 637 | 610 | 465 | ubekreftet WLTP
2022 Mercedes EQS sedan 450 4Matic (108) | AWD | 710 | 660 | 547 | 570 | 400 |
2022 Mercedes EQS sedan 580 4Matic (108) | AWD | 692 | 647 | 547 | 545 | 375 |
2023 Polestar Polestar 2 LR Single motor MY24 | RWD | | 635 | | 485 | 355 |
2022 Tesla Model 3 LR AWD MY22 18" | AWD | | 626 | | 545 | 400 | ubekreftet WLTP
2023 Tesla Model X LR MY23 20" | AWD | | 625 | 560 | 545 | 415 | ubekreftet WLTP
2022 Mercedes EQE sedan 300/350 (89) | RWD | 645 | 615 | | 515 | 355 |
2023 Hyundai Ioniq 6 LR RWD | RWD | | 614 | | 505 | 370 |
2021 Ford  Mustang Mach-e ER (91) 18" | RWD | | 610 | 488 | 520 | 365 |
2023 Fisker Ocean Ultra AWD | AWD | | 610 | | 465 | 340 |
2023 Polestar Polestar 3 Long Range LE | AWD | | 610 | | 465 | 340 | ubekreftet WLTP
2022 Tesla Model 3 LR AWD MY22 19" | AWD | | 602 | | 525 | 385 |
2022 Mercedes EQS sedan 500 4Matic (108) | AWD | 645 | 600 | | 515 | 360 |
2023 BMW i7 xDrive60 (102) | AWD | 625 | 595 | 512 | 500 | 370 |
2023 Polestar Polestar 2 LR Dual motor MY24 | AWD | | 592 | | 455 | 330 |
2022 BMW iX xDrive50 (105), 22-20" | AWD | 631 | 591 | 521 | 500 | 375 |
2023 Mercedes EQS SUV 450/500/580 4Matic | AWD | 613 | 590 | 459 | 455 | 325 | ubekreftet WLTP
2023 Nio ET5 Long Range 19" | AWD | | 590 | | 450 | 330 |
2024 Volvo EX90 Twin | AWD | | 585 | | 500 | 350 |
2023 Hyundai Ioniq 6 LR AWD | AWD | | 583 | | 480 | 350 |
2022 Nio ET7 Long Range | AWD | | 580 | | 425 | 300 |
2024 Volvo EX90 Twin Performance | AWD | | 580 | | 495 | 350 |
2023 Volvo C40 Recharge Single LR (78) MY24 | RWD | | 578 | | 495 | 345 |
2022 Mercedes EQE sedan 350 4Matic (91) | AWD | 600 | 570 | | 475 | 325 |
2023 Mercedes EQE sedan 500 4Matic (91) | AWD | 597 | 570 | | 475 | 325 |
2023 Xpeng G9 RWD LR | RWD | | 570 | | 435 | 320 | ubekreftet WLTP
2023 Volvo XC40 Recharge Single LR (78) MY24 | RWD | | 570 | | 490 | 340 |
2022 BMW I4 eDrive40 (81),18-19" | RWD | 585 | 565 | 484 | 470 | 345 |
2022 Tesla Model Y LR AWD MY22, 19" | AWD | | 565 | | 485 | 360 | ubekreftet WLTP________________________________________________________________________________________________________________________Erfaringer etterhvert med WLTP er at det ofte er en grei indikasjon på tørt sommerføre og flat vei, men fortsatt gir EPA syklusen fra Nord-Amerika et enda bedre og mer realistisk bilde - ikke minst fordi EPA målesyklusen har  egne krav for elbiler. Elbilen lades til 100%, står fulladet over natten og kjører EPA bysyklus kontinuerlig inntil bilen ikke lengre har energi igjen til å fortsette syklusen. Deretter lades bilen til 100%, står fulladet over natten og kjører EPA landeveissyklus kontinuerlig inntil inntil bilen ikke lengre har energi igjen til å fortsette syklusen (unntak er Tesla som beregner EPA til batteriet er tomt, selv om den ikke har nok energi på sluttfasen for å opprettholde farten  til syklusen. Dette medfører at Tesla oppgir noe høyere EPA beregning enn konkurrentene). Snittet av disse to testene er det som normalt utgjør det offisielle EPA testresultatet. Produsentene kan kjøre flere tester f.eks. med klima på og/eller kuldetest for å finjustere resultatet - eller produsenten kan velge å nedjustere verdiene for å være på den sikre siden slik f.eks, Ford, Audi og Porsche har valgt.

Ved WLTP testing skal produsenten inkludere ulike konfigurasjoner som leveres som standard, men dessverre uten hensyn til bruk av varme/klima.
Resultatene skal presenteres som TEL (Test Energi Lav) og TEH (Test Energi Høy).
- TEL refererer til den mest energiøkonomiske konfigurasjonen (f.eks. minste felgdiameter).
- TEH refererer til den minst energiøkonomiske konfigurasjonen (f.eks. større felgdiameter, høyere ytelse og høyere vekt pga inkludert utstyr).
WLTP regelverket sier at hvis differansen mellom TEL og TEH er liten, så skal kun TEH brukes.

Se også TEK.no sin artikkel om WLTP målemetoden:
https://www.tu.no/artikler/hvorfor-wltp-egentlig-ikke-forteller-deg-hvor-lang-rekkevidde-bilen-har/519141

Electrive om samme tema:
https://www.electrive.com/2022/05/23/how-wltp-range-is-really-calculated/

Merknad vedr oppgitt forbruk fra WLTP og EPA: Begge disse målemetodene inkluderer ladetap under tilførsel av energi under lading og ikke bare selve energiforbruket.
Eksempel: man har kjørt 100km og forbrukt 14 kWh. Når man lader bilen trekker man kanskje 15kWh hvorav 1kWh går tapt i varmgang og netto tilført batteriet er 14 kWh. WLTP forbruket skal da regnes som 15kWh/100km selv om bilen netto bare brukte 14kWh på kjøreturen.

________________________________________________________________________
  • "Lanseringskalender" for kommende elbiler (når de er forventet å komme på norske veier) + tekniske data for nesten alle elbiler.
  • Pris i Norge vs Nederland; gir en indikasjon på forholdet mellom norsk pris og pris i Nederland

Finnøy (Arne Johan Larsen)

#1
Dessverre var NEDC rekkeviddemål det som ble brukt mest i Norge for sammenlikning av elbiler og det som er veldig synd er at mange tror på disse tallene; at det er rekkevidder som er oppnåelig i det daglige under normal bruk.
Få biler er i nærheten av NEDC rekkevidde; dette er en konkurranse om hvem som klare å jukse mest for å oppnå et teoretisk testresultat. Ihht til denne "testen" trenger bilen aldri å ha vært utenfor et laboratorium, speil kan fjernes, karosseriskjøter kan teipes og dekk/felg kombinasjoner man ikke ser på noen produksjonsbiler kan benyttes.

For biler med ny typegodkjenning fra september 2018 er produsentene pålagt å presentere WLTP tall fra kombinert syklus.

Her er litt info om WLTP vs NEDC: http://wltpfacts.eu/what-is-wltp-how-will-it-work/

https://www.youtube.com/watch?v=JOHgW6otDnc
Her er litt info om EPA: https://en.wikipedia.org/wiki/FTP-75, https://www.fueleconomy.gov/feg/fe_test_schedules.shtml

Finnøy (Arne Johan Larsen)

#2
Samleoversikt over rekkevidde og produsentens oppgitte forbruk som er tilgjengelig for EPA/WLTP/NEDC fra kombinert kjøresyklus. (skroll ned på høyre side i tabellen for full oversikt)


Erstattet av Google dokumentet linket fra post 1

Counterpointer

Høres ut som en nyttig og fin tabell, desverre ser den helt forferdelig ut i Tapatalk som jeg bruker.

Har du en link til et format som hadde vært bedre for mobil?

Finnøy (Arne Johan Larsen)

Sitat fra: knut.aulie på onsdag 09. august 2017, klokken 23:42
Høres ut som en nyttig og fin tabell, desverre ser den helt forferdelig ut i Tapatalk som jeg bruker.

Har du en link til et format som hadde vært bedre for mobil?
Sleit lenge for å få til BBC kode på PC'en; må kanskje bli link til regneark i skyen et sted?

Counterpointer

Hvis  det er lettvint hadde det vært fint.
Hvis ikke går det ann å tyde seg frem


elekTrond

Sitat fra: Finnøy på torsdag 10. august 2017, klokken 00:01
Sitat fra: knut.aulie på onsdag 09. august 2017, klokken 23:48
Hvis  det er lettvint hadde det vært fint.
Hvis ikke går det ann å tyde seg frem
Fungerer denne?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CVnR2uM_xi4dKHVuC5FBTYoWqyPAX_lWtZPD1qagoUw/pubhtml
Den funker på PCen min iaffall.  :+1: Hva hvis du hiver på #code taggen? Kanskje du da kan blidgjøre tapas-stalkern?  :P Sjøl ikke på tredje forsøk fikk jeg til noe med den vriompeisen av en tabell du har snekret sammen, men du kan ta en titt under her for et synsinntrykk: (priserDekkVinterPiggfriNordiskeNordendekk145-165-175-185R15_2016-10-21)

Eksempel på (mis)bruk av #code-taggen - fra URLen over:

"Nordendekk" fra Byttdekk.com       Rullemotstand / Våtgrep / Støy (dB) / Pris m/mva&frakt
Merke       Modell                  145/65R15       165/60R15       175/55R15       185/55R15
Bridgestone Blizzak WS70            -               -               -               -
Bridgestone Blizzak WS80¹⁾          -               -               -               G/F/71/0797,-
Continental Conti Viking Contact 6  E/F/71/746,-    E/F/71/821,-    C/F/71/929,-    E/F/71/1079,-
Falken      ESPIA EP-Z2             -               -               -               -
Federal     Himalaya Iceo           -               -               -               -
Goodyear    UltraGrip 9             -               -               -               E/B/68/925,-
Hankook     Winter iCept RS W442    -               -               -               E/C/71/720,-
Hankook     Winter i*cept IZ W606   -               -               -               E/F/71/868,-
Hankook     i Cept iZ 2 W616(XL86T) -               -               -               E/F/71/782,-
Kumho       KW31 Izen               -               -               -               E/F/72/660,-
Maxxis      Arctictrekker SP-02     -               -               -               -
Michelin    X-ICE Xi3               -               -               -               C/F/71/1108,-
Nankang     Ice Activa Ice-1        -               -               -               -
Nokian      Hakkapeliitta R2        -               C/F/71/867,-    -               C/F/72/1033,-
Nokian      Nordman RS2             -               -               -               -
Toyo        Observe GSi-5           -               -               -               -

Det blir litt vertikal scrolling, men prøv gjerne - så får vi erfart hvordan ulike surfedingser takler vide og lange tabeller ... :police:
'13 Mjau


Finnøy (Arne Johan Larsen)

#9
Prøver med et bilde på "kr pr EPA km tabell" tilsvarende som Side 3 gjorde sortert på NEDC verdier.
Dette er grunnpriser uten ekstrautstyr.
Oppdatert 15.09.2017 - lagt til ny Leaf + nye Tesla priser


HCO

"Pendlertallene" ser ut til å stemme greit for Zoe R240, som er den eneste jeg har erfaring med i daglig bruk. Med det mener jeg at hhv. 15 mil (sommer) og 12 mil (vinter) pendleavstand omtrent er grenseverdiene for å kjøre som "vanlig" og uten å måtte ty til Eco.

Kolonneoverskriften "turrekkevidde" tror jeg kan være litt misvisende. Jeg forbinder "tur" med at man har tid til å kjøre i Eco-modus, gjerne på småveier med lavere fartsgrense, og da vil mange kunne oppleve mye bedre rekkevidde enn det som er oppgitt her.
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2022 Zero SR/F

Counterpointer

Veldig bra Finnøy

Illustrerer hvor misvisende NEDC er i forhold til forskjellige produsenter.

Du burde poste den lista som kommentar på side 3 saken.

Finnøy (Arne Johan Larsen)

Sitat fra: HCO på torsdag 10. august 2017, klokken 10:22
"Pendlertallene" ser ut til å stemme greit for Zoe R240, som er den eneste jeg har erfaring med i daglig bruk. Med det mener jeg at hhv. 15 mil (sommer) og 12 mil (vinter) pendleavstand omtrent er grenseverdiene for å kjøre som "vanlig" og uten å måtte ty til Eco.

Kolonneoverskriften "turrekkevidde" tror jeg kan være litt misvisende. Jeg forbinder "tur" med at man har tid til å kjøre i Eco-modus, gjerne på småveier med lavere fartsgrense, og da vil mange kunne oppleve mye bedre rekkevidde enn det som er oppgitt her.

Usikker på hva man kaller dyret; kanskje bare rekkevidde? Max rekkevidde er like misvisende, bruk av tur var for å markere at de bilene som har nedsatt max lading i det daglige normalt stiller om til full kapasitet (100%) før de skal på tur :)

Forøvrig har jeg selv prøvd i daglig pendling, sommer og vinter; I-MIEV, Leaf 1gen/-24/-30, Soul, Evalia, MB, TMS S85/S85D/S90D, Zoe 210, eGolf og i3 (60Ah) og mener tabellen er i nærheten av min opplevelse (dvs: I-MIEV, Leaf 1gen/-24 og Evalia måtte kjøres på sparebluss om vinteren for å klare min daglige pendlerrute)

Finnøy (Arne Johan Larsen)

#13
Sitat fra: elekTrond link=topic=34844.msg599893#msg599893
...Den funker på PCen min iaffall.  :+1: Hva hvis du hiver på
b]#code[/b] taggen? Kanskje du da kan blidgjøre tapas-stalkern?  :P ...

Tusen takk for tips! Skal prøve meg frem her :-)

Orbit

WLTP-tall ute for BMW i3s, og i samme runde er det også sluppet WLTP for i3 94Ah.

i3 94Ah: 235 - 255 km (avhengig av dekkdimensjon)
i3s 94Ah: 235 - 245 km
2016 BMW i3 94Ah
2019 Audi e-tron 55

© 2023, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA