Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

2020 04 27 ÅRSMØTE

Startet av Elbilforum admin, fredag 12. juni 2020, klokken 13:10

« forrige - neste »

Elbilforum admin

Årsmøte Mjøsen og omegn elbilforening 2020, 27. april 2020. kl 18:00 på Teams

17 medlemmer deltok. Fra Norsk elbilforening Unni Berge, Markus Rotevatn og Erik Lorentzen

Sak 1. Godkjenning av innkalling – valg av møteleder og referent
Vedtak: Innkalling godkjent. Markus Rotevatn valgt Hl møteleder og Kjell Erik Nordahl referent

Sak 2. Godkjenning av saksliste
Vedtak: Sakslisten godkjent

Sak 3. Oppsummering av lokalforeningens årsmelding
Leder for Mjøsen og omegn elbilforening, Eivind Falk, presenterte styrets årsmelding for 2019.
Vedtak: Årsmeldingen ble taP Hl orientering

Sak 4. Behandling av innkommende forslag
To medlemmer sendte inn forslag at lokalforeningens navn endres fra Mjøsen og omegn Hl Innlandet.
Vedtak: Lokalforeningen skiRer navn Hl Norsk Elbilforening, Innlandet.

Sak 5. Årsplan 2020
Styrets leder Eivind Falk presenterte årsplanen for 2020.
Vedtak: Årsplanen vedtaP.

Sak 6. Valg av styre, valgkomite og delegater Nl Norsk elbilforenings landsmøte.
Valgkomiteen har beståP av: Leder Jørgen Lund. Medlemmer Olga Druyan og Ole Klundby.
Valgkomiteens leder presenterte forslag Hl nyP styre i Mjøsen og omegn elbilforening 2020-2021:
Leder Eivind Falk Foreslås valgt for 1 år Gjenvalg
Nestleder Kjell Erik Nordahl Foreslås valgt for 2 år Hdl. styremedlem
Medlem Olga Druyan Ikke på valg 1 år av valgt periode
Medlem Ellen Juell-Andersen Foreslås valgt for 2 år Gjenvalg
Medlem Helge Bryhni Ikke på valg. 1 år av valgte periode
Medlem Jørgen Galtestad. Trukket seg fra styrevervet
Møtende vara Gaute Arneson. Ønsker ikke gjenvalg
Møtende vara Ole Håvard Voicu-Lundvold Foreslås valgt for 2 år Ny
Innkommet forslag: Gaute Arneson foreslåP som fast medlem i styret. Takket ja

Vedtak: Årsmøtet valgte følgende styret i Mjøsen og omegn elbilforening for perioden 2020-2021
Eivind Falk styrets leder valgt for 1 år
Kjell Erik Nordahl styrets nestleder valgt for 2 år
Olga Druyan styremedlem 1 år av valgte periode
Ellen Juell-Andersen styremedlem valgt for 2 år
Helge Bryhni styremedlem 1 år av valgte periode
Gaute Arneson styremedlem valgt for 1 år
Ole Håvard Voicu - Lundvold møtende vara valgt for 2 år

Valgkomite:
Valgkomiteen ble på årsmøtet 2019 valgt for 2 år og var derfor ikke på valg.

Delegater Hl Landsmøtet 2020:
Vedtak: Årsmøtet delegerer valg av representanter Hl Norsk elbilforenings landsmøte Hl styret.

Vedlegg:
Årsmelding 2019 og årsplan 2020

Kjell-Erik Nordahl
Referent

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA