Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 535 kroner per år. elbil.no/medlemskap

2020 04 28 Årsmøte i Agder Elbilforening avholdt på nett

Startet av Vollis47, onsdag 06. mai 2020, klokken 13:22

« forrige - neste »

Vollis47

Årsmøteprotokoll – 2020

Årsmøte, 28.04.2020 – kl. 18:00 – 19:30
Sted: Elektronisk via Teams

Årsmøtet ble avholdt elektronisk gjennom Microsoft Teams grunnet koronapandemien.
Styreleder Audun Flateland ønsket velkommen til årsmøtet. Unni Berge forklarte hvordan kommunikasjon i Microsoft Teams videokonferanse fungerer. Det ble gjennomført en runde hvor alle deltakerne på årsmøtet fortalte litt om hvem de er.
Audun Flateland presenterte årsmeldingen 2019 for Agder elbilforening, samt aktiviteter og arrangementer styret i elbilforeningen har deltatt på.
Christina Bu snakket overordnet om Norsk Elbilforening og kort om lokalforeningene. Christina nevnte også elbilandelen i Norge, samt i Agder.
Møteleder Unni Berge førte 12 deltakere, hvorav 3 gjester med talerett gjennom årsmøtet. Det ble gjennomgått oppsummering av lokalforeningens årsmelding, årsplan for neste år, samt valg av styre, valgkomité og delegater til Norsk Elbilforenings landsmøte.

Sak nr.
Sak:
01
Godkjenning av innkalling – valg av møteleder og referent

Styrets forslag:
Møteleder/Ordstyrer: Unni Berge, Norsk elbilforening
Referent: Tirill A. H. Clausen, styremedlem i Agder elbilforening.

Vedtak:
Innkalling og valg av møteleder, samt referent enstemmig godkjent

02
Godkjenning av saksliste og forretningsorden
Saksliste:
Sendt ut til alle medlemmer først den 28.02 til ordinært årsmøte. Deretter ble det informert om at årsmøtet ble utsatt på grunn av smitteverntiltak. Informasjon om elektronisk årsmøte og tilhørende saksliste ble sendt til alle medlemmer den 31. mars 2020.

Vedtak:
Saksliste enstemmig godkjent
Forretningsorden tatt til etterretning

03
Oppsummering av lokalforeningens årsmelding
Vedtak:
Årsmelding ble tatt til etterretning.

04
Behandling av innkommende forslag
Frist var 2 uker før dato for årsmøtet. Det har ikke kommet noen forslag inn.

05
Årsplan for kommende år
Ingen årsplan er satt, men styret ønsker innspill på hva de ønsker som fokusområder for 2020.

Audun snakket om årsplan og hvordan det er blitt gjort før. Det blir ønsket forslag fra medlemmer.
Audun foreslo:
- Flere ladeprat-arrangementer
- Medlemskveld med fokus på solcellepanel, som planlagt på årsmøtet
- Elbilutsstilling
06
Valg av styre, valgkomité og delegater til Norsk elbilforenings landsmøte
Styrets innstilling til lokalforeningsstyre:
Leder: Audun Flateland - 1 år igjen
Nestleder: Kenneth Vennerød - PÅ VALG, velges for 2 år
Styremedl.: Ailin Victoria Johannessen - 1 år igjen
Styremedl.: Alfredo Seljås - PÅ VALG, velges for 2 år
Styremedl.: Tirill Annie Hagen Clausen - 1 år igjen
Styremedl.: Theresa Esser Ridgway - 1 år igjen

Vararepresentanter:
1. vara: Kenneth Webster - 1 år igjen
2. vara: Stine Nomeland Walther - 1 år igjen
3. vara: Helge Volland - 1 år igjen

Vedtak:
Innstilling enstemmig valgt.


Valgkomité:
Leder: Ingen kandidater
1. Valgkomitémedlem: Helge Volland
2. Valgkomitémedlem: Ingen kandidater

Vedtak:
Helge Volland velges enstemmig.
Årsmøte gir styret fullmakt til å forsøke å komplettere resterende valgkomitémedlemmer.

Delegater til landsmøtet 2020:
Agder elbilforening har 2 delegatplasser til landsmøtet, 9.mai 2020.
Styret forslår Audun Flateland (leder) og Kenneth Vennerød (nestleder).

Vedtak:
Delegater enstemmig valgt.Kristiansand / Egersund
Opel Mokka-e, februar 2022
Tesla MS 75D, juni 2018

© 2023, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA