Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Årsmøte Oslo og Akershus elbilforening 2020

Startet av Carl Anton Stenling, søndag 03. mai 2020, klokken 20:59

« forrige - neste »

Carl Anton Stenling

Årsmøtet 2020 i lokalforeningen ble gjennomført digitalt 15. april midt i koronakrisen.
33 medlemmer deltok i videomøtet.

Noen momenter fra årsmøtet:

Årsmelding
I løpet av året hadde elbilandelen av nysalget økt kraftig og samtidig var det betydelig press på elbilfordelene.
Det ble drøftet kort hvordan bestemmelsen om inntil 6 % ladeplasser praktiseres for Oslo kommunes vilkårsparkeringsplasser. Kommunen så ut til å tolke bestemmelsen slik at ulike parkeringsområder kunne sees i sammenheng. Innføring av betaling og sterke tidsbegrensninger på ladeplassene hadde medført at ikke alle normalladeplasser var opptatte til en hver tid uten at behovet dermed var dekket.
Det ble nevnt rykter om at en Tesla-ladestasjon var under planlegging i et av parkeringshusene i Oslo sentrum.

Årsplan for kommende år
Planen var i utgangspunktet utarbeidet før koronavirussituasjonen hadde eskalert.
Det var derfor behov for å tilpasse planen noe til smittevernhåndteringen fremover. Årsmøtet ba styret gjøre nødvendige tilpasninger.
Aktiviteter i tilknytning til landsmøtet utgikk pga. at landsmøtet nå var planlagt avholdt digitalt.
Ladepratkonseptet måtte tilpasses koronasituasjonen.
Rudskogenaktiviteten utgikk inntil videre pga. koronasituasjonen.
Høring om nettleie ble kommentert. Elbilforeningen sentralt arbeidet med innspill til høringen både når det gjaldt hurtiglading og normallading.
Styret innarbeider i årsplanen at foreningen skal arbeide for å unngå forverring i de lokale elbilfordelene, jfr. innkommet forslag.

Valg av styre, valgkomité og delegater til landsmøtet
Styret er nå sammensatt slik:

 • Per Maltun, leder
 • Ståle Thuv, nestleder
 • Stine Volder, styremedlem
 • Carl Anton Stenling, styremedlem
 • Thorvald Sæby, styremedlem
 • Heidi Vengsholt, styremedlem
 • Knut Huseby, styremedlem
 • Vigdis Asbjørnsen, styremedlem
 • Øyvind Lunde, styremedlem
 • Lars Holmefjord, 1. vara
 • Inger Sophie Finch, 2. vara
Valgkomitéen:

 • Sjur Stampe, leder
 • Sverre Henry Storødegård
 • Roland Olsson
Lokalforeningen kan delta med inntil 17 delegater til Norsk elbilforenings landsmøte 2020. Styret hadde foreslått 9 deltakere. I tillegg ble 7 delegater avklart på årsmøtet. Styret fikk fullmakt til å gjøre suppleringer og endringer i delegatlisten. Det ble henstilt om at styret søker å få med flere kvinner som delegater.
Møte blant delegatene avholdes noen dager før landsmøtet for å gå gjennom sakene.

Lokalforeningen har egen e-postkasse for lokale saker til styret: osloakershus@elbil.no
Spørsmål som gjelder det enkelte medlem eller nasjonale saker tas gjennom Elbilforeningens medlemsservice: https://elbil.no/medlemsfordeler/rad-og-hjelp-til-elbilister/
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA