Retningslinjer for personvern

Besøkende på nettstedet

I likhet med de fleste nettstedsoperatører samler Elbilforumet inn informasjon som ikke er personidentifiserende. Dette er informasjon som nettlesere og servere gjør tilgjengelig, slik som nettlesertype, språkvalg, henvisende nettsted, og tidspunkt for hvert besøk. Cappelen Damms formål med å samle inn slik informasjon er å få en bedre forståelse av hvordan Cappelen Damms besøkende bruker nettsiden. Fra tid til annen kan Elbilforumet frigi informasjon som ikke er personidentifiserende i aggregert form, f.eks. ved å publisere en rapport som viser hvordan nettsidene deres brukes.

Elbilforumet samler også inn informasjon som er potensielt personidentifiserende, slik som Internet Protocol (IP)-adresser. Elbilforumet bruker imidlertid ikke slik informasjon til å identifisere sine besøkende, og frigir ikke slik informasjon, bortsett fra under samme forhold som er beskrevet under.

Innsamling av personidentifiserende informasjon

Enkelte besøkere av Elbilforumets nettsider samhandler med Elbilforumet på måter som gjør det nødvendig for Elbilforumet å samle personidentifiserende informasjon. Mengden og typen informasjon Elbilforumet samler, avhenger av hva slags samhandling det er snakk om. Besøkende kan dessuten alltid nekte å oppgi personidentifiserende informasjon, men de advares da om at det kan hindre dem i å delta i visse nettsiderelaterte aktiviteter.

Aggregert statistikk

Elbilforumet kan samle statistikk om besøkendes atferd på nettsidene. For eksempel kan Elbilforumet overvåke de mest populære delene av nettstedet. Elbilforumet kan vise denne informasjonen offentlig eller gi den til andre. Elbilforumet oppgir ikke annen personidentifiserende informasjon enn det som er beskrevet under.

Vern av en bestemt type personidentifiserende informasjon

Elbilforumet oppgir potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon kun til Norsk elbilforening sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som (i) trenger denne informasjonen for å behandle den på vegne av Elbilforumet, eller for å gjøre tjenester tilgjengelig på Elbilforumet eller Elbilforeningens nettsider.

Elbilforumet vil ikke leie ut eller selge potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon til andre. Bortsett fra til sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, som beskrevet over, oppgir Elbilforumet potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon bare når det er juridisk påkrevet, eller når Elbilforumet er overbevist om at dette er nødvendig for å beskytte Elbilforumet eller Elbilforeningens eiendom eller rettigheter, tredjeparter eller folk i alminnelighet.

Hvis du er registrert bruker av et av elbilforumets nettsteder og har oppgitt e-postadressen din, kan Elbilforeningen fra tid til annen sende deg en e-post for å informere deg om nye funksjoner, be deg om tilbakemelding, eller holde deg oppdatert på Elbilforeningens  produkter og tjenester.

Cookies

En cookie, også kalt informasjonskapsel, er en liten tekstfil med brukerinformasjon som lagres på nettleseren din av nettstedene du besøker. Denne informasjonen blir igjen overført fra nettleseren til nettstedet hver gang du besøker siden. Elbilforumet bruker cookies for å identifisere og spore besøkende, deres bruk av elbilforumets nettsider, og deres nettstedpreferanser. Besøkende hos Elbilforumet som ikke ønsker å få cookies lagret på datamaskinen, bør før de bruker elbilforumets nettsider stille inn nettleserne sine til å avvise cookies. Dette kan medføre at enkelte av funksjonene på elbilforumets nettsider ikke vil fungere skikkelig.

Endringer i retningslinjer for personvern

Selv om de fleste endringer sannsynligvis vil være av liten betydning, kan Elbilforumet endre sine retningslinjer for personvern fra tid til annen og etter elbilforumets eget forgodtbefinnende. Elbilforumet oppfordrer besøkende til å sjekke denne siden regelmessig for å se etter endringer i retningslinjene. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter enhver endring av retningslinjene bekrefter at du aksepterer endringene.