Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Kan gjenninnføring av vektavgift være med på redusere fotavtrykket

Startet av elektrolux, mandag 13. juni 2022, klokken 12:14

« forrige - neste »

elektrolux

Interresante synspunkt som kommer fram i dette innlegget:

https://www.dn.no/innlegg/elbil/avgift/skatt/innlegg-bomtakstene-ma-okes-og-elbilene-ma-ut-av-kollektivfeltene/2-1-1234828

Selv mener jeg at det bør være mulig å kjøre matpakken i et kjøretøy som veier under 2T og at de som ikke klarer det godt kan betale for fotavtrykket de etterlater seg med sine preferanser
Stavanger:

Selger utstyr for EV lading og energieffektivisering via http://elbilhjelpen.no AS

Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Carver S+, Monotrazer MTE-150, Citroen C1 EVie, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Venter på Microlino og Aptera #2246

Daglig leder i Elbilhjelpen.no

Vidar_S

Hentet fra innlegget:
Sitat
Etter pandemien har andelen reiser med bil inn og ut av de større byene økt på bekostning av kollektivtrafikken, og denne utviklingen skyldes hovedsakelig elbilenes bruksfordeler.

Resultatet er økte køer og forsinkelser med omfattende negative samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Det vil være langt dyrere å løse køproblemene ved å utvide veikapasiteten enn å styrke kollektivtilbudet. Dessuten finnes det ikke arealer for en omfattende veiutbygging i de større byene.

Bomtakstene for elbiler bør dermed økes, noen av parkeringsfordelene bør avvikles og elbilene må ut av kollektivfeltene.

Det synes litt uklart hva de ønsker å oppnå her. Innlegget nevner både "totalt fotavtrykk" og problemstillinger rundt økt trafikk i byområder.

Og som løsning på bynær trafikk nevnes bare økning av priser i bomring på elbiler slik at disse kommer nærmere pris for bensin-/dieselbil. Ikke engang et lite hint om at man muligens også bør se på priser og antall avganger for kollektivtransport i de samme områdene, selv om man skulle tro folk fra NHO Transport hadde bedre kvalifikasjoner til å mene noe om kollektivtransport enn det andre de drar inn. 

Ketill Jacobsen

Sitat fra: elektrolux på mandag 13. juni 2022, klokken 12:14
Interresante synspunkt som kommer fram i dette innlegget:

https://www.dn.no/innlegg/elbil/avgift/skatt/innlegg-bomtakstene-ma-okes-og-elbilene-ma-ut-av-kollektivfeltene/2-1-1234828

Selv mener jeg at det bør være mulig å kjøre matpakken i et kjøretøy som veier under 2T og at de som ikke klarer det godt kan betale for fotavtrykket de etterlater seg med sine preferanser

Etter hvert som også elbiler skal beskattes, er det en selvfølge at også elbiler får vektavgift. Avgiftsgrunnlaget kan gjerne reduseres med ca 5 kg per kWh batterikapasitet. Da vektavgiften er en meget stor avgift (for fossilbiler) i dag bør den gjerne fases inn over tid for elbiler, da det ellers vil få en sjokkvirkning (så vidt jeg husker det dreier seg om rundt 800.000 for en 2,6 tonns fossilbil)!

hELgenen

Synes dette er vanskelig å finne gode løsninger på. Å bygge ut kapasitet er ingen god løsning.
Å øke bomavgiften er heller ingen god løsning da det faktisk er en del som ikke har kollektiv tilbud tilgjengelig på bosted og følgelig må pendle med bil et stykke uansett, så event. bytte til buss/tog gitt at man kan parkere overhodet på veien inn til der kollektivtransport starter. Så dermed blir det en ulik og kanskje urettferdig byrde på de som faktisk må skifte transport underveis i forhold til de som kanskje bor rett ved et kollektivpunkt og velger bil bare fordi. Ett av hovedpoengene må vel være å få vekk de som bruker bil og som HAR gode kollektiv alternativer.
I Oslo f.eks, har man egentlig helt fantastisk gode, billige kollektiv tilbud så forstår egentlig ikke at folk ikke velger det her - men folk er ulike og har kanskje ulike gode grunner for å bruke bil istedenfor kollektiv.

En måte å gjøre dette på som kanskje føles litt mer rettferdig er å sette opp et nettverk av bommer rundt byene.
Og så betaler man en svært høy pris i første bom man passerer - så får man fratrekk på hver bom innover ned til en gitt minstesats. Mao. jo LENGER man kjører innover, eller utover - jo MINDRE betaler man ettersom de som kjører langt trolig har større behov for å bruke bil enn de som bor mer sentralt og skal kun bevege seg kort. Mao. så blir det dyrt å bruke bil dersom man bor veldig nær byen, og billigere jo lengre ut man bor. Og tilsvarende dersom man bor i byen og reiser langt ut blir det billigere enn å bo sentralt og jobbe sentralt men bruke bil. Det høres sikkert fullstendig galskap ut - det vanlige er jo å betale mer og mer jo mer av veien man bruker - men her tenker jeg at et poeng er jo å få folk som bor nære til å gå vekk fra bilen og heller sykle,gå eller ta kollektiv transport. Byen og dets arbeidsplasser er også avhengig av folk som ikke har råd til å bo sentralt - og ved å anerkjenne dette behovet gjennom ulike satser så får de som bor sentralt et spark bak til å bruke offentlige midler istedenfor å bidra til køene.  Jeg har bodd både en sentralt og svært usentralt, og i Oslo er det f.eks ekstremt billig  og enkelt å bevege seg innen en sone. Beveger enn seg derimot ut av byen og vekk 10-12 mil (ja det er noen som bor så langt unna og må pendle) - så blir det fort ekstremt tungvindt og dyrt med stadig flere bommer å passere.
Ikke ALLE kan bo i byene - sånn er det bare - og ikke alle arbeidsplasser trenger å være i byene, men sånn er det dessverre. Derfor vil folk pendle inn og ut av storbyene og kø oppstår uansett hva man velger. Men det gjelder å utnytte de transportmulighetene som finnes på en effektiv måte. Derfor bør folk som har mulighet til kollektivløsninger få intensiver til å bruke dem. Jo nærmere man bor byen jo enklere er det å bruke kollektivtransport - og jo lengre vekk man bor fra byen jo verre er det. Da mener jeg at man bør tenke stikk motsatt av hva man normalt gjør - mao. la det bli dyrt å være lat og velge bilen på en kort avstand - og heller la det bli billigere mhp bommer dersom avstanden man må tilbakelegge faktisk er lang.


jlan

Sitat fra: Ketill Jacobsen på mandag 13. juni 2022, klokken 13:33
Etter hvert som også elbiler skal beskattes, er det en selvfølge at også elbiler får vektavgift. Avgiftsgrunnlaget kan gjerne reduseres med ca 5 kg per kWh batterikapasitet. Da vektavgiften er en meget stor avgift (for fossilbiler) i dag bør den gjerne fases inn over tid for elbiler, da det ellers vil få en sjokkvirkning (så vidt jeg husker det dreier seg om rundt 800.000 for en 2,6 tonns fossilbil)!
Vektavgiften kan fratrekkes CO2 "bonus", så den vil ikke slå så veldig sterkt ut for en elbil. En Tesla Model 3 LR (egenvekt 1864 kg) beregnet som ladbar hybrid ville ikke fått noen netto vektavgift (brukt egenvekt 1885, 1g CO2 og 1g NoX for å få kalkulatoren til å fungere):
SitatSlik beregnes avgiftene
Tabellen viser hvordan avgiftene regnes ut.
Vrakpantavgift   + 2 400,00
Engangsavgift    + 230,00
Hybridbiler. Ladbar hybridbil.   
Egenvekt redusert med 15,00% til 1 602,25 kg
Avgift for egenvekt   + 78 840,43
Avgift for CO2   -78 688,57
Avgift for NOx   + 78,14
Total i avgifter   = 2 630,00

At litt tunge personbiler ilegges veldig høy vektavgift kan virke litt urimelig, når f.eks. bobiler slipper unna med mye mindre. En 5 tonns bobil får en vektavgift-rabatt på over 700000 kr.

En vektavgift som gjenspeiler veislitasje kan være akseptabelt, men det  burde da være en avgift pr. kjørte km.  For eksempel basert på årlig forsikret kjørelengde.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
2021-        : TM3 LR 82kWh HF

Trond.m

Det må jo komme en form for bruksavgift også på nullutslippsbiler. Jeg husker at vi på slutten av 80-tallet hadde en måler som registrerte kjørte km, som kompenserte for at dieselen ikke var avgiftsbelagt. En gps basert veiprising er vel den mest naturlige avløser, for ingen kan forvente av det ikke skal koste noe å bruke veiene utenom sentumsområder og hovedferdsårer der det i dag er bom stasjoner. Men det tar nok noen år før dette er på plass, og når det blir en realitet får vi nok et nytt hylekor fra elbilforeningen, NAF etc.

hELgenen

GPS er jo ikke veien å gå - det åpner opp for alle mulige scenarier en ikke bør ha i et fritt land.


Trond.m

Sitat fra: hELgenen på mandag 13. juni 2022, klokken 15:12
GPS er jo ikke veien å gå - det åpner opp for alle mulige scenarier en ikke bør ha i et fritt land.
Datatilsynet har godkjent dette, så jeg tror du overdriver faren.
Har du en bedre løsning til prising der prisen varierer i forhold til veistandard og geografisk lokalisering. Eller går du får 0 mva på bil og 0 veiavgift ?

https://www.tu.no/artikler/bomstasjonene-kan-bli-byttet-ut-med-veiprising-datatilsynet-sier-ja-til-gps-maling/455037

hELgenen


jlan

Vanlig veislitasje dekkes av elavgiften.
Sitat
https://www.tu.no/artikler/hevder-de-store-tunge-elbilene-sliter-mer-pa-veien-avvises-av-fagfolkene/409400
Basert på vedlikeholdet som Statens Vegvesen gjør, renger man med en vedlikeholdskostnad per kilometer på 0,001 øre for personbiler og 76,4 øre/km for de tyngste godsbilene.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
2021-        : TM3 LR 82kWh HF

Trond.m

Sitat fra: jlan på mandag 13. juni 2022, klokken 15:50
Vanlig veislitasje dekkes av elavgiften.
Seriøst. Veibruksavgift og co2-avgift utgjør 6,73 kroner i 2022 for bensin.
CO2 avgiften. CO2 avgiften er ca 2 kr. Så da er elavgiften en dråpe i havet.

Electrix

Sitat fra: Trond.m på mandag 13. juni 2022, klokken 16:23
Sitat fra: jlan på mandag 13. juni 2022, klokken 15:50
Vanlig veislitasje dekkes av elavgiften.
Seriøst. Veibruksavgift og co2-avgift utgjør 6,73 kroner i 2022 for bensin.
CO2 avgiften. CO2 avgiften er ca 2 kr. Så da er elavgiften en dråpe i havet.
Seriøst, jlan skriver jo at Statens Vegvesen regner med en vedlikeholdskostnad per kilometer på 0,001 øre for personbiler. Elavgiften er på 15,41 øre pr kWh så selv for en elbil som bruker så lite som 1kWh/mil og da betaler 1,541 øre pr km i avgift så har staten et overskudd på 1,54 øre etter at slitasjen er dekket inn...
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand

Ansjosfilet

2016 Bmw i3 60Ah
2022 Bmw iX3 LCI

Trond.m

Ja, ja  :o med så urealistiske forventninger til hva det vil koste å kjøre elbil i framtiden, så er det mange som blir skuffet. Det er da ingen som tror at elavgiften vil dekke kostnader til bygging og drift av veinettet.

Syklist

Vektavgift pr. kg over 2 tonn er en god ide.  Og spesialavgift for høye og store farkoster som er ekstra farlige for fotgjengere og syklister. 

Vi trenger ikke monsterbiler som Cybertruck og Rivian pickup i Norge.  (Og heller ikke oppblåste fossilpickuper heller, for den slags skyld.)
Tesla Model 3 LR 2021
Opel Corsa-e Edition 2020
x Tesla Model 3 SR+ 2020

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA