Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Årsmøte i Oslo og Akershus elbilforening 2021

Startet av Elbilforum admin, tirsdag 02. november 2021, klokken 20:30

« forrige - neste »

Elbilforum admin

Protokoll fra Årsmøte i Oslo og Akershus Elbilforening
Møtedato 23. mars 2021
Møte Oslo og Akershus elbilforenings årsmøte på teams
Sted Digital gjennomføring ved bruk av videokonferanse
Tilstede 64 medlemmer

Sak 1: Valg av møteleder - godkjenning av innkalling og valg av referent
Leder Per Maltun ønsket velkommen og gjennomgikk agendaen.

Agenda:
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer
• Valg av referent
• Foredrag ved Erik Lorentzen
• Behandling av årsmelding
• Årsplan for 2021
• Valg av styremedlemmer
• Valg av valgkomité

Valg av møteleder:
Per Maltun velges som møteleder

Innkalling:
Innkalling godkjent

Forslag til referent:
Inger Sophie velges som referent

Kommentar til:
Akershus er blitt Viken, stemmer ikke det?

Per forteller om innspill til Organisasjonsutvalget

Sak 2: Godkjenning av saksliste og forretningsorden
Årsmøte godkjente sakslisten og forretningsorden.
Årsmøtet godkjenner sakslisten og forretningsorden
Innlegg: Presentasjon av elbil utvilklingen av Erik Lorentzen, Norsk elbilforening.

Sak 3: Behandling av lokalforeningsstyrets årsmelding
Per Maltun presenterer.

Årsmøtet tok styrets årsmelding til etterretning

Sak 4: Behandling av innkommende forslag
Kjetland;
I vår velforening er det akkurat blitt forbudt å lade bil i fellesgarasje. Årsaken skal være at de ikke vil betale strømregningen OG brannfare. Hvordan skal man takle dette?
Kommentar: Spørsmålet fra Kjetland gjelder en velforening. Det dekkes ikke av lovene om
boligsameie eller borettslag.
Tips: ikke juridisk grunnlag i velforening, bli med i styrearbeidet og påvirk innenfra.
Roland: når det gjelder brannfaren, så er det mye mindre brannfare enn fossilbiler. Dette er vist til i flere undersøkelser.

Hansen: Det jeg er opptatt av er utbygging av flere hurtigladestasjoner i sør-Norge. Jeg registrere at det er ofte kø på flere ladestasjoner, dette avhenger selvsagt når på døgnet man skal lade men ofte er det på ettermiddagen og kvelden at det er de fleste som trenger å lade. Det er nå mange som må stå og vente på å få hurtigladet samtidig som vi må vente til bilen er ladet opp til nærmere 80%. Det er et behov for å få bygd ut mer og diskusjonen er vel mer hvem som skal betale for ny infrastruktur.
Kommentar: Må få operatørene til å sørge for bedre beredskap- Ofte hurtigladere er ute av drift i lengre tid.

Arnfinn: Støtte til borettslag i Viken; noe man kan jobbe med.
Carl Anton kommenterer. Jobbe med å prøve å få tilbake.
Innspill til etterretning.

Sak 5: Årsplan og budsjett for kommende år
Ordstyrer gjennomgikk årsplan og forslag til budsjett for kommende år.
• Dekk arrangement
• Ladeprat (Hjemme, på hytta, Hurtiglading)
• Prøvekjøring av biler
• Bilkortesje (sette verdensrekord i sammenhengende rekke av biler (500 biler)
• Sosialt arrangement
• Budsjett 2021
o Vi har satt av penger for å få til arrangementer for våre medlemmer
o Større arrangementer vil vi søke om midler til gjennom administrasjonen.
Årsmøte tok dette til etterretning.

Sak 6: Valg av styre, valgkomité og delegater til landsmøtet
Valg av styret presentert av valgkomiteen; Roland Olsson
Slik som vedtektene og fjorårets årsmøte bestemte, så ble nestleder på valg i år, mens styreleder blir sittende til neste årsmøte.

Følgende ble valgt inn ved akklamasjon:
• Inger Sophie Finch, nestleder, valgt for 2 år
• Lars Holmefjord, styremedlem, , valgt for 2 år
• Knut Huseby, styremedlem, valgt for 2 år
• Jørgen Lund, 1.vara, valgt for 2 år
• Egil Olsvik, 2.vara, valgt for 2 år
Etter dette består styret i lokalforeningens styre av:
• Per Maltun, styreleder, på valg årsmøte 2022
• Inger Sophie Finch, på valg årsmøte 2023
• Ståle Thuv, styremedlem, på valg årsmøte 2022
• Lars Holmefjord, styremedlem, på valg årsmøte 2023
• Knut Huseby, styremedlem, på valg årsmøte 2023
• Vigdis Asbjørnsen, styremedlem, på valg årsmøte 2022
• Øyvind Lunde, styremedlem, på valg årsmøte 2022
• Jørgen Lund, 1.vara, på valg årsmøte 2023
• Egil Olsvik, 2.vara, på valg årsmøte 2023
Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon til 1 år til og det blitt fullmakt til valgkomiteen om
administrasjon av vervene.
Valgkomiteen består dermed fortsatt av:
• Sjur Stampe
• Sverre Henry Storødegård
• Roland Olsson

Delegater til landsmøte. Presentert av; Per Maltun
Meldte interesse, ber om at det meldes til styrets epost.
- Fridtjof Eilertsen
- Vara: Arnfinn Eduardsen
- Odd Runar Valdal
- Pål Skodjevåg
- Svein Hauge
- Birat Laine Habtegiorghis
- Alexandra Passeniok
- Arne Veidel
Styret fikk fullmakt til å gjøre suppleringer og endringer i delegatlisten.
Styret kommer tilbake til hver enkelt for å informere om Landsmøte, saker som skal debatteres og hvorledes landsmøtet skal gjennomføres. Vi planlegger et teamsmøte blant delegatene før landsmøtet for å gå gjennom sakene og diskutere Oslo og Akershus elbilforening sin posisjon på saker til landsmøtet.

Det ble henstilt om at styret søker å få med flere kvinner som delegater.

Per Maltun                              Arnfinn Eduardsen
(Sign.)                                          (Sign.)

© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA