Lokale elbilforeninger > Agder elbilforening

Ingen elbiler fortsatt i Kristiansand kommunes ny anbudskonkuranse

(1/1)

Ken:
https://no.mercell.com/m/mts/Agreement.aspx?id=52912059&fromPage=buyer

Varebil blir nok en  VW Caddy bensin i tilfelle diesel utslipps juks. De skulle har blitt boykottet! se under, klipt ut fra Kommunens Intranett:
Elbil kommer
Brukerutvalget vurderte i en tidlig fase om elbil helt kunne erstatte annen teknologi som standard biltype 1 i den nye avtalen. Konkurransen og avtalen er gjennomført som en knutepunktavtale. Dette innebærer at valgte volummodeller må dekke kravene og behovene til alle samarbeidskommunene i knutepunktet.

Krav til rekkevidde i samarbeidskommunene, krav til infrastruktur og organisering av enhetene ved en overgang til elbil ble avgjørende for at valget ble hybrid som billtype 1 i denne fasen.

– Det er opprettet en arbeidsgruppe som er i gang med å vurdere hvilke tiltak som må innføres for å legge til rette for å få en betydelig økning av andelen biler med 0-utslipp i Kristiansand fremover. Elbil er omfattet av den nye avtalen og kan bestilles gjennom minikonkurranse allerede nå.

– Fra erfaring ser vi at det er problematisk å overlate denne vurderingen til den enkelte enhet eller bruker når bil skal kjøpes. Målet for arbeidsgruppen er å få etablert gode retningslinjer som legger til rette for at elbil velges til oppgaver den er egnet til. Dette krever at infrastruktur, organisering av virksomheten, krav til rekkevidde og driftstid, samt at økonomiske konsekvenser er vurdert på forhånd, sier Johansen.

Se for øvrig bilavtalen i avtaleoversikten for mer informasjon.

Publisert 19.11.2015 Sist endret 19.11.2015 Forfatter Marte Krogstad Faglig ansvarlig Innkjøp og helse og sosial Skriv ut

Navigering

[0] Oversikt

Skift til full visning