Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 495 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Carl Anton Stenling

Sider: [1] 2 3 ... 103
1
Dersom Ohmia fortsetter å markedsføre en annen lovforståelse enn den gjeldende så skal man ikke se bort fra at Ohmia kan ha opptrådt på tvers av markedsføringslovgivningen.

Det kan også være et spørsmål om Ohmia har rett til å kreve inn full betaling fra eierne av boenhetene basert på en avtale med boligselskapet som går på tvers av lovgivningen for eierseksjonssameier og borettslag. Det er ikke urimelig å forvente at Ohmia selv sørger for å avklare hvorvidt de har en gyldig avtale med boligselskapet, dvs. en avtale som boligselskapet lovlig kan inngå.

Dette blir vel omtrent som om jeg tegnet kjøpsavtale for en bil som skulle betales av naboen. Det er ikke sikkert at selgeren har så mye krav å rette mot naboen selv om jeg hadde påstått at naboen skulle betale.

2
Model 3 / Sv: Feil og mangler på modell 3
« på: Lørdag 27. Februar 2021, klokken 10:33 »
Kan være smart å følge rutinen for å oppdatere bilens oppfattelse av batteritilstand før man konkluderer på redusert batterikapasitet. Denne rutinen er beskrevet et annet sted på forumet, men går i korthet ut på å kjøre bilen tilstrekkelig lavt til at batteritilstand kalibreres.

3
ID. 3. / Sv: Heving av kjøpet
« på: Lørdag 27. Februar 2021, klokken 10:14 »
Det viktigste er at man faktisk reklamerer til selger, ikke en vilkårlig forhandler for samme merke, da det er selger du har kontrakt med! Hvis du ikke gjør det så har du ikke reklamert riktig, og mister mulighet f.eks for å kunne heve et kjøp

Det er et viktig poeng at reklamasjon må skje til den som har solgt bilen og helst skriftlig slik at reklamasjon kan verifiseres. Alternativt kan reklamasjon rettes til bakenforliggende ledd (importør), men da bør dette også skje skriftlig direkte til dette leddet slik at man kan verifisere hvor mange rettingsforsøk som er brukt.

Har også forstått det slik at terskelen for å heve bilkjøp er temmelig høy og det innebærer at plagsomme eller upraktiske feil ikke er grunn nok i seg seg selv. Det er gjerne lettere å nå igjennom med hevingskrav ved direkte feil med drivlinjen el.l. som gjør at bilens vesentlige funksjon ikke er tilstede. Siden det er mange kunder i samme situasjon, så vil jeg tro at VW kvier seg for å starte et ras av hevinger.

Hadde jeg vært i samme situasjon så ville jeg gjort følgende:
Sendt skriftlig reklamasjon. Ladet 12 V-batteriet hver dag med ekstern lader. Avventet programvareoppdatering. Hvis ingen bedring: gjentatt krav om utbedring av mangel et par ganger skriftlig og stilt bilen til rådighet for reparasjon. Hvis fortsatt vesentlige problemer knyttet til drivlinjen så hevingskrav.

Jeg har for øvrig selv hevet et kjøp av nybil av et annet merke i en situasjon hvor det viste seg umulig å få rettet en vesentlig mangel. Prosessen tok et par år og gikk temmelig greit når begge parter forstod at feilen ikke lot seg reparere permanent.

4
CCS / ChaDeMo hurtigladere / Sv: Ladesjasjoner langs FV17 (kystriksveien)?
« på: Fredag 26. Februar 2021, klokken 09:36 »
Det hadde jo hjulpet en god del med bare en hurtigladestasjon midtveis ...

5
CCS / ChaDeMo hurtigladere / Sv: Ladesjasjoner langs FV17 (kystriksveien)?
« på: Fredag 26. Februar 2021, klokken 00:36 »
Ser ut til at hurtiglading kommer på plass langs kystriksveien: https://www.nrk.no/nordland/ladestasjoner-for-elbil_-enova-vil-gjore-det-enklere-a-lade-elbil-pa-kystriksveien-pa-helgeland-1.15359547

Imidlertid usikkert om noen av hurtigladerne er i funksjon før sommeren.

6
Jeg tolker også departementets svar omtrent slik som du angir. Det er nok først og fremst fordeling blant de som har mulighet for parkering for øyeblikket eller senere som krever litt mer analyse for det enkelte boligselskapet. Her vil vedtekter etc. måtte vurderes og man må se på hvordan fordelingsmekanismene for plasser er utformet. Hvis alle plassene er fast tilknyttet til seksjoner er saken enkel og det er tydelig hvilke seksjoner som skal bidra.

For tilfeller med noen få fellesplasser for lading kan fordelingen av kostnader bli noe annerledes enn du skisserer avhengig av hvordan tilgangen til disse plassene er regulert.

7
Vi får vel gi Ohmia litt tid til å fordøye departementets tolkning.

Forhåpentligvis blir Ohmias markedsføring fremover mer i tråd med de faktiske forholdene. Det er jo fortsatt mulig å drive utleievirksomhet for ladeanlegg bare man sørger for at regningene havner hos riktig mottaker.

Imidlertid er det nok slik at de fleste boligselskaper er tjent med å eie infrastrukturen selv hvis det i det hele tatt lar seg gjøre. Etter departementets klargjøring blir det sannsynligvis en del styrer som ser mer helhetlig på kostnadene og dermed tar bedre valg.

Elbilforeningen har forøvrig aldri vært spesielt positivt innstilt til de som leier ut i overkant dyre ladeløsninger. Lovreguleringene har endret seg slik at det nå har blitt enda mer ugreit å inngå slike avtaler.

8
Dette betyr vel at leiekostnaden må deles i fire:
  • Oppgraderingskostnad for strømnettet hvis relevant
  • Ladeinfrastrukturkostnader slik som fremføring i garasje og evt. felles styring av ladeløsningen
  • Etableringskostnad for det enkelte punktet, dvs. ladeboks og tilkobling
  • Strømkostnad
Hvor regningen for de ulike delene havner må så avklares, men her er det nok slik at alt ikke skal havne hos elbilisten.

9
Hva som er maksimalt mulig lufttrykk før dekket eksploderer er nok i liten grad av praktisk betydning. I de aller fleste tilfeller kan man ikke fylle vesentlig mer enn bilprodusenten anbefaler uten at kjøreegenskapene blir dårligere.

For myke piggfrie vinterdekk er imidlertid min erfaring at rundt 0,2 bar ekstra gir bedre kjøreegenskaper - spesielt på motorvei.

Hovedpoenget med denne tråden er først og fremst at man bør unngå å kjøre med for lavt dekktrykk for da blir det større behov for å lade underveis. Spesielt når temperaturene svinger og det er lenge siden hjulskift, så skal man være klar over at dekktrykket kan være for lavt.

10
Avansert: Batterier og Lading / Sv: E-tron 12v tappes av Zappi-lader
« på: Mandag 22. Februar 2021, klokken 17:06 »
Erfaringsmessig så er det en del fossilbilingeniører som må lage feil ladealgoritme og erfare dette selv før det kan bli rettet opp. Det tar vanligvis rundt 2-5 år å få en fossilbilingeniør til å skru hodet sitt om til å forstå at 12 V-batteriet kan lades uten at motoren går.

Dette har Tesla, Nissan, Kia og Hyundai opplevd i tur og orden. For øyeblikket er det vel blant annet Polestar, Audi og Jaguar som har en bratt læringskurve rundt hvordan håndtere 12 V-batteriet.

11
Avansert: Batterier og Lading / Sv: E-tron 12v tappes av Zappi-lader
« på: ſøndag 21. Februar 2021, klokken 11:27 »
Her høres det nesten ut som noen tror veggladeboksen styrer ladingen i bilen direkte. I praksis er veggladeboksen som en stikkontakt å regne. Dette blir omtrent som å si at stikkontakten har ødelagt TV-en pga. at den konstant prøver å slå på TV-en.

Det går imidlertid et pilotsignal fra veggladeboksen til bilen. Problemet kan være at bilen slår på bildatamaskinen eller andre strømforbrukere ved endring i pilotsignalet. Dette bør jo Audi rette opp.

Som en workaround kan du sjekke om Zappi kan settes i en mer statisk modus, dvs. oppføre seg som en dum veggladeboks.

En annen workaround kan være å tidsbegrense ladeperioden slik at man unngår at bilen forsøker initiere lading lengre enn nødvendig. F.eks. sette av 2-3 timer ladetid om natten.

12
Hyundai Ioniq / Sv: Driftsstans på Ioniq
« på: ſøndag 21. Februar 2021, klokken 01:00 »
Automatisk logging av batteriet er nok litt krevende å få til. Kan imidlertid være smart å ha et voltmeter i sigarettenneruttaket som hele tiden viser spenningen.

13
Hyundai Ioniq / Sv: Driftsstans på Ioniq
« på: ſøndag 21. Februar 2021, klokken 00:22 »
Er nok smart å bytte 12 V-batteriet siden feilene kan være relatert til ustabil 12 V-spenning. Kan alternativt overvåke spenningen på 12 V-batteriet for å verifisere defekt batteri.

Har du forresten sjekket at menyvalget for hjelpebatterisparer (aux. battery saver) er aktivt?

14
Dekktrykket stiger alltid underveis pga. at dekkbevegelsen varmer dekkene noe - det er slik det skal være. Underveistrykket er gjerne 0,2-0,3 bar høyere enn kaldtrykket. Produsentens anbefalte trykk tar høyde for dette og er oppgitt som trykk ved kalde dekk. Hvis man kjører fra et varmere til et kaldere sted blir trykkstigningen underveis lavere enn den skal være. Det er derfor behov for å etterfylle luft for å opprettholde samme kaldtrykk selv om man ikke ser dette under kjøring.
Vanligvis håndterer jeg problemstillingen ved å tilpasse trykket til forventet gjennomsnittlig temperatur underveis før turen starter.
Store svingninger mellom f.eks. +5 grader og -15 grader gir vesentlig utslag for dekktrykk.
Står litt mer om dette her: https://www.dekk1.no/blogg/lufttrykk-hva-kan-dette-utgj%C3%B8re-for-bilen-

For å ta et eksempel:
Vår Hyundai Ioniq har anbefalt dekktrykk 2,5 bar
Med piggfrie Nokian legger vi til 0,2 bar pga. myke dekk: 2,5 bar + 0,2 bar = 2,7 bar
Ved tur på fjellet med 20 grader lavere temperatur enn startpunktet legger vi til 0,1 bar: 2,7 bar + 0,1 bar = 2,8 bar

15
@Øyvind.h: Når man kjører vil dekkene bli oppvarmet noe. Det er imidlertid trykk ved kaldt dekk som regnes. Det innebærer at under kjøring skal trykket stige noe over kaldtrykket. Hvis trykket holder seg konstant pga. at man kjører inn i et kaldere område så betyr det nok at dekktrykket er for lavt.
I praksis må man altså regne om til kaldt dekk.

Sider: [1] 2 3 ... 103