Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 485 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Torz

Sider: [1]
1
Alt det andre / Kinabil, nei takk
« på: Onsdag 01. April 2020, klokken 19:27 »
Det dukker stadig opp nye elektriske bilmerker og bilmodeller. Mange av disse er kinesiske. Kina har hatt en formidabel teknologisk og velstandsmessig utvikling, mye takket være andre lands og selskapers iver etter billig fabrikasjonskapasitet. Det har ført til at Kina i dag fremstår som verdens fabrikk. Det er vanskelig for ikke å si umulig å unngå kinesiske produkter i dag. De er over alt, elektronikk, data, telefoner, biler, verktøy, klær, ja egentlig alt produseres i dag i Kina.

Rent personlig setter jeg ned foten for å bidra til at Kina skal få mer av fremtidskaken enn absolutt nødvendig. Så noen Kinabil blir det ikke på meg. Den saken er enkel.

Årsakene er som følger:
1.   Jeg ønsker ikke å støtte et kommunistregime der menneskerettigheter og personvern er mangelvare.
2.   Jeg ønsker ikke å bidra til at utenlandske bedrifter tjener penger på å sette bort sin produksjon til Kina.
3.   Jeg ser ikke på Kina som min venn i nøden, og ønsker derfor ikke at de skal ha en så dominerende posisjon hva angår produksjon av varer og tjenester.
4.   Kina forsøker å straffe land som gjør ting kinesiske myndigheter ikke liker.
5.   Norge har allerede et alt for stort handelsunderskudd med Kina.

Se også artikkel
https://finansavisen.no/meninger/debattinnlegg/2019/10/29/7466952/er-vi-naive-overfor-kina

2
Model S / Oppfordring til tilkobling via blåtann
« på: Tirsdag 11. Desember 2018, klokken 19:42 »
I tett ettermiddagstrafikk sto jeg og stanget inn mot en rundkjøring. Plutselig kom det opp melding på min radio (jeg kjører Ford Focus) om å slå inn kode for å koble meg opp mot Tesla Model S. Dette er første gang jeg har sett noe slikt, og kan på sett og vis være en sikkerhetsrisiko vil jeg tro. Meldingen var nok tilgjengelig i bortimot 1 minutt, og ja, det var en TMS der.


3
Alt det andre / Smarte strømmålere, for hvem?
« på: Onsdag 04. Oktober 2017, klokken 17:08 »
Everkene er i gang med å skifte ut alle strømmålere med nye oppkoblede målere som automatisk rapporterer forbruk og belastning døgnet gjennom. Det er et EU direktiv som ligger til grunn, og som tas inn i norsk lovgivning. Alle målere skal være skiftet ut i løpet av 2018.

Det blir reklamert med mange fordeler med de nye målerne, og det kan så være, men å nekte en slik installasjon er ikke bare enkelt. Jeg leser at noen har fått fritak basert på legeerklæring for elfølsomhet. Tidligere var det også snakk om fritaksgrunn hvis man brukte personvern som argument, men jeg har ikke sett det argumentet gjentatt i det siste.

Jeg tror at de fleste forbrukere vil oppleve økte strømkostnader med nye målere. Nå skal strømprisen kunne endres fra minutt til minutt gjennom døgnet, og det blir selvsagt dyrest når du virkelig trenger strømmen. Det blir en slags rushtidsavgift der også.

I tillegg til prisen for selve strømmen så vil der vel også være et kostnadselement i forhold til maksbelastning en husholdning tar ut. Dette vil jeg tro vil slå rett inn på elbileierne som har kraftige hurtigladere hjemme.

Det er min oppfatning at elnettet vårt ikke er tilstrekkelig dimensjonert til å ta de belastninger som følger med teknologiskiftet. På sikt må nettet forsterkes, og dette vil gi seg utslag i økte utgifter på nettleien.

Så smarte strømmålere, ja det får vi, men den smarte her er neppe forbrukeren. Se for øvrig artikkel her som angår strømnettets manglende dimensjonering. https://www.tu.no/artikler/nettet-overbelastes-lamper-blinker-og-sikringer-ryker-elbilen-pekes-ut-som-syndebukk/408789

4
Alt det andre / Vei og trafikk
« på: Onsdag 20. ſeptember 2017, klokken 19:52 »
Jeg leser om ulik argumentasjon rundt behovet for utbedring og utvidelse av veinettet i Norge. Meg bekjent vil bilene gå på veier i overskuelig fremtid. Spørsmålet blir om fremtidens bilbruk vil øke eller avta. Jeg skal ikke påstå hverken det ene eller andre men gjør meg mine refleksjoner.

Introduksjon av elbiler gjør ingen forskjell isolert sett. Det er et rent teknologiskifte.

Bildelingstjenester vil kunne redusere antallet biler folk eier, men til gjengjeld vil hver bil være mer i bruk og kjøre flere årlige km enn dagens bil. Det er klart at mangel på umiddelbar tilgjengelighet på bil i praksis vil kunne redusere kjøringen skulle jeg tro.

Selvkjørende biler er en vanskelig nøtt. Jo mer autonome de blir, jo tettere kan man pakke biltrafikken, men jeg vil også tro at krav til veikvalitet, veimerking, sensorer, osv. vil være en del av det å få til denne fremtidsvisjonen. I tillegg vil jo selvkjøring i ytterste konsekvens bestå i at bilene kan kjøre helt uten sjåfør. Dette vil antakeligvis bety at flere tomme biler da er på veien på vei til neste oppdrag.

Miljøinteresserte argumenterer ofte med at bedre veier vil gjøre at folk kjører mer, og at det er ugunstig for miljøet. Med en fremtidig utslippsfri bilpark er vel det neppe et godt argument.

All tid folk bruker på å stange i kø grunnet for dårlig veikapasitet er dårlig økonomi for landet. Men klart, får man helt selvkjørende biler vil man i det minste kunne bruke noe av tiden til å gjøre unna noen oppgaver.

Færre biler i eie vil bety økt bruk av kollektivtilbud skulle jeg tro.

Vil tro det går an å modellere noe rundt dette og få et svar på hva alt dette vil bety for fremtidens veier. Jeg har vel ikke sett noen slike modeller, men det kommer nok.

5
Alt det andre / Autonome kjøretøy
« på: Lørdag 15. April 2017, klokken 08:57 »
Fremtiden er tydeligvis selvkjørende biler, enten helt eller delvis. Men at Ford ligger lengst fremme i denne utviklingen var ukjent for meg. Se https://www.tu.no/artikler/ny-rapport-ford-leder-selvkjorende-biler-racet/379814?utm_source=newsletter-2017-04-15&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

6
Alt det andre / Hvorfor vil enkelte politikere øke skattene på fossilt drivstoff?
« på: Mandag 12. ſeptember 2016, klokken 19:00 »
Det pågår forhandlinger for omlegging av bilavgifter i en retning der avgift på drivstoff skal øke. Hva er rasjonalet bak en slik omlegging? Logikken som høres fra kulissene er at det er forurenser som må betale for sin egen forurensing. Det høres umiddelbart fornuftig ut, men hva er det egentlig man gjør?

For rundt 5 år siden var utvalget av el-biler på et minimumsnivå. Det reelle valget sto da kun mellom bensin og diesel for de aller fleste. De bileierne som ikke hadde annet valg skal altså nå straffes for sitt valg. Hva mener da de samme avgiftspolitikerne at man skal gjøre med den fossilbilen man faktisk eier?

Skal man kaste den? Er det et godt miljøalternativ, det koster da miljøet å produsere en ny bil også?
Er hensikten med avgiftene at man skal slutte å bruke den, altså i praksis det samme som å kaste den?
Er ønsket at man skal selge den, hvilket problem har man i så fall løst?
Eller er det greit å fortsatt bruke den, bare man betaler enda mer i avgifter, og der avgiftene begrunnes med at det finnes andre alternativer i dag?
Betaler man ikke allerede nok i avgifter for denne bruken, det være seg i form av engangsavgift, moms, årsavgift, drivstoffavgift, bompenger, osv.? Har noen et regnestykke som viser at vi har betalt for lite, eller sagt på en annen måte, at forurenser ikke betaler for seg? Og hva betaler el-bilisten for sin bruk? Hvor er logikken?

Dersom fossilbilene er det svineriet enkelte måtte mene, hvorfor innfører man ikke en klekkelig innløsningsordning for å bli kvitt dem?
Hvorfor tillater man fortsatt salg av fossilbiler, og er det riktig at de som har en eldre fossil bil og som ikke hadde alternativer skal straffes på samme måte som den som gjør et reelt valg i dag?
Og er det slik at alle har et reelt valg til å velge elektrisk? Det er ikke alle som bor i storbyer og kun skal ha bil til bykjøring. Politikerne gir ofte inntrykk av at buss og bane er tilgjengelig for hele folket, men slikt er det ikke. Er det da riktig å straffe dem som ikke har et fungerende tilbud om kollektivtrafikk?

Jeg er lettere oppgitt over snarrådigheten og mangel på logikk fra politisk hold. Logikken bør baseres på rettferdighet. Legg avgiften gjerne på bruken, men da kun på alle biler som er solgt fra et gitt tidspunkt i fremtiden, der man faktisk har reelle alternativer til mangfoldet av dagens utbud av nye biler.

Min neste bil blir en elektrisk bil som tilfredsstiller de behov og den lommebok jeg har. Inntil den tid skal jeg slite på min 5 år gamle dieselbil med hengerfeste.

7
Model S / Daglig rekkevidde og hurtiglading
« på: Onsdag 18. Mars 2015, klokken 20:05 »
Er det noen som har synspunkter på hva som bør være en normal rekkevidde i det daglige på en S85? Mao. hvordan man optimalt bør stelle med batteriet? Jeg leser at man normalt ikke skal lade opp til mer enn 90%. Samtidig bør man lade på nytt ved50%. Jeg oppfatter da at maksimal rekkevidde ikke må utnyttes i det daglige, altså å lade til 100% og vente til man nærmer seg null. Snakker vi da om en daglig rekkevidde på rundt 40% av batterikapasiteten, eller rundt 200 km? Hva med hurtigladerne? Jeg ser i salgsannonser at enkelte gjør et poeng av at bilen ikke har vært hurtigladet. Er det slik at disse kraftige laderne svekker batteriet på kapasitet og levetid?

8
Model S / Mye vil ha mer, neste utviklingstrekk fra et Model S-nivå
« på: Lørdag 06. Desember 2014, klokken 20:33 »
Tesla har vist en ny veg innenfor el-bil-segmentet med sin Model S. Oppgradert modell er på veg, med 4wd og nye assistentsystemer, og bilen er snart på det nærmeste komplett sammenlignet med sine fossile foreldre. Men mye vil ha mer, ikke bare av kjent teknologi, men også av nyvinninger. Hva bør fremtiden bringe?
En overlevning som jeg aldri har skjønt ikke har blitt forbedret er solskjerm. Hvorfor kan man ikke få orden på dette slik at både front og sidevindu er dekket SAMTIDIG? Og uten at solen kommer inn gjennom en glipe?
Min kjøring tilsier cruisecontrol på 90 % av tiden. Hvorfor kan de ikke lage cc med minne som en kan programmere selv? M1 50, M2 70 og M3 80 for eksempel?
Når jeg først er inne på cc, hvorfor ikke kunne sette sin egen skala for hva som er eksempelvis 80? På min bil er det 84 km/t, og da hadde det vært fint om jeg kunne lagt inn slik hastighet litt mer på direkten, f.eks. med 5 el 10 km intervallene.
Noe jeg også gjerne skulle sett var et avansert infrarødt kamera. Tenk situasjonen tunnelbrann og røykutvikling. Jeg hadde gladelig betalt en del ekstra for å kunne ha gode øyne, muligens sammen med at bilen styrer selv ut av krisen, om jeg noensinne skulle oppleve en slik situasjon.
Også et infrarødt kamera som er overlegent til å hindre viltpåkjørsel.
Tesla har vist retning hva angår elbil, kan de også lede utviklingen innenfor nye områder? De har jo absolutt vist en del nytenkning.
Hvilke briljante ideer har dere til en utvikling som Tesla så absolutt kunne stått for?

Sider: [1]