Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 495 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Carl Anton Stenling

Sider: [1] 2 3 ... 106
1
Det er nok stor forskjell mellom batteritypene som kan avgjøre varigheten. I tillegg er 1. gen elbiler ikke veldefinert.
Hvis vi tenker på aller første modell av bilene så ser det ut til at det varierer en del blant annet ut fra bruksmønster.
1. gen Nissan Leaf har kjente svakheter knyttet til bruk i varme strøk siden den ikke har batterikjøling. e-Soul har hatt en del batterireklamasjoner sannsynligvis pga. lite holdbar batterikjemi. Med Tesla er bildet litt mer sammensatt.

Som en tommelfingerregel tror jeg man kan regne 125-200.000 km som realistisk levetid for disse første bilene, men det kan være store individuelle forskjeller.

Jeg har selv en Nissan Leaf som jeg forventer holder 10 år og minst 125.000 km. Imidlertid har denne litt oppgradert batterikjemi i forhold til de aller første Leafene.

2
Å bytte til lengre ladekabler er nok definitivt mulig. Ved introduksjonen av Model 3 gikk det temmelig raskt å få på plass ekstra ladekabler med CCS-plugg slik at dette er løsbart.
En mulighet er å lage en opphengsløsning inni midten av ladesøylen som tar opp slakk fra en lang kabel. Det som trengs er jo i praksis såpass lang kabel at den kan brukes for biler med ladeport også på motsatt side av Tesla-biler. Så vil man måtte rygge eller kjøre rett inn avhengig av om ladeporten er foran eller bak på bilen.

3
Lading av Tesla / Sv: Lade andre elbiler med Tesla UMC?
« på: ſøndag 25. Juli 2021, klokken 22:28 »
Vet at både Leaf og i3 har vært ladet med UMC, men Tesla anbefaler visstnok ikke bruk for andre merker.

4
Ladeplasser og ladekabler / Sv: Pris for å installere jordfeilbryter type B?
« på: ſøndag 25. Juli 2021, klokken 11:53 »
Dette er debattert flere ganger på forumet og konklusjonen er klar: Enten installere fast veggladeboks eller installere B-vern. Alt annet er ikke tillatt i en oppdatert installasjon for permanent elbillading.

NEK 400 er i praksis forskriftsfestet, dvs. at enten følger man NEK 400 eller så må man følge en annen metodikk som gir tilsvarende oppfyllelse av av lavspenningsforskriften. Du finner neppe mange elektrikere som er villig til å avvike vesentlig fra NEK 400 ved nyinstallasjoner.

5
Elbiler i media / Sv: Frykter et ladekaos uten like i sommer
« på: Torsdag 15. Juli 2021, klokken 17:42 »
Kan anbefale Finnmark i ferien hvis man ønsker å unngå ladekø. Har vært innom Alta, Nordkapp og Kirkenes uten noen ladeproblemer.

6
Elbiler i media / Sv: Frykter et ladekaos uten like i sommer
« på: Onsdag 14. Juli 2021, klokken 20:50 »
Nå er det jo gitt tilskudd til utbygging av hurtiglader i Lofoten og dermed bør dette være bedre til neste år: https://presse.enova.no/pressreleases/naa-kommer-hurtigladernettet-i-namdal-og-nordland-3070469

7
Elbiler i media / Sv: Noen som vet type elbil som brenner 23.6
« på: Mandag 05. Juli 2021, klokken 14:28 »
Ifølge CNBC trenger man nærmere 100 000 liter vann for å slukke et brennende elektrisk bilbatteri. Til sammenlikning vil en bilbrann i en drivstoffdrevet bil kunne slukkes med rundt 1100 liter.

Ikke så hyggelig å tenke på dette i en eldre garasje under en boligblokk, eller i et garasjeanlegg hvor du ikke kommer til med kontainer og en kranbil.

100 000 liter er mye vann og det må være en helt spesiell brann som trenger såpass mye vann. Det avhenger jo også i stor grad av hvordan slukkingen skjer. Dersom bilen slukkes ved å fylle et basseng under bilen eller en container så trengs vel en brøkdel.

Under en boligblokk så er nok en elbilbrann på mange måter greiere enn en fossilbilbrann. Forløpet er saktere og spredningsfaren mindre. Hovedproblemet er røykutviklingen og den lange slokketiden ved elbilbranner. Ved fossilbilbranner er forløpet raskere og det tar ikke lang tid før varmeutviklingen blir intens dersom man ikke slukker branntilløpet tidsnok. Det viktigste er jo at man unngår en hel mengde biler som brenner samtidig og svekker konstruksjonen.

I en parkeringsgarasje under en blokk er det viktig at man sørger for tilstrekkelig avløp for slukkevann samt mulighet for god avtrekk. Sprinkleranlegg er en fordel, men mange gamle parkeringsgarasjer har ikke det.

Det har vært vist eksempler på fleksible slukkebasseng og dette er nok en teknologi som kommer på plass etterhvert som antall elbiler øker tilstrekkelig til at man kan forsvare å investere i spesialutstyr.

8
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: ſøndag 27. Juni 2021, klokken 17:17 »
Hvis nå Tesla åpner, så er jo spørsmålet hvorfor.

Teslas misjon er å øke hastigheten i verdens overgang til bærekraftig energi.

Det kan faktisk være slik at Tesla nå ser at manglende ladeinfrastruktur er en vesentlig hindring for overgangen til elbiler. I lang tid har superladernettverket muliggjort langkjøring gjennom flere land og på et forutsigbart vis for eiere av Tesla-biler. Istedenfor å beholde dette eksklusivt for Teslas biler så kan det være klokt å ta en posisjon i ladeinfrastrukturen som helhet.

Når det er sagt så tror jeg at Tesla enten kan gjøre dette frivillig - eller så kommer de til å få hjelp fra myndighetene. Det er vel heller ingen ulempe at verdiene i superladernettverket nå kan synliggjøres.

9
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: ſøndag 27. Juni 2021, klokken 14:04 »
En viktig faktor for å lykkes som ladeaktør er tilstrekkelig kapasitet og god oppetid. Tesla har hittil vært meget gode på begge disse to punktene. De bygger kapasitet der det er behov enten det gjelder to eller 30 ekstra ladepunkter. Oppetiden er upåklagelig. Eneste gang jeg har opplevd dårlig vedlikehold var på en superlader i Italia. Der var halvparten av ladepunktene ute av drift, men fikk likevel ladet uten kø. Utenfor Italia er det unntaksvis at mer enn et par ladepunkter er i ustand over noe tid.

Så må selvfølgelig prisen være grei. Jeg tror ingen ladeaktør kan konkurrere på pris alene, men dersom kapasitet og oppetid er på plass for flere aktører, så vil pris ha betydning. For Tesla kan jo pris også brukes for å regulere hvor mange som bruker nettverket.

Brukervennlighet kan også ha noe å si. Dersom Tesla får på plass automatisk igangsetting av CCS-lading uten kort, app etc., så tror jeg det kan være et vesentlig fortrinn.

10
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: ſøndag 27. Juni 2021, klokken 08:24 »
Ionity har vel litt varierende mekanismer for abonnementsordninger, men hovedsakelig slik at det følger med en periode betalt av elbilprodusenten (ett år) og deretter må bileieren betale abonnement for å få lavere priser.

Er det noen produsenter som betaler abonnementet ditt hos Ionity for alltid?

11
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: ſøndag 27. Juni 2021, klokken 00:07 »
Den norske loven om infrastruktur for alternative drivstoff angir:

Sitat
§ 2.Betaling for lading av elektrisk drevne kjøretøy
Betaling for å lade et elektrisk drevet kjøretøy på et ladepunkt som er tilgjengelig for allmennheten, skal være rimelig, objektiv og ikke-diskriminerende. Slike ladepunkter skal gi brukere av elektriske kjøretøy adgang til å lade uten å måtte inngå en avtale med den driftsansvarlige.

Dette setter noen rammer som Tesla må holde seg innenfor. Det er spesielt spennende å se hvordan man håndterer at eksisterende eiere av Tesla-biler har bidratt til finansiering av ladenettverket. En mulighet kan være at tilgang til nettverket til rabatterte priser gis for de som har premiumabonnement og at andre bilprodusenter har samme mulighet. Et annet alternativ er at rabattert tilgang må kjøpes eksplisitt ved kjøp av ny Tesla og at eksisterende eiere anses for allerede å ha kjøpt denne tilgangen. Tilsvarende kan da øvrige bileiere kjøpe samme tilgang.

12
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: Fredag 25. Juni 2021, klokken 18:49 »
Q3 2022 er vel det som er angitt som tidsfrist. Jeg tipper vi ser åpning i en eller annen form før sommeren 2022 slik at de får med seg den beste salgsperioden for lynlading.

13
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: Fredag 25. Juni 2021, klokken 07:48 »
Vi hadde jo en lignende situasjon da Model 3 ble lansert. Tesla installerte ekstra CCS-kabler på et antall av punktene ved hver stasjon og satte på klistrelapper som ba bileierne om å "reservere" de nye ladepunktene for Model 3 så langt som mulig. Etter 6-12 måneder var de fleste punktene bygget om. Tesla utviste temmelig stor handlekraft i ombyggingen og forhåpentligvis ser vi noe lignende denne gangen. Dersom de velger å åpne bare utvalgte stasjoner vil det bli enda enklere å gjennomføre ombygginger.

14
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: Fredag 25. Juni 2021, klokken 06:57 »
Tesla kommer vel neppe utenom å bytte til lengre kabler. I motsatt fall kan man være bekymret for at noen parkerer på "naboplassen" eller bruker to plasser for å rekke frem til uttaket.

Det er også en del praktisk rundt starting av lading etc. som er uavklart. Ideelt sett tar Tesla i bruk standarden som gjør at bilen selv identifiserer seg gjennom oppkoblingen på samme måte som Tesla-bilene i dag. Fastned bruker allerede dette i Nederland for CCS-biler.

15
Lading av Tesla / Sv: Kommer SuC-nettverket til å bli åpnet??
« på: Fredag 25. Juni 2021, klokken 06:27 »
Når det gjelder direktivet E 2014/94/EU så er jo dette kun et direktiv. Det innebærer at medlemslandene tolker og velger hvordan direktivet skal innarbeides i lovtekster og annet arbeid. Til forskjell fra en forordning så vil direktivet ikke gjelde direkte og identisk i medlemsstatene.

I Storbritannia har de eksplisitt valgt å lovfeste at ladestasjoner forbeholdt ett bilmerke ikke er offentlige. I Norge har man i forarbeidene til loven klargjort at de som omfattes av lovforslaget er parkeringsplasser som faller innenfor virkeområdet til forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften). Alle andre løsninger faller utenfor.

Sider: [1] 2 3 ... 106