Elbilforum.no

Populære temaer => Elbiler i media => Emne startet av: orodreth på fredag 10. desember 2021, klokken 10:37

Tittel: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: orodrethfredag 10. desember 2021, klokken 10:37
Noen andre som fikk med seg Debatten 9.des, siste delen av programmet handlet om ny nettleie modell og der klarer samtlige og lire av seg at Elbillading har skyld i at vi må flate ut privatforbruket vårt? Som om ikke Julaften alltid vil være peak demand og nettet må bygges for å tåle nettopp den kvelden?

De mener altså at elbilens 0.5% forbruk av total produsert kraft skal få skylden?

Jeg satt i alle fall med haka langt nedpå brystet når jeg hørte hva de liret ut av seg i debatten. Elbilforeningen skulle tydeligvis vært med på debatten også.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: THEfredag 10. desember 2021, klokken 10:56
For min del medfører ny nettleie at jeg får 200-250 kroner økt nettleie pr. mnd. sammenlignet med det jeg har hatt tidligere hvis jeg ikke gjør grep for å redusere effekttoppene. Med 11 kW lading på natt er samtlige av mine timer med høyest snitteffekt på natt. Siste måned jeg har regnet på var oktober der jeg må ned på maks snitteffekt/time på under 6 kW med ny nettleie for å komme like rimelig ut som med dagens nettleie. For å beholde lik nettleie som i dag er jeg nødt til å lade med max 3-4 kW i stedet for 11 kW, og da må jeg flytte deler av lading til dagtid også. Det at den nye nettleiemodellen skal føre til redusert belastning på nettet er bare en ønskedrøm fra de som har laget modellen. Det den nye nettleien fører til er at elbiler, som potensielt kan jevne ut belastningen i nettet, blir ladet mer på dagtid for å unngå høye effekttopper på natt.

Jeg er for en endring i nettleie som både gir folk intensiv til å flytte effekt over til tidspunkt med lav belastning, og samtidig oppfordrer til løsninger som medfører energisparing. Den nye nettleiemodellen feiler på begge punkter, og er mildt sagt et makkverk av en reform.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Forstmannfredag 10. desember 2021, klokken 14:50
I tillegg gir det nye systemet ingen insentiver til å minimere antall effekttopper. Dersom du har en tidlig i måneden er løpet kjørt, og du kan like gjerne fortsette med høy effekt resten av måneden. Tilsvarende hvis du vet at det feks er en julaften i slutten av måneden (tenkt eksempel), så er det ingen vits i å ligge lavt i begynnelsen.

De som har installert ladebokser der effekten ikke kan stilles av bruker, eller ikke kan stille strømtrekk i bilen vil vurdere stikkontakt de dagene de er redd for effekttopp.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Ketill Jacobsenfredag 10. desember 2021, klokken 15:47
Sitat fra: orodreth på fredag 10. desember 2021, klokken 10:37
Noen andre som fikk med seg Debatten 9.des, siste delen av programmet handlet om ny nettleie modell og der klarer samtlige og lire av seg at Elbillading har skyld i at vi må flate ut privatforbruket vårt? Som om ikke Julaften alltid vil være peak demand og nettet må bygges for å tåle nettopp den kvelden?

Jeg satt i alle fall med haka langt nedpå brystet når jeg hørte hva de liret ut av seg i debatten. Elbilforeningen skulle tydeligvis vært med på debatten også.

Debatten var en skremmende forestilling der flere politikere har kjøpt NVE's falske påstander om at elbiler vil nødvendiggjøre en kraftig utbygging av nettet på alle nivåer. Dette er naturligvis fullstendig feilaktig både om vi ser på strømbruken i dag og i 2035 da flertallet av personbiler er elbiler. Per i dag står elbiler for ca 0,7% av strømforbruket og det meste av ladingen er fordelt ut over natten (med ca 6 kWh per døgn). De mener altså at elbilens 0.5% forbruk av total produsert kraft skal få skylden (per i dag ca 1 TWh av 135 TWh) for at nettet må opprustes kraftig?

I 2035 vil prosenten kunne gå opp til 5% om alle biler er elbiler og total strømbruk ikke har steget. Om det går som jeg håper har strømbruken (utenom elbiler og husholdninger) i 2035 steget med ca 50 TWh fordi vi har lyktes med en omfattende elektrifisering for fase ut fossile brensler (vår ambisjon om 55% kutt innen 2030 forutsetter kraftig økning av strømbruk). Om mitt håp om økt strømbruk i 2035 slår til vil elbilenes andel være enda mindre, ca 3,5%.

Det sier seg selv at en økning av strømbruk på 0,7% i dag mest på natten og ellers godt sprett over hele døgnet er ingen driver for behov for økt nettkapasitet verken på distribusjonsnettet, regionalnettet eller sentralnettet. Som man ser så vil elbiler i 2035 medføre store behov for utbygging. En skal også huske på at husholdningene ellers bruker stadig mindre strøm (fra ca 19.500 kWh på midten av nittitallet til ca 16.000 kWh i dag) slik at merbruk pga elbiler vil langt på vei oppveies av lavere strømbruk i husholdningene. NVE har faktisk en prognose som viser at husholdningenes samlede strømbruk i 2040 ikke vil være høyere enn i dag (til tross for en vesentlig større befolkning (+25% siden 1990))!

Det er tragisk at politikere høyt opp og elbransjefolk har latt seg forføre av NVE's falske påstander om elbilladingens om at elbillading vil medføre et behov for voldsomme investeringer i nettet (alle nettdelene). Med stadig nye utenlandskabler, mer vindkraftutbygging spredt i landet, regioner med dårlig nettilknytning (slik som Midt-Norge for noen år siden), økte behov fra offshore (ref monstermaster i Hardanger), nye bitcoinfabrikker, nye datasentre som drar enorme mengder avgiftsfri strøm (som ikke bidrar med arbeidsplasser), økt kraftbehov til nye batterifabrikkker, ny kraft til elektrifiserte ferjer, kraft til stor produksjon av hydrogen til transportformål (særlig skip), enorme mengder strøm til å lage hydrogen til ammoniakkproduksjon (utfasing av naturgass), elektrifisering av offshore og elektrifisering av busser og lastebiler og anleggsmaskiner. Så er det klart at alt dette de neste år og tiår vil kreve både store utbygginger av både kraftproduksjon og nett. Lading av elbiler spiller så godt som null rolle i de utvidelser vi har foran oss og husholdningene ellers gir intet bidrag behov for nye nett, forsterkede nett eller økt strømproduksjon.

Alt dette burde NVE og toppolitikerne være kjent med og det er derfor helt ubegripelig for meg at de maser om noe (elbillading) som er helt irrelevant i forhold til de endringer Norge har foran seg!

For meg så virker det som NVE og toppolitikerne har blitt offer for kollektiv galskap, eller at de har et behov for å skyve regningen for en fornuftig (og egentlig lønnsom) utvikling på husholdningene alene.

Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: orodrethfredag 10. desember 2021, klokken 15:53
Vi har jo allerede spotpris som gjør at de som faktisk kan til en hvis grad styre forbruket sitt prøver å unngå effekt topper allerede. Gjennomsnitts nordmannen kommer aldri til å følge med på disse effekt trinnene... De har ikke viljen eller kunnskapen til å smartstyre hele huset sitt.

Men hele nettleie opplegget er jo helt tåpelig. Infrastruktur er offentlig og burde betales over statsbudsjettet.

For oss elbileiere som får dyrere nettleie kan vi jo alltids bare lade på Stortinget slik Støre gjør?  ::)
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Ferryfredag 10. desember 2021, klokken 16:47
Sitat fra: Forstmann på fredag 10. desember 2021, klokken 14:50
I tillegg gir det nye systemet ingen insentiver til å minimere antall effekttopper. Dersom du har en tidlig i måneden er løpet kjørt, og du kan like gjerne fortsette med høy effekt resten av måneden. Tilsvarende hvis du vet at det feks er en julaften i slutten av måneden (tenkt eksempel), så er det ingen vits i å ligge lavt i begynnelsen.

Hvis julaften er worst case så ER det jo faktisk ikke noe poeng i å redusere før da heller. Men stemmer det virkelig at julaften er verst, eller er det bare en myte? Finnes det data for å støtte det utsagnet? For min husholdning stemmer det i hvert fall ikke. Men det er én av ca. 2,5 millioner husholdninger da, så...  Jeg trodde oppvarming var det største problemet, og at det dermed varierer hvilken dag som er verst. Eller om det i det hele tatt skjer hvert år
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Ketill Jacobsenfredag 10. desember 2021, klokken 17:18
Sitat fra: Ferry på fredag 10. desember 2021, klokken 16:47
Sitat fra: Forstmann på fredag 10. desember 2021, klokken 14:50
I tillegg gir det nye systemet ingen insentiver til å minimere antall effekttopper. Dersom du har en tidlig i måneden er løpet kjørt, og du kan like gjerne fortsette med høy effekt resten av måneden. Tilsvarende hvis du vet at det feks er en julaften i slutten av måneden (tenkt eksempel), så er det ingen vits i å ligge lavt i begynnelsen.

Hvis julaften er worst case så ER det jo faktisk ikke noe poeng i å redusere før da heller. Men stemmer det virkelig at julaften er verst, eller er det bare en myte? Finnes det data for å støtte det utsagnet? For min husholdning stemmer det i hvert fall ikke. Men det er én av ca. 2,5 millioner husholdninger da, så...  Jeg trodde oppvarming var det største problemet, og at det dermed varierer hvilken dag som er verst. Eller om det i det hele tatt skjer hvert år

Jeg tror at at en ekstra kald juleaften så kan nok en ettermiddagstime den dagen fort være den verste i året. Ellers så går nok år mellom hver gang et nett uansett nivå  (ca fire nivåer)  faller sammen pga overbelastning!
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Øyvind.hfredag 10. desember 2021, klokken 17:28
På julaften har en gjerne langtidsbruk av stekeovn, flere plater, tar div oppvask underveis så VVB må jobbe om en ikke har styring på den osv. Så jeg kan se hvorfor julaften er en liten topp. Gjerne varme på i hele huset også da, flere gjester mm. Og nå i 2021 har fort flere av gjestene elbil :D
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Orbitfredag 10. desember 2021, klokken 17:33
Siste (kanskje) rekord var en kald torsdag morgen i februar i år, mye drevet av oppvarming:
https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2021/ny-rekord-i-stromforbruket-i-dag/
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Forstmannfredag 10. desember 2021, klokken 18:28
Det blir jo litt anekdotisk, men for min egen del husker jeg flere anledninger der det ble mørkt på julaften der jeg bodde før pga. liten hovedsikring.

Nå har jeg installert varmepumpe for å spare strøm, men utfordringen er at den har veldig kraftig varmeelement (32A), så dersom den finner ut at den skal slå inn for fullt samtidig som elbilen lader eller noe annet står på, trenger jeg ikke å forsøke å unngå flere topper den måneden for å redusere nettleien.....
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: arthurfredag 10. desember 2021, klokken 19:38
Det må vel skje sammenhengende i minst en time?
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Ingeniørenlørdag 11. desember 2021, klokken 07:57
Sitat fra: Øyvind.h på fredag 10. desember 2021, klokken 17:28
På julaften har en gjerne langtidsbruk av stekeovn, flere plater, tar div oppvask underveis så VVB må jobbe om en ikke har styring på den osv. Så jeg kan se hvorfor julaften er en liten topp. Gjerne varme på i hele huset også da, flere gjester mm. Og nå i 2021 har fort flere av gjestene elbil :D

Godt det bare er jul en gang i året da  :)

Ellers måtte jeg og se denne debatten og trist og se hva slags folk AP drar opp av skuffen - den ene verre enn den andre. Ikke handterer de strømkrisen, ikke handtere de Korona krisen, et stortingspresident som bevist jukser - er dette den verste regjering vi har hatt ?
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Ferrylørdag 11. desember 2021, klokken 09:48
Sitat fra: Øyvind.h på fredag 10. desember 2021, klokken 17:28
På julaften har en gjerne langtidsbruk av stekeovn, flere plater, tar div oppvask underveis så VVB må jobbe om en ikke har styring på den osv. Så jeg kan se hvorfor julaften er en liten topp. Gjerne varme på i hele huset også da, flere gjester mm. Og nå i 2021 har fort flere av gjestene elbil :D

Det er mulig du har rett, men jeg savner fremdeles tallmateriale. Ikke sånn å forstå at jeg mener du skal komme med det, altså. Stekeovn bruker ikke mye strøm, den skal kun holde ribba på lav temperatur i noen timer. Det samme gjelder kokeplatene. Surkålen skal varmes, sausen bare putre, potetene skal ikke koke over osv. Og panelovnene jobber tilsvarende mindre. Varmen fra matlaginga slipper i stor grad ut i rommet. Kanskje fyres det med ved i tillegg, for kosen. Gjestene som er på besøk bruker langt mindre strøm hjemme. Det skulle ikke forundre meg om det krever mindre energi å lage mat til flere personer på ett sted, enn at hver enkelt lager hver for seg. Bare noen tanker om hvordan strøm brukes, jeg har ikke fasit. Jeg kjører generelt lite på julaften og 1. juledag, med tilsvarende lite lading. VVB kan jeg se jobbe hardt, med dusjing og oppvask etc.

Med 25 GW peak er det rom for ca. 10 kW til hver husstand. For min del havner jeg billigere ut med modellen etter nyttår, enn med dagens nivå. Da klarer jeg lett å holde meg under 10 kW, men sliter med å komme under 5 kW. Den siste tida bruker jeg over 2 kWh hver eneste time, så den grensa kan jeg bare glemme. Nettet tåler tydeligvis 25 GW / 10 kW pr. husstand. Det ble jo ikke mørkt den dagen det skjedde. Og prisen for 10 kW blir lavere enn i dag. Jeg er slik sett positivt overrasket over den nye modellen. Det er riktignok ikke rom for 11 kW lading, men det kan man enkelt betale seg ut av med ca. 200,- mnd. Koster det virkelig ikke mer å forsterke nettet?
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: hELgenenlørdag 11. desember 2021, klokken 10:56
Sitat fra: orodreth på fredag 10. desember 2021, klokken 10:37
Noen andre som fikk med seg Debatten 9.des, siste delen av programmet handlet om ny nettleie modell og der klarer samtlige og lire av seg at Elbillading har skyld i at vi må flate ut privatforbruket vårt? Som om ikke Julaften alltid vil være peak demand og nettet må bygges for å tåle nettopp den kvelden?

De mener altså at elbilens 0.5% forbruk av total produsert kraft skal få skylden?

Jeg satt i alle fall med haka langt nedpå brystet når jeg hørte hva de liret ut av seg i debatten. Elbilforeningen skulle tydeligvis vært med på debatten også.

Jeg kan opplyse om at denne ribbetoppen er overdrevet - den faktisk mye mindre enn man skulle tro.
Jeg har sittet å monitorert denne toppen live flere ganger julaften og selve toppen er reellt sett lavere enn mytene skulle tilsi.  Det er forøvrig litt forstemmende å se folk blander myter og fakta om hverandre i slike debatter.

Folk synser og dytter på sine egne meninger som om det var sannhet og før en vet ordet av det blir falske sannheter presentert som fakta i mediene.  Vet ikke hva det skyldes , men dette er noe som har blitt verre og verre med årene dessverre.  Mulig vi drives til vannvidd av sosiale medier.......
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: orodrethlørdag 11. desember 2021, klokken 17:05
Sitat fra: hELgenen på lørdag 11. desember 2021, klokken 10:56
Sitat fra: orodreth på fredag 10. desember 2021, klokken 10:37
Noen andre som fikk med seg Debatten 9.des, siste delen av programmet handlet om ny nettleie modell og der klarer samtlige og lire av seg at Elbillading har skyld i at vi må flate ut privatforbruket vårt? Som om ikke Julaften alltid vil være peak demand og nettet må bygges for å tåle nettopp den kvelden?

De mener altså at elbilens 0.5% forbruk av total produsert kraft skal få skylden?

Jeg satt i alle fall med haka langt nedpå brystet når jeg hørte hva de liret ut av seg i debatten. Elbilforeningen skulle tydeligvis vært med på debatten også.

Jeg kan opplyse om at denne ribbetoppen er overdrevet - den faktisk mye mindre enn man skulle tro.
Jeg har sittet å monitorert denne toppen live flere ganger julaften og selve toppen er reellt sett lavere enn mytene skulle tilsi.  Det er forøvrig litt forstemmende å se folk blander myter og fakta om hverandre i slike debatter.

Folk synser og dytter på sine egne meninger som om det var sannhet og før en vet ordet av det blir falske sannheter presentert som fakta i mediene.  Vet ikke hva det skyldes , men dette er noe som har blitt verre og verre med årene dessverre.  Mulig vi drives til vannvidd av sosiale medier.......

Beklager å ikke bruke riktig fakta for hvilen dag som et effekttoppen i nettet, men nå handler ikke innlegget mitt om hvilken dag vi bruker mest strøm. Det handler om at nettet må bygges ut for å tåle en topp. Uansett hvor mye du klarer jevne ut forbruket resten av året så vil den dagen komme hvor "alt" må stå på :/ Alt bortsett fra elbillading da  ;D

Jeg mener jo uansett at nettleie ikke er riktig modell for å drifte et felles strømnett, og er ekstra negativ til den nye modellen.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Ferrylørdag 11. desember 2021, klokken 20:50
Sitat fra: orodreth på lørdag 11. desember 2021, klokken 17:05
Det handler om at nettet må bygges ut for å tåle en topp.

Nettet har tålt alle toppene så langt. Linjene smelta ikke den dagen det ble satt rekord. Mesteparten av tida er det god margin. Så hvorfor ikke bare bruke av marginene? Å betale mer er nå en ting. Men å stikke kjepper i hjul for å benytte kapasitet som er tilstede? Det er det jeg har problemer med. Det blir som å ha lastbalansering som ikke utnytter mer enn 50% av sikringskursen.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: RJKlørdag 11. desember 2021, klokken 22:01
Sitat fra: hELgenen på lørdag 11. desember 2021, klokken 10:56
Sitat fra: orodreth på fredag 10. desember 2021, klokken 10:37
Noen andre som fikk med seg Debatten 9.des, siste delen av programmet handlet om ny nettleie modell og der klarer samtlige og lire av seg at Elbillading har skyld i at vi må flate ut privatforbruket vårt? Som om ikke Julaften alltid vil være peak demand og nettet må bygges for å tåle nettopp den kvelden?

De mener altså at elbilens 0.5% forbruk av total produsert kraft skal få skylden?

Jeg satt i alle fall med haka langt nedpå brystet når jeg hørte hva de liret ut av seg i debatten. Elbilforeningen skulle tydeligvis vært med på debatten også.


Jeg kan opplyse om at denne ribbetoppen er overdrevet - den faktisk mye mindre enn man skulle tro.
Jeg har sittet å monitorert denne toppen live flere ganger julaften og selve toppen er reellt sett lavere enn mytene skulle tilsi.  Det er forøvrig litt forstemmende å se folk blander myter og fakta om hverandre i slike debatter.

Folk synser og dytter på sine egne meninger som om det var sannhet og før en vet ordet av det blir falske sannheter presentert som fakta i mediene.  Vet ikke hva det skyldes , men dette er noe som har blitt verre og verre med årene dessverre.  Mulig vi drives til vannvidd av sosiale medier.......

Skal ikke påstå ar julaften er den værste dagen vært eneste år, for det kommer faktisk veldig an på temperatur og værforhold.

Men samtidig blir det litt feil å bare se på eget forbruk, siden "problemet" med julaften, er at dette er den ene dagen i året der "alle" er hjemme og feirer. Altså er det det kummulerte forbruket til alle familier man snakker om.

Så vidt jeg vet, er det ingen andre høytider som er så samlende, som akkurat selve julaften. Selv ikke nyttårsaften er like samlende, da det ikke er den samme forventningen om å være med, om man ikke har en jobb man kan skylde på.

På nyttårsaften kan man lettere si at man er invitert til noen andre, om man heller ikke da har jobben å skylde på. Om man da velger å sette seg for seg selv med en kald pizza, fremfor å fly på fest på byen eller hjemme hos seg selv eller andre med sjampis, kalkun og nyttårsraketter, så er ikke sikkert at noen andre fanger dette opp.

Noen ensomme og enslige faller riktignok igjennom selv på disse dagene, men generelt sett i langt mindre grad enn andre dager.

PS! Jeg er en av de som faktisk kan være på jobb, istedet for å være hjemme og feirer med familien.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: hELgenensøndag 12. desember 2021, klokken 00:29
Bare så det er nevnt...jeg har sett ribbetoppen live...ikke hjemmefra..men fra et sted hvor man ser dette for hele Norge og Norden..

Så det er altså ikke egne betraktninger basert på eget forbruk...

Ribbetoppen kan sees,men den er lavere enn sitt rykte.

Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: jlansøndag 12. desember 2021, klokken 14:24
Sitat fra: orodreth på fredag 10. desember 2021, klokken 10:37
Som om ikke Julaften alltid vil være peak demand og nettet må bygges for å tåle nettopp den kvelden?
Gasskomfyrer er vel tingen da. Gjerne forberedt for hydrogen. 
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Elmosøndag 19. desember 2021, klokken 19:19
Sitat fra: Forstmann på fredag 10. desember 2021, klokken 14:50
I tillegg gir det nye systemet ingen insentiver til å minimere antall effekttopper. Dersom du har en tidlig i måneden er løpet kjørt, og du kan like gjerne fortsette med høy effekt resten av måneden. Tilsvarende hvis du vet at det feks er en julaften i slutten av måneden (tenkt eksempel), så er det ingen vits i å ligge lavt i begynnelsen.
Jeg har tenkt akkurat det samme.
Forstår ikke at dette poenget ikke har kommet frem i artikler og debatter i media
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: hELgenensøndag 19. desember 2021, klokken 19:34
Enig her. Det har vært påpekt innad i bransjen,men for døve ører dessverre.

En snitt over f.eks 3-4 høyeste timene ville gi bedre resultat.  Nå kan man uforvarende havne på gal side og da er det bare å gi f...

Litt trist alt sammen...husker jeg satt i en arbeidsgruppe for innføring av elhub og allerede der var det mange faglige gode innvendinger mot mye av det som er kommet. Dette er dyttet frem av politikere...tror det er viktig å påpeke at mange i bransjen er oppgitt over alt fra smarte målere,effekt tariffer og måten hele landet er dratt ut i en kraftpris krise.

Mye er dyttet frem av politikere med ofte manglende kompetanse. Jeg har sett rapporter bli forkastet av politikere fordi konklusjonen ikke stemmer med egen overbevisning.

Det er rett og slett trist
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Ketill Jacobsensøndag 19. desember 2021, klokken 23:45
Sitat fra: hELgenen på søndag 19. desember 2021, klokken 19:34
Enig her. Det har vært påpekt innad i bransjen,men for døve ører dessverre.

En snitt over f.eks 3-4 høyeste timene ville gi bedre resultat.  Nå kan man uforvarende havne på gal side og da er det bare å gi f...

Litt trist alt sammen...husker jeg satt i en arbeidsgruppe for innføring av elhub og allerede der var det mange faglige gode innvendinger mot mye av det som er kommet. Dette er dyttet frem av politikere...tror det er viktig å påpeke at mange i bransjen er oppgitt over alt fra smarte målere,effekt tariffer og måten hele landet er dratt ut i en kraftpris krise.

Mye er dyttet frem av politikere med ofte manglende kompetanse. Jeg har sett rapporter bli forkastet av politikere fordi konklusjonen ikke stemmer med egen overbevisning.

Det er rett og slett trist

Så vidt jeg har fått med meg så er mest NVE som har insistert på effekttariffer. Selv ikke netteierne har vært særlig interessert i dem. Politikerne har jeg knapt hørt snakke om det siste fem år. Det kom derfor overraskende på meg at mange av politikerne var for denne ordningen slik det kom fram på Debatten.

Får søke litt på Internett "effekttariffer og politikere" og se hva som dukker opp. Tatt i betraktning at jeg leser tre aviser og både ser og hører på nyheter hver dag, er det rart jeg ikke har fått med meg at politikerne har tro på effekttariffer. Til slutt har de (politikerne) kanske latt seg lure av NVE falske påstander og de er virkelig falske. Det har NELFO konstatert!
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: THEmandag 20. desember 2021, klokken 08:09
Det er også interessant å se hvor stor forskjell det er på beregningsmodellen de forskjellige nettselskapene foreslo. Hjemme var forslaget til nettselskapet inndeling i veldig mange effektklasser (opp til 1 kWt/t, opp til 2 kWt/t, osv. t.o.m. 10 kWt/t, deretter 10-12 kWt/t, 12-14 kWt/t osv. t.o.m. 20 kWt/t, samt 20-25 kWt/t og og over 25/kWt/t) + et energiledd som var likt 24/7/365.

På hytta var det 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30 og 30-2000 kWt/t + energiledd. Energileddet hadde følgende tillegg "Brukstidstillegg vinter, fredag kl. 16-22". Usikker på om det betyr tillegg hver fredag hele året kl. 16-22 samt på vinter, eller om det betyr tillegg hver fredag kl. 16-22 om vinteren. Det sto heller ikke spesifisert når vinter-pris gjelder.

Her er det altså lite som motiverer folk til å flytte forbruk til spesielle tider på døgnet, bortsett fra at det ligger et intensiv til å få hytteeiere som kommer opp på fjellet på fredag ettermiddag/kveld til å utsette forbruk. Godt mulig dette er et godt grep, i alle fall om tillegget gjelder bare fredager på vinteren da det sikkert er stor belastning på nettet disse timene.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: geearmandag 20. desember 2021, klokken 08:27
Jeg tror sånne ting som forbruk på hytta får folk til å gi opp. Blir det for eksempel bedre/billigere at hyttene står varme til enhver tid, for å slippe å få peak når man kommer opp? Eller må man starte oppvarming i slow-mo flere dager før man skal opp? Det er er altfor komplisert.

Og så lurer jeg på over tid, hva vil skje nøyaktig kl. 22:00 når alle elbilene starter lading, fordi det da er lavere kWt-prising? Blir det mørkt eller er trafoene i stand til å håndtere det?
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Øyvind.hmandag 20. desember 2021, klokken 08:53
Sitat fra: geear på mandag 20. desember 2021, klokken 08:27
Jeg tror sånne ting som forbruk på hytta får folk til å gi opp. Blir det for eksempel bedre/billigere at hyttene står varme til enhver tid, for å slippe å få peak når man kommer opp? Eller må man starte oppvarming i slow-mo flere dager før man skal opp? Det er er altfor komplisert.

Kommer til å fortsette nøyaktig som før jeg. Dvs. varmen på hytta startes kvelden før dagen vi skal reise opp. Da tas det meste av oppvarmingsbehovet opp i løpet av kveld/natt, og forbruket faller utover påfølgende dag. Når vi kommer opp kvelden etter er hytta varm og forbruk til oppvarming er lavt. Dermed kan elbilen lades påfølgende natt uten høye effekttopper.
Styres fra app, som er like enkelt som forvarming av bilen.

Og regnestykket blir strengt talt bare ekstra varmetap når vi er der, for når vi drar skrus jo varmen av, og det tar flere dager før hytta er nede på 7 grader igjen. Dvs typisk mandag-onsdag er forbruket veldig lavt.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: cramandag 20. desember 2021, klokken 10:17
Nåværende graf for min del tilsier heller ikke at det er vits i å gjøre noen store endringer utover det vi har gjort til nå. Har aldri bikket 10'er-trinnet (9,5 er det høyeste ever), og  å holde seg under 5 ser ikke ut til å være spesielt gjennomførbart med unntak av kanskje et par-tre måneder om sommeren. Om vinteren ser det i alle fall veldig vanskelig ut. Så spørs det hvordan det blir med topper i jula når hele familien kommer på besøk. Det finner vi vel ut i løpet av uka.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: keepitsimplemandag 20. desember 2021, klokken 10:40
Sitat fra: cra på mandag 20. desember 2021, klokken 10:17
Nåværende graf for min del tilsier heller ikke at det er vits i å gjøre noen store endringer utover det vi har gjort til nå. Har aldri bikket 10'er-trinnet (9,5 er det høyeste ever), og  å holde seg under 5 ser ikke ut til å være spesielt gjennomførbart med unntak av kanskje et par-tre måneder om sommeren. Om vinteren ser det i alle fall veldig vanskelig ut. Så spørs det hvordan det blir med topper i jula når hele familien kommer på besøk. Det finner vi vel ut i løpet av uka.
Omtrent samme situasjon. Ligger over 5 kW en time omtrent alle dager fra november til mars. Aldri over 10. På sommeren, er man nokk under 5 kW noen måneder. Så mitt forbruk blir nokk ikke så mye annerledes.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Jambomandag 20. desember 2021, klokken 10:58
Jeg går akkurat over 5 kWh på det meste de siste månedene og vil da havne på 5-10-trinnet. Men jeg venter på en ladestasjon til elbilen. Når den kommer, hvis jeg bruker den om natta når jeg ellers ligger på rundt 2 kWh per time, vil jeg plutselig havne opp i 10-15-trinnet hvis jeg lader bilen med 11 kWh som den maks kan ta. Hvis det nye systemet blir innført, må jeg altså fra dag 1 skru ladefarten ned på den nye elbilladeren. Ikke et stort problem når jeg lader om natta uansett og strekker ladingen over flere timer, men kjipt de gangene jeg trenger hurtig opplading på dagtid. Må regne på om det de gangene heller vil svare seg å bruke hurtiglader/lynlader, men selvfølgelig må man da ha tid til å vente ved laderen, noe man slipper når man lader i garasjen. Vil tro det belaster strømnettet mindre å lade med 11 kW i garasjen enn å lade med 100+ kW på lynlader, så i det tilfellet vil ikke det nye systemet hjelpe noe, annet enn på natta da det uansett er god kapasitet. Så jeg ser ikke helt hva det nye systemet skal hjelpe for, i mitt tilfelle.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Grosormandag 20. desember 2021, klokken 12:03
Jeg tror ikke det nødvendigvis er så mye ledig kapasitet i nettet på nattestid at vi alle kan basere oss på 11kW lading. Ihvertfall ikke litt frem i tid når "alle husholdninger" har en eller to elbiler.
Hvis "alle" plutselig skulle belaste 11kW klokken 2400 tror jeg det er mange trafoer i landet som vil knele.
For å ta mitt eget hus (enebolig fra 80 tallet) som eksempel så ligger forbruket normalt nå i desember rundt 2kWh jevnt gjennom døgnet med en peak på opp mot 5,5kWh i en til to timer på ettermiddagen. Dvs ved 11kW lading så mer enn dobler jeg peaken fra huset vårt og da over kanskje 4-5 timer ila natten.

Nettet til lynladeren i eksempelet over har altså langt bedre kapasitet enn det som boligen din er knyttet til.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Øyvind.hmandag 20. desember 2021, klokken 12:17
Lokale variasjoner vil det alltid være, så det vil ikke være mulig for alle boliger i Norge å kjøre på med 11kW mandag kveld klokken 23.

Men - 11kW er svært høy effekt, og har en behov for å lade 8 timer hver natt med den effekten tilsier det en kjørelengde på 130-150.000km.

Med snitt kjørelengde for bilparken skulle det tilsi behov for å lade med 11kW effekt hver 10 dag. Da er det plutselig ikke så mange i nabolaget som trenger lade akkurat samtidig, og trafoen klarer seg stort sett bra.....

Har hatt 11kW på hytta, men går nå motsatt vei og har satt ned laderen til ca 4,2kW da det ikke er noe poeng å ha ferdig ladet bil klokken 2 på natta etter ankomst.
Når ny nettleie er på plass blir hjemmelader nedjustert fra 7,4 til 4,9kW. Basert på perioder med lading på schuko ser jeg at reelt behov for ladeeffekt ligger rundt 2,5-3,5. På det nivået må jeg plugge i oftere, men påvirkes ellers aldri negativt av redusert effekt annet enn redusert mulighet til å utnytte strømpris-bunner nå og da.
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: Grosormandag 20. desember 2021, klokken 13:21
Hadde jo vært en skjebnens ironi om disse nye prismodellene og utstyr for "smartstyring" på varme, varmtvann og lading fører til en høyere peak belastning enn det vi allerede har i dag...
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: geearmandag 20. desember 2021, klokken 21:06
Tror nok det blir lange nye utredninger og drit om den nye nettleia, så kan nok ta tid før den blir realisert, og ingen vet om den blir realisert i formen den skulle innføres med fra 1. januar.

Tror det er mer enn god nok kapasitet til elbillading nattestid, det er bare en liten del av det totale strømforbruket, og om natta er det betydelig redusert forbruk fra industri. Lader jeg med 11kW så lader jeg 2-3 timer en gang i uka...
Tittel: Sv: NRK Debatten, elbil får skylden
Skrevet av: keepitsimpletirsdag 21. desember 2021, klokken 12:55
Jeg håper på en nettleiemodell der du betaler nettleie som settes av Nordpol, på samme måte som strømmen. Da vil alle betale forholdsmessig også blir det ikke rare situasjoner der du kan bruke så mye strøm du vil bare for at du gått over en viss grense.