Elbilforum.no

Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Emne startet av: Inga på søndag 08. september 2019, klokken 21:28

Tittel: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Ingasøndag 08. september 2019, klokken 21:28
Hei!
Dette ville jeg sikkert funnet svaret på her et sted, men jeg trenger svar litt kjapt, og har ikke tid til å lete meg igjennom alle innlegg og kommentarer her :P
Hvor mye er det vanlig å betale per kWh for elbillading i borettslag? Jeg har installert egen lader med teller, men styret har ennå ikke bestemt hva vi skal betale per kWh.
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: TBsøndag 08. september 2019, klokken 21:55
Om du har betalt for installasjon selv er det gjerne mest riktig å betale faktisk pris på strøm. Flere har rapportert om at styrene i mange borettslag og sameier velger å sette bort fakturering til 3.part eller forretningsfører. Det medfører gjerne noen påslag.

Borettslag jeg bor i fakturer garasjer, parkering og lading selv, uten noen påslag. (Men, klart noe av budsjettet går til administrasjon.)
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Carl Anton Stenlingsøndag 08. september 2019, klokken 21:57
Det kommer litt an på om du bare betaler for strøm eller om det også ligger en form for vedlikeholdskostnad/nedbetaling av fellesanlegg (infrastruktur) bakt inn. Dersom det bare er strøm så bør dette være samme pris som du betaler for vanlig strøm, dvs. borettslaget skal fordele kostnaden, men ikke bruke dette som en melkeku.

Dersom det inngår noe infrastruktur så er det vel vanlig å betale rundt 2 kr/kWt, dvs. en dobling av innkjøpsprisen for strøm. Her vil imidlertid investerings- og vedlikeholdsbehovet til installasjonen måtte vurderes for det enkelte borettslag.

Strengt tatt er det vel mer rettferdig at hver enkelt betaler en fastpris per ladepunkt per måned og i tillegg vanlig strømkostnad.
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Lars C. Krogenæsmandag 09. september 2019, klokken 08:51
Dersom du henter ut strøm fra en felles måler, der borettslaget må betale effektavgift, bør det være naturlig at denne ladeplassens bidrag til effektavgiften også legges til. Hos Hafslund utgjør dette ca. 90kr per måned per kW, så har du koblet opp en statisk ladestasjon på 16A, bør borettslaget sette en månedsavgift på inntilkr  300kr per måned i tillegg til "manuel håndtering avgift" og 1,50 per kWt.

Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: TBmandag 09. september 2019, klokken 20:50
Oppsummert:
Avhengig av flere faktorer vil det variere hva riktig pris er.  :)
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Ingaonsdag 11. september 2019, klokken 17:26
Takk for svar :) Da får jeg se hva styret blir enige om.
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Trekkoppbilonsdag 11. september 2019, klokken 20:50
Jeg synes 1 kr/kwh er realt. Da blir det lett å regne, og det blir ofte i nærheten av SSB sine priser for husholdninger, men borettslag er kanskje ikke husholdning i strømsammenheng. Dersom borettslaget betaler effektavgift, så kan det bli dyrt om du lader ved middagstider, eller frokostider, mens det ikke bør koste borettslaget stort om du lader om natta. Så hvis du lader normalt om natta, så bør du ikke betale mer enn 1 kr, lader du ved middagstider, så kan det være realt om du betaler mye mer.

Først bør du kikke i borettslagsloven og i vedtektene om hvilke rammer borettslaget har for å kreve avgift, og om det har lov å ha fortjeneste på avgiften. Normalt skal felleskostnader fordeles etter hvor store andeler man har i borettslaget. Unntaksvis skal kostnader fordeles etter hvem som har nytte av tjenesten. Borettslaget kan ha regler for betaling i vaskeri og for parkering osv, som også kan gjelder for ladestrømmen.


Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Wiblatorsdag 12. september 2019, klokken 10:06
Problemet med effektavgiften er at når den først slår inn, så har det lite å si for sluttregninga om du har ladet på ettermiddagen eller natta.

(Forbehold om at jeg ikke husker helt feil her...)
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Ingasøndag 15. september 2019, klokken 22:24
Vi endte opp med 1kr. kWh. Sett i lys av at alle har stikkontakter i garasjen og bruker den til motorvarmere og alt annet på fellesskapets bekostning, så synes jeg det er helt innenfor. Jeg har selv bekostet lader, sikring, overspenningsvern og kabler  :)
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Ingeniørenmandag 16. september 2019, klokken 06:38
Vi endte opp med 1kr. kWh. Sett i lys av at alle har stikkontakter i garasjen og bruker den til motorvarmere og alt annet på fellesskapets bekostning, så synes jeg det er helt innenfor. Jeg har selv bekostet lader, sikring, overspenningsvern og kabler  :)

 :+1:
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Line Ktirsdag 17. september 2019, klokken 16:59
Vi leser av målerne kvartalsvis, og bruker SSB sin strømpris for å regne ut hva forbruket har kostet det kvartalet. Strømprisen for forrige kvartal er tilgjengelig ca. tre uker etter kvartalsslutt på https://www.ssb.no/elkraftpris Jeg har laget et regneark for formålet som gjør jobben ganske enkel i et mindre borettslag/sameie.

Som pris bruker vi SSB sin strømpris "Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter".

Ved å fakturere kvartalsvis og bruk av SSB sin gj.snittpris slipper de som kjører mye om vinteren eller sommeren å betale "vinterstrømpris" de kvartalene de kjører mye/lite.

Ved å gjøre det på denne måten blir fakturaene gjerne små, men da har vi kvartalsbeløpet, og hiver det på neste faktura heller.

Vi hadde krav til minusmåler per ladepunkt (=industristikk). Vi har nylig installert Zaptec i sameiet, så når alle går over til dette på sikt blir fakturering ganske lett i forhold. Hadde håpet på automatisk betalingsløsning via Zaptec men for et lite sameie som oss blir det alt for dyrt i dag. I framtiden håper og tror jeg at vi kan bruke mer data fra Zaptec til riktig prising og fakturering. 
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: TBtirsdag 17. september 2019, klokken 17:05
Høres ut som en god løsning, og smart med kvartalsvis pris på strøm.

Har beregnet strømprisen via faktisk faktura fra Hafslund, men da disse i perioder henger langt etter er det ikke helt praktisk alltid. Enklere med ssb prisen.  :D

Vi må vurdere å justere litt her.

Hvor mange Zaptec bokser har dere?
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Line Ktirsdag 17. september 2019, klokken 17:16
Vi installerte Zaptec-infrastrukturen før sommerferien, så i dag er jeg mutters alene på anlegget siden de andre hadde elbiler og ladepunkt fra før av. Beboere kjøper egne bokser etterhvert som behovet oppstår. Når de kobler seg til betaler de inn en tilknytningsavgift (kost for Zaptec/antall seksjoner = tilknytningsavgift på rundt 2000).

De eldre ladepunktene må avleses manuelt i sikringsskapet, og plottes i et regneark for å regne ut forbruk i en periode.

Men alle nye ladepunkter blir Zaptec-bokser, og på sikt må alle som har industristikk over på Zaptec. I Zaptec tar man ut en Excel-rapport for et datointervall, og får ut forbruk per ladepunkt (=seksjon) for det intervallet.

Skal sies at vi er et lite sameie på 22 seksjoner med faste parkeringsplasser.
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Wiblatirsdag 17. september 2019, klokken 17:40
lett OT, Line K: hvordan er det med lastbalansering og effektavgift hos dere?
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: TBtirsdag 17. september 2019, klokken 22:27
Med tanke på at vi med 110 plasser, der 21 har ZCP montert fordelt på to målere / OV slipper (enn så lenge) unna effektavgift - vil jeg håpe at sameie på 22 seksjoner ikke har effektavgift.

Men, jeg kan ta feil.

Nå vil effektavgiften i en eller annen form komme for alle om noe tid - når det blir avgjort modellen som skal benyttes fremover.
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Line Konsdag 18. september 2019, klokken 12:16
lett OT, Line K: hvordan er det med lastbalansering og effektavgift hos dere?

Det var et infomøte med kommunen og Lyse før jul. Alle signaler fra Lyse (netteier) tilsier at effektavgift vil bli dyrt i framtiden, og med en ambisjon om at alle biler solgt i 2025 er elbil, har vi vært føre var for å unngå å måtte bruke mye penger på effektavgift. (Pluss andre fordeler med å ha Zaptec).

I tillegg er det nevt at man kan inngå avtale med strømleverandør dersom man kun tillater lading mellom eks.  23 og 06, og dermed få gunstigere strømpris. (Kanskje mer relevant for større borettslag)
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: jkirkeboonsdag 18. september 2019, klokken 12:40
lett OT, Line K: hvordan er det med lastbalansering og effektavgift hos dere?

Det var et infomøte med kommunen og Lyse før jul. Alle signaler fra Lyse (netteier) tilsier at effektavgift vil bli dyrt i framtiden, og med en ambisjon om at alle biler solgt i 2025 er elbil, har vi vært føre var for å unngå å måtte bruke mye penger på effektavgift. (Pluss andre fordeler med å ha Zaptec).

I tillegg er det nevt at man kan inngå avtale med strømleverandør dersom man kun tillater lading mellom eks.  23 og 06, og dermed få gunstigere strømpris. (Kanskje mer relevant for større borettslag)

Det er jo litt håpløst da. Hva med de som jobber natt og er avhengig av å lade på dagtid?
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Wiblaonsdag 18. september 2019, klokken 19:55
I tillegg er det nevt at man kan inngå avtale med strømleverandør dersom man kun tillater lading mellom eks.  23 og 06, og dermed få gunstigere strømpris. (Kanskje mer relevant for større borettslag)

Har du mer info om dette? Dette virker jo ved første øyekast ganske tullete.

Døgndifferensiert effektavgift hadde vært en bedre løsning, så kan man strupe lading deretter.
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Line Ktorsdag 19. september 2019, klokken 00:15

Det er jo litt håpløst da. Hva med de som jobber natt og er avhengig av å lade på dagtid?

De får selvfølgelig lade på dagtid. Den ene seksjonen med nattarbeid vil uansett ikke påvirke noen effektavgift så lenge flertallet lader utenom ettermiddagen når de kommer hjem fra jobb.

Det var kraftselskapet (og muligens også Elbilforeningen) som pratet om et hypotetisk framtidsscenario hvor man blir premiert for å lade om natta.
Tittel: Sv: Pris på lading i borettslag
Skrevet av: Lars C. Krogenæstorsdag 19. september 2019, klokken 10:16
Det kommer en ny type effektavgift fra 1.1.2019. Hvordan den blir og kostnader er foreløpig uvisst.

Norges Vassdrag og Enerergivesen (NVE), hadde et håpløst forslag ute på høring våren 2018. Det forslaget ble trukket tilbake, og det er ventet at det kommer et nytt høringsforslag nå i høst (H2019).

Det man ønsker å oppnå med effektavgiften er å skyve effekter fra tidsrom der mange bruker strøm, til perioder der få bruker strøm. Det betyr at effektavgiften skal prøve å gjøre det dyrt å lade i rushtiden mellom kl 06-10 og 16-22, normalprising ellers på dagtid og billig på nattestid. Målet er at det skal være et nullsumspill, men der gevinsten hentes ut ved at man slipper oppgradering av nettet som ellers ville vært påkrevd.

Det er derfor fornuftig at man bygger ladeanlegg som kan gi stor effekt på nattestid. Circle K prosjekterer derfor ladeinfrastrukturen i borettslag og sameier (og i privatboliger for den saks skyld), med stor kapasitet og ladestasjoner (Easee Charge)som kan levere mye strøm på kort tid. Sa avventer vi en evt. oppgradering av hovedsikring,  inntakskabler og bytte av trafo til vi vet mer om effektavgiften. Da kan vi unngå effektavgift i dag. Vi selger dette inn som steg 1, og forklarer nøye at vi kommer til å nå et tak med kapasitet inn i anlegget, og at borettslaget må ta med i beregningen at inntaket må oppgraderes når det kommer et visst antall elbiler og ladetiden blir lenger enn ønsket. Det gjør det også lettere for et borettslag å komme i gang med lading, uten at man må rive ut det man investerer nå for å begynne på nytt ved en oppgradering.

Energiledd lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god
Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet