Elbilforum.no

Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Emne startet av: Henrik900 på torsdag 01. august 2019, klokken 12:08

Tittel: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Henrik900torsdag 01. august 2019, klokken 12:08
Hei,

Jeg har en diskusjon med styret mitt om dagen, kanskje dere har noen gode råd. Jeg oppsummerer kort: 

Selveierleiligheter 70 stk, alle med fast plass i garasje, bygd 2005.

2018, feb: Jeg sender søknad til styre om å montere elbillader på min garasjeplass, jeg får godkjenning og monterer en lader samt egen sikring for dette. Total kostnad ca 23 000.

2018, juli: Styret foreslår å oppgradere det elektriske(nytt tavlefelt med effektbrytere og en ny effektbryter for hele sameiet, strømskinner i taket + kommunikasjons-kabel for styring av anlegget(gjelder alle plasser). Pris ca 400 000. Videre foreslo de at kun de som faktisk har en elbillader(som i dag kun er meg) skal nedbetale lånet på 400 000. For å gjøre dette ble følgende bestemt: Ett etableringsgebyr på 8000kr skal betales for nye ladestasjoner, samt et påslag på 50-75 øre kwh som skal gå til nedbetaling av denne gjelden. Dette ble godkjent av sameiet.

MERK: Jeg mener at denne engangsavgiften, samt påslaget på 50-70 øre, er ulovlig da alle i sameiet har fått en verdiøkning, selv om de ikke har en lader på sin egen plass. Det står selv i styrenotatet, samt brukt som argument for å stemme for at dette vil være en verdiøkning for alle og et salgsargument i fremtiden. Dette mener jeg bør gå under fellesbrøken.

2019, mai: Jeg varsler styret om at det muligens er ulovlig, og brudd på sameieloven å avkreve de med lader for etableringsgebyr samt påslag per kwh for å nedbetale gjeld på et felles el-anlegg. Jeg fikk til svar at dette skulle bli tatt opp ved neste styremøte, i slutten av august.

2019, 31 juli Får jeg en mail om at det nye ladesystemet er på plass og at jeg er nødt til å bruke dette, samt at styret nå eier mitt gamle system og vil selge dette(uten at jeg før har blitt varslet om dette). Merk: jeg har fått ny ladeboks "gratis" ettersom jeg hadde det fra før av.   

Jeg sitter nå i en tvist, da jeg ikke ønsker å ta ned mitt anlegg før vi har fått avklart dette med påslag og nedbetaling av lån. Jeg har fått beskjed om at min ladeboks må tas ned asap.

Har dere noen mening om dette, eller vært borte i liknende problemstilling? Påslagene til styre 50-75øre + grønn kontakt (laste balansering) ca 20-30øre + strøm/nettleie begynner å bli dyrt..

H
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Dyreborgtorsdag 01. august 2019, klokken 12:42
Høres ikke så veldig bra ut.

Først og fremst, så kan de ikke selge noe, som du eier.

Om de kan "tvinge" deg på en felles løsning beror på hva, som er avtalt ved oppsetting og om du er koblet på felles strøminntak eller dit eget strøminntak.

Hvis ikke det ligger noen avtale om hva som skal skje i din situasjon så er det ikke umulig å tvinge dig på et fellesanlegget, men kanskje unødig konfliktopptrappende.

Hvis du er koblet på fellesanlegget kan de klippe ledningen og ta betalt for å flytte dig over.

Hvis du har opkobling på egen sikring kan man ikke bare fjerne den, da det svarer til man fjerner en ovn eller lampe i dit hus.

Kostnad er som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet er felleskostnader jf. Paragraf 29 i eierseksjonsloven. Derfor må opgradering en av fellesinntak og trekking av kabler betales felles av alle. Den enkeltes boks må man selv betale. Dette er vist også den mest normale model.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: svingentorsdag 01. august 2019, klokken 12:47
Her var det litt rot ja.
Nedbetaling på det lånet på 400k blir jo minimalt med kun 1 person.

Burde tatt 400k/70 og sendt faktura på ca 5k til hver. (Som du sier alle tjener på det her)
Avtalen med grønnkontakt er vel "ok" styre vil ikke ha noe med fakturering og de tar sikkert 10-20% av omsetningen får den jobben.
Gjorde samme selv 60k får infrastrukturen på 15 garasjer alle ville ha mulighet til og lade og kjekt hvis man skal selge (kun 6 som har lader,)og 20k per lader men sender faktura 1 gang i året selv så blir kostpris på strøm. Zaptech.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Henrik900torsdag 01. august 2019, klokken 12:52
Høres ikke så veldig bra ut.

Først og fremst, så kan de ikke selge noe, som du eier.

Om de kan "tvinge" deg på en felles løsning beror på hva, som er avtalt ved oppsetting og om du er koblet på felles strøminntak eller dit eget strøminntak.

Hvis ikke det ligger noen avtale om hva som skal skje i din situasjon så er det ikke umulig å tvinge dig på et fellesanlegget, men kanskje unødig konfliktopptrappende.

Hvis du er koblet på fellesanlegget kan de klippe ledningen og ta betalt for å flytte dig over.

Hvis du har opkobling på egen sikring kan man ikke bare fjerne den, da det svarer til man fjerner en ovn eller lampe i dit hus.

Kostnad er som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet er felleskostnader jf. Paragraf 29 i eierseksjonsloven. Derfor må opgradering en av fellesinntak og trekking av kabler betales felles av alle. Den enkeltes boks må man selv betale. Dette er vist også den mest normale model.

Takk for svar! Jeg er helt enig med deg. Jeg har satt inn en egen sikring i mitt eget skap og trukket kabel 60 meter til min plass, således synes jeg ikke at de kan kreve at jeg går over på det nye systemet. I styrevedtaket ble det besluttet, uten å ha rådført seg med meg følgende: "De som allerede har ladepunkt(altså kun meg), vil bli tvunget over på det nye systemet." Det toppet seg denne uka da de sa at anlegget mitt nå tilhører sameiet..

Jeg er egentlig positiv til ett nytt system, jeg mener bare fremgangsmåten blir helt feil samt at dette skal dekkes av fellesutgiften, ikke kun de med en lader på plassen sin.

H

Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Dyreborgtorsdag 01. august 2019, klokken 13:03
Hvis du har eget kabel fra egen boks til en plass som i praksis er med eksklusiv bruksrett, så kan de ikke kreve at du skal koble om, for det blir som å kreve at du skal koble om din ovn (og samtidig kan de selge din gamle).

Vil mene at
- de kan ikke tvinge deg over da ledninger fra sikringsskap til uttak tilhører seksjonen og ikke felles og hvordan du bruker den mengde strøm du har til sin enhet styrer du selv
- utgiftene for felles anlegg skal deles på alle (her kommer du ikke utenom selvom du ikke bruker det) jf paragraf 29
- de kan ikke overta eierskapet til en boks du eier og har kjøpt. Bare staten som kan ekspropiere

Hadde nektet blankt og bedt dem skriftlig underbygge med relevante henvisninger i loven til hvor de mener at de kan gjøre som de sier.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Amatørentorsdag 01. august 2019, klokken 19:12
Frykter at styret er så steile (ut fra det som skrives) at dette kan bli 'advokat mat'.

Er du NAF medlem? De har advokatbistand som kan gi forhåndsråd om saker. Så ser du om det er formålstjenlig å kjøre på med advokat videre.

Selvfølgelig så er det ikke så diplomatisk, men når styret virker så steile/sta så er det kanskje bare det språket de forstår.

Når du har lader forskriftsmessig montert og i tillegg over ditt eget inntaksvern til din egen leilighet så føler jeg at du har en sterk sak, men jeg er IKKE advokat! Å selge din private lader er ikke annet enn frekt tyveri. Noe annet hvis du får ny KOSTNADSFRITT.

Ved felles ladeløsning kan du risikere å få ladet bilen saktere hvis mange skaffer seg elbil senere og tilgjengelig kraft skal fordeles.

Med nåværende løsning så begrenses ladeeffekten/ladetidspunkt til/av bilen av hva du bruker i leiligheten.

At man velger ekstern leverandør av fakturering, påslag for finansiering er vel saker som skal avgjøres på generalforsamlingen.

Du skriver "2018, juli: Styret foreslår å oppgradere det elektriske(nytt tavlefelt med effektbrytere og en ny effektbryter for hele sameiet, strømskinner i taket + kommunikasjons-kabel for styring av anlegget(gjelder alle plasser). Pris ca 400 000. Videre foreslo de at kun de som faktisk har en elbillader(som i dag kun er meg) skal nedbetale lånet på 400 000. For å gjøre dette ble følgende bestemt: Ett etableringsgebyr på 8000kr skal betales for nye ladestasjoner, samt et påslag på 50-75 øre kwh som skal gå til nedbetaling av denne gjelden. Dette ble godkjent av sameiet. ".

Var det på generalforsamling?
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Nordlandstorsdag 01. august 2019, klokken 20:06
Videre foreslo de at kun de som faktisk har en elbillader(som i dag kun er meg) skal nedbetale lånet på 400 000. For å gjøre dette ble følgende bestemt: Ett etableringsgebyr på 8000kr skal betales for nye ladestasjoner, samt et påslag på 50-75 øre kwh som skal gå til nedbetaling av denne gjelden. Dette ble godkjent av sameiet.
Så lenge det ikke betyr at du skal betale 400k alene nå, men bare 8k så virker dette ganske rimelig for meg. Da fremstår det som anleggskostnaden er delt på et engangsbeløp og et påslag (som jeg antar også vil dekke driftskostnader), så lenge "etableringsgebyret" ikke faller bort blir det jo med unntak av renter på lånet ingen egentlig forskjell om alle betaler en engangssum nå eller når de vil ta i bruk løsningen. Det er da ganske rimelig at de som får størst nytte, dvs. tar i bruk anlegget nå, betaler litt mer enn de som tar det i bruk om 5-10-15 år. Om fellesbrøk skulle utgjøre en forskjell, har du en mindre leilighet enn snittet og mener du skulle betalt en mindre andel? Jeg tror de fleste deler slike investeringer etter nytte, dvs. per parkeringsplass. Eierseksjonsloven §29 åpner for deling etter nytte eller etter forbruk, om ikke vedtektene sier noe annet om akkurat dette kan nok flertall på årsmøte lovlig bestemme dette.

Du skriver ikke noe om type system, maks. ladeeffekt etc., så jeg antar det er tilsvarende eller bedre enn det du hadde fra før. At de da selger din gamle ladestasjon som bare er verdt 5k, ev. 10k om det er en Zapcharger, mot at du slipper å betale 10-20k for ny ladestasjon som er kompatibel med systemet som er valgt er da vel en god deal?

Jeg har lest om mange andre sameier som har hatt 10-15k i engangsbeløp fra alle andeler, og så 15-20k for oppsetting av ladestasjon ved valgfritt tidspunkt + 20 % påslag på strøm for drift. Andre igjen tar 2-3 kr per kWh for å dekke alt.

Edit: Angående eksisterende lader koblet via ditt sikringsskap, får du strøm via en fordelertavle som er felles? Om du i stedet får strøm "direkte" fra kraftleverandør tror jeg du har en sikker sak om du vil kreve å beholde din eksisterende lader. Om det er via en underfordeling tror jeg sameiet har mer rett til å stille krav, men du kan kanskje få medhold i en større kompensasjon, spesielt siden det var så kort tid fra din investering til etablering av felles system.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Nordlandstorsdag 01. august 2019, klokken 20:22
Du skriver "2018, juli: Styret foreslår å oppgradere det elektriske(nytt tavlefelt med effektbrytere og en ny effektbryter for hele sameiet, strømskinner i taket + kommunikasjons-kabel for styring av anlegget(gjelder alle plasser). Pris ca 400 000. Videre foreslo de at kun de som faktisk har en elbillader(som i dag kun er meg) skal nedbetale lånet på 400 000. For å gjøre dette ble følgende bestemt: Ett etableringsgebyr på 8000kr skal betales for nye ladestasjoner, samt et påslag på 50-75 øre kwh som skal gå til nedbetaling av denne gjelden. Dette ble godkjent av sameiet. ".

Var det på generalforsamling?
Det er borettslag som har generalforsamling, sameier har årsmøter som ofte kalles sameiemøte. Siden han skriver sameiet og ikke styret antar jeg at det er vedtatt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Henrik900fredag 02. august 2019, klokken 07:25
Hei,

Takk for gode innspill!

Jeg legger til litt informasjon da jeg ser jeg var noe uklar i første innlegg. 

Min løsning, som styret har godkjent; Sikring på felles tavle, koblet opp mot min strømmåler - 60m PFXP-kabel frem til min parkeringsplass.(Jeg er ingen ekspert, men alle sikrings-skapene er i et skap, der jeg har satt inn en sikring rett under mitt sikringsskap). 

Dette er et sameiet. Styret kalte inn til ekstraordinær generalforsamling angående lading av elbiler. Forslaget var å utvide tavlefelt med effektbrytere for ladeanlegg, samt en ny effektbryter for hele sameiet. Det er også laget skinner til alle garasjeplasser, så alt man må montere er en ladeboks. Ladeboksen som var valgt var EVlink Smart Wallbox. Det er også lagt stor vekt på at det kun er brukerne av anlegget, altså de med hybrid/elbil som skal være med på å nedbetale dette lånet.  Flertallet stemte for denne løsningen(De som ikke har elbil, og som heller ikke skal ha elbil).

Arbeidet startet med en gang og stod klart en gang i mai.

I utgangspunktet så har jeg vært positivt til dette, så lenge det gjøres rett. Hele poenget mitt er at dette tiltaket vil utgjøre en generell verdiøkning av alle seksjonene og kostnadene bør fordeles deretter. Etter arbeidet har det blitt solgt to leiligheter i sameiet som har brukt dette som et salgsargument(garasjeplass som er klargjort for elbil-lading.

At de har valgt en ekstern leverandør som fakturer er helt ok, men jeg mener at et påslag på 8000 + ladeboks(23 000) samt et påslag pr kwh 0,75 for å nedbetale en oppgradering av el-anlegg for samtlige leiligheter blir for dumt. Sistnevnte påslag på 0,75 er altså kun ment for å nedbetale lån, ikke driftskostnader, dette kommer i tillegg.   

H
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: pudderjagarfredag 02. august 2019, klokken 10:52
Korleis er da for dei som kobblar seg på i ettertid?

Må dei betale etablering på 8000kr på lik lingje som deg eller kan dei bare koble seg på utan etablering?

Kven er da som tek finansierinskostnadane for dei leilighetene som ikkje koblar seg på? Hvis du betaler 8000kr no og anlegget kostar 400 000kr så må jo nokon betale dei reserende 392 000kr. Kven gjer da?

Det siste eg lurer litt på er: 400 000kr / 70 leiligheter = 5 715kr. Kvifor betaler du då 8 000kr i etablering?

At du får bytte inn din eksisterande ladestasjon mot ein "gratis" i fellessystemet synest ikkje eg er så galt. At dei ikkje har informert deg litt betre er litt dumt.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Henrik900fredag 02. august 2019, klokken 11:16
Korleis er da for dei som kobblar seg på i ettertid?

Må dei betale etablering på 8000kr på lik lingje som deg eller kan dei bare koble seg på utan etablering?

Kven er da som tek finansierinskostnadane for dei leilighetene som ikkje koblar seg på? Hvis du betaler 8000kr no og anlegget kostar 400 000kr så må jo nokon betale dei reserende 392 000kr. Kven gjer da?

Det siste eg lurer litt på er: 400 000kr / 70 leiligheter = 5 715kr. Kvifor betaler du då 8 000kr i etablering?

At du får bytte inn din eksisterande ladestasjon mot ein "gratis" i fellessystemet synest ikkje eg er så galt. At dei ikkje har informert deg litt betre er litt dumt.

Alle som ønsker å ha lader må betale 8000 + 23 000 for ladeboks. Dette er kalt et "selvfinansierende prosjekt", de regner med at det er såpass stor pågang på lademarkedet fremover at dette skal dekkes innen 5 år. Summen på 8000, eller påslaget på 0,5-0,75 er ikke forklart noen sted. Jeg synes også det er ok å bytte gammelt mot nytt, men det skal fortsatt gjøres på en ok måte.

H
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: grfredag 02. august 2019, klokken 13:12
Greit nok at ditt tidligere utlegg på 23000,- og ny ladeboks vil gå opp i opp (tilfeldigheter?), men hadde dette vært meg hadde jeg gjort det jeg kunne for å verne om eksisterende ladeboks, som at det allerede er din eiendom og en del av din leilighet/seksjon. Det er åpenbart valgfritt å koble seg på ladesystemet, og må være det for deg like fullt som for alle de andre. Hva hjemler de eksproprieringen i?

Innboforsikringen din dekker sannsynligvis advokathjelp relatert til fast eiendom, iallfall mot en egenandel.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: pudderjagarfredag 02. august 2019, klokken 16:57
Korleis er da for dei som kobblar seg på i ettertid?

Må dei betale etablering på 8000kr på lik lingje som deg eller kan dei bare koble seg på utan etablering?

Kven er da som tek finansierinskostnadane for dei leilighetene som ikkje koblar seg på? Hvis du betaler 8000kr no og anlegget kostar 400 000kr så må jo nokon betale dei reserende 392 000kr. Kven gjer da?

Det siste eg lurer litt på er: 400 000kr / 70 leiligheter = 5 715kr. Kvifor betaler du då 8 000kr i etablering?

At du får bytte inn din eksisterande ladestasjon mot ein "gratis" i fellessystemet synest ikkje eg er så galt. At dei ikkje har informert deg litt betre er litt dumt.

Alle som ønsker å ha lader må betale 8000 + 23 000 for ladeboks. Dette er kalt et "selvfinansierende prosjekt", de regner med at det er såpass stor pågang på lademarkedet fremover at dette skal dekkes innen 5 år. Summen på 8000, eller påslaget på 0,5-0,75 er ikke forklart noen sted. Jeg synes også det er ok å bytte gammelt mot nytt, men det skal fortsatt gjøres på en ok måte.

H

23 000 +8000 syntest eg var frykteleg dyrt. Hvis alle 70 enheter bestiller til slutt så har jo prisen blitt 31 000 x 70 = 2 170 000kr for eit anlegg som i utgangspunktet koster ca 400 000kr. Her må eg ha gått glipp av noko eller misfortsått.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Henrik900fredag 02. august 2019, klokken 17:09
Korleis er da for dei som kobblar seg på i ettertid?

Må dei betale etablering på 8000kr på lik lingje som deg eller kan dei bare koble seg på utan etablering?

Kven er da som tek finansierinskostnadane for dei leilighetene som ikkje koblar seg på? Hvis du betaler 8000kr no og anlegget kostar 400 000kr så må jo nokon betale dei reserende 392 000kr. Kven gjer da?

Det siste eg lurer litt på er: 400 000kr / 70 leiligheter = 5 715kr. Kvifor betaler du då 8 000kr i etablering?

At du får bytte inn din eksisterande ladestasjon mot ein "gratis" i fellessystemet synest ikkje eg er så galt. At dei ikkje har informert deg litt betre er litt dumt.

Alle som ønsker å ha lader må betale 8000 + 23 000 for ladeboks. Dette er kalt et "selvfinansierende prosjekt", de regner med at det er såpass stor pågang på lademarkedet fremover at dette skal dekkes innen 5 år. Summen på 8000, eller påslaget på 0,5-0,75 er ikke forklart noen sted. Jeg synes også det er ok å bytte gammelt mot nytt, men det skal fortsatt gjøres på en ok måte.

H

23 000 +8000 syntest eg var frykteleg dyrt. Hvis alle 70 enheter bestiller til slutt så har jo prisen blitt 31 000 x 70 = 2 170 000kr for eit anlegg som i utgangspunktet koster ca 400 000kr. Her må eg ha gått glipp av noko eller misfortsått.

23 000 er for selve ladeboksen. 8000 + 50-75øre kwh er ment som nedbetaling av oppgradering av det elektriske. :)

Man kan jo spørre seg hvorfor man har valgt den type ladeboks også, det finnes vel billigere løsninger på markedet?
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: HVollandfredag 02. august 2019, klokken 19:42
Totalkostnaden for infrastrukturen burde deles likt på alle leiligheter med en engangs innbetaling. Dette er en ny installasjon som alle har lik anledning til å benytte. Det bør derfor betales av alle med lik sum og ikke avhengig av sameiebrøk.

Slik som trådstarter forklarer høres det ut til at sameiet satser på utnytting av elbileiere til å skaffe ekstra inntekt og trådstarter spesielt.

Det er vel ikke slik at sameiere som bruker heisen mer enn andre, betaler mer.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Nordlandsfredag 02. august 2019, klokken 23:51
Totalkostnaden for infrastrukturen burde deles likt på alle leiligheter med en engangs innbetaling. Dette er en ny installasjon som alle har lik anledning til å benytte. Det bør derfor betales av alle med lik sum og ikke avhengig av sameiebrøk.

Slik som trådstarter forklarer høres det ut til at sameiet satser på utnytting av elbileiere til å skaffe ekstra inntekt og trådstarter spesielt.

Det er vel ikke slik at sameiere som bruker heisen mer enn andre, betaler mer.
De som bor øverst har ofte størst leilighet/del av sameiebrøk og betaler i så fall også mest for heisen ;)

Er enig i påslag som utelukkende går til nedbetaling, men utenom forskjell på sameiebrøk og lik fordeling vil det jo ikke bli noen "ekstra" inntekt om engangsinnskuddet er litt større en nødvendig, bare en liten utsettelse av neste økning i felleskostnader.

Min erfaring er at det dessverre er mange som har motforestillinger mot slike engangsinnbetalinger, og heller vil betale mer over tid eller senere, her virker det som slike er i flertall eller var overrepresentert på ekstraordinært årsmøte. Det beste man kan få ut av slikt er gjerne å overtale de om å dele kostnadene likt og gi mulighet til å frivillig velge engangsinnbetaling, slik at lånekost kun går på de som betaler senere eller over tid.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Nordlandslørdag 03. august 2019, klokken 00:24
23 000 er for selve ladeboksen. 8000 + 50-75øre kwh er ment som nedbetaling av oppgradering av det elektriske. :)

Man kan jo spørre seg hvorfor man har valgt den type ladeboks også, det finnes vel billigere løsninger på markedet?
23 000 er ganske dyrt for en slik ja, selv inkl. tilkobling til flatkabel, mener å ha lest om de som har fått tilsvarende montering av ZapCharger til under 20 000 - tror den gir enda bedre løsning for dynamisk og rettferdig laststyring. Er det i hvert fall med fastmontert ladekabel? Uten kabel koster selve ladeboksen Smart Wallbox (22kW med nøkkellås) bare ~12 000,- mot 16 000,- for Zapcharger. I tillegg tror jeg Smart Wallbox krever eksternt jordfeilvern type B noe som i så fall sannsynligvis har fordyret anleggskostnaden litt i forhold til Zapcharger som ikke krever det.

Om styret ikke har innhentet minst 3 tilbud fra leverandører/installatører som spesialiserer seg på ladeløsninger kan det forklare litt dårlig løsning/pris.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Henrik900lørdag 03. august 2019, klokken 10:14
23 000 er for selve ladeboksen. 8000 + 50-75øre kwh er ment som nedbetaling av oppgradering av det elektriske. :)

Man kan jo spørre seg hvorfor man har valgt den type ladeboks også, det finnes vel billigere løsninger på markedet?
23 000 er ganske dyrt for en slik ja, selv inkl. tilkobling til flatkabel, mener å ha lest om de som har fått tilsvarende montering av ZapCharger til under 20 000 - tror den gir enda bedre løsning for dynamisk og rettferdig laststyring. Er det i hvert fall med fastmontert ladekabel? Uten kabel koster selve ladeboksen Smart Wallbox (22kW med nøkkellås) bare ~12 000,- mot 16 000,- for Zapcharger. I tillegg tror jeg Smart Wallbox krever eksternt jordfeilvern type B noe som i så fall sannsynligvis har fordyret anleggskostnaden litt i forhold til Zapcharger som ikke krever det.

Om styret ikke har innhentet minst 3 tilbud fra leverandører/installatører som spesialiserer seg på ladeløsninger kan det forklare litt dårlig løsning/pris.

Det ble aldri presentert noe annet enn dette tilbudet. Det ble sagt at dette var det "beste". Det som gjør ladeboksen dyrere er at de har satt på en rfid-modul samt noe for kommunikasjon. Aner ikke hva dette koster..
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Dyreborgsøndag 04. august 2019, klokken 21:17
Ang. De 8.000 kr, som du skal betale for å komme inn, så høres det jo ganske dyrt ud, hvis det bare er runt 5.000 som er den reelle andel. Felles anlegg skal dekkes av alle. At man senest skal betale når man kobler seg på er greit, men da må man vel betale 1/69 av beløbet som skyldes der og da som nummer 2 osv. Vil i hvert fald mene at du har betalt din andel av utgiftene og at alt over de 5.000 kr er vel egentlig ikke helt er hjemmet korrekt. Hvis de resterende penge skal gå til dekke av renter mv, så blir det feil, da du jo ikke skal betale for at andre ikke kan betale på et ut med en gang. Hvis påslaget er for renter ville jeg derfor mene at du ikke skal betale dette.

I et tidligere sameie skulle det renovere. Det ble et beløp pr kvadratmeter leilighet som ble brukt til å beregne sameiebrøken. Man kunne da betale med en gang eller være med på et felles lån med månedlige avdrag, men dermed også en fellesgjeld som skulle opplyses ved salg. Bare de som var med i lånet skulle dekke utgiftene ved lånet, dvs renter og gebyrer. De som hadde betalt seg ut slap
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Dyreborgsøndag 04. august 2019, klokken 21:24
Her er litt om lån i sameier
https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/sameier-og-borettslag/eierseksjoner/laneopptak/
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Gardinonsdag 07. august 2019, klokken 23:24
Det er vanskelig å få vedtatt tilrettelegging for elbillading på årsmøter i borettslag og sameier. Det er mange som ser på dette som at felleskapet skal betale store summer for at en liten håndfull beboere skal kunne lade luksusbilene sine på felleskapets egning. Det er gjerne noen med dette synet som er ganske dyktige til å sette stemningen på årsmøtet og dermed sørger for at elbilladeforslag blir nedstemt.

Løsningen kan være å få det til å fremstå som at de som trenger laderne finansierer mesteparten selv. Dette kan man oppnå med å sette et etableringsgebyr som gjør at fellessinvesteringene er tilbakebetalt når en rimelig andel av beboerene har koblet seg på. Jeg tenker at de 8000 er fornuftig i dette tilfellet, og en nødvendighet for å ha sjans til å få det vedtatt på årsmøtet.

Å ta ågerpris for strømmen for å nedbetale gjeld blir derimot helt feil for meg. Et sameie kan ikke drive kommersiell virksomhet, og jeg kan ikke tenke meg at de skal ha lov til å selge strøm med profitt for å nedbetale fellesinvesteringer. De burde bare ta betalt for reelle strømkostnader med et lite påslag for å dekke drift og administrasjon.
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: elektroluxlørdag 10. august 2019, klokken 07:59
jeg mener at et påslag på 8000 + ladeboks(23 000)

Hvilken ladeboks koster 23 000 kr?

Selv den mest avanserte boksen på markedet, nemlig Zapchargeren, (https://zaptec.com/) koster godt under 20 000 kr, og en finner oftere og oftere lett brukte på finn.no til ned mot 10 000 kr.

Her er en som ligger på Finn.no: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=154569247&alertType=ss&WT.synd_type=agent&stored-id=34570617

Som regel kommer en slik ferdig installert på 22-25 000 kr grunnet at boksen selv inneholder alt som kreves for lastfordeling. Mer om dette her: https://elbilforum.no/index.php?topic=47496.0

I vårt sameie holdt styret på å bli lurt inn i en dyrere og dårligere løsning. Fikk heldigvis endret dette i 12. time. Foreslår at du også krever enda et tilbud. Vi bistår gjerne med det.  ;)
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: gronsdag 11. september 2019, klokken 18:14
Hvordan går det med denne saken?
Tittel: Sv: Nytt lade-system fra sameiet - tvist
Skrevet av: Henrik900onsdag 18. september 2019, klokken 11:00
Hvordan går det med denne saken?

Fortsatt lite fremgang her. Jeg nekter å gå over på det nye systemet. Styret kom frem til at de ikke hadde nok informasjon til å gjøre noen endringer i vedtaket.. Jeg skrev en siste mail til styret med hjelp av en advokat for 3 uker siden, har ikke mottatt noe svar på denne. Jeg refererte til 3 advokatuttalelser i denne mailen.

Neste steg her får bli rettslig.