Elbilforum.no

Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Emne startet av: espenvp på Lørdag 26. Januar 2019, klokken 19:16

Tittel: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: espenvpLørdag 26. Januar 2019, klokken 19:16
Hei,

Etter noen år med elbiler i sameiet har det ikke før nå meldt seg et behov for en felles lastbalansert løsning, da det ikke er mer kapasitet igjen i anlegget.

Frem til nå har hver enkel seksjonseier satt opp sin egen kurs med egen veggboks på eget initiativ, mot egen strømåler der det er mulig og noen har satt den opp mot fellesanlegget med minusmåler.

Nå kommer styret med forslag om ny lastbalanserende løsning som jeg også er enig i.

Men...

Til nå er det ca 15 av totalt 50 seksjoner som har satt opp egen kurs/lader. For at ny løsning skal på plass forutsetter styret fjerning av disse eksisterende kursene/laderne. Uten noen form for kompensasjon eller rabbatt på ny løsning.

Har styret mulighet til å fjerne min og 15 andre seksjoners eiendom/investering (25k) sånn helt uten videre, for å få på plass ny løsning?  Det verste av alt er at sistemann som satt opp sin egen lader gjorde det for 8 uker siden.

Trenger litt råd bistand fra dere som har vært igjennom en slik prosess tidligere :)
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: arthurLørdag 26. Januar 2019, klokken 19:30
Dette kan bli en spennende diskusjon, men for egen del så tror jeg at det kan de, dessverre kan man kanskje si. Tilsvarende situasjon (ikke gjort noe enda) gjør at jeg avventer montering av egen lader i et sameie hvor vi har (ferie)leilighet, alternativt gjør en minimumsløsning så billig som mulig, men lovlig, da jeg ikke har behov for noen hurtiglading der så ladingen kan gjerne ta hele helgen for den saks skyld. Fått pris av elektriker til 5.500 for en slik løsning.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingLørdag 26. Januar 2019, klokken 19:47
Jeg tok i sin tid inititativ til lovforslaget som klargjorde at styret ikke kunne nekte installasjon av ladeuttak uten saklig grunn.
En grunn til lovbestemmelsen er nettopp å tvinge boligselskapene til å forholde seg aktivt til problemstillingen istedenfor å bare nekte.
Dersom styret har gitt tillatelse til å installere uten å vedtektsfeste eller avtale begrensninger, f.eks. krav om tilslutning til fremtidig fellesløsning så har styret malt seg inn i et hjørne.
Problemet for styret er at restriksjoner som ikke allerede er vedtektsfestet eller avtalt krever tilslutning fra sameierne det gjelder. Dersom dere nekter så kommer man nesten ikke utenom at sameiet må utvide totalkapasiteten og det kan være kostbart for alle.
Ut fra et rimelighetshensyn og av hensyn til godt naboskap så anbefaler jeg at man forsøker å finne en minnelig løsning. F.eks. kan man stille om de gamle uttakene til 10 A. Alle nye uttak blir da lastbalanserte og vil dermed gi full effekt først når eksisterende uttak er ferdige med ladingen.
Avhengig av vedtektene kan sameiet også ha en mulighet for å regulere bruken av ladeuttakene istedenfor å kreve fjerning. Da kan man f.eks. angi i husordensreglene at ladeuttakene bare skal brukes på angitt tidspunkt (f.eks. kl. 02-05) og dette kan kanskje fordele effekten tilstrekkelig. En annen mulighet som kan være verdt å undersøke er om regulering av øvrig effektuttak, f.eks. fra varmtvannsberedere kan være en løsning.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: KjellGLørdag 26. Januar 2019, klokken 20:28
Samme problemstilling var nylig oppe i en annen tråd. Trådstarter fikk råd om å være forsiktig, men valte trolig å koble opp mot egen måler. Tror denne problemstillingen vil øke.

En kan stusse over at ikke netteier er på banen i eneboligstrøk. En skulle tro at problemet vil dukke opp der også med unødvendig oppgradering grunnet ladetopp 17:00-19:00
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingLørdag 26. Januar 2019, klokken 20:42
En del boligselskaper har nok vært for passive i å ta tak i problemstillingen. Hørte f.eks. om en sameier som fikk installert 22 kW og dermed hadde brukt all ledig kapasitet for hele garasjen. Det er ikke lett å hanke dette inn igjen i ettertid.

Det beste er at man setter ned et ladeutvalg tidlig og ikke venter til all kapasitet er opptatt. Styret bør også gjøre oppmerksom på problemstillingen til de som ønsker tillatelse til å installere uttak og man bør avtale plikt til å tilslutte seg ny fellesløsning evt. etter en periode.

For de som allerede "er i uføret" så anbefales det å sjekke hva som er faktisk ledig kapasitet. Noen av løsningene kan lastbalansere ikke bare mellom bilene, men også i forhold til resten av bygget. Har man felles varmtvannsanlegg så kan overgang til fjernvarme være en mulighet, men også tidsstyring av varmtvannsanlegget kan frigjøre mye kapasitet i de kritiske timene på ettermiddagen/kvelden.

Det er også verdt å sjekke med nettselskapet. Noen ganger er det ikke så veldig dyrt å øke kapasiteten.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: WiblaLørdag 26. Januar 2019, klokken 21:56
Dette kan bli en spennende diskusjon, men for egen del så tror jeg at det kan de, dessverre kan man kanskje si. Tilsvarende situasjon (ikke gjort noe enda) gjør at jeg avventer montering av egen lader i et sameie hvor vi har (ferie)leilighet, alternativt gjør en minimumsløsning så billig som mulig, men lovlig, da jeg ikke har behov for noen hurtiglading der så ladingen kan gjerne ta hele helgen for den saks skyld. Fått pris av elektriker til 5.500 for en slik løsning.

Jeg er litt i samme båt, og vurderer derfor samme løsning. Borettslag (24 leiligheter) med parkering i kjeller til 23 av 24 enheter (en plass solgt ut...), hvor jeg er eneste med elbil og resten av borettslaget i stor grad ikke virker interessert i å anskaffe elbil. Enfas 32A CEE-stikk med seriemåler og B-vern (minimumskrav i NEK) inntil andre også ønsker å etablere lading, for så å gå på en løsning med ZapCharger. Kostnad i utstyr+20M kabel (jobber for elektroentreprenør) er rundt 3000 kr ink moms.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingLørdag 26. Januar 2019, klokken 22:20
Tror det er en smart tilnærming å ikke investere for mye hvis man blir tvunget til å legge opp eget opplegg i et sameie.  Det kommer nok felles ladeløsninger i de fleste sameier etterhvert.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Vollis47Lørdag 26. Januar 2019, klokken 23:30
Vi var første elbileiere i to sameier vi har leilighet. I 2015 fikk vi styrets tillatelse til å sette opp en Schuko med 10A sikring for lading av trillingen. Det kom på drøyt 5000 kr inkl en seriemåler og koblet til sameiets fellesstrøm. Påfølgende år blei jeg styreleder i sameiet og startet arbeidet med å få et anlegg for alle leiligheter (19 stk). Sommeren 2018 var Zaptec på plass og klar for 2 elbiler og 2 ladbare hybrider.

I det andre sameiet fikk jeg i 2016 montert uttak fra egen strømmåler, med 16A enfase til en blå CEE industrikontakt. Det kom på ca 9000kr. Her er det 36 leiligheter og vi har fremdeles den eneste elbilen. Regner vel med at det om noen år vil komme et fellesanlegg her også. Men det haster ikke for min del. Får ladet Kiaen opp i løpet av natta. Til og med Teslaen får nok til nødvendig kjøring neste dag, selv om det ikke går å fullade et tomt eller nesten tomt batteri.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Lars C. KrogenæsMandag 28. Januar 2019, klokken 09:23
Hei espenvp

Dette er dessverre en kjent problemstilling. Sameiet har begrenset med strøm tilgjengelig og de første 15 har stukket av med alt. Likevel har også de 35 andre i sameiet like stor rett til å hente strøm.

La oss si at sameiet har et abonnement til garasjene med 125A. Dette tilsvarer 48kW. Litt må settes av til lys og garasjeportåpnere, så da har dere 40kW tilgjengelig.

La oss si at hver ladestasjon som hittil er satt opp er på 10A. Det er da 10A*230v*15=34,5kW. Antakelig er de fleste ladern på 16A og dermed har vi sprengt all tilgjengelig kapasitet.

Når man setter opp ladere uten laststyring, er det krav om en samtidighetsfaktor på 1. Det betyr at alle skal kunne lade samtidig uten at sikringen går.

Her mener jeg "alle" er skyld i problemene som har oppstått. Styret har vært "dumsnille" og sagt ja til lading, uten å ane hvilke konsekvenser dette vil få på sikt.

Elektrikerne (den profesjonelle) som er brukt, har installert uten å forklare styret hva som er i ferd med å skje.

Elbilbrukeren, som ikke har satt seg inn i hva det betyr å hente strøm fra en felles ressurs.

Så hva gjør man videre?

Det beste hadde vært å hive ut alt av ladere, og sette opp et lastbalansert ladestystem. Da får alle ladet bilene sine med god fart, og det blir plass til alle.

En middelvei kan være å la dagens ladestasjoner stå. De som allerede har ladestasjon, må imidlertid være med på å betale for ny felles infrastruktur. Her settes det opp et flatkabelsystem/skinnesystem slik at alle kan koble seg på. Nye ladestasjoner får lastbalansering mot hverandre. Det nye ladestasjon-systemet sjekker hva som er tilgjengelig av strøm til enhver tid på hovedtavlen, og bruker den strømmen som ikke blir brukt av de andre ladestasjonene. Betaling for strøm blir mer komplisert, fordi strømforbruket til nye brukere kan hentes automatisk, mens strømforbruket til eksisterende brukere må leses av manuelt.

Den siste og dårligste løsningen er å søke netteier om å utvide kapasiteten, med påfølgende kostnader til nye inntakskabler, og abonnement med effektledd (stor ekstra kostnad per måned). Dette blir antakelig dyrere enn å hive ut ladestasjonene som allerede er installert.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: KjellGMandag 28. Januar 2019, klokken 10:10
Kan et alternativ være at alle med ikke-lastbalanserende ladekontakter må få disse stilt ned til ca 5A?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Lars C. KrogenæsMandag 28. Januar 2019, klokken 10:45
Minste de kan stilles ned til er 6A. De fleste bilene vil ikke lade på fart under 6A, da Mode3 standarden setter 6A som nedre grense. Noen få biler kan lade på 5A, mens Zoe trenger 7A for å starte ladingen. 

Men å stille farten ned til 6A kan la seg gjøre, og da kan man enten få inn 10 statiske ladestasjoner til, eller man kan gå over til et lastbalansert system nå, og få mer fart på de ladestasjonene som kobler seg til det lastbalanserte systemet.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: espenvpMandag 28. Januar 2019, klokken 11:02
Takk for all tilbakemelding.

Foreløpig har vi kommet frem til følgende etter litt juridisk bistand.

For å beslutte bygging av nytt ladesystem trenger sameiet 2/3 flertall for å få dette gjennom jf.§49 i eierseksjonsloven.
Link til lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_6 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_6)
Link til tolkning og rettspraksis ift. ladesystemer:
http://eiendomsadvokat.no/ny-eierseksjonslov-begrensninger-i-bomiljotiltak (http://eiendomsadvokat.no/ny-eierseksjonslov-begrensninger-i-bomiljotiltak)

For å fjerne/rive eksisterende ladere trengs det enstemmig flertall og samtykke fra berørte seksjonseiere, jf. §51 første ledd bokstav D i eierseksjonsloven.
Link til lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_6 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_6)


Håper dette kan være til hjelp for andre.

Altså, dersom ikke sameiet imøtekommer eksisterende "kurs-eiere" med et kompromiss, vil ikke ny ladeløsning kunne igangsettes uten å øke hovedsikring/inntak.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: KjellGMandag 28. Januar 2019, klokken 11:18
Mhp å rive. Ladekontakten er seksjonseiers eiendom og riving kan være vanskelig. Imidlertid, om en har en ladekontakt som er avhengig av en begrenset fellesressurs, har en krav på å få levert strøm til den kontakten en ikke har revet?

Forøvrig var tanken over at alle nye stasjoner måtte inn på et balansert system, kun at de med eksisterende system måtte justere seg ned som et (midlertidig) alternativ til utskiftning.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Lars C. KrogenæsMandag 28. Januar 2019, klokken 11:39
Sameiet kan ikke kreve fjerning, men de kan nekte dere å benytte felles strøm.

Er strømmen felles, skal alle sameiere ha rett tilgang til denne ressursen. Er det en hovedsikring på 125A, har dere i prinsippet da kun rett til 1/50 av dette, altså 2,5A-3fas, eller 977kW. Da får ingen ladet!

Her har både ivrige elbileiere, styret og elektrikere latt være å undersøke konsekvenser av egen handling.

Dere har alt å vinne på å finne gode kompromisser, der løsningen skal gi alle mulighet til å lade. Økning av eksisterende hovedsikring er trolig verste mulige løsning, som blir den klart dyreste på sikt.

Nå vet jeg dog ikke hva dere har av tavler og sikringer, om dette er ett område, eller om det er flere områder med hver sine abonnement....

Uansett tror jeg dere kommer til å se det verste i hverandre i året fremover.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingMandag 28. Januar 2019, klokken 18:28
Jeg er ingen advokat, men sameiet kan neppe nekte bruk av felles strøm dersom styret har gitt tillatelse til å installere veggladeboks med en gitt effekt. Unntaket er hvis vedtektene inneholder bestemmelser som gir sameiet anledning til å endre dette.

En annen sak er at av hensyn til godt naboskap så bør man finne minnelige løsninger.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: JoltusMandag 28. Januar 2019, klokken 18:49
Husk at eksisterende ladere kan selges for å begrense tapet noe.

Dette er en dum situasjon det kommer til å komme mange av fremover.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: ruslebiffMandag 28. Januar 2019, klokken 18:53
Jeg er ingen advokat, men sameiet kan neppe nekte bruk av felles strøm dersom styret har gitt tillatelse til å installere veggladeboks med en gitt effekt. Unntaket er hvis vedtektene inneholder bestemmelser som gir sameiet anledning til å endre dette.

En annen sak er at av hensyn til godt naboskap så bør man finne minnelige løsninger.

Selvfølgelig kan sameiet treffe en ny beslutning om bruk av sameiets eiendeler.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: AmatørenMandag 28. Januar 2019, klokken 19:14
Hva med følgende:

De med lader får X % erstatning av installasjons utgifter dog maksimalt Y kroner.

Man beholder selvfølgelig gammel lader som kan selges eller brukes på annen lokasjon, for eksempel fritidseiendom.

Er gammel lader i regelmessig bruk, får eier av gammel lader Z % i avslag ved å bli med på ny løsning.

====

Dermed deler man på tapet.

Ja, surt for de som har lader nå, men bedre enn at strømmen bare kuttes. I tillegg så får sameiet svi litt for ikke å ha vurdert helheten ved flere ladere.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingMandag 28. Januar 2019, klokken 19:21
Selvfølgelig kan sameiet treffe en ny beslutning om bruk av sameiets eiendeler.

Når sameiet tillater oppsetting av en veggladeboks så har de gitt en eksklusiv bruksrett til veggladeboksen og dette omfatter at deler av sameiets felleseiendeler (strømkapasitet) er knyttet til denne eksklusive bruksretten. Sameiet kan ikke nødvendigvis trekke dette tilbake med mindre man har forbeholdt seg denne muligheten.

Et lignende eksempel er dersom man tillater at en seksjon bygger takterasse. Det er da ikke anledning for sameiet til å ombestemme seg og kreve fjerning fordi man ønsker å bygge en felles takterasse.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: automatMandag 28. Januar 2019, klokken 19:45
Er jussen så svart/hvit? Har man pusset opp eget bad i borettslag risikerer man å måtte rive det hvis borettslaget skal i gang med felles oppussing.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingMandag 28. Januar 2019, klokken 20:27
Skal ikke påstå at jussen er så svart-hvitt. Imidlertid stiller det seg nok litt forskjellig basert på om man har modifisert borettslagets eiendel uten godkjenning eller om man har fått tillatelse til å koble opp en ladestasjon.

Det beste er nok om styrene rundt omkring er tydelige rundt hva som skjer når noen gis tillatelse til å installere egen veggladeboks. F.eks. kan man lage en prognose for elbilutviklingen i sameiet og lage retningslinjer for håndteringen. Da kan man regulere at dersom det installeres fellesanlegg så må man være med på å dekke infrastrukturkostnaden og bytte veggladeboks innen X år etter fellesanlegget er på plass. Dessuten tror jeg det er smart at styrene ikke tillater installasjon av privat veggladeboks med for høy ladestrøm. Gjerne 10 A slik at det gir motivasjon for å bidra i et felles ladeanlegg.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: OrbitMandag 28. Januar 2019, klokken 23:35
Et lignende eksempel er dersom man tillater at en seksjon bygger takterasse. Det er da ikke anledning for sameiet til å ombestemme seg og kreve fjerning fordi man ønsker å bygge en felles takterasse.
En slik endring (også sannsynligvis også tildeling av en uforholdsmessig andel av strømkapasitet i felles el-anlegg) faller under § 25 i eierseksjonsloven, som regulerer hvordan en sameier gis enerett til å benytte noe som i utgangspunktet er felles. Det krever en vedtektsendring, og kan ikke besluttes av styret alene. Men jeg er ikke overrasket om mange styrer tar slike beslutninger uten å forstår at de ikke har myndighet til dette.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingTirsdag 29. Januar 2019, klokken 05:32
Huseiernes landsforbund har skrevet litt mer om temaet her: https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/sameier-og-borettslag/eierseksjoner/lading-av-el-bil-i-sameier/ (https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/sameier-og-borettslag/eierseksjoner/lading-av-el-bil-i-sameier/)

Den aktuelle bestemmelsen i eierseksjonsloven finnes i §25: "En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn."

Ladepunktet må anses som en installasjon som den enkelte seksjonseier disponerer og det er ikke gitt at sameiet kan velge å sette installasjonen ut av drift uten ny avtale med sameieren.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: OrbitTirsdag 29. Januar 2019, klokken 06:45
Enig, men så må også resten av §25 (https://lovdata.no/lov/2017-06-16-65/§25) tas i betraktning, bl.a.:
Sitat fra: Eierseksjonsloven
Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
Å frata sistemann til mølla muligheten for ladepunkt vil nok regnes som en "urimelig ulempe". Så selv om en har rett til å få etablere ladepunkt, har en ikke rett til å trekke mer enn sin andel fra felles strøminntak. HL (https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/sameier-og-borettslag/eierseksjoner/lading-av-el-bil-i-sameier/) sier f.eks:
Sitat fra: Huseiernes landsforbund
Den som ønsker en lademulighet for el-bil må søke styret om samtykke til dette, og styret kan bare nekte hvis de har en saklig grunn for det. Hvis fellesanlegget ikke tåler at alle som ønsker det får en ladeplass, mener vi at styret har mulighet til å si nei til ladeplass på egen parkeringsplass.

Hvis årsmøtet har sagt nei til oppgradering av fellesanlegget bør det være en saklig grunn for styret til ikke å gi tillatelse til egen ladeplass.
...
Hvis styret har sagt ja til ladestasjon til noen sameiere og nettet så ikke tåler flere ladere, er vår mening at sameiet bør oppgradere anlegget, eller installere dynamisk energistyring, slik at alle som ønsker kan få lade. Har man først lagt til rette for at noen får private ladepunkt, bør man ikke nekte de som kommer etter.

Problemet ligger oftest i av styret i uvitenhet - men med elbilvennlig innstilling - har tillatt etablering av selvstendige ladepunkt, uten å ta med klausul om at disse må innordnes i et evt fremtidig felles anlegg (i praksis fjernes).
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingTirsdag 29. Januar 2019, klokken 07:19
Man kan nok ikke forutsette at retten til lading er begrenset til en andel av felles strømkapasitet. Har styret gitt tillatelse til installasjon av ladepunkt med et statisk gitt strømuttak så påtar styret seg også et ansvar for å håndtere eventuelle andre seksjoneseieres behov fremover. Da behøver man en plan for dette.

Vi har en lignende problemstilling der et mindre antall parkeringsplasser er tilgjengelig i et sameie. Man kan da ikke si at hver seksjon kan bruke bare en halv parkeringsplass for at det skal bli rettferdig.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: ElectrixTirsdag 29. Januar 2019, klokken 10:56
En minnelig ordning som kan fungere i mange år videre er jo å la eksisterende ladepunkt stå men la nye ladepunkt være balanserte. Eventuelt kreve at eksisterende punkt skal være maks 10A eller 16A. Det er jo uansett samme energimengde som skal leveres til bilene, så noen må vente på lading om det er fullt belastet. Når de "gamle" 10A ladepunktene er ferdigladet vil de andre ta over kapasiteten.

Har man ladekontakt på egen kurs fra egen fordeling burde ikke sameiet bry seg om dette, det er egentlig den beste og mest rettferdige måten også da hver enkelt blir belastet med egen nettleie/effektavgift direkte uten å lage fellesregnestykker av dette.

En annen low-tech måte å løse det på i mindre enheter der det ikke er altfor mange er å fordele lading i tid. Ikke alle trenger å lade på natta, dagen eller ettermiddagen, man kan så ha en avtale om hvem som lader på hvilke tider, eller tidsur som skrur av og på kontakter til forskjellige klokkeslett.

Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: moderator 2Fredag 01. Februar 2019, klokken 08:46
Diskusjon rundt effektavgift er skilt ut som egen tråd her:

https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=43999.0
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: hpeFredag 01. Februar 2019, klokken 08:48
Diskusjon rundt effektavgift er skilt ut som egen tråd her:

https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=43999.0

Kunne det være aktuelt med et eget underforum «Lading i sameier og borettslag» under «Ladeplasser og ladekabler»? Det er mange som har spørsmål om dette (meg inkludert), og det er mye god info her på forumet som hadde vært fint å ha samlet i et underforum.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: DyreborgMandag 04. Februar 2019, klokken 20:18
Hadde vært optimalt for å løse dette formentlig voksende problem, hvis man kunne kjøpe en boks og sette mellom den gamle ladestasjon og det nye justerbareanlegget. Boksen kunne da fungere som "oversetter" slik at en gammel boks kunne lastbalanseres og man unngik store omkostninger ved innkjøp av helt ny boks
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingMandag 04. Februar 2019, klokken 20:46
Har sett at en av leverandørene av ladestyring tilbyr en løsning for ettermontering til eksisterende bokser. (Mener det var Meshcraft som nevnte dette i en presentasjon.)
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: WiblaMandag 04. Februar 2019, klokken 23:10
Hadde vært optimalt for å løse dette formentlig voksende problem, hvis man kunne kjøpe en boks og sette mellom den gamle ladestasjon og det nye justerbareanlegget. Boksen kunne da fungere som "oversetter" slik at en gammel boks kunne lastbalanseres og man unngik store omkostninger ved innkjøp av helt ny boks

En liten PLS (eller Raspberry PI med riktig software) kan vel gjøre denne jobben, de trenger ikke være så dyre - men det kreves litt jobb for å få dette til å fungere. Det er noe jeg godt kunne gjort om jeg hadde valget mellom det eller å rive og bytte ut, men det er jo ikke nødvendigvis noe hvermansen kan begi seg ut på...

Enkelte ladestasjoner kan man jo styre strømmen på via motstand, da kan man gjøre noen sprell med releer for å få styrt den riktig ;)
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: OrbitMandag 04. Februar 2019, klokken 23:28
Du får også motstander som kontrolleres digitalt, f.eks over I2C. Det er nok mer egnet for en slik jobb.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: KjellGMandag 04. Februar 2019, klokken 23:31
Med trådløs styring av ladefart kan en kanskje få til noe slikt.
Her snakker en om eldre ladekontakter. Da styres gjerne ladefarten av en fastmontert motstand. Dersom en skal justere ladefarten må en mao trenge inn i en typegodkjent boks. Tilkoblingen vil variere fra produsent til produsent.

Min konklusjon er at det er boksprodusenten som er den eneste som kan lage en slik ekstrafunksjon, og da gjerne under ladekontaktens eksiterende kapsling.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: WiblaTirsdag 05. Februar 2019, klokken 00:09
Du får også motstander som kontrolleres digitalt, f.eks over I2C. Det er nok mer egnet for en slik jobb.

Spørs på failuremodes på disse... og hva som da skjer om kontrolleren faller ut. Dette kan man løse med NC/NO-koblede kompaktreleer. Gitt at man ikke skal ned på enkelt-amp nivå styring, men f.eks. bytte mellom 6/10/16A ...
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: KjellGTirsdag 05. Februar 2019, klokken 09:22
Hvordan går det med godkjenning og lovlighet når en tar av kapslingen på ladekontakten og begynner å bygge om innmaten med egne komponenter, her motstander?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: GriffelTirsdag 05. Februar 2019, klokken 12:02
Ikke begynn med hjemmesnekker løsninger på det som allerede  finnes.
Finn ut hva et løsning som gjør at alle kan installere en ladestasjon på sin plass vil koste. (Infra strukturen) Legg til et kompensasjonsbeløp for de som må rive sin nåværende stasjon.
(eks. 5000,- nedskrevet til 0 i løpet av f.eks 10år). Del denne totalen, ny infrastruktur + noe kompensasjon på alle. Så har en et system hvor alle kan bekoste en egen systemriktig ladestasjon på sin egen plass.
Så er resten opp til et årsmøte vedtak, som nok krever 2/3 flertall.

Det er jo av og til slik at noe gammelt må rives, og det er ikke slik at en nødvendig vis kan motsette seg dette. Det finnes mange nok eksempler på at noe som en gang var greit må bygges om, og at en i løpet av noen år må avskrive en investering en har hatt nytte av.

Har en et kvalifisert flertall (2/3) bak en slik ombygging som er i tråd med det den nye eierseksjonsloven ønsker, og en tilhørende fornuftig økonomisk ordning står en sterkt.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: hpeFredag 15. Februar 2019, klokken 05:11
Om man skulle beholde eldre ladestasjoner, finnes det noen løsning for automatisk måleravlesning av disse som ikke er altfor dyr? Ønsker å kunne hente ut rapporter månedlig, helst automatisk. Støtter Charge365 og lignende tilbydere noe slikt?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: TBFredag 15. Februar 2019, klokken 08:03
Det enkle er tavle montert kWh målere, monteres sammen med sikring pr ladeboks. Finnes slike med ulike utganger, S0 puls, seriell og sikkert også ethernet.

Manuell avlesning bør være å leve med, nok med to ganger pr år.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Lars C. KrogenæsFredag 15. Februar 2019, klokken 10:44
Det er ingen ladetilbydere som har løsning for måling av strøm fra stikkontakter.

Dere kan lage et eget opplegg basert på Z-wave, der dere setter opp målere i tavlen som automatisk kan avleses via Z-wave portalen. https://www.elektroimportoren.no/qubino-smart-meter-energimaaler-z-wave/4512304/Product.html?Event=pathlist Evt kan det gjøres med https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html?gclid=EAIaIQobChMIpfaq_bi94AIVDhoYCh1teAgTEAQYASABEgJQ9_D_BwE som også kan fjernstyres der man kan angi tidsrom laderne skal få strøm.

Jeg er redd dette blir mere spinning enn vinning.

Dersom alle er med på ny felles infrastruktur, enten man har ladestasjon eller ikke, kan man si at fra nå av skal alle bruke lastbalanserte ladestasjoner. Eksisterende ladestasjoner får stå, men settes ned til 10A. Nye ladestasjoner effektreguleres ut i fra hva som er tilgjengelig av strøm, etter at de første ladestasjonene har tatt sitt. Det settes opp manuelle målere for eksisterende ladestasjoner. Eksisterende ladestasjon eiere må være med på å betale for sin manuelle løsning, som gir ekstra arbeid for styret.   
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: hpeFredag 15. Februar 2019, klokken 15:24
Det er god kapasitet i anlegget (250A/400V), men vi skulle gjerne hatt mulighet for automatisk fakturering av brukere. Det er per i dag egen måler for hver av de gamle ladestasjonene, så det er mulig å lese av manuelt.

Vi ønsker å innkreve en fast sum for effektavgift per måned for de med ladestajson. Om jeg forstår ting riktig kan 16A trekke maks 11kW, mens 10A kan trekke 7kW. Men det er ikke realistisk at alle de som har gamle ladestasjoner/Schuko lader samtidig. For de med Zaptec har det blitt nevnt at hver må stå for 2kW, men hva er fornuftig for de som i dag har 16A ladestasjon og 10A Schuko, uten mulighet for effektjustering?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: fredagFredag 15. Februar 2019, klokken 16:32
Vi ønsker å innkreve en fast sum for effektavgift per måned for de med ladestajson. Om jeg forstår ting riktig kan 16A trekke maks 11kW, mens 10A kan trekke 7kW. Men det er ikke realistisk at alle de som har gamle ladestasjoner/Schuko lader samtidig. For de med Zaptec har det blitt nevnt at hver må stå for 2kW, men hva er fornuftig for de som i dag har 16A ladestasjon og 10A Schuko, uten mulighet for effektjustering?

Dette kommer jo på toppen av det Zaptec-ladesystemet benytter, så disse må jo da betale for hele effekten de har på sin kurs.

16A = 3,6kW
10A = 2,3kW
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Lars C. KrogenæsFredag 15. Februar 2019, klokken 16:47
Nja...

Hvor sansynlig er det at alle disse lader samtidig? Sammen med et effektregulert ladesystem, kan man få rimelig god kontroll.

Jeg ville heller prøvd med 3/4 effektavgift i forhold til maks av det ladestasjonen/schukoen kan trekke kan trekke. I første omgang siden det vil være få smarte ladere, etterhvert som det blir flere smarte ladere, vil disse ha mer å si, og dermed sørge for mindre effekt. og effektavgiften for de med dumme ladere kan senkes til 1/2. 

Er dette i Hafslund land, blir det da 3,7X0,75= 2,78kW X 187kr  = 519kr i effektavgift for februar per ladestasjon
Schuko kan betale: 2,3X0,75 =  1,72 X 187= 321kr i effektavgift for februar per schuko.

De "smarte" ladestsjonene kan styres bedre, og vi kan sette effekten til 1kW= 187kr i effektavgift for februar.

Her går det jo ann å sette dette opp, og så ser man hva hver dumme ladeboks må betale i effektavgift, når regningen kommer. Dette fordeles da på de dumme boksene.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingFredag 15. Februar 2019, klokken 17:00
Det er også en mulighet å regulere i husordensregler el.l. at lading fra statiske uttak skal skje etter kl. 21. Da vil neppe de statiske uttakene komme på toppen av resten. Her kan man kanskje ta ut kurver fra Zaptec for fakta rundt belastning de ulike timene.

Det bør være akseptabelt at de som beholder statiske uttak pålegges noen ulemper som står i forhold til ulempene øvrige seksjonseiere påføres. Eksempler er at maks. uttak settes ned til 10 A og at lading skjer om natten.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Lars C. KrogenæsFredag 15. Februar 2019, klokken 17:09
Min erfaring er dessverre at det er de færreste sameier som har et strømabonnement man kan "speile seg mot". Som oftest er det kun lys og noe annet smått som går fra fellesmåleren i et sameie fra før av. Da har man ikke noe særlig forskjell i forbruk på natt/dag.

Tidligere kunne man ha en stor måler for hele borettslaget/sameiet, og private undermålere for hver leilighet. Nå er det forbudt. Det gjør det vanskeligere med smarte anlegg, i forhold til effekten, og også i forhold til hva man får lov til å ta ut av effekt til lading om natten. 
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingFredag 15. Februar 2019, klokken 18:23
Tenkte i utgangspunktet at ved lading kl. 21 og utover uansett vil være noe ledig kapasitet i det lastbalanserte anlegget. Her kan imidlertid et uttrekk fra overvåkningen av anlegget gi fasiten.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: hpeLørdag 16. Februar 2019, klokken 08:30
Sitat
16A = 3,6kW
10A = 2,3kW

Gjelder dette også 3-fas 400V? Jeg hadde inntrykk av at disse ved 16A trekte 11kW.

Å tidsbegrense dette til en tidsperiode i løpet av døgnet tror jeg blir vanskelig å håndheve. Med mindre det finnes enkle måter å tidsstyre når på døgnet ladestasjonene trekker strøm.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingLørdag 16. Februar 2019, klokken 09:36
Å tidsbegrense dette til en tidsperiode i løpet av døgnet tror jeg blir vanskelig å håndheve. Med mindre det finnes enkle måter å tidsstyre når på døgnet ladestasjonene trekker strøm.

Mye av det som står i husordensregler er ikke håndhevet ved hjelp av teknologi. Sosial kontroll fungerer ofte tilstrekkelig. Dersom bilen har tydelige tegn på lading utenfor tillatt tidsperiode så tar man seg en prat med den det gjelder. 100 % etterlevelse er ikke nødvendig.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingLørdag 16. Februar 2019, klokken 09:42
Tidligere kunne man ha en stor måler for hele borettslaget/sameiet, og private undermålere for hver leilighet. Nå er det forbudt. Det gjør det vanskeligere med smarte anlegg, i forhold til effekten, og også i forhold til hva man får lov til å ta ut av effekt til lading om natten. 

Her ser vi vel at strukturen for inndeling i strømabonnementer har uheldige virkninger. Det er jo synd å måtte legge masse kobber bare pga. at man har administrativt delt inn reguleringen av effekt på denne måten. Burde vært mulig å få til en deal med strømselskapet slik at man kan se effektbehovet i leilighetene og parkeringsdelen samlet.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: hpeMandag 18. Februar 2019, klokken 15:00
100% etterlevelse vil vel være nødvendig, siden effektavgiften vil skyte i været når noen ikke overholder dette. Det kan kanskje funke i mindre sameier, men for oss tror jeg det blir vanskelig.

Jeg lurer fortsatt på dette:
Sitat
16A = 3,6kW
10A = 2,3kW

I databladet til laderne står det at de kan trekke 11kW. Er ikke det da dette som blir maks bidrag til effektavgift?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingMandag 18. Februar 2019, klokken 18:58
Trefas 16 A 400 V (TN) blir 11 kW. Dersom noen har statisk lading med såpass høy effekt så bør man kanskje spørre om de heller ønsker å lade bare på enfase siden effektavgiften blir høy. Ladestasjonen kan enkelt kobles om til enfase.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: hpeTirsdag 19. Februar 2019, klokken 07:55
Takk, da prøver vi nok det :)
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisOnsdag 17. April 2019, klokken 00:37
Dette var en tråd som passet helt med den problemstilligen vi har nå i vårt sameie av fritidsboliger.

Problemstillingen er jo ikke ukjent, det var heller ikke slik at vi ikke så problemstilling i 2014, men da var det ikke noe annen fornuftig løsning.

Det er vanskelig for jeg vet jo at styret var veldig fleksible den gangen og positivt innstilt, nå får enn dette i trynet. Samtidig føler jeg ikke at jeg bare kan si ja til 30.000 i ekstra kostnad for at resten nå skal få mulighet.

Jeg mener at prio i disse sakene må være som følger:

Prio 1:
La løsningen stå utenfor den nye lastbalanserte løsningen, dersom det er få stasjoner det er snakk om og god kapasitet så kan det gå.

Prio 2:
Dersom det ikke er nok kapasitet til å holde etablerte stasjoner utenom så er det å strupe disse, vi har f.eks tilgang til 11 kw hver (400 volt 16 A). Her kan disse strupes uten at det er noe stort problem for en bil som lader med 400 volt, men på en 1 fase bil blir jo det fort ett problem. Så her sliter en litt, men 10 A kan være ett kompromiss for at 1 fase bilene ikke skal ta en uke å lade opp

Prio 3:
Dersom eksisterende løsninger MÅ være med i nytt og dermed saneres så tenker jeg at en må få fratrekk for utgiftene en har hatt. For min del har jeg hatt utgifter på 20.000, nytt anlegg skal nå koste ca 26-31.000 og jeg mener at det blir feil at jeg skal betale mer enn mellomlegget her. Ja, det blir dyrere for de andre da, men hvorfor skal jeg betale totalt sett mer for en ladeløsning enn de andre?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingOnsdag 17. April 2019, klokken 08:02
Det finnes tilsvarende problemstilling rundt renovering av bad.  Det er ingen selvfølgelighet at en eiers investering i eget anlegg skal hensyntas krone for krone ved anskaffelse av felles løsninger.

Selv 10 A trefase er en høy effekt privatisert. Tar man det ned til 10-16 A enfase med anmodning om lading etter kl. 21-22 så burde det være rimelig med en 5-10 års overgangsperiode hvor gamle løsninger eksisterer i parallell. Det gir også et insentiv til å komme over på ny felles løsning.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: AmatørenOnsdag 17. April 2019, klokken 10:17
...

Prio 3:
Dersom eksisterende løsninger MÅ være med i nytt og dermed saneres så tenker jeg at en må få fratrekk for utgiftene eg har hatt. For min del har jeg hatt utgifter på 20.000, nytt anlegg skal nå koste ca 26-31.000 og jeg mener at det blir feil at jeg skal betale mer enn mellomlegget her. Ja, det blir dyrere for de andre da, men hvorfor skal jeg betale totalt sett mer for en ladeløsning enn de andre?

Selv om det er surt så tok man en sjanse ved å installere eget selv med sameiets godkjenning. Sameiet tabbet seg også ut ved å ikke se fremover! Dermed burde man vel dele på kostnaden for tabben.

Så hvis det blir problemer med kombinasjon av strupet gammel løsning og nytt lastbalansert anlegg hva da med følgende:

Prio 4:
Man betaler for ny løsning og får refundert fra sameiet 50 % av dokumenterte utgifter på gammel installasjon som må demonteres.

Prio 5:
Man betaler 50 % for ny løsning og gammel løsning fjernes.


Den gamle laderen kan man så montere hjemme eller selge.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisOnsdag 17. April 2019, klokken 10:39
Det finnes tilsvarende problemstilling rundt renovering av bad.  Det er ingen selvfølgelighet at en eiers investering i eget anlegg skal hensyntas krone for krone ved anskaffelse av felles løsninger.

Selv 10 A trefase er en høy effekt privatisert. Tar man det ned til 10-16 A enfase med anmodning om lading etter kl. 21-22 så burde det være rimelig med en 5-10 års overgangsperiode hvor gamle løsninger eksisterer i paralell. Det gir også et insentiv til å komme over på ny felles løsning.

Hva mener du er riktig?

Slik jeg har forstått dette hos oss så er det ikke nok kapasitet til at våre løsninger strupes, vi må inn i infrastrukturen til alle leilighetene og det legges opp til at vi betaler på lik linje med andre. Det er også uklart om våre ladestasjoner kan brukes i den nye infrastrukturen eller ikke.

Tidligere i tråden skrev du at det ikke var rett frem for ett styre å sanere eksisterende, godkjent løsninger der det ikke har vært forbehold om at en må betale seg inn i fellesløsninger når dette kommer. Har du endret mening eller misforstår jeg deg?

Problemstillingen med bad ser jeg ikke helt for meg, men du tenker at om noen har pusset opp eget badet så skal de likevel være med å betale for andre sitt bad om sameiet vedtar felles oppussing av bad? Er det ikke veldig sært det da? For meg blir det litt åpenbart at en da må holde disse utenom felles satsningen.


Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisOnsdag 17. April 2019, klokken 10:44
...

Prio 3:
Dersom eksisterende løsninger MÅ være med i nytt og dermed saneres så tenker jeg at en må få fratrekk for utgiftene eg har hatt. For min del har jeg hatt utgifter på 20.000, nytt anlegg skal nå koste ca 26-31.000 og jeg mener at det blir feil at jeg skal betale mer enn mellomlegget her. Ja, det blir dyrere for de andre da, men hvorfor skal jeg betale totalt sett mer for en ladeløsning enn de andre?

Selv om det er surt så tok man en sjanse ved å installere eget selv med sameiets godkjenning. Sameiet tabbet seg også ut ved å ikke se fremover! Dermed burde man vel dele på kostnaden for tabben.

Så hvis det blir problemer med kombinasjon av strupet gammel løsning og nytt lastbalansert anlegg hva da med følgende:

Prio 4:
Man betaler for ny løsning og får refundert fra sameiet 50 % av dokumenterte utgifter på gammel installasjon som må demonteres.

Prio 5:
Man betaler 50 % for ny løsning og gammel løsning fjernes.


Den gamle laderen kan man så montere hjemme eller selge.

Ja, det er vel det som er spørsmålet da hvem sin risiko det skulle være å montere lader på egen regning den gangen. Jeg har fortsatt problem med å se at det blir vår risiko. Nå er det noen som har fått montert tak over sin terrasse her oppe, jeg tenker at når det er godkjent kan ikke årsmøte året etter vedta at de skal ta det ned igjen? Det kan jo ikke være sånn?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingOnsdag 17. April 2019, klokken 17:44
Det kan være vanskelig for sameiet å tvinge gjennom at allerede installert løsning skal tas helt ut av drift.
Imidlertid vil installert statisk 11 kW for enkeltladeplasser være problematisk. Et kompromiss med nedstrupet videre bruk er nok smartest. Hvorvidt dette lar seg gjøre avhenger av antall elbiler og tilgjengelig strøm i garasjen. Pga. effektavgift kan det faktisk også være like greit å gå over til lastbalansert løsning. 11 kW kan gi høy effektavgift hvis den belastes den enkelte seksjon som tar ut så høy statisk effekt.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: OrbitOnsdag 17. April 2019, klokken 18:48
Bjoris sitt scenario (https://elbilforum.no/index.php?topic=45883.0) er også litt utenom normalen. 90 fritidsboliger med sameiemøte på skjærtorsdag høres ut som leilighet på fjellet. Det betyr at det et stort ladebehov i konsentrerte tidsperioder (helger), og kanskje også mest i vintermånedene hvor effektavgiften er på det høyeste. Et lastbalansert anlegg får derfor høyere samtidighetsfaktor enn et vanlig sameie. I starten hvor et mindretall av de 90 plassene faktisk har lading, kan et fellesanlegg kanskje strupes til <30kW. Når det da er 6x11kW ladere som står utenom balansering, vil de står for 70% av effekttoppen. Det vil da også være rimelig at disse seks dekker 70% av effektavgiften på nettleien (når denne kommer).

Hvor mye effektavgift det blir vil avhengig av netteier. I et typisk vinterhytteområde kan nok denne være høy, da det er ekstra ujevn belastning på nettet gjennom året. Med utgangspunkt i hva Hafslund tar i et byområde (150kr/kW per måned), kan en kanskje forvente det doble? I så fall får sameiet en månedlig effektregning på 30000 kr, dvs de seks eksisterende ladestasjonene får en regning på 3500 kr hver i de vintermånedene det i alle fall er én dag med mye bruk (på toppen av dagens strømregning). Dersom en i stedet trer inn i et lastbalansert anlegg, er en kanskje nede i 500 kr i effektavgift per plass (f.eks. 30 av 90 installerer lader). Så svært grovregnet, kan det koste et par tusenlapper månedlig å stå utenfor lastbalanseringen. Sanering av det eksisterende oppsettet kan derfor bli lønnsomt for Bjoris (på litt sikt), selv uten å få refundert hva det har kostet. (Det er uansett noen tusenlapper å få for den gamle ladestasjonen på bruktmarkedet, så alt er ikke tapt.)
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisOnsdag 17. April 2019, klokken 19:29
Bjoris sitt scenario (https://elbilforum.no/index.php?topic=45883.0) er også litt utenom normalen. 90 fritidsboliger med sameiemøte på skjærtorsdag høres ut som leilighet på fjellet. Det betyr at det et stort ladebehov i konsentrerte tidsperioder (helger), og kanskje også mest i vintermånedene hvor effektavgiften er på det høyeste. Et lastbalansert anlegg får derfor høyere samtidighetsfaktor enn et vanlig sameie. I starten hvor et mindretall av de 90 plassene faktisk har lading, kan et fellesanlegg kanskje strupes til <30kW. Når det da er 6x11kW ladere som står utenom balansering, vil de står for 70% av effekttoppen. Det vil da også være rimelig at disse seks dekker 70% av effektavgiften på nettleien (når denne kommer).

Hvor mye effektavgift det blir vil avhengig av netteier. I et typisk vinterhytteområde kan nok denne være høy, da det er ekstra ujevn belastning på nettet gjennom året. Med utgangspunkt i hva Hafslund tar i et byområde (150kr/kW per måned), kan en kanskje forvente det doble? I så fall får sameiet en månedlig effektregning på 30000 kr, dvs de seks eksisterende ladestasjonene får en regning på 3500 kr hver i de vintermånedene det i alle fall er én dag med mye bruk (på toppen av dagens strømregning). Dersom en i stedet trer inn i et lastbalansert anlegg, er en kanskje nede i 500 kr i effektavgift per plass (f.eks. 30 av 90 installerer lader). Så svært grovregnet, kan det koste et par tusenlapper månedlig å stå utenfor lastbalanseringen. Sanering av det eksisterende oppsettet kan derfor bli lønnsomt for Bjoris (på litt sikt), selv uten å få refundert hva det har kostet. (Det er uansett noen tusenlapper å få for den gamle ladestasjonen på bruktmarkedet, så alt er ikke tapt.)

Ja, det er jo interessant å se på effektavgiften, men våre ladere er neppe de som utgjør noen topp i effektuttaket. Vi har blitt enig om ikke å lade på fredag kveld når alle kommer opp og sette på mye strøm, så sålenge det overholdes er det utelukket at ladingen medfører en topp på anlegget totalt sett. Når det kommer 50 stk opp i anlegget på en fredag og det er -20 ute, da går det mye strøm og jeg vet vi har slitt med høy regning da, men det er ikke ladingen sin feil.

11 kwh er råflott og som jeg har sagt sier jeg gjerne fra meg den muligheten, men ja, jeg sliter med å putte 30.000 på nytt i dette når en har brukt 20.000 allerede. Ja, laderen kan selges, ikke allverden mange som trenger enn 400 volt lader så den får en ikke mye for, dessuten står den for bare 7000 av de 20.000, da her er lange strekk med ledning, egne målere og sikring mv...
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: TorCOnsdag 17. April 2019, klokken 21:32
Her er det jo uansett Sameiet som har et problem, ikke sameier.

Sameiet har gitt tillatelse til å sette opp punkter, om de hadde lov til å gi en slik tillatelse eller ikke spiller ingen rolle. Sameier må forholde seg til Sameiet.

Hvis Sameiet da gjør et vedtak som gjør at investeringen som er gjort er verdiløs, så har sameier et dokumenterbart økonomisk tap. Da må Sameiet erstatte det. Sameiet kan selvsagt ta regress mot styremedlemmene.

Så lenge den enkelte sameier har eksklusiv bruk av sin parkeringsplass så kan Sameiet ikke pålegge montering av ladepunkter, eller ta dette over Sameiets ordinære fellesutgifter.

Slike investeringer skal komme alle til gode, og her kommer Sameiet i en skvis siden det er reserverte parkeringsplasser. Dette skiller sameier og borettslag. I et Sameiet kan man ikke vedta med ordinært, eller 2/3 flertall at badene skal renoveres. Det kan man i et borettslag.

Skal man sette opp slike ladepunkter gjennom sameiet må det være full enighet blant alle berørte.

Det klassiske eksempelet er sameiet der de ville installere heis. De i 1.etg hadde åpenbart ingen nytte av den fordi de allerede slapp å gå i trapper. Der endte det med at de i første slapp å betale for installasjonen etter en rettsak. I en annen heissak der man skulle bytte ut heisen fordi den var utslitt måtte beboere i ett bygg i et sameie uten heis være med på å betale for utskifting i et annet bygg i samme sameie. Parallellen her at i første tilfelle var det ikke enstemmighet om å montere heis, mens det i det andre var enstemmighet om å montere heis da bygget ble bygget. MEN, de glemte å presisere i vedtektene at vedlikeholdet av heisene skulle fordeles etter en annen brøk enn eierbrøk.

Det som komplisere ytterligere er at hvis det sameierne har ulikt antall parkeringsplasser (noen har kanskje ingen, mange har 1, noen har 2) og dette går gjennom Sameiet uten å presisere noe i vedtektene om vedlikehold, som vil dette i fremtiden gå over sameiets budsjetter.

Juridisk sett er dette kjempevanskelig, men fordi mange ikke kjenner reglene så ender det opp med at de ikke krangler.

Sameier her har jo allerede idag en tilfredsstillende løsning på sin private eiendom. Hvis Sameiet skal endre dette så bør jo ikke sameier måtte betale noe som helst hvis Sameiet ønsker å endre løsningen.

For å ta en analogi, hvis du allerede har kjøpt deg en varmepumpe til leiligheten din, og Sameiet ønsker å installere for alle leilighetene. Hvorfor skal du da måtte betale for enda en pumpe når den du har fungerer fint?

Det at Styret har dummet seg ut og ikke lagt inn noen klausuler i avtalen er ikke Sameiers problem. Det er Sameiets problem.

I et sameie der jeg er involvert har vi litt samme situasjon. Der har det riktignok ikke kommet noe krav om noe fellesopplegg. Der forsøkte jeg i flere år å få til en felles løsning, men det var alltid noen som satte seg på bakbeina. Jeg advarte også både de enkelte sameiere, og styret om hvis vi ikke gjør dette riktig kan det ende opp med at de siste som ønsker å montere ikke vil få lov fordi det ikke er kapasitet hvis vi ikke legger inn klausuler. Men neida.... Da jeg ga opp hele prosjektet og heller ville montere punkt alene så fikk jeg blankofullmakt. Og jeg gir faktisk fullstendig faen i at de 2-3-4 siste som skal montere punkt. Det er de som kommer til å få problemet, ikke jeg.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 17. April 2019, klokken 22:11
Ja, det er jo interessant å se på effektavgiften, men våre ladere er neppe de som utgjør noen topp i effektuttaket. Vi har blitt enig om ikke å lade på fredag kveld når alle kommer opp og sette på mye strøm, så sålenge det overholdes er det utelukket at ladingen medfører en topp på anlegget totalt sett. Når det kommer 50 stk opp i anlegget på en fredag og det er -20 ute, da går det mye strøm og jeg vet vi har slitt med høy regning da, men det er ikke ladingen sin feil.

Det kan uansett løses ved å lastbalansere ladeanlegget mot hovedsikringen, slik at ladingen ikke bidrar til effekttopp overhodet. Om toppen er f.eks 150kW hittil og man setter det som limit på ladingen vil ikke lading starte før forbruket i leilighetene går ned. På natten er det kanskje bare 50kW forbruk etter at alle er ferdig med middagen, da kan 100kW brukes til lading.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisTorsdag 18. April 2019, klokken 09:53
Ja, det er jo interessant å se på effektavgiften, men våre ladere er neppe de som utgjør noen topp i effektuttaket. Vi har blitt enig om ikke å lade på fredag kveld når alle kommer opp og sette på mye strøm, så sålenge det overholdes er det utelukket at ladingen medfører en topp på anlegget totalt sett. Når det kommer 50 stk opp i anlegget på en fredag og det er -20 ute, da går det mye strøm og jeg vet vi har slitt med høy regning da, men det er ikke ladingen sin feil.
Det kan uansett løses ved å lastbalansere ladeanlegget mot hovedsikringen, slik at ladingen ikke bidrar til effekttopp overhodet. Om toppen er f.eks 150kW hittil og man setter det som limit på ladingen vil ikke lading starte før forbruket i leilighetene går ned. På natten er det kanskje bare 50kW forbruk etter at alle er ferdig med middagen, da kan 100kW brukes til lading.

Enig her, det er jo slik det burde vært, ingen trenger å lade bilen fredag ettermiddag/kveld, bare de får ladet ett par timer på lørdag morgen vil alle være klar til lørdagns kjøring som normalt er ganske kort her oppe, 10 min til trekket er det lengste folk kjører.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisTorsdag 18. April 2019, klokken 09:56
Dere som har litt greie på slike felles anlegg, er det tenkelig at min Ratio lader kan være med i ett slikt lastbasert system, har laderen noe med dette å gjøre eller skjer alt sentralt?

Styret vet ikke om jeg kan beholde min lader eller ikke, det er veldig sentralt her føler jeg siden jeg ikke gidder å krangle for 5-6000 selv om jeg mener det også er feil å belaste oss med, men 30 og kanskje blir det enda mer det går ikke.

Vi får se hvordan diskusjonen går, det blir nok ett interessant årsmøte i år:)
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisFredag 19. April 2019, klokken 01:12
Da er årsmøte avhold, mange spørsmål og en del som var kritisk til at det kan stemme at et sameie må legge til rette for lading. Spørsmålet som blir stilt er om det kunne vært lagd noe felles, men det så vi på helt tilbake i 2014, og alle leilighetene har en parkering hver og det er ikke noe mer ledig inne, ute får en problemer med brøyting etc.

For oss som har ladeboks skal det gå ann å fortsette å bruke denne og vi betaler oss inn i infrastrukturen, jeg tenker at det er jo greit nok og saken er avsluttet for min del iallefall. Dersom boksen ikke kan brukes så har jeg forståelsen av at styret er enig i at en ikke skal betale dobbelt og jeg syns ikke det kan være rimelig at noen skal komme i den situasjonen at en må kjøpe seg inn en gang til. Det må isåfall sees på som en del av total kostnade ved nye løsning slik at alle betaler det samme, totalt sett. Jeg tror det er ett ganske sunt prinsipp. Har en fått rimeligere løsninger med lavere sikkerhet så tenker jeg at en må være villig til å oppgradere for å komme på samme nivå f.eks
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: E_Sſøndag 21. April 2019, klokken 09:12
I vårt sameie hadde vi litt det samme, men det var heldigvis bare 4-5 ladestasjoner montert i et sameie med 140 plasser. I tillegg var det noen som hadde brukt penger på å få satt opp en Schuko til lading. Alle stasjonene var max 3,6 kW.

Vi endte enkelt og greit med at de som allerede har ladestasjon montert kan fortsette å bruke denne. De som har Schuko kan ikke fortsette å bruke denne. Infrastrukturen må uansett alle som har P-plass betale på, ladestasjon eller ei.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: TBſøndag 21. April 2019, klokken 15:30
Høres ut som en god løsning. Skaper mindre motstand mot nytt anlegg å gjøre det på denne måten. Borettslaget jeg bor i hadde bare schuko og alle måtte dermed over. Men om noen få hadde hatt en ladestasjon på 3,6 kW ville det også fungert.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: BjorisTirsdag 23. April 2019, klokken 09:01
Høres ut som en god løsning. Skaper mindre motstand mot nytt anlegg å gjøre det på denne måten. Borettslaget jeg bor i hadde bare schuko og alle måtte dermed over. Men om noen få hadde hatt en ladestasjon på 3,6 kW ville det også fungert.

Enig, samtidig bør det gå opp ett lys for de sameier/borettslag der veldig mange har fått lov til å sette opp egne punkt, en maler seg inn i ett hjørne som er vanskelig å komme ut av. Det er totalt urimelig å forvent/kreve at disse skal være med på spleiselaget etterpå. Jo, kanskje har de retten på sin side, men en må jo se det urimelige i at mange blir avkrevd 2 ganger betaling for ladebehovet sitt, mye fordi disse som nå kommer og skal ha lading, ikke var interessert den gangen de som var tidlig ute hadde behov...
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: OrbitTirsdag 23. April 2019, klokken 09:39
Det vil nok også oppfattes urimelig (spesielt av de som ennå ikke ønsker lademulighet) at de skal være med å spleise på sanering av "gamle" ladestasjoner. De som har vært tidlig ute med lading, har også hatt god nytte (og noe øknomisk gevinst) av tilgjengelig lading. Både styre og seksjonseier burde uavhengig av hverandre tatt en kjapp titt i eierseksjonsloven, og funnet ut at det ikke var åpning for å gi lademulighet til noen, så lenge ikke alle andre kunne får det samme (senere).

Det er nok best å finne en løsning på halvveien, dvs hvor de med eksisterende lademulighet må betale seg inni nytt anlegg (men til en noe redusert pris), mens alle uten tidligere lademulighet må hive mer i infrastrukturpotten enn de egentlig trengte for å dekke opp for redusert pris for de som allerede hadde lademulighet, samt sanering av eksisterende anlegg.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: craTirsdag 23. April 2019, klokken 11:27
Enig her, det er jo slik det burde vært, ingen trenger å lade bilen fredag ettermiddag/kveld, bare de får ladet ett par timer på lørdag morgen vil alle være klar til lørdagns kjøring som normalt er ganske kort her oppe, 10 min til trekket er det lengste folk kjører.

Vel, utsagn av typen "ingen trenger ..." og "alle kan ..." er pr definisjon aldri riktige. Der vil alltid være noen som trenger eller ikke kan. ;)

Jeg trenger f.eks. ikke muligheten til å lade på 32A. Vanligvis. Men to ganger på fem år har det vært helt nødvendig for at jeg skulle kunne klare det jeg har trengt å gjøre av reiser.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Carl Anton StenlingTirsdag 23. April 2019, klokken 18:32
For å oppsummere litt:
Et par relevante sitater fra eierseksjonsloven:
Spesielt ved høye effektuttak, f.eks. 11-22 kW, så kan ikke seksjonseieren forvente å fortsatt blokkere såpass høy effekt gjennom et statisk ladepunkt når resten av sameiet behøver effekten til en lastbalansert løsning.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: DyreborgTorsdag 25. April 2019, klokken 13:00
Vi har vært igjennom samme prosess, der hvor jeg bor. Vi endte med å få hjelp av Huseiernes Landsforbunds justelefon. Som du selv skriver, så der ikke helt klokkeklare regler, men følgende er uansett den praksis som de anbefalte:

Ettersom dette ennå ikke har vært igjennom rettssystemet så mangler man retskraftige dommer, som fortolker reglene, men ovenstående var hva vi ble veiledt til.
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Erik Ola UlvestadTorsdag 25. April 2019, klokken 23:21


... er det tenkelig at min Ratio lader kan være med i ett slikt lastbasert system

Er den av type Ratio Electric SMART så er det håp.

Forøvrig, kveldens innsalg:

Forankopla kontaktorboks kan kople ut alle typar ladestasjonar når laststyringa krev det, samt fungere som fasereduksjon  frå 3 til 1 fas ( 11kw til 3.6kw) og statisk fasefordeling. Utkopling kan rullerast med kortare intervall for dei bilar som ikkje likar lange utkoplingar (eGolf modus). Avhenging av antall eksisterande statiske ladestasjonar i anlegget, vil nemlig ikkje behovet for utkopling oppstå så ofte.
Alle ladestasjonar (statiske og dynamiske) kan styrast, uavhengig av om dei er kopla mot felleskurs, underkurs, seksjonseigars sin eigen kurs og med hensyn til hovedinntak. Etablering av felles flatkabel er strengt tatt ikkje nødvendig. Mange dynamiske ladestasjonstypar kan i prinsippet brukast, men pr d.d. er det KEBA, ABB ,EATON (muligens CLEVER og BMW) som er aktuelle.

Så det så :-)Sent fra min SM-G960F via Tapatalk

Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: TBFredag 26. April 2019, klokken 07:37
God idé.
Spørsmål : Er det bilar / ladebokser som ikkje likar at straumen forsvinn?

Har erfaring med Citroën C-zero, den startar ikkje å lade om straumen blir kobla ut. Mulig dette berre gjeld eldre bilar?
Tittel: Sv: Ny ladeløsning i sameie forutsetter tvangsfjerning av eksisterende
Skrevet av: Erik Ola UlvestadFredag 26. April 2019, klokken 10:57
God idé.
Spørsmål : Er det bilar / ladebokser som ikkje likar at straumen forsvinn?

Har erfaring med Citroën C-zero, den startar ikkje å lade om straumen blir kobla ut. Mulig dette berre gjeld eldre bilar?
Ja, trur "trillingane" (Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn og Citroën C-Zero) var spesiellt plaga med dette. Løysinga frå Salto(m.fl.) har vel vore å unnta slike bilar frå køordning. Det forutset at ein veit kva bil som brukar kva ladestasjon, enten ved at det er faste plassar eller ei fast RFID brikke som identifiserar brukar/bilen.