Elbilforum.no

Lokale elbilforeninger => Oslo og Akershus elbilforening => Emne startet av: Drift på Fredag 03. Mars 2017, klokken 11:35

Tittel: De nye parkeringsreglene - ingen oppdatert skilting?
Skrevet av: DriftFredag 03. Mars 2017, klokken 11:35
Jeg har et spørsmål ang de nye parkeringsreglene som jeg dessverre først fikk med meg etter å ha mottatt to parkeringssanksjoner i februar.

Når kommuner først har hatt parkeringsfritak for elbiler (langs gater) i flere år, og når det i tillegg ble redusert til 3 timer i fjor, skal ikke opphør av dette kommuniseres via skilting?

Dette er jo ikke bare en ytterligere begrensning av p-tid, men en betydelig endring som medfører at mange elbileiere mottar parkeringssanksjon i 6-700 kr-klassen. Ingen forandring er gjort i skilting, kun lovendring.

Mange har anskaffet seg parkerings-ur etter tidsbegrensning og krav i 2016, men i mange kommuner er dette nå irrelevant, slik at mange parkerer i god tro inntil de mottar gul lapp.

Har noen klagd på denne gjennomføringen?
Tittel: Sv: De nye parkeringsreglene - ingen oppdatert skilting?
Skrevet av: TBFredag 03. Mars 2017, klokken 20:51
Dette står i "Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)".

Sitat
§ 34.Betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner
Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260/KAPITTEL_7#§34

Grunnregel er betaling, men kommunen kan innføre betalingsfritak. Dvs, det er fritak som i prinsippet skal bli skilta. Oslo Kommune har t.d. fortsatt fritaket, og har ikkje endra skilting p.t. så dette kan være litt komplisert å forhalde seg til.

Du kan etter nytt regelverk kan du klage på gebyret via http://pklagenemnda.no/
Om du vinn fram er nok ikkje sikkert.
Tittel: Sv: De nye parkeringsreglene - ingen oppdatert skilting?
Skrevet av: DriftFredag 03. Mars 2017, klokken 23:27
Takk for svar!

Grunnregel er betaling, men kommunen kan innføre betalingsfritak. Dvs, det er fritak som i prinsippet skal bli skilta.

Ja, nå har ikke Skedsmo kommune skiltet for fritak tidligere, det var bare det generelle fritaket som var en "kjent norm". Så ble tidsrammen redusert til 3 timer, fortsatt uten skilting, men da mottok noen lapp på ruten om at nye regler gjelder. Nå er det helt innskrenket, ingen skilting og bøtelegging. Regner med parkeringsselskapene tjener godt på denne uryddigheten.
Tittel: Sv: De nye parkeringsreglene - ingen oppdatert skilting?
Skrevet av: DriftFredag 03. Mars 2017, klokken 23:34
Videre, Vegvesenet skriver:

http://www.vegvesen.no/fag/trafikk/parkering/parkeringsavgift-for-elbiler/parkeringsavgift-for-elbiler

"Kommunen må sette opp skilt om eventuelt betalingsfritak"

Det har altså nå oppstått en endring som medfører at elbileiere kan motta parkeringsbøter for parkeringspraksis som inntil 2017 var tilbudt og akseptert.

Mener Vegvesenet at det er viktigere å skilte og informere om betalingsfritak enn det er å skilte og informere om endringer som plutselig medfører parkeringssanksjon?

Til sammenligning informeres det om at elbiler ikke lenger har fritak i kollektivfeltet. Da forstår elbilister dette ved å se skiltet og uavhengig av om de har fått med seg oppdateringen på en nettside eller to. Det er jo poenget med stort sett all skilting - å informere om hva som er fare, påbudt og forbudt, slik at bilførere kan handle proaktivt.
Tittel: Sv: De nye parkeringsreglene - ingen oppdatert skilting?
Skrevet av: TBTorsdag 09. Mars 2017, klokken 12:27
Det er satt opp fleire små ekstra skilt på plasser ved Alexander Kiellandsgate om at elbiler må betale.
Er av den flyttbare typen som eigendomsmeglere nyttar ved visning. Er truleg ein midlertidig løysing.

På ladeplassar er det både skilt og informasjon på ladestolpen. Her er pris for å lade samt parkere samla, slik at det ikkje er behov for å løyse p billett i tillegg. Stor fordel er at det faktisk var ledig plass. Før var det aldri ledig plass.
Tittel: Sv: De nye parkeringsreglene - ingen oppdatert skilting?
Skrevet av: Henning76Torsdag 09. Mars 2017, klokken 14:35
I Drammen har de satt på et sånt nytt, ekstra hvitt "forklaringsskilt" under de P-skiltene der det er gratis for elbiler.

Samtidig har de gjort om flere p-plasser til "grå skilter", dessverre. Altså privatrettslig regulert og ikke gratis.

Husker ikke helt teksten, men mener det står
"Betalingsfritak for el-motorvogn" eller lignende.