Elbilforum.no

Lokale elbilforeninger => Buskerud elbilforening => Emne startet av: Ronnyschafer på Tirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 11:48

Tittel: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: RonnyschaferTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 11:48
De har nå begynt å ta betalt for å parkere på kommunale ladeplasser i Drammen.
Elbiler får nå kun stå på ladeplasser i max 5 timer og må betale parkering på lik linje med andre biler.

Noen som vet om de har lovhjemler til å gjøre dette?
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: Lars C. KrogenæsTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 12:04
I følge Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (§ 8a) kan elektrisk og hydrogendrevet motorvogn, på plass der det er innført avgiftsparkering etter § 2, parkeres uten at det betales avgift.

Dette gjelder når det er en offentlig parkering.

Dersom plassen driftes etter privatrettslige prinsipper, gjelder dette ikke. Kommunen kan ha et eget selskap som driver privat parkeringsvirksomhet. Her må skiltingen være tydelig på at det er en p-plass som driftes privatrettslig, slik som at skilt er sorte eller grønne, og ikke blå.

Har du noen bilder av skiltene?

Lars
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: TorCTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 12:05
Er du sikker? På kommunens side står det at det er gratis.

https://www.drammen.kommune.no/no/Om-kommunen/Virksomheter/kf/Drammen-Parkering/Parkeringsbestemmelser/El-bil/ (https://www.drammen.kommune.no/no/Om-kommunen/Virksomheter/kf/Drammen-Parkering/Parkeringsbestemmelser/El-bil/)
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: RonnyschaferTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 12:13
Det er Drammen Parkering KF som drifter parkeringen, og det er tydlig skiltet at plassene er reservert Elbiler mot betaling og max tid er 5 timer.
En kollega av meg fikk ikke med seg endringene og fikk bot i går for manglende betaling.

Har forsøkt å kontakte foreningen for å høre om de vil lage en sak på det men ikke fikk ikke svar.

Undrer meg veldig på lovligheten av dette!
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: RonnyschaferTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 12:19
Fra hjemmesiden til Drammen Kommune:

Parkeringsreguleringer i sykehusområdet

Det innføres endringer i maksimaltiden for parkering på kommunale avgiftsplasser rundt sykehuset. Samtidig fordobles arealet for publikumsparkering på Waagaardsløkka. Dette for å bidra til bedre forhold for besøkende til sykehuset.Det innføres maksimaltid på de kommunale parkeringsplassene i området rundt sykehuset. Samtidig åpnes hele Waagaardsløkka for publikumsparkering den 14/9. Kapasiteten der økes med det fra  90 til 178 plasser. Formålet med endringene er å øke sirkulasjonen på parkeringsplassene og gi publikum et bedre parkeringstilbud.
- På kantsteinsparkeringsplassene innføres det en maksimaltid på 3 timer.
- På Waagaardsløkka innføres det maksimaltid på 5 timer. El-biler som ønsker å parkere på Waagaardsløkka står på like vilkår som øvrige bilister og må fra 15/9 forholde seg til skiltet maksimaltid og parkeringsavgift.

Ved behov for å stå parkert ut over 5 timer kan sykehusets avgiftsparkering ved siden av helikopterlandingsplassen, med innkjøring fra Andreas Thunes gate, benyttes. Vi anbefaler også Thams gate p-hus.

Waagaardsløkka eies av Drammen Kommune og driftes av Drammen Parkering KF. Plassen ble privatrettslig skiltet og driftes etter dette fra den 15. september 2015.

Endringene skjer i samråd med Vestre Viken som samtidig gjennomfører omlegging av ansatteparkeringen.

Undrer meg sterkt om dette er lov !
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: moderator 2Tirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 13:23
Kommunen drifter da denne som en privatrettslig parkering, noe som er lovlig  >:(
Dette gjøres mange andre steder også, dessverre...

Lars
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: timingbeltkillerTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 16:08
Drammen er importhavn for bl.a. Tesla og Nissan som er en lukrativ affære for byen.
Da er det bare rimelig Drammen ikke bare er en bilfiendtlig by, men sågar en elbilfiendtlig by.

Med det er den høyrestyrte Drammen åndelig i slekt med den AP styrte Trondhjem.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: TorCTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 16:18
Kommunen drifter da denne som en privatrettslig parkering, noe som er lovlig  >:(
Dette gjøres mange andre steder også, dessverre...

Lars

Da er dette noe elbilforeningen burde gripe tak i. Stortinget hadde en helt klar instruks og intensjon. Hvis kommuner rundt om landet saboterer dette ved å omgå regelverket har jeg vanskelig for å tro at dette er helt greit. Da burde Elbilforeningen ta tak i det og kjøre sak på det.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: tuttiTirsdag 29. ſeptember 2015, klokken 16:34
Noen flere avgifter og enda færre lovlige kollektivfelt så er det tilbake til diesel.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: RonnyschaferOnsdag 30. ſeptember 2015, klokken 10:41
Slik jeg leser lovteksten må det være et privatrettslig firma som driver etter privatrettslige regler.
Jeg forstår det da slik at Drammen Parkering KF ikke er et privatrettslig firma men et kommunalt foretak som dermed ikke kan drive etter disse prinsippene.
Konklusjonen min blir dermed at de må enten
1) Gå tilbake til forskriften om fri parkering for ladbare biler eller
2) så må de omstøte Drammen Parkering KF til AS.
Har sendt mail til Drammen Kommune der jeg ber om forklaring og henvisning til hvilke lovhjemler de har benyttet seg av for å endre regelverket i Drammen.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: OlavEmilOnsdag 30. ſeptember 2015, klokken 11:28
Som Lars C. Krogenæs og Forum Admin har vore inne på, er det ingenting i vegen for at eit selskap kan drive privatrettsleg verksemd sjølv om det er eigd av det offentlege. Det kjem heilt an på intensjonen bak selskapet. Skal dei sikre inntekter til det offentlege, driv dei privatrettsleg for å sikre like konkurransevilkår med konkurrentane. Skal dei yte offentleg service, driv dei etter offentlegrettslege reglar.

Eit parkeringsselskap som driv parkeringshus eller andre typar parkeringsanlegg vil som regel hamne i første kategori, då dette er verksemd som private like godt kan drive med, og slett ikkje er særprega offentleg servicetilbod. Så lenge det då er skilta som privatrettsleg parkering, er dette heilt uproblematisk.

Noko anna er det med parkering på offentleg veg / på gateplan, då private ikkje kan kjøpe opp fortauskanten på offentleg veg og starte parkeringsdrift der. Slik parkering vil vere særprega offentleg, og underlagt dei offentlegrettslege parkeringsreglane.

Lovheimlane du ber om er med andre ord dei privatrettslege reglane om drift av parkeringsanlegg, som dei er i sin fulle rett til å nytte seg av, som eit privatrettsleg parkeringsselskap.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: spacemanTorsdag 01. Oktober 2015, klokken 01:06
Jeg opplevde selv og få bot på en av disse ladeplassene på lørdag. De har i årevis vært driftet av Drammen kommune og jeg har brukt de en del gratis. Siden jeg har vært der mange ganger før så jeg ikke den nye skiltinga før jeg hadde mottat boten. Kjipt, men ser ingen grunn til at jeg kan sende inn klage da skiltinga var tydelig. Bare de få parkeringsplassene langs veien på oversiden av parkeringsplassen som driftes av Drammen kommune nå. Kan stå der gratis men er ingen ladeplasser der.
De ladeplassene som er der begynner å bli veldig slitte og 2 av de har delvis smeltet rundt hullene der de setter inn kontakten.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: craFredag 02. Oktober 2015, klokken 13:43
Noen flere avgifter og enda færre lovlige kollektivfelt så er det tilbake til diesel.

Hvorfor det? Jeg har vanskelig for å tro at det kan bli dyrere å kjøre elektrisk enn fossilt. Muligens med unntak av kapitalkostnadene på en ny elbil vs det å kjøre en billig gamel fossilskrabb.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: bjaolsenFredag 02. Oktober 2015, klokken 15:10
Hvis man ser på "kartet" : https://www.drammen.kommune.no/Documents/Trafikk%20og%20samferdsel/Parkering/Parkeringskart%20hjemmeside%20pdf.pdf

Så er det ikke mange steder som er avgiftsfrie i Drammen. I parkeringshuset Blichsgate er det el-bilparkering på nederste plan. Og det er gratis å stå der i tre timer.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: Bjølseth1Fredag 02. Oktober 2015, klokken 16:49
Er også 3 timer gratis i grewvedel p-hus å thamsgate p-hus.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: OlemannFredag 02. Oktober 2015, klokken 22:20
Tror det går denne veien på flere ladeplasser, og dette er jo noe som også er støttet av mange av oss elbilister, hovedsakelig for å bli kvitt problemet med at mange bruker ladeplassen som parkeringsplass også når de ikke trenger lade.  Se egne tråder om dette.
Jeg vil heller betale noen kroner pr. time og få ladet, enn å se plassene fulle av elbiler som ikke lader, bare nyter gratis parkering uten hensyn til medelbilister som trenger lade.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: HansiLørdag 03. Oktober 2015, klokken 00:30
Enig. Slippe kommentarer om snylting for strøm til noen få kroner og.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: RonnyschaferFredag 09. Oktober 2015, klokken 11:59
Elbilforeningen skal forsøke å få ansvarlige personer i Drammen Kommune i tale og få en forklaring fra dem i dag :-)
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: erikfFredag 09. Oktober 2015, klokken 18:02
I Bergen er det også betaling på de nye plassene som settes opp. Ender opp på 3-4 kr pr kwt, der jeg mistenker at halvparten går opp i administrasjon av betaling, og noe til vedlikehold.
Kommunen burde kanskje heller regne på hva samfunnet sparer gjennom friskere borgere grunnet bedre luft, og betale elbilister for å lade.
Fortsatt labert nivå blant en del politikere og velgere gjør at det diplomatisk sett derimot er riktig å vise oss som mer betalingsvillige enn personøkonomisk fornuftige og se det positive i at det blir bygget ut normalladestasjoner.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: OlavEmilLørdag 10. Oktober 2015, klokken 07:05
Fortsatt labert nivå blant en del politikere og velgere gjør at det diplomatisk sett derimot er riktig å vise oss som mer betalingsvillige enn personøkonomisk fornuftige og se det positive i at det blir bygget ut normalladestasjoner.

Einig i dette.

At Elbilforeningen skal vase rundt og "forsøke å få ansvarlige personer i tale" for å forklare kvifor dei gjer noko som er heilt lovleg og på mange måtar fornuftig, blir berre dumt. Det er ikkje den merksemda Elbilforeningen eller elbilsamfunnet generelt treng.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: HansiLørdag 10. Oktober 2015, klokken 19:44
Enig. Bra om det bygges ut flere punkter, gjerne med betaling så kun de som trenger lading bruker de og de som etablerer ladepunkter får dekket kostnader og kan bygge flere.
Tittel: Sv: Lading på offentlig plass i Drammen - BETALING påkrevd
Skrevet av: RonnyschaferOnsdag 06. Januar 2016, klokken 09:00
Hvor fornuftig det er kommer vel veldig an på hvilken pris de legger seg på for parkering med elbil.
I Drammen er det tidsbegrensning og høy pris noe som gjør at jeg hvis bilen er helt tom ved oppstart av lading kommer ned i en kw pris på kr 7,50 men det dobbelte om jeg har halv tank igjen. Lader jeg ikke på jobb i Drammen kommer jeg meg rett og slett ikke hjem etter jobb.
Sjekket nesten hver dag i desember og ladeplassene står nå helt tomme eller det kan være 1 bil der. Dette er ikke fornuftig utnyttelse av ladeplasser spør du meg!
Samtidig er det stressende å måtte ut å flytte bilen 2 ganger i løpet av en arbeidsdag pga tidsbegrensningene. Hadde holdt i massevis å måtte flytte 1 gang pr dag (Noe jeg alltid gjorde i lunsjen for å frigjøre ladeplass til andre selv om jeg kunne stå der ubegrenset i tid)