Elbilforum.no

Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Emne startet av: Hamiso på ſøndag 08. Februar 2015, klokken 10:44

Tittel: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Hamisoſøndag 08. Februar 2015, klokken 10:44
Ser med glede alle Kiwi-ladarane som dukkar opp nå. Og gledeleg at det ut februar er gratis dei første 20 min i butikkane si opningstid. Men akkurat den ordninga kunne godt ha blitt permanent. For viss det er meininga å lokka til seg kundar vha ladarane, er høg ladepris IKKJE eit godt lokkemiddel.
Fortum sin pris er 2,50 per minutt. Ein halv time kostar då 75 kr. På min c-zero gir det 80 % rekkevidde, som er omlag 5 til 7 mil. Tilsvarande kostar det omlag 40 kr å fylla diesel for å oppnå den same rekkevidda (omlag 11 kr literen, forbruk på omlag einhalv liter mila, 5,5 kr x 7 mil). Det blir altså nestan dobbelt så dyrt å lada på fortum/Kiwi som å fylla diesel.
Og eg har ikkje kjøpt elbil for å køyra rundt med slike vilkår.
Det irriterer meg ein smule at det verkar som om Kiwi nærast blir instruert av elbilforeningen til at ladinga ikkje må vera gratis. For det kan vel neppe føra til parkeringsproblem med dagens ordning ved ein daglegvareforretning der dei færraste står langtidsparkert.
Difor synest eg at ordninga med dei første 20 min gratis, evt. til sterkt redusert pris i butikken si opningstid bør bli permanent. Då vil i alle fall eg handla ein god del meir ved Kiwi.
Og dessutan: fortum og andre bør umiddelbart kutta ut denne "betaling per minutt" ordninga. Den er meiningslaus for oss med mindre elbilar. Ta heller betalt for mengde straum. Og viss prisen ikkje blir lågare enn fossilt drivstoff, er eit viktig incitament borte for dei som er avhengig av hurtiglading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilſøndag 08. Februar 2015, klokken 10:51
Trenger du daglige hurtigladinger blir det selvfølgelig dyrt hvis det er denne måten du skal betale for ladingene, og da har du kanskje valgt deg feil type bil. Ellers har vi mange tråder om prising av hurtiglading med omtrent lite mange meninger om hva som er riktig nå og på sikt.

For min egen del med Leaf har jeg regnet mye på det og i de aller fleste tilfellene, selv vinterstid med saktere lading, blir det billigere for meg å betale Fortum for et par hurtigladinger når jeg er på langtur (~30mil) enn å kjøre en normal dieselbil. Jeg gleder meg over at det kommer hurtigladere som lar meg bruke elbilen mer enn før.

Hvis markedet mener at det er for dyrt vil ikke laderene bli brukt og da løser det seg selv ved at konseptet hurtiglading forsvinner for andre enn Tesla og alle andre elbiler blir kun for lokalkjøring. Møter ofte på folk på de fortumladerene jeg har brukt jevnlig med betaling og da er det en del mennesker som ikke synes tjenesten de får er overpriset.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboſøndag 08. Februar 2015, klokken 11:35
Ser med glede alle Kiwi-ladarane som dukkar opp nå. Og gledeleg at det ut februar er gratis dei første 20 min i butikkane si opningstid. Men akkurat den ordninga kunne godt ha blitt permanent. For viss det er meininga å lokka til seg kundar vha ladarane, er høg ladepris IKKJE eit godt lokkemiddel.

Så lenge det er så begrenset mhp. antall ladere på hvert sted ønsker jeg gratisperioden dit pepperen gror. Om jeg tar sjansen på å kjøre via Dokka istedenfor Lillehammer vil jeg helst ikke at laderen på Kiwi skal være blokkert av en Leaf som lader kun fordi det er gratis, ikke fordi man trenger strømmen.

Sitat
Difor synest eg at ordninga med dei første 20 min gratis, evt. til sterkt redusert pris i butikken si opningstid bør bli permanent. Då vil i alle fall eg handla ein god del meir ved Kiwi.
Og dessutan: fortum og andre bør umiddelbart kutta ut denne "betaling per minutt" ordninga. Den er meiningslaus for oss med mindre elbilar. Ta heller betalt for mengde straum. Og viss prisen ikkje blir lågare enn fossilt drivstoff, er eit viktig incitament borte for dei som er avhengig av hurtiglading.

Pris og beregningsmetode kan man gjerne diskutere, men etter min mening bør det være dyrere fra første minutt enn å lade hjemme. Hvis ikke ender man opp med en masse unødvendig lading som blokkerer for andre som faktisk trenger strømmen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Hamisoſøndag 08. Februar 2015, klokken 13:07
Hensikten til Kiwi er vel ikkje berre å lokka til seg dei elbilistane som kjem langvegsfrå, men flest mogleg elbilistar frå både fjern og nær. At det kan bli venting på ein hurtigladestasjon, må vel alle rekna med, så lenge det tar omlag ein halv time per lading. Men dei som ikkje absolutt treng den straumen, vil neppe stilla seg i ein slik kø. Så eg trur ærleg talt ikkje det blir eit stort problem dersom Kiwi fortsatte med subsidiering av ladinga.
Sjølvsagt må hurtiglading bli dyrare enn å lade heime. Men ikkje dyrare enn fossilt drivstoff. Eit viktig konkurrarransefortrinn for elbil bør vera at "drivstoffet" er betydeleg billegare, ikkje dyrare.
Kiwi kunne ha forlenga subsidieordninga eit halvt år, og så sjå på erfaringa. Og me kunne undersøkt kor mange fleire som ville brukt hurtiglading dersom ein såg ein tydeleg prisgevinst i forhold til bensinstasjonane.
For det er vel målet? At fleire skal bruka elbil og ikkje fossilbil nr. 2 på lengre turar?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas Parsliſøndag 08. Februar 2015, klokken 16:02
Sjølvsagt må hurtiglading bli dyrare enn å lade heime. Men ikkje dyrare enn fossilt drivstoff. Eit viktig konkurrarransefortrinn for elbil bør vera at "drivstoffet" er betydeleg billegare, ikkje dyrare.

Hvorfor tror du Kiwi forholder seg til prisen på fossilt drivstoff?
Hurtiglading er et "lokketilbud" for å få de med elbil til å handle hos Kiwi istendenfor konkurrentene, på lik linje med bleierabatt eller ribbe til 20,-/kg.

Kiwi prøver tjener penger på salg av matvarer, hvis de (eller Norgesgruppen) har endret foretningsstrategi er det nytt for meg...

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilſøndag 08. Februar 2015, klokken 16:22
Kiwi prøver tjener penger på salg av matvarer, hvis de (eller Norgesgruppen) har endret foretningsstrategi er det nytt for meg...

Hvis de gangene dagligvarehandling og behovet for hurtiglading kommer på omtrent samme tid vil helt klart en Kiwi-butikk med hurtiglader bli vurdert foran separat hurtiglader og butikk. Hvis jeg derimot jenvlig kommer til en sånn Kiwi-hurtiglader kombinasjon og hurtigladeren alltid er opptatt fordi den er gratis har jeg ingenting å tjene på å velge den Kiwi butikken foran andre butikker og jeg vil sansynligvis da velge en annen butikk og hurtiglader nærmere kjøreruten.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas Parsliſøndag 08. Februar 2015, klokken 16:33
Hvis de gangene dagligvarehandling og behovet for hurtiglading kommer på omtrent samme tid vil helt klart en Kiwi-butikk med hurtiglader bli vurdert foran separat hurtiglader og butikk. Hvis jeg derimot jenvlig kommer til en sånn Kiwi-hurtiglader kombinasjon og hurtigladeren alltid er opptatt fordi den er gratis har jeg ingenting å tjene på å velge den Kiwi butikken foran andre butikker og jeg vil sansynligvis da velge en annen butikk og hurtiglader nærmere kjøreruten.

Jeg antar det er omtrent de samme tankene Kiwi har gjort seg :)

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: goevſøndag 08. Februar 2015, klokken 17:14
Jeg er takknemlig for alle hurtigladere som kommer og som gjør det mulig/tryggere for meg å kunne kjøre lengre strekninger hvor jeg tidligere måtte tatt bensinbilen.

At det koster tilnærmet det samme som bensin for den strømmen betyr lite for min del da jeg til vanlig lader hjemme og gjør den største besparelsene der. Og ofte trenger jeg kanskje bare å toppe det litt fra f.eks. 60%-80% for å komme dit jeg skal, og da er det billigere å betale kr2,50/min enn kr85/lading. Snittprisen på "tanken" blir likevel ganske lav.

Jeg vil gjerne ha billigst mulig lading, men for meg er prisene til Fortum helt greie til mitt behov.


Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Hamisoſøndag 08. Februar 2015, klokken 18:41
Sjølvsagt må hurtiglading bli dyrare enn å lade heime. Men ikkje dyrare enn fossilt drivstoff. Eit viktig konkurrarransefortrinn for elbil bør vera at "drivstoffet" er betydeleg billegare, ikkje dyrare.

Hvorfor tror du Kiwi forholder seg til prisen på fossilt drivstoff?
Hurtiglading er et "lokketilbud" for å få de med elbil til å handle hos Kiwi istendenfor konkurrentene, på lik linje med bleierabatt eller ribbe til 20,-/kg.

Kiwi prøver tjener penger på salg av matvarer, hvis de (eller Norgesgruppen) har endret foretningsstrategi er det nytt for meg...

Thomas
Eg trur ikkje akkurat at det er Kiwi som har satt dei prisane. Etter det eg forstår, er det Fortum sine prisar me snakkar om. For Kiwi sin del er det vel eitt fett om ladinga er gratis eller ikkje, for dei ynskjer vel generelt å tiltrekkja seg kundar ved hjelp av ladarane. Men slik det blir, vil desse ladarane tiltrekkja seg dei få, langvegsfarande som betaler kva som helst for å få straum, og ikkje ein større mengde elbilistar.

Når det gjeld Fortum og andre sin pris på kr. 2,50 per minutt, eller meir (etter det eg forstår vil prisen gå endå meir opp snart), så ser eg at nokre uttrykker seg positivt til dette. Og viss det blir ståande som elbilistane si generelle haldning, så får me vel dei prisane som me fortener.
Men at slik lading i praksis er nestan dobbelt så dyrt for eindel elbilistar, samanlikna med å fylla diesel, betyr at langkøyring med elbil berre blir for nokre få, særskilt interesserte.
Det er klart at det er fint for dei som vil ha ladaren for seg sjølv. Men viss me har som mål at dei fleste elbilistar ikkje brukar ein fossilbil nr 2 på langtur, men heller elbilen på meir enn berre korte turar, så bør det gjerast noko med prisnivået.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliMandag 09. Februar 2015, klokken 10:54
Eg trur ikkje akkurat at det er Kiwi som har satt dei prisane. Etter det eg forstår, er det Fortum sine prisar me snakkar om.

Du tror ikke Kiwi kan påvirke prisen?

For Kiwi sin del er det vel eitt fett om ladinga er gratis eller ikkje, for dei ynskjer vel generelt å tiltrekkja seg kundar ved hjelp av ladarane.

For Kiwi er det viktig at kundene deres blir fornøyde, slik at de kommer tilbake.
De kommer neppe tilbake hvis det er kø på hurtigladeren, ihvertfall ikke hvis det finnes alternativer uten kø

Men slik det blir, vil desse ladarane tiltrekkja seg dei få, langvegsfarande som betaler kva som helst for å få straum, og ikkje ein større mengde elbilistar.

Er det disse du tenker på?

https://www.youtube.com/watch?v=qIqVTo0PvKo

Når det gjeld Fortum og andre sin pris på kr. 2,50 per minutt, eller meir (etter det eg forstår vil prisen gå endå meir opp snart), så ser eg at nokre uttrykker seg positivt til dette. Og viss det blir ståande som elbilistane si generelle haldning, så får me vel dei prisane som me fortener.

Jeg antar vi får riktige priser over tid. Hva vi som kjører elbil med fortjener aner jeg ikke, ikke er jeg spesielt interessert i å diskutere det heller.

Men at slik lading i praksis er nestan dobbelt så dyrt for eindel elbilistar, samanlikna med å fylla diesel, betyr at langkøyring med elbil berre blir for nokre få, særskilt interesserte.

Jeg tror det er du som representerer særinteressene.
http://www.gronnbil.no/nyhetsarkiv/hvordan-brukes-norske-hurtigladere-article370-239.html

Det virker som at du mener hurtiglading skal være billigere enn fossilt drivstoff?
Hvordan skal denne subsidieringen finansieres?

Det er klart at det er fint for dei som vil ha ladaren for seg sjølv.

Den slags argumentasjon kan du spare deg...

Men viss me har som mål at dei fleste elbilistar ikkje brukar ein fossilbil nr 2 på langtur, men heller elbilen på meir enn berre korte turar, så bør det gjerast noko med prisnivået.

Jeg tror ikke det finnes et slikt mål -har du sett det noe sted?
Det er et mål om å bytte ut fossilbiler med nullutslippsbiler, men "langtur" har jeg aldri sett nevnt.
At du mener markedspris på hurtiglading står i veien for uttalte mål medfører ikke at andre mener det samme.

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Mandag 09. Februar 2015, klokken 15:48
kiwi kan selv sette prisen, akkurat slik andre butikker med fortumlader på utsiden setter den til 0,-

strøm ER billigere enn fossilt drivstoff og vi snakker ikke om noen subsidiering. strøm koster ca 1,- pr kwh til oss forbrukere. elbil bruker strøm for ca 2,- pr. mil. uten noen subsidiering.

en benipsnbil bruker vel rundt 0,5l/mil = ca 7,- pr mil.

at noen hurtigladestasjoner da tar seg betalt opp mot 10,- pr. kwh har ingen ting med subsidiering å gjøre, men et forsøk på å melke markedet for maks pris. og så lenge noen er villige til å betale for dette så er det jo greitt, men det vil bare skje inntil noen setter opp billigere ladeløsninger og starter å konkurrere.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckMandag 09. Februar 2015, klokken 16:04
Ser med glede alle Kiwi-ladarane som dukkar opp nå. Og gledeleg at det ut februar er gratis dei første 20 min i butikkane si opningstid. Men akkurat den ordninga kunne godt ha blitt permanent. For viss det er meininga å lokka til seg kundar vha ladarane, er høg ladepris IKKJE eit godt lokkemiddel.

En evig debatt vi aldri blir kvitt. Ja, jeg skulle ønske det var "tesla-tilstander" for Chademo / CCS, eller altså, slike ladeplasser som Danmarks Plass i Bergen, spredt rundt omkring over Norge, med bilig lading. Kanskje gratis opp til 80%, og så ganske høy pris på kW etter dette, så folk ikke bruker masse tid på de siste prosentene.

Men... Slik er det ikke...

Så kan man argumentere seg grønn på hvordan det burde være, og hva Nissan burde ha gjort osv. Eller man kan sette pris på det som kommer. Ja, det koster en del å hurtiglade. Ja, disse hurtigladerene gjør at jeg kan kjøre steder, uten å trenge leiebil, som ville kostet langt mer. Ja, det kommer elbiler med enda lengre rekkevidde, som vil gjøre at du kan kjøre ENDA lengre på billig "strøm fra kontakten", og redusere behovet for "dyr" hurtiglading enda mer. Ja, dersom ditt bilbruk gjør at du får mye bruk for hurtiglading, kan det være en tanke å vente til elbiler med litt lengre rekkevidde kommer.

Det som er værre en en dyr hurtiglader, er ingen hurtiglader. Det eneste som er værre enn ingen hurtiglader, er en hurtiglader som ikke virker.

90% av strømmen til min elbil får jeg fra saktelading. Hadde det ikke vært for at nesten alt av ladepunkter er opptatt når jeg er i Oslo, ville det ligget på 95%. Å ha en hurtiglader som virker, uten å måtte vente i flere timer, er langt viktigere enn å få strøm gratis. Jeg liker ikke disse "enslige" kiwi-laderene, med tanke på at man får litt problem dersom en lader er istykker, og at det fort kan bli kø. Men, som sagt tidligere, Fortum, sammen med noen andre aktører, gjør noe veldig få gjør. De venter ikke på Transnova, men får opp hurtigladere på egenhånd.

Det fortjener de faktisk ros for!

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckMandag 09. Februar 2015, klokken 16:10
Evig diskusjon blir det uansett, og problemet løses jo om et par år når bilene med lenger rekkevidde kommer (og gjerne også med f.eks 22kW ombordlader i tillegg), da antar jeg at mange 50kW hurtigladere som er kostbare i innkjøp og bruk kommer til å samle mye støv.

Selv med LANG rekkevidde på tesla, er tesla sine superladere i bruk. Når elbiler kommer med lengre rekkevidde, vil man fremdeles ha et behov for å kunne lade batteriet hurtig på langtur. Langturene kan bli enda lengre, behov for stopp enda færre, og man trenger ikke like mange hurtigladere for å dekke behovet til et stort antall elbiler. Men om min LEAF kunne ta 500km, ville jeg fremdeles ha behov for hurtiglading på enkelte turer. Å kunne lade opp med 50kW vil jo da være langt bedre enn å lade med 22kW.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: sølv-pilenMandag 09. Februar 2015, klokken 16:16
Ser med glede alle Kiwi-ladarane som dukkar opp nå. Og gledeleg at det ut februar er gratis dei første 20 min i butikkane si opningstid. Men akkurat den ordninga kunne godt ha blitt permanent. For viss det er meininga å lokka til seg kundar vha ladarane, er høg ladepris IKKJE eit godt lokkemiddel.
Fortum sin pris er 2,50 per minutt. Ein halv time kostar då 75 kr. På min c-zero gir det 80 % rekkevidde, som er omlag 5 til 7 mil. Tilsvarande kostar det omlag 40 kr å fylla diesel for å oppnå den same rekkevidda (omlag 11 kr literen, forbruk på omlag einhalv liter mila, 5,5 kr x 7 mil). Det blir altså nestan dobbelt så dyrt å lada på fortum/Kiwi som å fylla diesel.
Og eg har ikkje kjøpt elbil for å køyra rundt med slike vilkår.
Det irriterer meg ein smule at det verkar som om Kiwi nærast blir instruert av elbilforeningen til at ladinga ikkje må vera gratis. For det kan vel neppe føra til parkeringsproblem med dagens ordning ved ein daglegvareforretning der dei færraste står langtidsparkert.
Difor synest eg at ordninga med dei første 20 min gratis, evt. til sterkt redusert pris i butikken si opningstid bør bli permanent. Då vil i alle fall eg handla ein god del meir ved Kiwi.
Og dessutan: fortum og andre bør umiddelbart kutta ut denne "betaling per minutt" ordninga. Den er meiningslaus for oss med mindre elbilar. Ta heller betalt for mengde straum. Og viss prisen ikkje blir lågare enn fossilt drivstoff, er eit viktig incitament borte for dei som er avhengig av hurtiglading.
Ditto
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: sølv-pilenMandag 09. Februar 2015, klokken 16:25
Like sikkert som jula kjem på kjerringen sprett tilhengerne til høy pris på en tjeneste DE ikke har så stort behov for frem og argumenterer for denne idiotiske prisingen. For å støtte deres misjon for å "døda " el bilens voksende popularitet ønsker jeg 100 kr minuttet for hurtiglading. Da trenger man ikke engste seg så mye for at andre benytter hurtiglader når de selv en dag trenger den. Forøvrig vet jeg om i vertfall ett tilfelle der valget om El bil ble vraket da ny bensin bil ble billigere i bruk nettopp grunnet disse 2,5 kr. Fin utvikling vi ønsker. ..
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckMandag 09. Februar 2015, klokken 16:33
Like sikkert som jula kjem på kjerringen sprett tilhengerne til høy pris på en tjeneste DE ikke har så stort behov for frem og argumenterer for denne idiotiske prisingen.

Hvor i innlegget mitt står det at jeg er tilhenger av høy pris? Jeg tror faktisk jeg skrev det motsatte. Det er langt enklere å "strippe" et argument fra det som faktisk blir sagt, enn å ta det til seg og faktisk prøve å forstå det som sies.

Jo lengre rekkevidder elbiler får, jo mindre behov får man for hurtiglading, og jo mindre relevanse får pris på hurtiglading. Har du stadig behov for hurtiglading, er kanskje ikke LEAF eller eGolf noe for deg. Kanskje man bør vente til neste generasjons elbil kommer? En ting som vil ha LANGT mer å si på utberedelse av elbil, er en TOTAL MANGEL på hurtigladere. Joda, du kjenner sikkert til noen som vraket tanken på elbil p.g.a ladepris.

Jeg ville ikke VURDERT elbil om det ikke fantest hurtiglaing. Jeg tror det gjelder relativt mange.

Så vær snill å slutt å argumentere utifra at vi elsker å betale masse for å lade. Det gjør vi ikke. Vi bare ser på det som noe langt bedre enn alternativet: Å måtte kvitte oss med elbilen. Vær vennlig å argumenter ut ifra det vi faktisk sier.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilMandag 09. Februar 2015, klokken 16:35
Like sikkert som jula kjem på kjerringen sprett tilhengerne til høy pris på en tjeneste DE ikke har så stort behov for frem og argumenterer for denne idiotiske prisingen. For å støtte deres misjon for å "døda " el bilens voksende popularitet ønsker jeg 100 kr minuttet for hurtiglading. Da trenger man ikke engste seg så mye for at andre benytter hurtiglader når de selv en dag trenger den. Forøvrig vet jeg om i vertfall ett tilfelle der valget om El bil ble vraket da ny bensin bil ble billigere i bruk nettopp grunnet disse 2,5 kr. Fin utvikling vi ønsker. ..

Jeg vil påstå at de som mener at dagens Fortumprising er riktig med den hurtigladedekningen vi har pr idag er de som har behov for hurtiglading på jevnlig basis for å kunne kjøre 100% elektrisk. Jeg er en av disse. Du har derimot brukt argumenter som at du hurtiglader mer enn meg og dermed bør din mening være mer riktig en min...

Det som går igjen er at et par av de største motstanderene mot dagens hurtigladeprising så og si aldri hurtiglader og kanskje bruker hurtigladeprising som et argument for å kjøre fossilbilen med god samvittighet.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: sølv-pilenMandag 09. Februar 2015, klokken 17:21
Like sikkert som jula kjem på kjerringen sprett tilhengerne til høy pris på en tjeneste DE ikke har så stort behov for frem og argumenterer for denne idiotiske prisingen.
De får ta det til seg de som mener dette utsagnet treffer de. Vi er en to tre stykker som av en eller annen grunn altid dukker opp i denne diskusjonen på godt og vondt. Men noen er mer aktive en andre.

Du har derimot brukt argumenter som at du hurtiglader mer enn meg og dermed bør din mening være mer riktig en min...
Mye DU her...så vidt jeg kan erindre var det av samme grunn mine innlegg ble redigert bort og av samme grunn, etter oppfrodring fra moderator, jeg ikke såg noen grunn til å gå videre med å forklare at dette var basert på dine utsagn tidligere i samme tråd.

Trenger du daglige hurtigladinger blir det selvfølgelig dyrt hvis det er denne måten du skal betale for ladingene, og da har du kanskje valgt deg feil type bil.
Jeg har i bunn ogi grunn lite å tilføye hva nime01 sier i den sammenheng, men kan for ordens skyld sitere elbilforeningens formål:

Sitat
Elbilforeningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Hvordan fremmer dyrere drivstoff en det etablerte som man prøver å få redusert eller til dels helt bort, denne saken?
Tittel: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: IcenorMandag 09. Februar 2015, klokken 17:30
Hvorfor i all verden skal vi kvitte oss med fossilbilen, hvis vi likevel må beholde den for å kunne kjøre "langtur"?

Om du beholder fossilbilen bare for å kjøre langturer er jo helt avhengig av hvor mange km du kjører i året hvor du er avhengig av hurtiglading.

Jeg har i snitt to dager i måneden hvor jeg er avhengig av å hurtiglade. Min månedlige hurtigladingkostnad er ca. 300 kr, med denne nye 2,50 kr/min strukturen. Tilsvarende i fossilbil hadde blitt rundt 240 kr (285 kr hvis du tar med bompenger). Med andre ord så lønner deg seg ikke for meg å beholde en fossilbil bare for de dagene jeg må hurtiglade.

Grovt regnet så er det dette det koster meg hvis jeg må betale for min egen strøm:

Lade hjemme: 0,20 kr/km (kwh pris 1,00 kr, forbruk 0,2 kwh/km)

Hurtiglading: 2,00 kr/km (15 min @ 2,50 kr/min = 75 kr. I snitt gir det meg 7,5 kwh (400v x 75a x 0,25h), forbruk fortsatt 0,2 kwh/km)

Min gamle fossilbil: 0,60 kr/km (forbruk 0,5L/mil, drivstoff 12 kr/L)

Når jeg først startet å bruke elbil på denne strekningen som krever hurtiglading så kostet det meg ingenting å hurtiglade da betalingsløsningen ikke var aktivert enda. Det var selvfølgelig veldig fint å slippe å betale, men samtidig så var det bare ét sted jeg kunne hurtiglade og jeg måtte kjøre ca. 10 km/t under fartsgrensen for å ha rekkevidden til å komme frem. Dette resulterte også i at jeg ladet så mye jeg kunne på hurtigladeren og de som evt. kom bak meg måtte dessverre vente litt ekstra.

Etterhvert kom betalingsløsningen og da kostet det meg 25 kr/lading. Men jeg var fortsatt avhengig av å lade så mye som mulig, så fortsatt utgjorde jeg et køproblem. Når temperaturen sank ut over høsten opplevde jeg en dag å gå tom for strøm på toppen av bakken før parkeringsplassen min, men jeg klarte å trille ned der hvor jeg kunne lade bilen. Men da fant jeg ut at dette ikke var et reelt alternativ over vinteren så jeg begynte å ta toget på strekningen selv om det kostet meg 500kr tur/retur og avgangstidene var (og fortsatt er) helt forferdelige.

Men til min lykke åpnet det en Kiwi/Fortum hurtiglader mellom min destinasjon og den hurtigladeren jeg alltid har brukt, slik at jeg nå kunne komme frem selv på vinteren, men jeg var da avhengig av to hurtiglading stopp. Med 25 kr/lading så lønnet det seg fortsatt for meg å lade mest mulig på den første laderen (altså okkupere laderen mer enn jeg strengt tatt trengte) slik at jeg ladet kortest mulig hos Kiwi hvor det kostet 2,50 kr/min. Men nærmest samtidig så gikk den andre leverandøren bort fra stykkpris og over til 2,50 kr/min de også så nå lader jeg bare det jeg trenger for å nå den neste hurtigladeren, da kwh prisen blir bare høyere etterhvert som batteriet blir fulladet. På Kiwi er det bare en ladestolpe så mitt største problem nå er kø eller hvis laderen ikke fungerer når jeg kommer dit.

Så hvis denne høye prisen resulterer i at det dukker opp flere hurtigladere så er det viktigere for meg enn at strømmen er billig. Som du sier, om noen år så kommer det biler med lengre rekkevidde og hadde jeg hatt en Tesla 3 i dag så hadde mitt behov for hurtiglading forsvunnet.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckMandag 09. Februar 2015, klokken 18:34
Altså det er mye jeg ikke forstår.

I kiosker selges vann til 25kr halvliteren. Det blir 50kr literen. Det må det bli slutt på. Dersom vann er så dyrt, kommer folk til å slutte å drikke vann!

Forstår du logikken? For, det gjør iallefall ikke jeg.

Noen enkle spørsmål:

Personen som valgte bort elbil p.g.a dyr hurtiglading. Ville han valgt elbil, dersom det ikke fantes hurtiglading? Om svarer på det er ja, ville en forklaring vært velkommen, for jeg ville iallefall ikke klart å forstå hvorfor.

Om det, satt på spissen, koster 100kr pr minutt for hurtiglading. Ville det vært døden for elbilen, men ingen hurtiglading ville ikke vært det? I såfall, hvorfor?

Nå er det slik at fortum er en privat aktør. Skal en privat aktør ha ansvaret for å gjennomføre målene til en interesseorganisasjon? Bør da isåfall ikke bensinstasjonene slutte å selge bensin? Det vil jo hjelpe elbilforeningen enda mer!

Så du får unnskylle meg når jeg sier at jeg ikke forstår hva dere prøver å oppnå.

Kjeft på tafatte politikere som ikke satser sterkt og gir oss en national plan for et godt utbygt hurtigladenettverk med mange ladepunkter til en god pris.

Kjeft på elbilprodusenter, som ikke følger Tesla sitt eksempel, og lar lading være en del av pakka, og tar noen tusen ved salg av bil, og benytter dette til å male landet med hurtigladepunkter som kan benyttes til en god pris.

Men å kjefte på Fortum, en privat aktør, som får opp hurtigladepunkter, som greit, koster noe mer enn en del synes er ok, faktisk gjør det mulig for folk som emil og meg å gå 100% for elbil, det er da jeg faller fra. Man argumenterer som at et dyrt alternativ er værre en ikke noe alternativ. At et alternativ som fungerer for en god del personer, som gjør det mulig å benytte elbilen, er så dårlig at det burde skrotes, når det faktisk ikke FINNES noe annet alternativ.

Jeg har elbil, jeg. Og det har jeg fordi det finnes ladestasjoner som det fortum setter opp. Hvor mange er det som ikke har elbil fordi det finnes slike ladepunkter?

Så, igjen. Hva er det du egentlig vil?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: FerryMandag 09. Februar 2015, klokken 18:40
Så vær snill å slutt å argumentere utifra at vi elsker å betale masse for å lade. Det gjør vi ikke. Vi bare ser på det som noe langt bedre enn alternativet: Å måtte kvitte oss med elbilen. Vær vennlig å argumenter ut ifra det vi faktisk sier.

Enig med Panduck. Jeg har ikke noe sterkt ønske om å betale, snarere tvert imot. Men jeg godtar å betale hva en vare er verdt.
"Høy" pris er kun en måte å regulere ladingen på. En slags straff for å ta opp plassen. Jeg kunne ønske en annen måte å regulere det på. Høy pris favoriserer folk med god økonomi, og det syns jeg egentlig er feil. Men det er nå engang slik samfunnet er bygd opp. I stedet for å "straffes" for å bruke hurtiglader, kunne jeg godt tenkt meg å heller fått tilgang til hurtiglader ved å spare opp bonuspoeng for f.eks. hjelpsomhet i trafikken eller noe annet positivt. Tilbring en lørdag på gamlehjemmet og snakk med beboerne, tjen 50 bonuspoeng!
Det jeg opplever som det verste med hurtigladere er uvissheten om jeg får brukt dem. Kanskje det hadde vært mulig å reservere plass? Melde inn i skya når og hvor jeg skal reise, og deretter få tildelt ei tid å lade. Da kunne jeg ventet hjemme før jeg dro, evt. dratt før. Jeg kan strekke meg langt hvis jeg vet hva betingelsene er.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: goevMandag 09. Februar 2015, klokken 19:35
Man argumenterer som at et dyrt alternativ er værre en ikke noe alternativ. At et alternativ som fungerer for en god del personer, som gjør det mulig å benytte elbilen, er så dårlig at det burde skrotes, når det faktisk ikke FINNES noe annet alternativ.

Jeg har elbil, jeg. Og det har jeg fordi det finnes ladestasjoner som det fortum setter opp. Hvor mange er det som ikke har elbil fordi det finnes slike ladepunkter?

Veldig bra skrevet, Panduck! Jeg ville nok mest sannsynlig hatt elbil likevel, men de hurtigladerene som finnes nå, gjør det mulig for meg å kjøre både til Stavanger og Oslo i elbilen. Pr. i dag kjenner jeg ennå på litt rekkeviddeangst til tider, men kommende ladeplasser gjør at dette vil bli mindre stress. 
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: LynetMandag 09. Februar 2015, klokken 21:42
I Danmark har Clever monopol på hurtiglading, der er det to muligheter:
5,50 DKK/kWh og 0,- pr mnd
3,50 DKK/kWh og 99,- pr mnd

En må også huske at prisen på elektrisk energi er ca 3,00 DKK/kWh

Clever uttaler at de regner ikke med å tjene penger på hurtiglading!
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckMandag 09. Februar 2015, klokken 21:44
Svein-E,

Nå er det jeg og emil som får høre at våre argumenter er som å argumentere for elbilens død. Hvem sine argumenter er det som da ikke ansees som velkommene? Vi får gang på gang høre at vi agrumenterer kun får "vår bruk". Hvem sine argumenter er da ikke velkommene? Selvfølgelig kan sølv-pilen argumentere for andre pris-strukturer osv, men å påstå at "disse prisene medfører døden for elbilen" og at vi "egentlig vil ha 100kr pr minutt fordi vi bare ønsker elbilen død", hvem er det da som ikke ønsker argumenter velkommne?

Nå var faktisk argumentet at en person IKKE kjøpte elbil fordi hurtiglading var for dyrt. Som om det skal være noe automatikk i at hurtigladere blir slengt opp av interesseorganisasjoner, med en pris og tetthet som gjør at alle med en gang kan hoppe på elbilbølgen. Og som om Fortum sin prisstruktur faktisk gjør at folk som ellers ville kjøpt elbil, ikke kjøper elbil. At flere folk faktisk skaffer seg elbil på grunn av at disse laderene finnes, virker ikke som et godtatt argument, for "da argumentere vi kun ut fra vår bruk" igjen.

Det er en fin balanse mellom hva folk finner seg i. 100kr minuttet, definitift ikke. 2-3 timer i ladekø, definitit ikke. Folk argumenterer som om prisen alltid vil være på vei opp. Om flere aktører bygger ut, og det blir flere lademuligheter, kan det bli priskonkurranse. At fortum bygger ut en del nå i sammarbeide med Kiwi, kan få andre aktører til å sette opp tempoet mer.

Som du sier, ting kommer på plass. Ting er langt fra optimalt. Men ting beveger seg i den retningen av at flere og flere får mulighet til å skaffe seg elbil. Økt andel av 3.3kW type-2 punkter kan bety mer enn godt priset hurtiglading for mange. Mulighet til å skaffe seg en god del kW på 10min for 25kr betyr faktisk veldig mye for en del det også. Faktisk, vil jeg påstå, langt langt mer enn at det ikke finnes noen slik mulighet. Selvfølgelig vil 100kr minuttet være det samme som ikke-eksisterende hurtiglading. Å påstå at folk som mener at 2.50kr er en grei pris for å få det ekstra man trenger for å komme seg lengre, og for å unngå ekstra lang kø, er det samme som å argumentere for 100kr på minutt, er såpass bak mål at man er lagt opp på tribunen.

Jeg tror relativt mange av oss vil ha stort sett det samme, men jeg ønsker iallefall å se på det som gjøres som fremskritt, ikke som en utvikling som betyr døden for elbilen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 00:01

Clever uttaler at de regner ikke med å tjene penger på hurtiglading!

Hvorfor tror du statoil selger pølser, brus, sushi og andre kioskvarer?
Fordi de ikke tjener penger på drivstoffet. Det er bare et middel for å få folk til å stoppe hos dem og bruke noen hundrelapper på kioskvarene.

Hvorfor ønsker kiwi og andre butikker å "gi bort" gratis/billig strøm? Fordi de uansett ikke tjener noe på det og ved å gi det bort kan de lage en billig og enkel ladeløsning som ikke koster noe å administrere. Gratis lading blir et middel for å fylle butikken med kunder som skal handle.

Fortum selger ikke pølser og må tjene penger på ladingen sin, men jeg tror de blir utkonkurrert om de plasserer ladestasjonen ute på "bygda" derfor får de butikken til å sponse byggingen.

Hva hindrer coop fra å "teppelegge" norge med type 2/22kw ladespolper til gratis bruk når du handler? Ingen ting, for kostnaden med 10 ladebokser på veggen uten rfid eller annet "mikk" , (eller en rfid for alle coop medlemmer) kun en av/på bryter som slås av når de stenger for dagen, er ikke større enn kundeavisa for en uke. Driftskostaden på innkjøpt strøm pr kunde er mindre enn innkjøpsprisen på en cola. Maks 1-2 timers lading avgrenser de som parkerer og går på jobb.

Gjør de dette så får de fulle butikker og hurtigladestasjonene til fortum kan brukes alene av de som har det travelt og vil betale 75,- for full tank og kjøpe en cheese burger eller kiwi handlepose mens de venter.

Når kiwi ser at coop overtar kundene vil de be fortum om å senke prisen utenfor sine butikker. Konkurranse virker!

Tilslutt er det bare statoil ute ved hovedveiene som vil tilby hurtiglading til 7x innkjøpspris på strøm - et tilbud noen sikkert vil benytte.

Bra for alle - alle får det de ønsker = lading der de ferdes!

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 00:42
Når kiwi ser at coop overtar kundene vil de be fortum om å senke prisen utenfor sine butikker. Konkurranse virker!

Nettopp!

Når markedet er modent vil prisene tilpasse seg, men fortsatt er hele hurtigladeordningen i startgropa.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kjbuTirsdag 10. Februar 2015, klokken 08:22
Altså det er mye jeg ikke forstår.

I kiosker selges vann til 25kr halvliteren. Det blir 50kr literen. Det må det bli slutt på. Dersom vann er så dyrt, kommer folk til å slutte å drikke vann!

Forstår du logikken? For, det gjør iallefall ikke jeg.

HELT enig med deg! Dyrt vann må det bli slutt på! Det medfører at vi kjøper brus isteden. Hadde vann kostet 2kr literen, ville vi kjøpt mer vann i kiosken istedenfor brus.

Skjønner du skrev ironisk, men ironien din passer faktisk direkte inn i saken.
Vi vil at flere drikker vann (kjører el-bil) og færre drikker brus (kjører fossil-bil). Da må prisingen på varene bli slik at vi velger riktig.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliTirsdag 10. Februar 2015, klokken 09:08
Siden vi allerede bor i den siste sovjetstat med et barnevern som er sprunget ut av Lebensborn bør det være relativt enkelt å få normal pris på både flaskevann og hurtiglading i Norge:

* Prisreguler flaskevann og hurtiglading
* Krev ved lov at alle butikker, kiosker og bensinstasjoner skal selge prisregulert flaskevann
* Krev ved lov at alle strømleverandører skal drive prisregulert hurtiglading
* Opprett ett prispoliti som kan slå hard ned på alle de som ikke selger prisregulert flaskevann og prisregulert hurtiglading

Når man først er i gang er det sikkert andre ting i samfunnet som kan løses på samme måte.

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: sven erikTirsdag 10. Februar 2015, klokken 14:31
her snakker man om hva som lønner seg for firma og   dere ser nokk mye mindre andre som vil lade og for det er for dyrt gjelper ikke å ha 10000 ladere om de ikke blir brukt  nei prisen må ned  max 40 kr for 30 min
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 14:32
Nå kan jeg komme med noen faktiske tall siden jeg har fått faktura fra Fortum for lading i Januar. Da uten noen gratistid på de Kiwi-laderene jeg har brukt.

Tre langturer, ca 1600km totalt kjørt til en hurtigladekostnad på 692.50kr

- Det gir da ca 2.3km pr krone eller ca 4.32kr pr mil kjørt.

Den mye omtalte gjennomsnittlige dieselbilen med 0.5L/mil ville ha kostet (12kr/L) 960kr

- Det gir da ca 1.67km pr krone eller 6kr pr mil kjørt og da er ikke bompenger tatt med i regnestykket.


Dette er da for vintermåneden januar med ekstra sakte og dyr hurtiglading og selv da kommer minuttprisingen til Fortum bedre ut enn fossilbilen uanett hvordan man regner på det.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: craTirsdag 10. Februar 2015, klokken 14:49
Ser ut til at det havner innenfor det jeg vil kalle akseptable kostnader, med andre ord. Billigere en disel, men fortsatt en del dyrere enn om man lader bare hjemme. til unntaksvise alngturer synes jeg dette virker som en noenlunde fornuftig pris. :)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: pwbTirsdag 10. Februar 2015, klokken 14:54
Nå kan jeg komme med noen faktiske tall siden jeg har fått faktura fra Fortum for lading i Januar. Da uten noen gratistid på de Kiwi-laderene jeg har brukt.

Tre langturer, ca 1600km totalt kjørt til en hurtigladekostnad på 692.50kr

- Det gir da ca 2.3km pr krone eller ca 4.32kr pr mil kjørt.

Den mye omtalte gjennomsnittlige dieselbilen med 0.5L/mil ville ha kostet (12kr/L) 960kr

- Det gir da ca 1.67km pr krone eller 6kr pr mil kjørt og da er ikke bompenger tatt med i regnestykket.


Dette er da for vintermåneden januar med ekstra sakte og dyr hurtiglading og selv da kommer minuttprisingen til Fortum bedre ut enn fossilbilen uanett hvordan man regner på det.
Hvorfor skal man gidde å kjøre elbil hvis man kun sparer 25% på "drivstoffet"?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 15:41
Hvorfor skal man gidde å kjøre elbil hvis man kun sparer 25% på "drivstoffet"?

Alle andre fordeler ved å kjøre elbil.

Hvor går grensen din på akseptabel innsparing? 26%? 30% 50% eller 99%?

Dette er uansett helger med langturer, de store innsparingene skjer hver eneste dag resten av året. Da er innsparingene i prinsippet opp mot 100%.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 20:44
Det er vel for J....... å ikke spare mer, når man er vant til 90 % besparelse, å gå tilbake til samme utgangspunkt som man hadde med bensin.

Men for å si det enkelt - det er akkurat den prisen på elkraft som irriterer mest nå når man har mistet den. Alt det andre var man forberedt på, men ikke at vi må kjøpe strøm til 10 -20 ganger prisen på elkraft. Selv om besparelsene ellers er gode. Men de vil forsvinne - så da så.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: pwbTirsdag 10. Februar 2015, klokken 21:16
Hvorfor skal man gidde å kjøre elbil hvis man kun sparer 25% på "drivstoffet"?

Alle andre fordeler ved å kjøre elbil.

Hvor går grensen din på akseptabel innsparing? 26%? 30% 50% eller 99%?

Dette er uansett helger med langturer, de store innsparingene skjer hver eneste dag resten av året. Da er innsparingene i prinsippet opp mot 100%.
75% er passe. Ellers er det ikke verdt det.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 21:18
Hvorfor skal man gidde å kjøre elbil hvis man kun sparer 25% på "drivstoffet"?

Alle andre fordeler ved å kjøre elbil.

Hvor går grensen din på akseptabel innsparing? 26%? 30% 50% eller 99%?

Dette er uansett helger med langturer, de store innsparingene skjer hver eneste dag resten av året. Da er innsparingene i prinsippet opp mot 100%.
75% er passe. Ellers er det ikke verdt det.

For alle former for påfylling/kjøring eller totalt sett over X-antall km/dager?

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 21:43
For mange er det nettopp den massive besparelsen i drivstoffutgifter, som er grunnlaget for å i det hele tatt kjøpe seg en el-bil.

Kjenner flere som har byttet ut en billig, trafikkfarlig bensinbil med en ny el-bil og pendler 3-7 mil til jobb hver eneste dag.

Da har det gjort nettopp det myndighetene oppfordrer til, å kjøre miljøvennlig, samtidig som de har fått en sikker bil - og også skrotet en bil som egentlig skulle vært skrotet for lenge siden. Bra for miljøet og bra for den enkelte.

Besparelsen i drivstoff betalte egentlig hele bilkostnaden - uten denne besparelsen hadde de ikke kjøpt el-bil.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: pwbTirsdag 10. Februar 2015, klokken 21:46
Hvorfor skal man gidde å kjøre elbil hvis man kun sparer 25% på "drivstoffet"?

Alle andre fordeler ved å kjøre elbil.

Hvor går grensen din på akseptabel innsparing? 26%? 30% 50% eller 99%?

Dette er uansett helger med langturer, de store innsparingene skjer hver eneste dag resten av året. Da er innsparingene i prinsippet opp mot 100%.
75% er passe. Ellers er det ikke verdt det.

For alle former for påfylling/kjøring eller totalt sett over X-antall km/dager?
Hvis jeg må fylle til den prisen som er nå så ville jeg sett på det som ett uhell. Men for min del så er det i dag ikke noe problem siden jeg bruker dieselbilen hvis jeg må kjøre så jeg hadde trengt hurtiglader.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 21:50
75% er passe. Ellers er det ikke verdt det.

For alle former for påfylling/kjøring eller totalt sett over X-antall km/dager?
Hvis jeg må fylle til den prisen som er nå så ville jeg sett på det som ett uhell. Men for min del så er det i dag ikke noe problem siden jeg bruker dieselbilen hvis jeg må kjøre så jeg hadde trengt hurtiglader.

Men svare på spørsmålet mitt kunne du ikke?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 21:55
For mange er det nettopp den massive besparelsen i drivstoffutgifter, som er grunnlaget for å i det hele tatt kjøpe seg en el-bil.

Kjenner flere som har byttet ut en billig, trafikkfarlig bensinbil med en ny el-bil og pendler 3-7 mil til jobb hver eneste dag.

Da har det gjort nettopp det myndighetene oppfordrer til, å kjøre miljøvennlig, samtidig som de har fått en sikker bil - og også skrotet en bil som egentlig skulle vært skrotet for lenge siden. Bra for miljøet og bra for den enkelte.

Besparelsen i drivstoff betalte egentlig hele bilkostnaden - uten denne besparelsen hadde de ikke kjøpt el-bil.

Jeg ser på totalkostnaden ved bilholdet og ikke noen få mil betalt med hurtiglader. Byttet fra fossil til elbil og sparte ca 75L bensin pr uke på jobbkjøring. Slenger vi på litt ekstra kjøring i helgene blir det fort 5000kr pr måned spart bare i drivstoff (og en god 1000-lapp i bompenger). Hurtigladere gjorde at jeg kunne skrote fossilblien og spare enda mer på forsikring, årsavgift og parkering til den. Noen kroner til hurtiglading i ny og ne er en bagatell i den store suppa av kostnader ved å eie bil.

Men skal man basere hele bilholdet sitt på hurtiglading blir det noe helt annet. Da er nok ikke elbil noe for deg enda.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 21:56
For mange er det nettopp den massive besparelsen i drivstoffutgifter, som er grunnlaget for å i det hele tatt kjøpe seg en el-bil.

Kjenner flere som har byttet ut en billig, trafikkfarlig bensinbil med en ny el-bil og pendler 3-7 mil til jobb hver eneste dag.

Da har det gjort nettopp det myndighetene oppfordrer til, å kjøre miljøvennlig, samtidig som de har fått en sikker bil - og også skrotet en bil som egentlig skulle vært skrotet for lenge siden. Bra for miljøet og bra for den enkelte.

Besparelsen i drivstoff betalte egentlig hele bilkostnaden - uten denne besparelsen hadde de ikke kjøpt el-bil.

Vi har innført noen av verdens beste elbilgoder i et av verdens billigste og reneste land for elproduksjon og så klarer vi ikke å lage en nasjonal standard for lading av elbilene.

Så kan vi jamre oss over at de er billige og at det å stå i kø er noe dritt som noen lager fordi de er gniten eller lat eller ikke vet hva de bedriver.

Sannheten er så enkel at vi mangler en nasjonal satsing på området. Kan løses enkelt med en avgift per år på 2000 kroner per elbil og så får nettselskapene jobben med å bygge de ut og drifte de  og så kan vi kjøpe strøm på samme måte som alle andre el kunder.

Men av en eller  annen merkelig årsak er de fleste som står i lange køer fullstendig imot en slik løsning. De foretrekker å spre eder å galle over de som står og lader og bor 10 minutter fra ladestasjonen fordi de selv har et mer edelt lade behov.

Når skal man innse at det eneste som hjelper i et land med en av verdens lengste kystlinje og en av verdens mest sprette befolkning, at det eneste som nytter er en nasjonal standard og en nasjonal satsing for akkurat å unngå kø. Og å sikre at vi får ladet bilene våre når vi trenger det enten det er i Oslo eller Alta.

Samtidig kan vi få kjøre gratis ferger - forstå det den som kan ?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: pwbTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:00
75% er passe. Ellers er det ikke verdt det.

For alle former for påfylling/kjøring eller totalt sett over X-antall km/dager?
Hvis jeg må fylle til den prisen som er nå så ville jeg sett på det som ett uhell. Men for min del så er det i dag ikke noe problem siden jeg bruker dieselbilen hvis jeg må kjøre så jeg hadde trengt hurtiglader.

Men svare på spørsmålet mitt kunne du ikke?
Alle former for lading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:03
For mange er det nettopp den massive besparelsen i drivstoffutgifter, som er grunnlaget for å i det hele tatt kjøpe seg en el-bil.

Kjenner flere som har byttet ut en billig, trafikkfarlig bensinbil med en ny el-bil og pendler 3-7 mil til jobb hver eneste dag.

Da har det gjort nettopp det myndighetene oppfordrer til, å kjøre miljøvennlig, samtidig som de har fått en sikker bil - og også skrotet en bil som egentlig skulle vært skrotet for lenge siden. Bra for miljøet og bra for den enkelte.

Besparelsen i drivstoff betalte egentlig hele bilkostnaden - uten denne besparelsen hadde de ikke kjøpt el-bil.

Jeg ser på totalkostnaden ved bilholdet og ikke noen få mil betalt med hurtiglader. Byttet fra fossil til elbil og sparte ca 75L bensin pr uke på jobbkjøring. Slenger vi på litt ekstra kjøring i helgene blir det fort 5000kr pr måned spart bare i drivstoff (og en god 1000-lapp i bompenger). Hurtigladere gjorde at jeg kunne skrote fossilblien og spare enda mer på forsikring, årsavgift og parkering til den. Noen kroner til hurtiglading i ny og ne er en bagatell i den store suppa av kostnader ved å eie bil.

Men skal man basere hele bilholdet sitt på hurtiglading blir det noe helt annet. Da er nok ikke elbil noe for deg enda.

Jeg har kjøpt elbil og refererer ikke til meg selv, men som du ser skriver jeg at jeg kjenner noen som har den vinklingen på dette.

For dem kan det være at de tre-fire "dyre" hurtigladingene er noe de ikke vil ta seg råd til, og heller prioritere de få hundrelappene til et ekstra heiskort til poden når han skal på klassetur.

ikke alle har råd til å ha en ekstra el-bil i tillegg til en annen "langdistanse" fossilbil eller en tesla, bare for å kosekjøre til og fra jobb og ta seg en liten langtur bare for kosens skyld og lade på hurtiglader uten å måtte stå i kø.

Det er faktisk mange i dette landet som ser elbil som en utvei til å kunne kjøpe seg EN ny bil og samtidig få familiebudsjettet til å gå i hop. For disse er ikke noen hundrelapper en "bagatell" i forhold til resten av familieøkonomien. Men ja, det er en bagatell i forhold til totaltbudsjettet i familien både til husholdning og bilhold, men allikevel det som kan velte en slalomtur med klassen for poden.

Tenk litt på det når dere klager for deres "syke mor" om hvor forferdelig det er å stå i ladekø og å høre på alle de som synes det er dyrt å lade borte hjemmefra...


Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:04
75% er passe. Ellers er det ikke verdt det.

For alle former for påfylling/kjøring eller totalt sett over X-antall km/dager?
Hvis jeg må fylle til den prisen som er nå så ville jeg sett på det som ett uhell. Men for min del så er det i dag ikke noe problem siden jeg bruker dieselbilen hvis jeg må kjøre så jeg hadde trengt hurtiglader.

Men svare på spørsmålet mitt kunne du ikke?
Alle former for lading.

Så du nekter i teorien å spare f.eks 1000kr på en kjøretur hvis du på en del av strekningen må betale mer for noen mil med elbilen enn fossilbilen. Er det bare jeg som synes at det er en merkelig holdning?

Men for all del, brenn det fossilet drivstoffet ditt og se pengne fly ut av lommeboka.

Edit:
Trenger jo ikke i være dyrere med elbil på den "dyre" strekningen, bare at innsparingen er mindre enn 75%...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:06


For noen er alternativet å bli hjemme om de må betale 600,- for hurtiglading på den turen...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:08
Alle andre fordeler ved å kjøre elbil.
...fordelene, spesielt godt egnet for de som bor slik til at de kan kjøre elbil tur/retur jobb uten lading, gjennom et antall bommer/ferger/fergebommer, som kan parkere gratis i byene osv.. disse vil forsvinne eller bli redusert, en etter en.

"Alle" er stort sett enige om at bompengefritak, kollektivfeltadgang og fergerabatt kommer til å fjernes jo fler elbiler det blir, og innføring av moms og evt økt årsavgift kommer. Problemet er kanskje større for de som ikke bor "gunstig" til, slik at de sparer mest mulig? Hva med folk utenfor byene, som kanskje har større avstander, som ikke sparer 5 flate i bompenger, men som ønsker å kjøre elbil? Hva står man igjen med, bortsett fra forholdsvis kostbar hurtiglading?

Gulrøttene er der foreløpig, og folk spiser dem, selv med kortrekkevidde-elbiler.
Ta bort gulrøttene, og veien er kort tilbake til fossil/fossilhybrid.

Vanskelig balansegang, men jeg tror for å være ærlig at man skal være forsiktig med å prise elbil-bruken såpass at folk vurderer om elbil har noe for seg, mtp begrensningene en kortrekkevidde-elbil fører med seg for svært mange.

En kortrekke elbil er en anstrengt forhold med daglig lading, begrenset bruk og planlegging av hverdagen. Så om også elbil holdet skal premieres med ytterlige plager som dyrt drivstoff, ingen goder mht parkering og bompenger så kan vi se langt etter elbilen som et skifte for fossilene.

Snu på flis hvorfor skal man ha en elbil stående på tunet når det samme goden kan taes ut i en hybrid med rekkevidde på 1200 km. Og en elbilrekkevidde på 50 km. ?

Elbilgode nr 1 i Norge er billig drivstoff. Når hurtigladerne begynner å nærme seg 50 % av bensinen så kommer elbilen vesentlig dårligere ut enn en Hybrid med forbruk på 0.19 per mil.

Man trenger ikke være verken professor elle matematiker for å forstå det.

Så for de som ønsker å ødelegge den fantastiske utviklingen for elbiler er det enkelt. Se til at utbygging av hurtigladere går til H.......... så gjør elbelistene resten.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:08
For noen er alternativet å bli hjemme om de må betale 600,- for hurtiglading på den turen...

Hvis man har brukt så mye penger på bil at man ikke har råd til å bruke den har man kanskje gjort noen feil valg.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:13
Elbilgode nr 1 i Norge er billig drivstoff. Når hurtigladerne begynner å nærme seg 50 % av bensinen så kommer elbilen vesentlig dårligere ut enn en Hybrid med forbruk på 0.19 per mil.

Elbilgode nummer 1 i Norge er fritak for MVA og andre avgifter ved kjøp.

Sitat
Så for de som ønsker å ødelegge den fantastiske utviklingen for elbiler er det enkelt. Se til at utbygging av hurtigladere går til H.......... så gjør elbelistene resten.

Det er ekstremt få som har behov for daglig hurtiglading for å få kjøringen til å gå opp, disse kjører da så mye at innsparingene i forhold til fossilbil vil være veldig store uansett om de må betale noen kroner for ladingen. Alle andre lader hjemme til noen få kroner i døgnet og det er DER innsparingen på drivstoffe hentes inn.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:16
For noen er alternativet å bli hjemme om de må betale 600,- for hurtiglading på den turen...

Hvis man har brukt så mye penger på bil at man ikke har råd til å bruke den har man kanskje gjort noen feil valg.

Tror ikke du forstår poenget her, så skal forsøke å oppklare.

En familie med dårlig råd, har en gammel slitt fossibil, ser muligheten til å bytte den ut i en ny, sikker El-bil,  og finregner på familiebudsjettet og ser at drivstoffbesparelsen gjør at de kan finansiere bilholdet på den nye bilen og bruke den til småkjøring rundt om i sitt nærområde (10 mil)

Økonomien i familien blir ikke noe bedre, men de har i allefall en ny og sikker bil.

Så kommer spørsmålet - skal vi ta en tur til "tanta på toten" - ja det kan vi jo nå, når vi har "gratis strøm" - vi stopper underveis og lader, men på hurtigladerne må vi betale 100,- pr. gang og det blir 600,- tur/retur. - det har vi ikke råd til, for guttungen skal på slalom med kompisene - og vi prioriterer det.

Men hei, det er jo gratis lading / billig lading på den og den butikken, så da kan vi stoppe der en times tid og lade bilen mens vi handler bittelitt.

Vi må toppe ladingen til 100% så vi er sikre på å rekke helt frem til tante og den ladingen var gratis så den må vi benytte.

Dette er den andre virkeligheten, som du ikke er i nærheten av i din hverdag, virker det som. Og det er jo helt greitt, vi har alle forskjellig livssituasjon.

Men kom ikke og fortell meg at du har noe mer "rett" til rask hurtiglading/forrang i ladekøen en denne familien, uansett pris på ladingen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:19
Hadde de beholdt fossilbilen hadde de uansett ikke kunnet ta den turen til tanta på Toten for de hadde ikke hatt råd til bensinen og eventuelle bomkostnader.

I tillegg skal man bo sabla langt unna Toten for å få 600kr i ladekostnader.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:19
Elbilgode nr 1 i Norge er billig drivstoff. Når hurtigladerne begynner å nærme seg 50 % av bensinen så kommer elbilen vesentlig dårligere ut enn en Hybrid med forbruk på 0.19 per mil.

Elbilgode nummer 1 i Norge er fritak for MVA og andre avgifter ved kjøp.

Sitat
Så for de som ønsker å ødelegge den fantastiske utviklingen for elbiler er det enkelt. Se til at utbygging av hurtigladere går til H.......... så gjør elbelistene resten.

Det er ekstremt få som har behov for daglig hurtiglading for å få kjøringen til å gå opp, disse kjører da så mye at innsparingene i forhold til fossilbil vil være veldig store uansett om de må betale noen kroner for ladingen. Alle andre lader hjemme til noen få kroner i døgnet og det er DER innsparingen på drivstoffe hentes inn.


MVA er en gode ja. men den overlever ikke de neste 5 årene. Og når bompengene er innført, hva sitter du igjen med da. En bil som koster det samme som alle andre og som på toppen av det hele ikke kan kjøre 20 mil?

Og hvem tror du kjøper den bilen kontra en hybrid med elektrisk drift de første 50 km og med en total rekkevidde på 1200 km.

Får billig saktelading og kan kjøre uten å planlegge i hytt og pine. Har alle de samme godene og på toppen av det hele ingen rekkevidde angst, og fyller opp tanken billigere enn langkjøring med elbil.

Av og til så ser man ikke skogen for bare trær - her ser man ikke hva som er fordelen med en elbil.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:21
Trenger jo ikke i være dyrere med elbil på den "dyre" strekningen, bare at innsparingen er mindre enn 75%...

Jepp. Ingen har vel argumentert for at hurtiglading på død og liv skal være dyrt, bare at det skal være dyrere enn å lade hjemme slik at det ikke er noe å tjene på å beslaglegge en lader istedenfor å bruke ladestasjonen hjemme. Til det holder det i praksis med 1,- pr. minutt for DC hurtiglading og 0,50 pr. minutt for 22kW. Men der bør da også prisgulvet ligge.

Tesla sin gratis-filosofi fungerer stort sett fordi eierne har en del bedre råd enn gjennomsnittet samt at laderne gjerne ligger et stykke fra der folk bor. Men en gratis SC midt i Oslo etter at Model 3 har kommet har jeg ikke noe tro på vil fungere. Ihvertfall ikke for de som faktisk trenger lading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: sølv-pilenTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:23
For noen er alternativet å bli hjemme om de må betale 600,- for hurtiglading på den turen...

Hvis man har brukt så mye penger på bil at man ikke har råd til å bruke den har man kanskje gjort noen feil valg.
Noe av det største lavmål jeg har lest på dette forumet. du må være temmelig desperat når du ikke klarer å komme med bedre argumenter en dette.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:27
Hadde de beholdt fossilbilen hadde de uansett ikke kunnet ta den turen til tanta på Toten for de hadde ikke hatt råd til bensinen og eventuelle bomkostnader.

I tillegg skal man bo sabla langt unna Toten for å få 600kr i ladekostnader.

Og det er nettopp derfor de kjøper el-bilen, for å få bedre råd/muligheter til å ta seg en lengre kjøretur !

100% opplading på fortum sin ladestasjon koster fort 100,-  og trenger man 3 ladinger hver vei så ja, da blir det 600,-

De hadde ikke tatt turen med fossilbil nei, for da hadde det kostet de 600,- i bensin, noe de sparer ved å finne billig/gratis lading underveis.

I stedenfor å argumentere for dine meninger  - svar heller på spørsmålene:
Hvorfor skal vi akseptere at lading (hurtiglading eller annen lading) skal koste 10x innkjøpsprisen på strøm?

Hadde det ikke vært bedre for alle å få ladestrøm til f.eks. 2x innkjøpspris eller endog gratis?

Hva må til for å skaffe ladeløsninger som gir oss "gratis strøm" ?


Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:27
For noen er alternativet å bli hjemme om de må betale 600,- for hurtiglading på den turen...

Hvis man har brukt så mye penger på bil at man ikke har råd til å bruke den har man kanskje gjort noen feil valg.
Noe av det største lavmål jeg har lest på dette forumet. du må være temmelig desperat når du ikke klarer å komme med bedre argumenter en dette.

Vil si at kommentaren din her er noe av det største lavmålet, men nå går jeg vel i den samme fella selv.

Prøver bare å få frem at urelaistiske oppkonstruerte tilfeller for å få prisingen på hurtigladingen til å komme dårlig ut bare er tull.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:29
Hadde de beholdt fossilbilen hadde de uansett ikke kunnet ta den turen til tanta på Toten for de hadde ikke hatt råd til bensinen og eventuelle bomkostnader.

I tillegg skal man bo sabla langt unna Toten for å få 600kr i ladekostnader.

Og det er nettopp derfor de kjøper el-bilen, for å få bedre råd/muligheter til å ta seg en lengre kjøretur !

100% opplading på fortum sin ladestasjon koster fort 100,-  og trenger man 3 ladinger hver vei så ja, da blir det 600,-

I steden for å komme med fiktive turer for å skape et problem kan du heller sette opp en faktisk realistisk kjøretur med hurtiglading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: FerryTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:30
Noen kroner til hurtiglading i ny og ne er en bagatell i den store suppa av kostnader ved å eie bil.

Akkurat slik ser jeg det også. Jeg sier ikke at det gjelder for alle, men for mitt bruksmønster er det sånn. I løpet av tre måneder og 5500 km med elbil har jeg betalt i underkant av 500,- for hurtiglading. Resten har jeg ladet i egen garasje, hos svigers etc. 500,- på 3 mnd blir 2000,- pr. år. Bare differansen i årsavgift mellom fossilbil og elbil er større enn dette!
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:32
Hadde de beholdt fossilbilen hadde de uansett ikke kunnet ta den turen til tanta på Toten for de hadde ikke hatt råd til bensinen og eventuelle bomkostnader.

I tillegg skal man bo sabla langt unna Toten for å få 600kr i ladekostnader.

Og det er nettopp derfor de kjøper el-bilen, for å få bedre råd/muligheter til å ta seg en lengre kjøretur !

100% opplading på fortum sin ladestasjon koster fort 100,-  og trenger man 3 ladinger hver vei så ja, da blir det 600,-

I steden for å komme med fiktive turer for å skape et problem kan du heller sette opp en faktisk realistisk kjøretur med hurtiglading.

Dette er et helt konkret eksempel på en reell kjøretur i en virkelig familie.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:38
Trenger jo ikke i være dyrere med elbil på den "dyre" strekningen, bare at innsparingen er mindre enn 75%...

Jepp. Ingen har vel argumentert for at hurtiglading på død og liv skal være dyrt, bare at det skal være dyrere enn å lade hjemme slik at det ikke er noe å tjene på å beslaglegge en lader istedenfor å bruke ladestasjonen hjemme. Til det holder det i praksis med 1,- pr. minutt for DC hurtiglading og 0,50 pr. minutt for 22kW. Men der bør da også prisgulvet ligge.

Tesla sin gratis-filosofi fungerer stort sett fordi eierne har en del bedre råd enn gjennomsnittet samt at laderne gjerne ligger et stykke fra der folk bor. Men en gratis SC midt i Oslo etter at Model 3 har kommet har jeg ikke noe tro på vil fungere. Ihvertfall ikke for de som faktisk trenger lading.


Nå er SC laget for at man skal kunne kjøre der det er veier og ikke der det er folk. Samtidig er det en fantastisk frihet til å eie en elbil som fungerer som en fossil.

Jeg har både en tesla og en Zoe. Zoen går nå i vinterkulda ca 13 mil på en lading. Tar ca 3 timer å full lade den i kulda.

Zoen er kun for småkjøring der teslaen er " litt stor" . men har ingen lyst å kjøre lenger enn de 13 milene. Da blir det Teslaen som fungerer som en bil "skal".

Og jeg har ikke lyst å bli stående i en kø om jeg tok en tur med Zoen. Det som gjør det mest tullete er at  jeg kjører for halvparten av kostnaden med en Zoe kontra en fossil , der kjører jeg 50 % billigere med Teslaen kontra Zoen. Ja  - kan de fleste si, den koster litt ekstra da. Ja men er det lommeboken som skal bestemme hva du betaler i strøm. Jo mindre råd jo dyrere strøm ?

Men opplever her på forumet at det er tesla eiere som stiller dette spørsmålet og stiller spørsmål om at strømprisene til hurtigladere er feil, i en satsing på elbilen
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: FerryTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:40
Dette er et helt konkret eksempel på en reell kjøretur i en virkelig familie.

Nei, det er det ikke. Det er ikke konkret i det hele tatt. Hvor reiser du fra, hvilke ladestasjoner må du innom? Hvor på Toten skal du? Skreia? Raufoss?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:43
Jeg antar den konkrete familien i dette konkrete tilfellet heller ikke har råd til å reise kollektivt?

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:47
Hadde de beholdt fossilbilen hadde de uansett ikke kunnet ta den turen til tanta på Toten for de hadde ikke hatt råd til bensinen og eventuelle bomkostnader.

I tillegg skal man bo sabla langt unna Toten for å få 600kr i ladekostnader.

Og det er nettopp derfor de kjøper el-bilen, for å få bedre råd/muligheter til å ta seg en lengre kjøretur !

100% opplading på fortum sin ladestasjon koster fort 100,-  og trenger man 3 ladinger hver vei så ja, da blir det 600,-

I steden for å komme med fiktive turer for å skape et problem kan du heller sette opp en faktisk realistisk kjøretur med hurtiglading.

Kan gjøre det for deg basert delvis på faktiske ladekostnader jeg har hatt nå i januar:

La oss si at denne familien bor i Arendal og skal til tanta på Gjøvik og kjører en Nissan Leaf. Da er det ca 365km hver vei som skal unnagjøres.

Arendal - Rugtvedt: lade 30 minutter 75kr.
Rugtvedt - Holmestrand: Lade 20 minutter 50kr.
Holmestrand - Sandvika: Lade 20 minutter 50kr.
Sandvika - Hønefoss: Lade 10 minutter 25kr.
Hønefoss - Gjøvik: Lade hos Tanta

Da er totalkostnaden på turen 200kr og tilsvarende på returen og det er en tur de færreste elbileiere prøver seg på uavhengig av kostnad.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:50
@emil - du har fortsatt ikke svart på spørsmålene:

Hvorfor skal vi akseptere at lading (hurtiglading eller annen lading) skal koste 10x innkjøpsprisen på strøm?

Hadde det ikke vært bedre for alle å få ladestrøm til f.eks. 2x innkjøpspris eller endog gratis?

Hva må til for å skaffe ladeløsninger som gir oss "gratis strøm" ?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:57
Hadde de beholdt fossilbilen hadde de uansett ikke kunnet ta den turen til tanta på Toten for de hadde ikke hatt råd til bensinen og eventuelle bomkostnader.

I tillegg skal man bo sabla langt unna Toten for å få 600kr i ladekostnader.

Og det er nettopp derfor de kjøper el-bilen, for å få bedre råd/muligheter til å ta seg en lengre kjøretur !

100% opplading på fortum sin ladestasjon koster fort 100,-  og trenger man 3 ladinger hver vei så ja, da blir det 600,-

I steden for å komme med fiktive turer for å skape et problem kan du heller sette opp en faktisk realistisk kjøretur med hurtiglading.

Kan gjøre det for deg basert delvis på faktiske ladekostnader jeg har hatt nå i januar:

La oss si at denne familien bor i Arendal og skal til tanta på Gjøvik og kjører en Nissan Leaf. Da er det ca 365km hver vei som skal unnagjøres.

Arendal - Rugtvedt: lade 30 minutter 75kr.
Rugtvedt - Holmestrand: Lade 20 minutter 50kr.
Holmestrand - Sandvika: Lade 20 minutter 50kr.
Sandvika - Hønefoss: Lade 10 minutter 25kr.
Hønefoss - Gjøvik: Lade hos Tanta

Da er totalkostnaden på turen 200kr og tilsvarende på returen og det er en tur de færreste elbileiere prøver seg på uavhengig av kostnad.

Det kjøres Teslaer den strekningen helt sikkert daglig eller tilsvarende og lengre distanser. Til en brøkdel av prisen, men der har jo tesla sørget for at man kan SC når behovet er der.

Om du tar med en bedre middag begynner man å nærme seg.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 22:59
@emil - du har fortsatt ikke svart på spørsmålene:

Hvorfor skal vi akseptere at lading (hurtiglading eller annen lading) skal koste 10x innkjøpsprisen på strøm?

Fordi du kjøper tjenesten HURTIG påfylling av batteriet på bilen din, strømkostnaden (kWh) i seg selv er neglisjerbar i regnestykket.

Sitat
Hadde det ikke vært bedre for alle å få ladestrøm til f.eks. 2x innkjøpspris eller endog gratis?

Folk elsker billig og gratis og så lenge det ikke er mange hurtigladere på hvert sted må man ha en måte å få en rettferdig fordeling av tiden foran hurtigladerene. Ellers vil mange fullade på hurtiglader bare for å spare en krone eller to på strømregningen hjemme. Kø er det største problemet på hurtigladere i dag, ikke kostnadene. Og med enda flere elbiler blir køene større hvis utbyggingen av ladere ikke økes.

Sitat
Hva må til for å skaffe ladeløsninger som gir oss "gratis strøm" ?

Hvorfor skal strømmen være gratis? Billig strøm til opplading har du hjemme og de fleste kjører mindre enn 10-15 mil pr dag og vil klare seg helt fint med dette.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:00
Det kjøres Teslaer den strekningen helt sikkert daglig eller tilsvarende og lengre distanser. Til en brøkdel av prisen, men der har jo tesla sørget for at man kan SC når behovet er der.

Ikke bland Tesla inn i dette når det var snakk om familie med dårlig råd.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:03
Det kjøres Teslaer den strekningen helt sikkert daglig eller tilsvarende og lengre distanser. Til en brøkdel av prisen, men der har jo tesla sørget for at man kan SC når behovet er der.

Ikke bland Tesla inn i dette når det var snakk om familie med dårlig råd.


Verdens beste eksempel på to verdener og hva som skjer med statlige penger når man bygger ut et nettverk av hurtigladere. Jo dårliger råd jo dyrere strøm. Det er det faktiske forholdet og den ene betalt av staten og den andre privat - den dyreste løsningen har staten støttet.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:03
@emil

du svarer fortsatt ikke på spørsmålene, men argumenterer med hvorfor det skal være som det er i dag....
(bortsett fra spørsmål 1 som du svarte på hvorfor du mente det skulle være slik)

Jeg ber ikke om problembeskrivelser, men forslag til løsninger.


Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:14
Før eller siden må de som kjører lengre distanser med kort rekkevidde elbiler slutte med det, eller bli fortrolig med å stå i kø.

På et eller annet tidspunkt vil de samme begynne å argumentere for at nettselskapene får oppgaven å bygge ut ladestrukturer og at strøm kan kjøpes fra kraftselskapene. samt at de går for en årlig avgift for elbilene som er omtrent det samme som fastbeløpet for en enebolig ca 2000 kroner.

Først da vil hurtigladerne bli bygget ut og de må sørge for at de ikke har nede tid. Først da vil det ikke være kø. Først da vil behovet komme på plass og ladestrukturen får en fornuftig struktur. ( også kraftig nok stasjoner) Med 2000 kroner året ville man fått med 50000 elbiler som i dag 100 millioner til utbygging og drift. med 4000 kroner ville vi fått gratis strøm. For engangsbeløp på 15000 strøm til evig tid. Tenk litt på denne satsingen. Og hvorfor er vi ikke for den???
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:17
@kos:  godt eksempel på løsningsforslag for å sikre det vi alle vil (regner jeg med) billig drivstoff og lading når vi trenger det.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: automatTirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:17
@emil - du har fortsatt ikke svart på spørsmålene:

Hvorfor skal vi akseptere at lading (hurtiglading eller annen lading) skal koste 10x innkjøpsprisen på strøm?

Hadde det ikke vært bedre for alle å få ladestrøm til f.eks. 2x innkjøpspris eller endog gratis?

Hva må til for å skaffe ladeløsninger som gir oss "gratis strøm" ?

For de som selger tjenesten "hurtiglading" er innkjøp av strøm en veldig liten del av kostnadene de har. De store kostnadene ligger som regel i å levere nok effekt (ladefart).

Det reflekterer selvfølgelig hvordan tjenesten prissettes, og koblingen til hva vi betaler for strøm hjemme er faktisk helt irrelevant.

Jeg siterer daglig leder i Grønn Kontakt fra en annen tråd her:
"I dette bildet er kostnaden for strømmen som går med på et ladepunk stort sett den laveste kostnaden i driftsregnskapet. Det som koster penger, både i utbyggingsfasen og i driftsfasen, er som oftest effekt, dvs ladefart."
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,18762.105.html

Du kan selvfølgelig mene at hurtiglading burde være svært billig eller gratis. Men da burde du rette ønsket til politikerne, og be de ta regninga. Å tro at de private selskapene som driver hurtigladere vil gjøre dette er som å tro på julenissen.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:19
@automat - problembeskrivelser har vi hatt nok av - kom med forslag til løsninger :)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: automatTirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:32
@automat - problembeskrivelser har vi hatt nok av - kom med forslag til løsninger :)

Det har jeg gjort, i en egen tråd her:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,18922.0.html

Nå har jeg verken tid eller resurser til å gjennomføre noe slikt. Men ideen ligger der. Det er fritt frem.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Tirsdag 10. Februar 2015, klokken 23:34
@automat: Supert forslag! God problemløsning!
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 01:20
Og jeg har ikke lyst å bli stående i en kø om jeg tok en tur med Zoen. Det som gjør det mest tullete er at  jeg kjører for halvparten av kostnaden med en Zoe kontra en fossil , der kjører jeg 50 % billigere med Teslaen kontra Zoen. Ja  - kan de fleste si, den koster litt ekstra da. Ja men er det lommeboken som skal bestemme hva du betaler i strøm. Jo mindre råd jo dyrere strøm ?

Men opplever her på forumet at det er tesla eiere som stiller dette spørsmålet og stiller spørsmål om at strømprisene til hurtigladere er feil, i en satsing på elbilen

Husk nå at Tesla-eieren har betalt mye for den ladingen på forhånd, 13.800,- koster SC-tilgang nå kjøpt sammen med bilen og 21.100,- om man kjøper det senere. Og den modellen fungerer så lenge SC-stasjonene ligger der de ligger, og bilene koster det de gjør. Jeg tror ikke den ville fungert for f.eks Nissan, med sentralt plasserte ladestasjoner (som trengs pga. kort rekkevidde). Da er det bedre med et mindre beløp på forhånd og en ladepris som gjør det litt dyrere enn å lade hjemme. Men fasit i dag er null kroner på forhånd og ladepris som gjør det mye dyrere enn å lade hjemme. Aktørene ser ikke ut til å være villige til å gå for "mellomløsningen", nettopp den løsningen jeg har argumentert for tidligere (legge på 5000,- på bilprisen samt en hurtigladepris på 1,- pr. minutt eller deromkring).

Noen må tross alt betale for dette, og en pris på 1,- pr. minutt uten startkostnad er rene ruinen for aktørene.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 01:24
Folk elsker billig og gratis og så lenge det ikke er mange hurtigladere på hvert sted må man ha en måte å få en rettferdig fordeling av tiden foran hurtigladerene. Ellers vil mange fullade på hurtiglader bare for å spare en krone eller to på strømregningen hjemme. Kø er det største problemet på hurtigladere i dag, ikke kostnadene. Og med enda flere elbiler blir køene større hvis utbyggingen av ladere ikke økes.

Nesten enig, men foreløpig vil jeg si at stabilitet/redundans er det største problemet, med kø som nr. 2.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 01:29
Før eller siden må de som kjører lengre distanser med kort rekkevidde elbiler slutte med det, eller bli fortrolig med å stå i kø.

På et eller annet tidspunkt vil de samme begynne å argumentere for at nettselskapene får oppgaven å bygge ut ladestrukturer og at strøm kan kjøpes fra kraftselskapene. samt at de går for en årlig avgift for elbilene som er omtrent det samme som fastbeløpet for en enebolig ca 2000 kroner.

Først da vil hurtigladerne bli bygget ut og de må sørge for at de ikke har nede tid. Først da vil det ikke være kø. Først da vil behovet komme på plass og ladestrukturen får en fornuftig struktur. ( også kraftig nok stasjoner) Med 2000 kroner året ville man fått med 50000 elbiler som i dag 100 millioner til utbygging og drift. med 4000 kroner ville vi fått gratis strøm. For engangsbeløp på 15000 strøm til evig tid. Tenk litt på denne satsingen. Og hvorfor er vi ikke for den???

Men hvorfor skal jeg betale 2000,- ekstra i året for Leafen når den aldri noensinne hurtiglades? Det oppveier jo hele fordelen med lav årsavgift, mens andre klager på at hurtigladepriser oppveier fordelen med billig drivstoff. Hvorfor er det ene viktigere enn det andre? Og hva med elbiler som ikke kan hurtiglades, f.eks i3 uten hurtigladeport eller Kangoo?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 01:31
"I dette bildet er kostnaden for strømmen som går med på et ladepunk stort sett den laveste kostnaden i driftsregnskapet. Det som koster penger, både i utbyggingsfasen og i driftsfasen, er som oftest effekt, dvs ladefart."
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,18762.105.html

Du kan selvfølgelig mene at hurtiglading burde være svært billig eller gratis. Men da burde du rette ønsket til politikerne, og be de ta regninga. Å tro at de private selskapene som driver hurtigladere vil gjøre dette er som å tro på julenissen.

Nettopp. Det beste bidraget man evt. kan gi til rimeligere hurtiglading er å få lovfestet at hurtigladestasjoner kan, om de vil, få husholdningstariff uten effektledd. Jeg skriver "kan", da flere av Teslas stasjoner antageligvis kommer gunstigere ut med effektledd pga. høy utnyttelse.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 01:40
La oss si at denne familien bor i Arendal og skal til tanta på Gjøvik og kjører en Nissan Leaf. Da er det ca 365km hver vei som skal unnagjøres.
Kjører du samme strekning med en middels stor bensinbil, bruker du bensin for ca. kr 250,- hver vei.
Og da slipper du å kaste bort minst 1 1/2-time på lading, og dere slipper rekkeviddeangsten.
Du slipper å ha bilen til tanking hele natten før dere skal på turen.
Og du slipper å måtte be tante om å få forhøye strømregningen hennes for at dere skal få dratt fra henne igjen.

Med en dieselbil blir det vel enda billigere.

Jepp, og nesten alle som eier en dieselbil ville nok tatt denne på en slik tur selv om hurtigladerne var gratis. Nettopp fordi tiden til de fleste er verdt mer enn de kronene man sparer. Mens for de som ikke eier en dieselbil ved siden av har ikke prisingen av hurtigladingen noen stor relevans da det koster MYE mer å leie en bil for turen eller å reise kollektivt om hele familien skap med.  Altså øker man ikke frekvensen av slike turer noe særlig selv om ladeprisen settes til null kroner. Derimot vil gratis lading føre til mer kø, noe som kan gjøre at kortere turer som er mulig med kanskje en ladestopp ikke gjennomføres med elbil. I sum tror jeg effekten faktisk blir negativ for elbilbruken med gratis lading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 07:23
La oss si at denne familien bor i Arendal og skal til tanta på Gjøvik og kjører en Nissan Leaf. Da er det ca 365km hver vei som skal unnagjøres.

Arendal - Rugtvedt: lade 30 minutter 75kr.
Rugtvedt - Holmestrand: Lade 20 minutter 50kr.
Holmestrand - Sandvika: Lade 20 minutter 50kr.
Sandvika - Hønefoss: Lade 10 minutter 25kr.
Hønefoss - Gjøvik: Lade hos Tanta

Da er totalkostnaden på turen 200kr og tilsvarende på returen og det er en tur de færreste elbileiere prøver seg på uavhengig av kostnad.
Kjører du samme strekning med en middels stor bensinbil, bruker du bensin for ca. kr 250,- hver vei.
Og da slipper du å kaste bort minst 1 1/2-time på lading, og dere slipper rekkeviddeangsten.
Du slipper å ha bilen til tanking hele natten før dere skal på turen.
Og du slipper å måtte be tante om å få forhøye strømregningen hennes for at dere skal få dratt fra henne igjen.

Med en dieselbil blir det vel enda billigere.

Nå var dette eksempelet laget for @elbil-1 sitt totalt urealistiske eksempel på familie som måtte selge fossilbilen og kjøpe elbil for å få økonomien til å gå opp siden han bare slang enda mer urealistiske ladekostnader ut i lufta.
I tillegg vil da en eventuell fossilbil de kunne hatt råd til ikke være av mest moderne og gjerrige sort, så forbruk på 0.5L/mil vil ikke være realistisk.

Uansett, på den aktuelle ruten må man i tillegg slenge på 30kr i bomkostnader ved Østerholtheia og 50kr gjennom Vestfold hver vei for fossilbil.

Strømmen de lader hos Tanta koster 15-20kr. Kan eventuellt kompenseres ved at de kjører elbil og ikke Tantas fossilbil mens de er der og i så måte går tanta også i pluss, men uansett tror jeg tanta tar den kostnaden uten å klage hvis hun vil ha familien på besøk. Ekstra kostnader til mat, varmtvann (dusj) o.l. overgår ladekostnadene flerfoldig.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 07:36
Folk elsker billig og gratis og så lenge det ikke er mange hurtigladere på hvert sted må man ha en måte å få en rettferdig fordeling av tiden foran hurtigladerene. Ellers vil mange fullade på hurtiglader bare for å spare en krone eller to på strømregningen hjemme. Kø er det største problemet på hurtigladere i dag, ikke kostnadene. Og med enda flere elbiler blir køene større hvis utbyggingen av ladere ikke økes.

Nesten enig, men foreløpig vil jeg si at stabilitet/redundans er det største problemet, med kø som nr. 2.

Jeg har vært så heldig at jeg på 100+ hurtigladinger ikke har hatt problemer med defekte ladere der jeg har måttet lade. Eneste var da Skiens-laderen var koblet ut (administrativt problem, ikke fysisk) sist sommer, men siden den uansett lader sakte og det er stor omvei å kjøre via den når man kjører E18 var ikke tapet med 3.3kW lading på Skjellsvik veldig stort og det var kjent at den var nede så det ble ikke gjort noe forsøk på å kjøre til den først.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 08:23
Interessant at

- påfyll av drivstoff på elbil anses som en "tjeneste"
   - mengden påfylt måles ikke opp, slik at du ikke vet hvor langt du kommer for en gitt sum

mens
- påfyll av drivstoff på en fossilbil anses som et produkt
   - mengden påfylt måles opp og kontrolleres nøye, slik at du vet akkurat hva du betaler for

Siden folk her er så glad i sammenligning kan man jo sammenligne det med et glass øl eller vin på byen:

Bestiller du bare et glass pils eller vin vet du ikke nøyaktig hvor mye du får (0.33-0.5L for et glass øl). Det du får ville kostet betydelig mindre på polet eller butikken fordi kostnadene skal dekke servitør, husleie, avgifter og andre driftskostnader. Men du bryr deg ikke for det er ikke drikken i seg selv som er grunnen, men det hyggelige selskapet.

Det er ikke strømmen du betaler direkte for, men hurtig påfylling av batteriet. Lader du med normalhastighet hjemme får du den nøye regulerte og oppmålte mengden til din forutsigbare pris. Og det er hjemme sansynligvis langt over 90% av all elbillading foregår.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixOnsdag 11. Februar 2015, klokken 08:47
Interessant at

- påfyll av drivstoff på elbil anses som en "tjeneste"
   - mengden påfylt måles ikke opp, slik at du ikke vet hvor langt du kommer for en gitt sum

mens
- påfyll av drivstoff på en fossilbil anses som et produkt
   - mengden påfylt måles opp og kontrolleres nøye, slik at du vet akkurat hva du betaler for

Jeg tror ingen er mot å betale for drivstoffet strøm på sin elbil, men man gjør faktisk ikke det i dag. Man betaler for tiden man er tilkoblet, noe som gir et høyst variabelt resultat på tankmåleren. Temperatur på batteri, utetemp, feil på lader som gjør at den ikke leverer full effekt osv gjør at jeg mener TID er en dårlig måleenhet for salg av hurtiglading. Om strømmen så koster 5kr/kW så er det helt greit, da vet jeg at for 50kr så får jeg 10kW levert inn på batteriet mitt, hver eneste gang - og jeg vet hvor langt jeg kan kjøre på disse 10kW. Slik det er og legges opp til med minuttprising, så vet man ikke om man får 2 eller 10kW for samme sum, siden man er prisgitt forhold utenfor kontroll.

Med et Justervesen som kontrollerer at vekter, pumper osv er korrekte og leverer det de skal, så er det tilsvarende null kontroll på hurtiglading og hva man får levert fra disse, annet enn TID - som man ikke kan kontrollere. Smart gjort av hurtigladeleverandørene kan man si, men jeg tror viljen til å betale er større om man faktisk vet hva man får levert.
Du med din Zoe har med deg din egen hurtiglader og kjøper bare strøm, det er enkelt og greit og jeg er enig i at det en del steder er overpriset, men du kan lade nesten like fort på et 22kW AC punkt til typisk 1 kr pr minutt hos hurtigladeoperatørene og gjerne billigere/gratis andre steder. Vi andre med Chademo er avhengige av at noen har investert i relativt kostbare hurtigladere til oss som vi kan bruke. Prisen på en slik er jo ca 50 ganger høyere... Strømmen er en liten kost i dette og jeg forstår at de like godt priser pr minutt som vi okkuperer laderen. Ideelt sett burde det vært betaling pr kWh, det er jeg enig i, men da trenger man veldig mange flere ladere for å unngå lange ventetider, eller en prismekanisme som gjør at man ikke står for lenge og lader. Skal man igang med forskjellig kWh pris avhengig av hvor høy %SOC man har, eller hvor lenge man har stått eller hvor fort/sent man lader så blir det veldig fort komplisert og dyrere for alle. Husk at det er stort sett elbilen som bestemmer ladehastighet, og det er SOC som er mest avgjørende.

Med dagens prising pr minutt betaler man mindre om man lader det som er nødvendig, jo lenger man står på laderen jo mer betaler man pr kWh. Det kan da være lønnsomt å ankomme med 10% og lade til 50% og så lade fra 10% til 50% på neste igjen istedet for å lade fra 10% til 90%. Det hindrer ingen i å lade til 90%, men trøsten min da er at denne personen betaler mer enn nødvendig inn tilhurtigladeren og gjør den dermed mer lønnsom for operatørene (mao han betaler business billet for at jeg skal få en billigere økonomibillett).

Ideelt sett skulle jeg gjerne sett ladere med 4 uttak der alle kunne koble til og etterhvert som første bil ikke kunne utnytte hele effekten lengre så ble den fordelt til neste bil. Da ville en kWh pris vært fornuftig, og det ville ikke vært fullt så farlig med litt kø siden man kan gå fra bilen og lading starter automatisk når det blir ledig effekt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixOnsdag 11. Februar 2015, klokken 08:56
Før eller siden må de som kjører lengre distanser med kort rekkevidde elbiler slutte med det, eller bli fortrolig med å stå i kø.

På et eller annet tidspunkt vil de samme begynne å argumentere for at nettselskapene får oppgaven å bygge ut ladestrukturer og at strøm kan kjøpes fra kraftselskapene. samt at de går for en årlig avgift for elbilene som er omtrent det samme som fastbeløpet for en enebolig ca 2000 kroner.

Først da vil hurtigladerne bli bygget ut og de må sørge for at de ikke har nede tid. Først da vil det ikke være kø. Først da vil behovet komme på plass og ladestrukturen får en fornuftig struktur. ( også kraftig nok stasjoner) Med 2000 kroner året ville man fått med 50000 elbiler som i dag 100 millioner til utbygging og drift. med 4000 kroner ville vi fått gratis strøm. For engangsbeløp på 15000 strøm til evig tid. Tenk litt på denne satsingen. Og hvorfor er vi ikke for den???
Tror ikke du forstår poenget her, så skal forsøke å oppklare.

En familie med dårlig råd, har en gammel slitt fossibil, ser muligheten til å bytte den ut i en ny, sikker El-bil,  og finregner på familiebudsjettet og ser at drivstoffbesparelsen gjør at de kan finansiere bilholdet på den nye bilen og bruke den til småkjøring rundt om i sitt nærområde (10 mil)

Økonomien i familien blir ikke noe bedre, men de har i allefall en ny og sikker bil.

Så kommer spørsmålet - skal vi ta en tur til "tanta på toten" - ja det kan vi jo nå, når vi har "gratis strøm" - vi stopper underveis og lader, men på hurtigladerne må vi betale 100,- pr. gang og det blir 600,- tur/retur. - det har vi ikke råd til, for guttungen skal på slalom med kompisene - og vi prioriterer det.
Fordelen med å innføre en påtvunget årsavgift for alle elbiler er at da trenger ikke slike som denne konkrete familien å vurdere om de har råd til betale 600 kr for å besøke tante på toten, for de er nødt til å selge elbilen igjen for de har heller ikke råd til denne plutselige utgiften på 2000 kr hvert år.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliOnsdag 11. Februar 2015, klokken 09:13
Siden bensin/diesel dukker opp i diskusjonen hver eneste gang (prisen på fossilt drivstoff påvirker kostnadene ved å drive en hurtiglader, gjør de?) synes jeg Statoil er interessant:

* Statoil satt opp sin første hurtiglader på Økern i 2011 -prisen var 29,-/10min (2,90/min)
* Et par år senere endret de prisen til 44,-/15min (2,93/min) og 74,-/30min (2,46/min), i realiteten en reduksjon på ~7% men sannsynligvis mer en psykologisk prising enn en prisreduksjon
* Tross konkurranse (og Teslas SC-ladere) har de beholdt den prisen siden...

Hvis man observerer prisene i hurtigladermarkedet siden 2010/2011 skulle man tro at et sted mellom 2,50/min og 3,-/min er "riktig" pris (fortsatt at man tror på et fritt marked og grunnleggende økonomisk teori).

Hvis oversikriften i denne tråden skal tas alvorlig, mener trådstarter (og mange andre) at hurtiglading hos Kiwi er for dyrt. Det er vanskelig for meg å forstå det rasjonelle argumentet for hvorfor det er for dyrt, men hvis påstanden er riktig kommer vi til å se ett eller flere av følgende

* Prisreduksjon i løpet av 2015 (utnyttelsesgraden blir så lav at både Kiwi og Fortum ønsker å senke prisen)
* Konkurrenter som setter opp billigere hurtiglading
* Endring i prisene hos tradisjonelle huritgladeroperatører

Siden prisen på hurtiglading er mer eller mindre uforandret de siste fem årene holder jeg ikke akkurat pusten...

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliOnsdag 11. Februar 2015, klokken 09:27
Poenget mitt er likefullt at man ikke har noen kontroll over noen verdens ting når man kjøper "tid", fordi det er så mange faktorer som påvirker leveringen.

Litt som prisen på en buffet eller dagskort i alpinbakken?

Kanskje vi heller burde kalle hurtigladestasjonene for "attraktiv parkeringsplass nær inngangen med uviss mulighet for å få en ukjent mengde strøm inn på batteriet"..

Kan vi ikke bare kalle det hurtiglading, siden den faktisk er hurtig?

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 11. Februar 2015, klokken 09:40
Først da vil hurtigladerne bli bygget ut og de må sørge for at de ikke har nede tid. Først da vil det ikke være kø. Først da vil behovet komme på plass og ladestrukturen får en fornuftig struktur. ( også kraftig nok stasjoner) Med 2000 kroner året ville man fått med 50000 elbiler som i dag 100 millioner til utbygging og drift. med 4000 kroner ville vi fått gratis strøm. For engangsbeløp på 15000 strøm til evig tid. Tenk litt på denne satsingen. Og hvorfor er vi ikke for den???

Nå argumenterer vi to forskjellige ting. Vi kan argumentere 1) Hvordan det burde være i en perfekt setting der alle ønsket å bytte ut bensinbilen med elbil og 2) Hvordan det kan bygges ut "sakte men sikkert" med det mål om at flere og flere kan bruke elbiler til mer og mer.

Jeg er ikke med på at slik vi har det i dag, betyr døden for elbiler. Det betyr det kun, om vi ikke får fremskritt. Når flere og flere ser at de kan bytte ut elbilen, og hurtiglading, selv med de priser det er i dag, vil gjøre at man sparer mye. At bensin koster "bare litt mer på langtur og man derfor like gjerne kan ta bensinbilen på langtur" betyr i den settingen ikke så mye. Har man bensinbil, så ta bensinbilen på langturen. Det betyr ikke så mye, det er all den daglige kjøringen som bør bli elektrisk. Har man ikke bensinbil, så er prisforskjell på hurtiglading sammenliknet med leiebil det man ser på. Jeg skal til Stockholm, og må leie bil p.g.a mangel på ladere. Jeg ville heller kjørt leafen, og betalt fortum-pris, det er LANGT billigere.

Jeg tror ikke hurtigladere og pris vil være det vesentlige for om elbilen tar over for bensinbilen. Rekkevidden vil være avgjørende. Så kan vi argumenere til all evighet hva prisen burde bli, men får man ikke elbiler med rekkevidde over 400km til Zoe pris, tror jeg vi kan glemme å få noe spes mer enn 5% elbilandel. Med en slik rekkevidde blir det snakk om å kjøre Oslo -> Kristiansand uten å hurtiglade.

Som sagt, jeg ønsker meg "Danmarks plass" ladere rundtomkring i Norge, med god prisstruktur, gjerne betalt via et "påslag" når man kjøper elbilen. Men, det er nå ikke slik, og jeg er derfor takknemlig for det som kommer. Men, det selges mange elbiler om dagen, og når neste generasjon kommer med lengre distanser kommer det nok til å selges langt mer. Det kommer til å bli større å større press på å få hurtigladere, det kan fort bli konkurranse på pris. Så jeg er optimistisk, jeg tror dette kommer til å løse seg.

Derimot tror jeg de som har elbil for å kjøre kjempebillig ikke vil sette pris på den utviklingen. Når det ikke dras inn nok avgifter på bensin, må pengene hentes på andre måter. Bompenger, km-avgift osv kan nok bli en hverdan vi elbilister må leve med..
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 11. Februar 2015, klokken 10:08
En prismodell som f.eks. Clever.dk har er helt innafor, da kjøper man et antall kW levert til en gitt pris pr kW - og får det samme hver gang. Altså forutsigbarhet. Om disse kW'ene koster 2, 3, 4, 5 eller 6kr er egentlig uvesentlig - for min del.

Isåfall må hurtigladerene bygges annerledes, f.eks en stack av 20 x 6.6kW ladere, der kanskje 6 biler kan være koblet til samtidig, og "førstemann" får det han vil ha, så nr 2 osv, og når førstemann kobler seg fra, blir får han som var nr 2 høyest prioritet. Kun et forslag, men ett eller annet slik blir nødvendig.

At en LEAF skal oppta en 50kW lader kun trekke og betale for 6kW, i et område med alt for få ladere, ser jeg ikke på som en bra løsning...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 10:10
Hvis oversikriften i denne tråden skal tas alvorlig, mener trådstarter (og mange andre) at hurtiglading hos Kiwi er for dyrt.
Jeg tror ikke hurtiglading er for dyrt, jeg er bare sterkt uenig i minuttprisingen.

En prismodell som f.eks. Clever.dk har er helt innafor, da kjøper man et antall kW levert til en gitt pris pr kW - og får det samme hver gang. Altså forutsigbarhet. Om disse kW'ene koster 2, 3, 4, 5 eller 6kr er egentlig uvesentlig - for min del.

Merkelig. Du vil altså heller betale 5,50 pr. kWh fast i stedet for en minuttpris som gir en kWh-pris som er lavere enn dette i årssnitt ? Hvorfor skal det på død og liv koste det samme vinter som sommer, er ikke totalkostnaden i løpet av året viktigst?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Øyvind.hOnsdag 11. Februar 2015, klokken 10:48
I dag fikk jeg faktura fra Fortum for lading på Kiwi Noresund.
Stod ca 35 minutter mens vi handlet. Fakturaen er på 42,-.
Så antakelig var ca 20 minutter gratis, og deretter 2,50 per minutt? Fakturaen sier ingen ting om tid/kWh, så jeg må bare gjette. Ladet med 22kW

Mens vi ladet benyttet vi toalettet og handlet for ca 1100,-.

Ikke sikkert jeg gidder koble til neste gang, fordi jeg egentlig ikke har behov for strøm der. Men artig å se at det fungerer :)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixOnsdag 11. Februar 2015, klokken 10:54
I dag fikk jeg faktura fra Fortum for lading på Kiwi Noresund.
Stod ca 35 minutter mens vi handlet. Fakturaen er på 42,-.
Så antakelig var ca 20 minutter gratis, og deretter 2,50 per minutt? Fakturaen sier ingen ting om tid/kWh, så jeg må bare gjette. Ladet med 22kW

Mens vi ladet benyttet vi toalettet og handlet for ca 1100,-.

Ikke sikkert jeg gidder koble til neste gang, fordi jeg egentlig ikke har behov for strøm der. Men artig å se at det fungerer :)
Jeg tipper at de "ca 35" minuttene var litt over 41 minutter, det passer nemlig veldig godt til Fortums prising av 22 kW AC, 1 kr pr påbegynte minutt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: craOnsdag 11. Februar 2015, klokken 10:56
Merkelig. Du vil altså heller betale 5,50 pr. kWh fast i stedet for en minuttpris som gir en kWh-pris som er lavere enn dette i årssnitt ? Hvorfor skal det på død og liv koste det samme vinter som sommer, er ikke totalkostnaden i løpet av året viktigst?

Jeg er i grunn enig i at snittprisen i løpet av året er viktigst, men jeg ser også "den psykologiske effekten" av å ikke vite om man får 0,33l, 0,4l eller 0,5l glass når man bestiller "en øl". Det gir jo en usikkerhet ift hva årssnittet vil ende opp på, og vil endres alt ettersom om man lader mest om sommeren eller om vinteren. Med literpris (kWh-pris) vil det være mer forutsigbart.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 10:59
I dag fikk jeg faktura fra Fortum for lading på Kiwi Noresund.
Stod ca 35 minutter mens vi handlet. Fakturaen er på 42,-.
Så antakelig var ca 20 minutter gratis, og deretter 2,50 per minutt? Fakturaen sier ingen ting om tid/kWh, så jeg må bare gjette. Ladet med 22kW

Mens vi ladet benyttet vi toalettet og handlet for ca 1100,-.

Ikke sikkert jeg gidder koble til neste gang, fordi jeg egentlig ikke har behov for strøm der. Men artig å se at det fungerer :)

Artig å se at betalingen også virker, noe av poenget er jo nettopp å unngå at laderne blir blokkert av folk som egentlig ikke trenger lading. Jeg antar du stort sett ville plugget inn om den var gratis?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Øyvind.hOnsdag 11. Februar 2015, klokken 11:12
I dag fikk jeg faktura fra Fortum for lading på Kiwi Noresund.
Stod ca 35 minutter mens vi handlet. Fakturaen er på 42,-.
Så antakelig var ca 20 minutter gratis, og deretter 2,50 per minutt? Fakturaen sier ingen ting om tid/kWh, så jeg må bare gjette. Ladet med 22kW

Mens vi ladet benyttet vi toalettet og handlet for ca 1100,-.

Ikke sikkert jeg gidder koble til neste gang, fordi jeg egentlig ikke har behov for strøm der. Men artig å se at det fungerer :)

Artig å se at betalingen også virker, noe av poenget er jo nettopp å unngå at laderne blir blokkert av folk som egentlig ikke trenger lading. Jeg antar du stort sett ville plugget inn om den var gratis?
Ja det virket utmerket. Kanskje litt klønete med en faktura istedenfor å ha et visa-kort tilknyttet brikken (evt kortterminal på laderen), men ingen krise. SMS kan jeg ikke benytte da jeg har jobbtlf.

Hadde ladingen vært gratis hadde jeg nok alltid sjekket om den var ledig, og plugget i om den var det. Såfremt jeg skulle handlet på Kiwi.

Men når den koster penger blir den nok fremover bare brukt ved behov.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 11:15
I dag fikk jeg faktura fra Fortum for lading på Kiwi Noresund.
Stod ca 35 minutter mens vi handlet. Fakturaen er på 42,-.
Så antakelig var ca 20 minutter gratis, og deretter 2,50 per minutt? Fakturaen sier ingen ting om tid/kWh, så jeg må bare gjette. Ladet med 22kW

Mens vi ladet benyttet vi toalettet og handlet for ca 1100,-.

Ikke sikkert jeg gidder koble til neste gang, fordi jeg egentlig ikke har behov for strøm der. Men artig å se at det fungerer :)
Jeg tipper at de "ca 35" minuttene var litt over 41 minutter, det passer nemlig veldig godt til Fortums prising av 22 kW AC, 1 kr pr påbegynte minutt.

Kiwi Noresund har etter det jeg kan finne ut ikke 22kW AC stolpe?

Tesla skal vel uansett få ladet med 22kW fra en 43kW kontakt, men da til "fullpris".
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Øyvind.hOnsdag 11. Februar 2015, klokken 11:15
I dag fikk jeg faktura fra Fortum for lading på Kiwi Noresund.
Stod ca 35 minutter mens vi handlet. Fakturaen er på 42,-.
Så antakelig var ca 20 minutter gratis, og deretter 2,50 per minutt? Fakturaen sier ingen ting om tid/kWh, så jeg må bare gjette. Ladet med 22kW

Mens vi ladet benyttet vi toalettet og handlet for ca 1100,-.

Ikke sikkert jeg gidder koble til neste gang, fordi jeg egentlig ikke har behov for strøm der. Men artig å se at det fungerer :)
Jeg tipper at de "ca 35" minuttene var litt over 41 minutter, det passer nemlig veldig godt til Fortums prising av 22 kW AC, 1 kr pr påbegynte minutt.
Kan godt hende. Jeg mener vi stod rundt 35 minutter, og jeg tror også det stod noe på laderen om noe gratis ladetid. Men jeg leste ikke lappen så nøye, for det var ikke avgjørende for bruk om strømmen kostet 2kr per kWh eller 5kr per kWh :)

EDIT:
Om du zoomer inn på bildet ser du at det står «gratis 20 min i 2014 i butikkens åpningstid» (litt dårligere kvalitet etter opplasting her ser jeg, men du kan skimte teksten).
Mitt besøk var rett etter nyttår, så da betalte jeg antakelig 1kr per kWh og stod lenger enn jeg trodde? Merkelig hvor lang tid et toalettbesøk og en kjapp handlerunde tar.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 11:18
Jeg er i grunn enig i at snittprisen i løpet av året er viktigst, men jeg ser også "den psykologiske effekten" av å ikke vite om man får 0,33l, 0,4l eller 0,5l glass når man bestiller "en øl". Det gir jo en usikkerhet ift hva årssnittet vil ende opp på, og vil endres alt ettersom om man lader mest om sommeren eller om vinteren. Med literpris (kWh-pris) vil det være mer forutsigbart.

Men hurtiglader du så ofte at ladekostnaden blir viktig for totalkostnadene ved bilholdet vil du også bli såpass godt kjent med bil, ladere og tider at det blir forutsigbart.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliOnsdag 11. Februar 2015, klokken 11:45
Jeg er i grunn enig i at snittprisen i løpet av året er viktigst, men jeg ser også "den psykologiske effekten" av å ikke vite om man får 0,33l, 0,4l eller 0,5l glass når man bestiller "en øl". Det gir jo en usikkerhet ift hva årssnittet vil ende opp på, og vil endres alt ettersom om man lader mest om sommeren eller om vinteren. Med literpris (kWh-pris) vil det være mer forutsigbart.

Man vet hva man får (den strømmen som går inn på batteriet), men man vet ikke hvor lang tid det vil ta eller hvor mye det bil koste.

Omtrent som når vi betaler inngangspenger på Tusenfryd uten å vite hvor lenge vi kommer til å være der, hvor mye vi får gjort, hvor mye kø det blir eller hvordan været blir.

Hvis man er en mennesketype som "må vite" slikt på forhånd er kanskje heller ikke betaling per kWh løsningen, da SOC tross alt påvirker hva man faktisk får med seg?

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixOnsdag 11. Februar 2015, klokken 11:52
I dag fikk jeg faktura fra Fortum for lading på Kiwi Noresund.
Stod ca 35 minutter mens vi handlet. Fakturaen er på 42,-.
Så antakelig var ca 20 minutter gratis, og deretter 2,50 per minutt? Fakturaen sier ingen ting om tid/kWh, så jeg må bare gjette. Ladet med 22kW

Mens vi ladet benyttet vi toalettet og handlet for ca 1100,-.

Ikke sikkert jeg gidder koble til neste gang, fordi jeg egentlig ikke har behov for strøm der. Men artig å se at det fungerer :)
Jeg tipper at de "ca 35" minuttene var litt over 41 minutter, det passer nemlig veldig godt til Fortums prising av 22 kW AC, 1 kr pr påbegynte minutt.
Kan godt hende. Jeg mener vi stod rundt 35 minutter, og jeg tror også det stod noe på laderen om noe gratis ladetid. Men jeg leste ikke lappen så nøye, for det var ikke avgjørende for bruk om strømmen kostet 2kr per kWh eller 5kr per kWh :)

EDIT:
Om du zoomer inn på bildet ser du at det står «gratis 20 min i 2014 i butikkens åpningstid» (litt dårligere kvalitet etter opplasting her ser jeg, men du kan skimte teksten).
Mitt besøk var rett etter nyttår, så da betalte jeg antakelig 1kr per kWh og stod lenger enn jeg trodde? Merkelig hvor lang tid et toalettbesøk og en kjapp handlerunde tar.
Da er det nok en "fullpris hurtiglader" du har stått, jeg antok litt for fort at det var en 22 kW stolpe du ladet på siden du ladet 22 kW. 37 min ladetid der 20 min er gratis og 17 min a 2,50 skulle nok passe da hvis de runder ned til hele kroner på faktura.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 12:15
Hva er fordelen med tid ?
Hva er fordelen med Kwh ?

Er det så enkelt at tid er tilgjengelighet ?
KWH er hva du ønsker å kjøpe strøm?

Så hvorfor ikke betale i KWH siden det er det jeg skal ha ?
de fleste her inne kommer med argumenter som mange faktisk ikke forstår. KØ - lader når man ikke må osv

Hva som er dyrt er subjektivt - er du sulten er det da ok at en pølse koster 1000 kroner.
Om du holder på å svelte i hjel så er det ok med en pris på 1 million.

HVA er galt med KWH siden det er kun det jeg ønsker meg. Tid er noe som ingen trenger å betale for - tid kommer av seg selv.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Onsdag 11. Februar 2015, klokken 12:53
Tror mange av de som er her og legger inn kommentarer kan tenke seg om to ganger før de svarer og faktisk lese det andre skriver, sette seg inn i problemstillingene de tar opp og forsøke å svare på det det blir spurt om...

Det er ikke så interessant å få et svar som bare er en oppramsing av vedkommendes egne meninger og interesser i en sak, kontra å faktisk få en refleksjon og et svar på det man har spurt om og hvor vedkommende som svarer faktisk forsøker å se saken fra vedkommendes side og svare med det som utgangspunkt.

Ha en god debatt!
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Onsdag 11. Februar 2015, klokken 13:01
Nå var dette eksempelet laget for @elbil-1 sitt totalt urealistiske eksempel på familie som måtte selge fossilbilen og kjøpe elbil for å få økonomien til å gå opp siden han bare slang enda mer urealistiske ladekostnader ut i lufta.
Selv om det bare er et eksempel, så er det faktisk veldig realistisk.
Og det er kanskje ikke "måtte selge fossilbilen og kjøpe elbil for å få økonomien til å gå opp".
Men heller at det kan være veldig fornuftig å gjøre det.

I tillegg vil da en eventuell fossilbil de kunne hatt råd til ikke være av mest moderne og gjerrige sort, så forbruk på 0.5L/mil vil ikke være realistisk.
1998 Skoda Octavia kjører fint på ca. 0,5 på mila.  (Jeg har en venninne som kjører en slik.)
1997 Suzuki Baleno kjører helt greit på 0,55 på mila.  (Min forrige bil.)
Så 0,5 på mila er helt greit å regne med.  Vertfall på langtur som det her er snakk om.

Uansett, på den aktuelle ruten må man i tillegg slenge på 30kr i bomkostnader ved Østerholtheia og 50kr gjennom Vestfold hver vei for fossilbil.
Ikke nødvendigvis.  Nå vet jeg ikke om det finnes alternativ strekning akkurat der, men det er flere som slipper bompenger.  Bl.a. med handikappkort.

Strømmen de lader hos Tanta koster 15-20kr. Kan eventuellt kompenseres ved at de kjører elbil og ikke Tantas fossilbil mens de er der og i så måte går tanta også i pluss, men uansett tror jeg tanta tar den kostnaden uten å klage hvis hun vil ha familien på besøk. Ekstra kostnader til mat, varmtvann (dusj) o.l. overgår ladekostnadene flerfoldig.
Mange mennesker, og kanskje spesielt eldre, hadde nok reagert på dette.
Og selv hadde jeg ikke kunnet be om noe slikt.  Det er bare noe jeg ikke ville gjort.

++1

Emil har fortsatt ikke satt seg inn i problemstillingen min og svart på spørsmålene jeg stilte :)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 13:08
Nå var dette eksempelet laget for @elbil-1 sitt totalt urealistiske eksempel på familie som måtte selge fossilbilen og kjøpe elbil for å få økonomien til å gå opp siden han bare slang enda mer urealistiske ladekostnader ut i lufta.
Selv om det bare er et eksempel, så er det faktisk veldig realistisk.
Og det er kanskje ikke "måtte selge fossilbilen og kjøpe elbil for å få økonomien til å gå opp".
Men heller at det kan være veldig fornuftig å gjøre det.

I tillegg vil da en eventuell fossilbil de kunne hatt råd til ikke være av mest moderne og gjerrige sort, så forbruk på 0.5L/mil vil ikke være realistisk.
1998 Skoda Octavia kjører fint på ca. 0,5 på mila.  (Jeg har en venninne som kjører en slik.)
1997 Suzuki Baleno kjører helt greit på 0,55 på mila.  (Min forrige bil.)
Så 0,5 på mila er helt greit å regne med.  Vertfall på langtur som det her er snakk om.

Uansett, på den aktuelle ruten må man i tillegg slenge på 30kr i bomkostnader ved Østerholtheia og 50kr gjennom Vestfold hver vei for fossilbil.
Ikke nødvendigvis.  Nå vet jeg ikke om det finnes alternativ strekning akkurat der, men det er flere som slipper bompenger.  Bl.a. med handikappkort.

Strømmen de lader hos Tanta koster 15-20kr. Kan eventuellt kompenseres ved at de kjører elbil og ikke Tantas fossilbil mens de er der og i så måte går tanta også i pluss, men uansett tror jeg tanta tar den kostnaden uten å klage hvis hun vil ha familien på besøk. Ekstra kostnader til mat, varmtvann (dusj) o.l. overgår ladekostnadene flerfoldig.
Mange mennesker, og kanskje spesielt eldre, hadde nok reagert på dette.
Og selv hadde jeg ikke kunnet be om noe slikt.  Det er bare noe jeg ikke ville gjort.

++1

Emil har fortsatt ikke satt seg inn i problemstillingen min og svart på spørsmålene jeg stilte :)

Sorry, har gått tom for betongstein, grillkull og gamle bildekk...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Onsdag 11. Februar 2015, klokken 13:14
@emil:  TROLLING kalles det når man bare kaster ut av seg "tomprat" eller "tullprat" uten å sette seg inn i saken og svare på en hyggelig måte.

Da er det bedre å la være å svare....
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliOnsdag 11. Februar 2015, klokken 13:27
Jeg opplever "+1" fjaset og påstander om andres motiver som trolling, men kan vi ikke heler prøve å diskutere sak?

Jeg tviler på at Fortum/Kiwi priser hurtiglading basert på økonomien til de fattige eller prisen på bensing, de prøver
å finne markedspris.

Kiwi har hatt langvarige kampanjer som "bleieavtalen", "momsrabatt på frukt og grønt" -og Nøkkelhullprodukter.
Jeg opplever hurtigladingen som et lokketilbud, ikke et sosialt tiltak for lavtlønte/fattige eller et miljøtiltak.
Meg bekjent driver ikke Norgesgruppen med slikt...

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 13:42
Jeg opplever "+1" fjaset og påstander om andres motiver som trolling, men kan vi ikke heler prøve å diskutere sak?

Jeg tviler på at Fortum/Kiwi priser hurtiglading basert på økonomien til de fattige eller prisen på bensing, de prøver
å finne markedspris.

Kiwi har hatt langvarige kampanjer som "bleieavtalen", "momsrabatt på frukt og grønt" -og Nøkkelhullprodukter.
Jeg opplever hurtigladingen som et lokketilbud, ikke et sosialt tiltak for lavtlønte/fattige eller et miljøtiltak.
Meg bekjent driver ikke Norgesgruppen med slikt...

Thomas


Hva er markedspris - om du er sulten og holder på å dø så er en pølse verdt en hel del mer enn hva du kan kjøpe den på RIMI.

Hva er markedspris og hva er rett betaling. I dag har de priset tiden på lade stasjonen. Det er etter min vurdering og flere andres vurdering brudd på kjøps love. Du vet ikke hva du får. 1 kwh - eller 10 kwh. Så har noen elbileiere klart å innbille eierne av hurtigladerne at tid er svære greier. Det er feil og gangner verken selger eller kjøper.

Når så dette kommer opp så er det ikke grenser for hva som er akseptabel KWH pris. helt utav skoddeheimen spør du meg.

Det er strøm på bilene vi skal ha og ikke en prising som sørger for at det ikke er kø for noen få. De få tjener verken utbygger eller vi andre noe på.

Jeg ønsker å vite hva jeg betaler for og parkering har jeg ikke bruk for, da hadde jeg parkert en annen plass.

Så kan de som har behov for parkering og ikke lading komme frem av skapet - hurtig parkering med strøm som bonus.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: craOnsdag 11. Februar 2015, klokken 14:05
I dag har de priset tiden på lade stasjonen. Det er etter min vurdering og flere andres vurdering brudd på kjøps love. Du vet ikke hva du får.

Jeg kan ikke se at det ernoe ulovlig i det? Man leier da hotellrom på tid også, om enn målt i døgn, ikke timer. Der vet man heller ikke hva man får; det er ikke sikkert man får sove en time, det kan tenkes partneren har hodepine, det er ingen garanti for at du finner en kanal du gidder å se på TV osv. Det eneste du vet er hvor mye det viul koste deg å disponere rommet i et gitt tidsrom. Samenligningen med Tusenfryd og skiheiser er heller ikke irrelevant. Der betaler du også pr tid, men vet ikke hvor mye du får for pengene. Jeg kan således ikke se hvordan det kan være brudd på kjøpsloven at du får leie laderen i X minutter for Y kroner, og så får gratis strøm så mye du klarer å lirke ut av den.

Om det er riktig/foretrukket måte å gjøre det på er en annen sak. Jeg heller mot at det er mest "riktig" å ta betalt for kWh, nettopp fordi det er enkelt målbart hva man betaler for. Prisen jeg er villig til å betale vil nok variere fra situasjon til situasjon, ref. "markedspris" på ei pølse om man hodler på å sulte ihjel. 10kr pr kWh kan være rimelig det, om alternativet er hotellovernatting og treglading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 14:13
Hva er markedspris og hva er rett betaling. I dag har de priset tiden på lade stasjonen. Det er etter min vurdering og flere andres vurdering brudd på kjøps love. Du vet ikke hva du får.

Å selge pr. kWh er ihvertfall brudd på loven, da slikt krever konsesjon fra NVE.

Men brudd på kjøpsloven? Neppe. Du vet ikke hva du får når du kjøper dagspass på Tusenfryd heller. Er parken tom kan du kjøre så mye du vil. Er den full får du kanskje bare kjørt noen få turer mens resten av dagen tilbringes i kø. Alikevel er det fullt lovlig å selge dagspass istedenfor enkeltpris på hver attraksjon.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixOnsdag 11. Februar 2015, klokken 14:22
Jeg opplever "+1" fjaset og påstander om andres motiver som trolling, men kan vi ikke heler prøve å diskutere sak?

Jeg tviler på at Fortum/Kiwi priser hurtiglading basert på økonomien til de fattige eller prisen på bensing, de prøver
å finne markedspris.

Kiwi har hatt langvarige kampanjer som "bleieavtalen", "momsrabatt på frukt og grønt" -og Nøkkelhullprodukter.
Jeg opplever hurtigladingen som et lokketilbud, ikke et sosialt tiltak for lavtlønte/fattige eller et miljøtiltak.
Meg bekjent driver ikke Norgesgruppen med slikt...

Thomas


Hva er markedspris - om du er sulten og holder på å dø så er en pølse verdt en hel del mer enn hva du kan kjøpe den på RIMI.

Hva er markedspris og hva er rett betaling. I dag har de priset tiden på lade stasjonen. Det er etter min vurdering og flere andres vurdering brudd på kjøps love. Du vet ikke hva du får. 1 kwh - eller 10 kwh. Så har noen elbileiere klart å innbille eierne av hurtigladerne at tid er svære greier. Det er feil og gangner verken selger eller kjøper.

Når så dette kommer opp så er det ikke grenser for hva som er akseptabel KWH pris. helt utav skoddeheimen spør du meg.

Det er strøm på bilene vi skal ha og ikke en prising som sørger for at det ikke er kø for noen få. De få tjener verken utbygger eller vi andre noe på.

Jeg ønsker å vite hva jeg betaler for og parkering har jeg ikke bruk for, da hadde jeg parkert en annen plass.

Så kan de som har behov for parkering og ikke lading komme frem av skapet - hurtig parkering med strøm som bonus.
Jeg synes det er for mye monopoltankegang her. Ja hvis du er sulten og holder på å dø så vil du kanskje være villig til å betale 1000 kr for ei pølse i brød, men i et fungerende marked vil markedsverdien av den pølsa ikke være 1000 kr dersom du har krefter nok til å nå bort til nabosjappa som selger pølser til 20 kr.

Med hurtigladere hver 70 km vil det være fint mulig å kjøre en strekning på 400 km med en Leaf.
Med hurtigladere hver 35 km vil det være fint mulig å hoppe over enkelte ladere, dermed kan man velge selv hvilke operatører man vil handle hos. Da vil markedet selv regulere pris til et fornuftig nivå. De som har gode konsepter vil tjene mer og de som har dårlige konsepter vil dø ut eller bare fungere som en "backupløsning" for de som har feilberegnet ol.

Du må gjerne argumentere for kWh prising, men jeg og en del andre her synes ikke det er verdt å kjempe for nå, da er det viktigere å få opp flere ladere.

Med minuttprising vil jeg antakeligvis på en 300-400 km langtur gjøre 4 stop a 10-15 min, med kWh-prising vil jeg kanksje heller ta 2 stop a 40-50 min og få lik mengde strøm. Da kan vi spise litt og barna kan leke litt. Jeg utnytter ladetiden greit, men okkupperer laderne ca dobbelt så lenge til samme pris, med mindre kWh prising gjør at gjennomsnittlig ladepris går opp.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 14:38
Jeg opplever "+1" fjaset og påstander om andres motiver som trolling, men kan vi ikke heler prøve å diskutere sak?

Jeg tviler på at Fortum/Kiwi priser hurtiglading basert på økonomien til de fattige eller prisen på bensing, de prøver
å finne markedspris.

Kiwi har hatt langvarige kampanjer som "bleieavtalen", "momsrabatt på frukt og grønt" -og Nøkkelhullprodukter.
Jeg opplever hurtigladingen som et lokketilbud, ikke et sosialt tiltak for lavtlønte/fattige eller et miljøtiltak.
Meg bekjent driver ikke Norgesgruppen med slikt...

Thomas


Hva er markedspris - om du er sulten og holder på å dø så er en pølse verdt en hel del mer enn hva du kan kjøpe den på RIMI.

Hva er markedspris og hva er rett betaling. I dag har de priset tiden på lade stasjonen. Det er etter min vurdering og flere andres vurdering brudd på kjøps love. Du vet ikke hva du får. 1 kwh - eller 10 kwh. Så har noen elbileiere klart å innbille eierne av hurtigladerne at tid er svære greier. Det er feil og gangner verken selger eller kjøper.

Når så dette kommer opp så er det ikke grenser for hva som er akseptabel KWH pris. helt utav skoddeheimen spør du meg.

Det er strøm på bilene vi skal ha og ikke en prising som sørger for at det ikke er kø for noen få. De få tjener verken utbygger eller vi andre noe på.

Jeg ønsker å vite hva jeg betaler for og parkering har jeg ikke bruk for, da hadde jeg parkert en annen plass.

Så kan de som har behov for parkering og ikke lading komme frem av skapet - hurtig parkering med strøm som bonus.
Jeg synes det er for mye monopoltankegang her. Ja hvis du er sulten og holder på å dø så vil du kanskje være villig til å betale 1000 kr for ei pølse i brød, men i et fungerende marked vil markedsverdien av den pølsa ikke være 1000 kr dersom du har krefter nok til å nå bort til nabosjappa som selger pølser til 20 kr.

Med hurtigladere hver 70 km vil det være fint mulig å kjøre en strekning på 400 km med en Leaf.
Med hurtigladere hver 35 km vil det være fint mulig å hoppe over enkelte ladere, dermed kan man velge selv hvilke operatører man vil handle hos. Da vil markedet selv regulere pris til et fornuftig nivå. De som har gode konsepter vil tjene mer og de som har dårlige konsepter vil dø ut eller bare fungere som en "backupløsning" for de som har feilberegnet ol.

Du må gjerne argumentere for kWh prising, men jeg og en del andre her synes ikke det er verdt å kjempe for nå, da er det viktigere å få opp flere ladere.

Med minuttprising vil jeg antakeligvis på en 300-400 km langtur gjøre 4 stop a 10-15 min, med kWh-prising vil jeg kanksje heller ta 2 stop a 40-50 min og få lik mengde strøm. Da kan vi spise litt og barna kan leke litt. Jeg utnytter ladetiden greit, men okkupperer laderne ca dobbelt så lenge til samme pris, med mindre kWh prising gjør at gjennomsnittlig ladepris går opp.

Problemet som flere begynner å se er at med dagens "Markedspris" kommer det ikke flere ladere og det er ikke noe marked. Prisen på stasjonene er så høy, pga teknikkens kostbare løsninger at ingen tjener penger på løsningen. At noen er fornøyd med at hurtiglading må prises til 2.5 kroner minuttet er tullete. Det dekker ingen verdens ting i forhold til reelle utgifter, og vil aldri komme i nærheten av noen form for konkurranse.

Det beste eksempelet er når en lader er ute av drift ingen "gidder" å fikse den, grunn bare utgifter.

få en annen finansiering av stasjonene - samme som nettleie og kraft kan kjøpes til "akkurat" markedspris.

derfor er dagens modell helt på tryne. og overhode ikke bærekraftig.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixOnsdag 11. Februar 2015, klokken 15:31
Problemet som flere begynner å se er at med dagens "Markedspris" kommer det ikke flere ladere og det er ikke noe marked. Prisen på stasjonene er så høy, pga teknikkens kostbare løsninger at ingen tjener penger på løsningen. At noen er fornøyd med at hurtiglading må prises til 2.5 kroner minuttet er tullete. Det dekker ingen verdens ting i forhold til reelle utgifter, og vil aldri komme i nærheten av noen form for konkurranse.

Det beste eksempelet er når en lader er ute av drift ingen "gidder" å fikse den, grunn bare utgifter.

få en annen finansiering av stasjonene - samme som nettleie og kraft kan kjøpes til "akkurat" markedspris.

derfor er dagens modell helt på tryne. og overhode ikke bærekraftig.
Jeg har problemer med å følge resonnementene dine, denne tråden handler om at noen synes det er for dyrt, av argumentasjonen din tidligere trodde jeg du også tilhørte den gruppen, men nå mener du det er for billig?

Hvis en hurtiglader brukes 1 time i døgnet til 2,50 kr pr minutt genererer den ca 55 000 i året, med 10% brukstid, ca 2,5 timer i døgnet er vi oppe i 137 000. Kommer vi opp i 20% brukstid, ca 5 timer, er vi oppe i 274 000 årlig inntekt på en investering på ca 500 000 til 1 000 000 der staten har dekket en god del.

Man kan nok ikke komme opp i så høy brukstid idag uten køproblemer ved enkelte tidspunkt, men med flere ladere på de mest belastede stedene så løses mye. Driftsutgiftene stiger også lite ved økt bruk og det viktigste for økonomien i dette er at det kommer opp mange nok ladere til at man kan kjøre trygt mellom de fleste byer og feriesteder i Norge.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: elbil-1Onsdag 11. Februar 2015, klokken 15:40
Det blir ikke bærekraftig før man lager en billigere hurtigladeløsning enn chademo/ccs.

Man må ned på ladestolper til maks 50.000,- eller deromkring.

F.eks. kan en kiwi butikk allerede i dag sette opp type 2 /22KW ladebokser for en lav pris.

Dette er hurtiglading for zoe  og kanskje også andre biler som kommer med type 2 lading etterhvert.

Ved å tilby dette "billig"/gratis vil de kapre masse kunder - hvor målet er akkurat som bensinstasjonene - å få kunden innom for å fylle handlekurven. da er ikke prisen på strømmen/ladingen avgjørende, men at det faktisk fylles opp i butikken. det er her gevinsten vil ligge.


Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 15:43
Det blir ikke bærekraftig før man lager en billigere hurtigladeløsning enn chademo/ccs.

Man må ned på ladestolper til maks 50.000,- eller deromkring.

F.eks. kan en kiwi butikk allerede i dag sette opp type 2 /22KW ladebokser for en lav pris.

Dette er hurtiglading for zoe  og kanskje også andre biler som kommer med type 2 lading etterhvert.

22kW er ikke hurtiglading, det er semihurtig. Å basere fremtidig hurtigladenettverk på 22kW er en veldig dårlig løsning. At 22kW ladepunkter kan komme som et tillegg til 50-100kW er jeg derimot enig i.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 11. Februar 2015, klokken 15:50
derfor er dagens modell helt på tryne. og overhode ikke bærekraftig.

Som sikkert er gjentatt i det uendelige, 2.50kr pr minutt er ikke nødvendigvis bare for å tjene penger, men for å sørge for at folk ikke lader med mindre det er nødvendig. Gitt det lille antallet ladere som finnes, så må det desverre til.

Jeg er jo absolutt ikke uenig i mye av det du skriver om hvordan ting burde være. Jeg er ikke glad i disse "enslige kiwiladerene" på spredte steder. Ladestasjoner bør være av den typen de har fått i Bergen. Heller færre ladesteder med mange ladere, enn enslige ladere spredt rundtomkring. Kjører jo forbi nær 10 fortumladere på en distanse på 60km, ville vært litt bedre med ett par steder med 5 ladere, synes nå jeg...

Men, så er nå ting som de er, og saken er jo at disse KIWI laderene gjør det langt enklere å ha elbil enn om de ikke var der. Oppsettet er dumt. Kjør inn, rygg ut. Let etter lader om den er istykker. Det må bli bedre, og jeg er optimist, jeg tror det blir bedre. Det kommer til å bli presset igjennom når elbilandelen blir stor nok, og det blir den når vi får biler med SIKKELIG rekkevidde.

Intill da er jeg glad at vi har kiwiladere til 2.50pr minutt. Det betyr ikke at jeg ser på dette som optimalt, og at jeg mener at det alltid bør være sånn. Men det gjør det mulig for flere å velge elbil, enn om de ikke var der.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 16:27
derfor er dagens modell helt på tryne. og overhode ikke bærekraftig.

Som sikkert er gjentatt i det uendelige, 2.50kr pr minutt er ikke nødvendigvis bare for å tjene penger, men for å sørge for at folk ikke lader med mindre det er nødvendig. Gitt det lille antallet ladere som finnes, så må det desverre til.

Jeg er jo absolutt ikke uenig i mye av det du skriver om hvordan ting burde være. Jeg er ikke glad i disse "enslige kiwiladerene" på spredte steder. Ladestasjoner bør være av den typen de har fått i Bergen. Heller færre ladesteder med mange ladere, enn enslige ladere spredt rundtomkring. Kjører jo forbi nær 10 fortumladere på en distanse på 60km, ville vært litt bedre med ett par steder med 5 ladere, synes nå jeg...

Men, så er nå ting som de er, og saken er jo at disse KIWI laderene gjør det langt enklere å ha elbil enn om de ikke var der. Oppsettet er dumt. Kjør inn, rygg ut. Let etter lader om den er istykker. Det må bli bedre, og jeg er optimist, jeg tror det blir bedre. Det kommer til å bli presset igjennom når elbilandelen blir stor nok, og det blir den når vi får biler med SIKKELIG rekkevidde.

Intill da er jeg glad at vi har kiwiladere til 2.50pr minutt. Det betyr ikke at jeg ser på dette som optimalt, og at jeg mener at det alltid bør være sånn. Men det gjør det mulig for flere å velge elbil, enn om de ikke var der.

Alt er bedre enn ingenting og ladestasjonen som er i Bergen er modell for hvordan det bør se ut i tettbebygd strøk. Så burde det være ladere for vær 5/6 mil langs hovedveiene. Gjerne samme sort som BKK setter opp. her kan du lade alt fra en boks, også flere.

Det vi trenger er en nasjonal standard. men det er aldri for seint å tenke tanken.

Prisen på laderne som det er i dag, som skal dekke alt er ikke bra siden eierne overhode ikke tjener penger. Uten støtte fra staten ingen lader. Og nå har dette stoppet opp. selv nødvendig vedlikehold blir det slurvet med. Hvorfor  - økonomi er det bare ikke i prosjektet.

BKK en av de store nettleverandørene har laget en standard for kjøring i Hordaland som kommer til å bli bra, men hjelper lite når det ikke skjer i nabofylkene.? samtidig eier de Grønn kontakt, men har valgt selv å drifte de.

Samtidig går den tekniske  utviklingen fra laderne. Når rekke vidden på 30 mil kommer vil dagens 50kwh ladere bli sakteladere, og vil ikke være egnet for langkjøring. Da må man over 100 kwh.

For biler som lader AC er standarden 22 kwh men vil nok krype opp mot 43 kwh om en tid. Disse er billige å sette opp og det vil komme 1000 vis av de. typisk service ladere for butikker og sentre, og jeg tror også borettslag. Det å sette opp en DC lader under 100 kwh tror jeg ikke er bære kraftig grunnet økonomi.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 11. Februar 2015, klokken 16:39
Det å sette opp en DC lader under 100 kwh tror jeg ikke er bære kraftig grunnet økonomi.

Den er jeg ikke helt med på. 11kW og 22kW DC ladere kan bli såpass billige at det kan være noe kjøpesentere, restauranter, etc, kan sette opp en rekke av. Det vil nok alltid være en vekt / pris vurdering hva som bør være i en elbil. Bør elbiler ha 22kW-ladere, eller blir eksterne 22kW ladere etterhvert så billig at det er bedre at bilen har 3.3kW. Rent praktisk bør jo ikke en ekstern 22kW lader koste så mye mer enn en 2x11kW lader som sitter i en Tesla, og det er jo ikke enorme beløp. Nøyaktig hva som kommer til å bli løsningen vet nok ingen, men om VW / Nissan og de andre store satser vidre på DC-lading som standard for "mer enn 6kW" så vil det nok bli relativt mange DC-ladeplasser.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 16:45
Det å sette opp en DC lader under 100 kwh tror jeg ikke er bære kraftig grunnet økonomi.

Den er jeg ikke helt med på. 11kW og 22kW DC ladere kan bli såpass billige at det kan være noe kjøpesentere, restauranter, etc, kan sette opp en rekke av. Det vil nok alltid være en vekt / pris vurdering hva som bør være i en elbil. Bør elbiler ha 22kW-ladere, eller blir eksterne 22kW ladere etterhvert så billig at det er bedre at bilen har 3.3kW. Rent praktisk bør jo ikke en ekstern 22kW lader koste så mye mer enn en 2x11kW lader som sitter i en Tesla, og det er jo ikke enorme beløp. Nøyaktig hva som kommer til å bli løsningen vet nok ingen, men om VW / Nissan og de andre store satser vidre på DC-lading som standard for "mer enn 6kW" så vil det nok bli relativt mange DC-ladeplasser.

For hva en DC lader på 50 kwh koster kan du sette opp 8-10 stk 22 kwh AC ladere. 11 kwh lader AC er så billig at de kan likegodt sette opp en 22kwh. Samtidig kan jo alle andre biler fra 3.3 kwh til 43 kwh lade på 22 kwh. Det er bare tiden det tar å lade som vil være forskjellen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 11. Februar 2015, klokken 16:55
For hva en DC lader på 50 kwh koster kan du sette opp 8-10 stk 22 kwh AC ladere. 11 kwh lader AC er så billig at de kan likegodt sette opp en 22kwh. Samtidig kan jo alle andre biler fra 3.3 kwh til 43 kwh lade på 22 kwh. Det er bare tiden det tar å lade som vil være forskjellen.

Og tid vil jo være vesentlig. Om den store majoriteten av biler lader hurtig med DC, så vil det være et marked for "semihurtig"/"semisemihurtig" på DC.  Selv har jeg mest tro på "stacking" av ladere og distribuering av strømmen til de som er der.

Det er egentlig det som forundrer meg mest med deg, du virker å lide av ekstern DC-lade-fobi, og vil at alle skal kopiere oppsettet til Reneaut. Når det er slik at de aller fleste ser ut til å gå for DC lading, virker det merkelig å være aktivt i mot oppsett av stort antall DC ladere.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 17:10
Hei - jeg er overhode ikke imot DC lading. Hvordan har du fått den ideen fra.

Det jeg hevder er at DC lading bør utbygges med kapasitet på over 100 kwh mot dagens 50 kwh.
Som flere har påpekt om noen få mnd kommer Nissan osv med nye biler som går 30 mil. Så vil det være ønskelig med ladere som ikke virker som sakteladere. Derav over 100 kvh.

Når det gjelder AC ladere så er de geniale fordi de spidder opp vanlig "hus strøm" til noe som virker som DC lading. Eks 43 kwh AC er like hurtig som 50 kwh DC.

Jeg er forbruker av både AC og DC ladere - så jeg merker forskjellen og hvordan dette virker. Eks AC lading på små batteripakker er gromme greier, men ikke på store batteripakker.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 17:28
Hvis en hurtiglader brukes 1 time i døgnet til 2,50 kr pr minutt genererer den ca 55 000 i året, med 10% brukstid, ca 2,5 timer i døgnet er vi oppe i 137 000. Kommer vi opp i 20% brukstid, ca 5 timer, er vi oppe i 274 000 årlig inntekt på en investering på ca 500 000 til 1 000 000 der staten har dekket en god del.

Med 1 times brukstid daglig vil den også generere en årlig strømregning på ca. 35.000 kroner (omkring 3,- pr. kWh) så det blir ikke store summen igjen til investering og drift. Med 20% brukstid vil den generere en strømregning på ca. 65.000 kroner (omkring 1,20 pr. kWh), da begynner det å hjelpe.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 17:32
Og satte du opp din egen stasjon og kun betalte strømmen ca 6000 kroner pytsand
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 11. Februar 2015, klokken 17:43
Og satte du opp din egen stasjon og kun betalte strømmen ca 6000 kroner pytsand

Forutsatt at du får levert nok effekt på husholdningstariff, ja. 3x72A 400V trengs for å få 50kW ut fra en slik trio-lader, så lenge man begrenser den til at kun én av kablene skal brukes samtidig. Ofte får man ikke mer enn 3x63A uten effekttariff, det betyr maks 43kW.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 11. Februar 2015, klokken 17:46
Vet ikke jeg, bare en del innlegg der det virker idiotisk med denne DC-utbyggingen fremfor å sette opp "masse billige AC punkter som alle kan lade fra!", fordi DC "er så dyrt og upålitelig". Joda, det er riktig at alle kan lade fra AC, men jeg tror de fleste ville satt liten pris på å bruke timesvis på lading når de skal på langtur.

Jeg vet ikke om masse 100kW ladere ville vært noe spes bedre enn masse 50kW ladere, om resultatet er at folk står å lader med langt lavere effekt enn laderen kan levere. Om biler som tar 100kW kan trekke 50kW i lengre tid, vil uansett ladingen gå langt raskere enn det gjør med dagens biler, problemet er jo heller at biler i dag trekker langt under 50kW.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixOnsdag 11. Februar 2015, klokken 19:28
Hvis en hurtiglader brukes 1 time i døgnet til 2,50 kr pr minutt genererer den ca 55 000 i året, med 10% brukstid, ca 2,5 timer i døgnet er vi oppe i 137 000. Kommer vi opp i 20% brukstid, ca 5 timer, er vi oppe i 274 000 årlig inntekt på en investering på ca 500 000 til 1 000 000 der staten har dekket en god del.

Med 1 times brukstid daglig vil den også generere en årlig strømregning på ca. 35.000 kroner (omkring 3,- pr. kWh) så det blir ikke store summen igjen til investering og drift. Med 20% brukstid vil den generere en strømregning på ca. 65.000 kroner (omkring 1,20 pr. kWh), da begynner det å hjelpe.
Slik jeg ser det er disse laderne levedyktige i seg selv dersom de har høy nok bruk. Strømregningen stiger bare marginalt ved økt bruk og det samme gjelder nok for rfid- og faktureringssystemene.

En annen ting er at bedrifter som drifter en eller flere hurtigladere selv og tar de via eksisterende strømabonnement slipper i stor grad unna effektproblematikken hvis de allerede har stort forbruk,  og en maksimalvokter eller lignende som kobler ut annen uviktig last en kort periode når laderen trekker full last kan også eliminere problemet.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 19:37
Vet ikke jeg, bare en del innlegg der det virker idiotisk med denne DC-utbyggingen fremfor å sette opp "masse billige AC punkter som alle kan lade fra!", fordi DC "er så dyrt og upålitelig". Joda, det er riktig at alle kan lade fra AC, men jeg tror de fleste ville satt liten pris på å bruke timesvis på lading når de skal på langtur.

Jeg vet ikke om masse 100kW ladere ville vært noe spes bedre enn masse 50kW ladere, om resultatet er at folk står å lader med langt lavere effekt enn laderen kan levere. Om biler som tar 100kW kan trekke 50kW i lengre tid, vil uansett ladingen gå langt raskere enn det gjør med dagens biler, problemet er jo heller at biler i dag trekker langt under 50kW.

Nå har jeg ikke bare en Zoe jeg har en tesla også. Og skulle jeg ladet den med 50 KWH på den så ville det virket sakte - ja.
Og om noen få mnd så kommer de andre bilene med 30 mil og da er de i samme situasjon som teslaen, bare at 100 kwh er sakte i forhold til tesla sine SC.

Har trodd at saktelading og stå på ladestasjon lager kø. Kø er noe ingen vil ha. Om du dobler rekkevidden for dagens biler så vil det bli det samme som ladetiden øker med 100 %. Trodde at det ble kø av det.

Og ikke misforstå meg - jeg vil ha ladere både AC og DC men om man ser litt lenger frem så blir det kø om man ikke gjør noe nå.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 11. Februar 2015, klokken 19:49
Har trodd at saktelading og stå på ladestasjon lager kø. Kø er noe ingen vil ha. Om du dobler rekkevidden for dagens biler så vil det bli det samme som ladetiden øker med 100 %. Trodde at det ble kø av det.

Hvorfor vil en dobling av rekkevidde medføre at det blir mer kø?

For det første, om bilene kan motta over 50kW i lengre tid, vil de fylle 100km på batteriet langt fortere enn dagens elbilister vil fylle 100km, men vil de trenge å fylle mer enn om de hadde mindre batteri?

Om større batteri gjør at du kommer deg dit du vil uten å hurtiglade, vil ikke det gjør at presset på hurtigladestasjoner vil gå NED? Om min LEAF hadde teslarekkevidde, ville ALLE kjøreturene jeg ha tatt så langt, blitt gjort uten å ha hurtigladet en eneste gang.

Det er selvfølgelig ingen argument mot at vi ikke bør ha 100kW stasjoner. Slik jeg ser det er ALT som kommer opp, bra, og jeg tror ikke 50kW punktene er bortkastet, selv om det kommer 100kW stasjoner vil det kunne være fint å fylle opp litt mens man handler hos Kiwi. Prisen må muligens ned når konkurransen tilspisser seg. Jeg ønsker ALT av ladepunkter velkommen. Slik det er nå, mangler vi kun en 3.3kW lader som vi kan stoppe på en times tid for å komme trygt til hytta om vinteren. Alt som kommer, kan hjelpe salget av elbilen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioOnsdag 11. Februar 2015, klokken 19:58
Jeg vet ikke om masse 100kW ladere ville vært noe spes bedre enn masse 50kW ladere, om resultatet er at folk står å lader med langt lavere effekt enn laderen kan levere. Om biler som tar 100kW kan trekke 50kW i lengre tid, vil uansett ladingen gå langt raskere enn det gjør med dagens biler, problemet er jo heller at biler i dag trekker langt under 50kW.

Heller det motsatte, ettersom de fleste batteripakkene ikke kan benytte seg av 50 kW (og langt mindre 100 kW) i særlig lang tid. For å få ladet flest mulig elbiler mest effektivt er nok ca 25 kW langt bedre og mer effektiv utnyttelse av pengene.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:06
Hei
beskrivelsen av fylle et batteri kan sammenlignes med å fylle en bøtte.

diameteren og trykket på slangen du fyller med er 50 mm. Bøtta du fyller er 50 liter.
for at det ikke skal renne over må du på slutten senke trykket for at de ikke skal bli fult, derav går det sakte. Om dette tok 30 sek ( les minutter) så ville du fylt bøtta på 30 sekunder.

Når du får en bøtte med 100 liter har du enten å beholde slangen og fylle bøtta på 60 sekunder.
om du vil ha samme fyllingstiden må du øke slangens diameter til 100mm.

Det er det samme som vil skje med elbilene - når bilene får lengre kjøretid er det fordi at batteriet er blitt større.

Når dette ligger noen mnd frem i tid bør vi få en større slange å fylle med - ellers så blir vi stående på ladeplassen dobbelt så lenge. Og jeg ser den variable at når du kan kjøre 30 mil så gjør du det, det gjør du ikke i dag fordi da må du lade 3 ganger.

men når kjørelengden går opp og flere kjøper elbil så blir det kø om man ikke holder tritt med lade stasjonene både i antall og i kapasitet.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:15

Det er nok vesentlig mer komplisert enn som så.

For det første, når man har større batteripakke, så er det åpenbart at man trenger sjeldnere lading, selv om man kjører fra Oslo til Lisboa. Så antall ladestopp går ned.

Samtidig, folk kjører sjeldent fra Oslo til Lisboa (selv i fossilbil), men de fleste dagene kjører de mindre enn rekkevidden på bilen. Da lader de hjemme, antar man. Når rekkevidden øker, vil antall dager hvor man trenger hurtiglading også reduseres tilsvarende. Når rekkevidden blir 600 km som standard vil behovet for hurtiglading nesten forsvinne.

I motsatt retning, mange elbiler er i dag bil nr 2. Med økt rekkevidde vil flere og flere elbiler ta over som bil nr 1 på langturer, og det vil da være økt behov for hurtiglading. Samtidig, det er relativt få dager i året man kjører lengre enn rekkevidden vanlige elbiler vil ha om f. eks. 5 år.

Med andre ord, hurtiglading "på vei" er nok et midlertidig fenomen i stor grad. Har man 600 km rekkevidde, så kan man kjøre fra Oslo til Trondheim, og ha en kraftig hurtigladestasjon der. Da kan man kjøre nye 600 km til neste.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:17

Det er nok vesentlig mer komplisert enn som så.

For det første, når man har større batteripakke, så er det åpenbart at man trenger sjeldnere lading, selv om man kjører fra Oslo til Lisboa. Så antall ladestopp går ned.

Samtidig, folk kjører sjeldent fra Oslo til Lisboa (selv i fossilbil), men de fleste dagene kjører de mindre enn rekkevidden på bilen. Da lader de hjemme, antar man. Når rekkevidden øker, vil antall dager hvor man trenger hurtiglading også reduseres tilsvarende. Når rekkevidden blir 600 km som standard vil behovet for hurtiglading nesten forsvinne.

I motsatt retning, mange elbiler er i dag bil nr 2. Med økt rekkevidde vil flere og flere elbiler ta over som bil nr 1 på langturer, og det vil da være økt behov for hurtiglading. Samtidig, det er relativt få dager i året man kjører lengre enn rekkevidden vanlige elbiler vil ha om f. eks. 5 år.

Med andre ord, hurtiglading "på vei" er nok et midlertidig fenomen i stor grad. Har man 600 km rekkevidde, så kan man kjøre fra Oslo til Trondheim, og ha en kraftig hurtigladestasjon der. Da kan man kjøre nye 600 km til neste.

Er ikke direkte uenig, men så finnes det steder i Norge utenom Oslo og Bergen og da blir nok det bruk for ladere.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: FerryOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:18
Har trodd at saktelading og stå på ladestasjon lager kø. Kø er noe ingen vil ha. Om du dobler rekkevidden for dagens biler så vil det bli det samme som ladetiden øker med 100 %. Trodde at det ble kø av det.

Jeg syns ikke det bør kalles saktelading selv om batteristørrelsen øker. Neste generasjon Leaf vil neppe ha noe særlig høyere forbruk enn dagens, og da vil den lades like mange km/t som nå. I praksis mer, fordi batteriet kan motta høyere effekt over lenger tid. Og behovet for hurtiglading vil minke. For min del har jeg ennå ikke kjørt så langt med elbilen at ikke en "30-milsbil" ville klart det uten hurtiglading. Gi meg heller et dryss av type 2-stolper. Da slipper jeg å vente på lading overhodet. Innen hurtigladeren er ledig har jeg antageligvis nok til å kjøre videre uansett. Eller jeg kan fortsette noen minutter på hurtiglader. Og når batteriet nærmer seg fullt og effekten går ned, kan jeg flytte meg til type 2 igjen. Hvis jeg trenger dørgende fullt batteri.
For hver 50 kW lader burde det vært flere type 2 ved siden av. Gjerne med noe intelligens hvis totaleffekten er en begrensning. All lading er bedre enn ingen lading!
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: FerryOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:21
Har man 600 km rekkevidde, så kan man kjøre fra Oslo til Trondheim, og ha en kraftig hurtigladestasjon der. Da kan man kjøre nye 600 km til neste.

Og DA skulle jeg fader meg ha forlangt å stoppe! ;) Jeg har kjørt bil i snart 25 år, og har ennå til gode og kjøre mer enn 50 mil i strekk.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:25
Har trodd at saktelading og stå på ladestasjon lager kø. Kø er noe ingen vil ha. Om du dobler rekkevidden for dagens biler så vil det bli det samme som ladetiden øker med 100 %. Trodde at det ble kø av det.

Jeg syns ikke det bør kalles saktelading selv om batteristørrelsen øker. Neste generasjon Leaf vil neppe ha noe særlig høyere forbruk enn dagens, og da vil den lades like mange km/t som nå. I praksis mer, fordi batteriet kan motta høyere effekt over lenger tid. Og behovet for hurtiglading vil minke. For min del har jeg ennå ikke kjørt så langt med elbilen at ikke en "30-milsbil" ville klart det uten hurtiglading. Gi meg heller et dryss av type 2-stolper. Da slipper jeg å vente på lading overhodet. Innen hurtigladeren er ledig har jeg antageligvis nok til å kjøre videre uansett. Eller jeg kan fortsette noen minutter på hurtiglader. Og når batteriet nærmer seg fullt og effekten går ned, kan jeg flytte meg til type 2 igjen. Hvis jeg trenger dørgende fullt batteri.
For hver 50 kW lader burde det vært flere type 2 ved siden av. Gjerne med noe intelligens hvis totaleffekten er en begrensning. All lading er bedre enn ingen lading!

Min tesla lader fra en 130 kwh lade stasjon på 40 minutter til 80%. Det er det samme som en leaf lader sitt batteri. Forskjellen er et batteri som er 4 ganger større.

Nå har jeg biler fra begge  nivåer og kjenner på forskjellene og hva de gjør med deg. det å eie en tesla er noe helt annet enn zoe når vi kommer til måten man bruker bilen.

eksempel - Haugesund - Sandane på en lading. Med teslaen  - samme tid som en fossil.

Oslo - Bergen samme tid som en fossil.

Hvorfor - fordi tesla har SC som lader bilen like hurtig som en bil som knapt klarer 15 mil. derfor vet jeg av praksis at dette vil skje med bilene når man øker distansen den kan kjøre.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:35
Har man 600 km rekkevidde, så kan man kjøre fra Oslo til Trondheim, og ha en kraftig hurtigladestasjon der. Da kan man kjøre nye 600 km til neste.

Og DA skulle jeg fader meg ha forlangt å stoppe! ;) Jeg har kjørt bil i snart 25 år, og har ennå til gode og kjøre mer enn 50 mil i strekk.

56 mil på det meste med fossilbilen. Men det var ikke jeg som var begrensningen, det var tanken på bilen. Arendal - Alvdal var greit i et strekk på en Trondheimstur fra sørlandet når jeg var alene i bilen. Som oftest var det bare 5 minutter med stopp på Alvdal oppover og tilsvarende på Elverum nedover.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:43

Er ikke direkte uenig, men så finnes det steder i Norge utenom Oslo og Bergen og da blir nok det bruk for ladere.

Jeg har hørt rykter om det, men fra det jeg leser i avisen så har de ikke strøm! ;)

(Stedene jeg skrev om var kun eksempler, selvsagt.)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioOnsdag 11. Februar 2015, klokken 20:47

Min tesla lader fra en 130 kwh lade stasjon på 40 minutter til 80%. Det er det samme som en leaf lader sitt batteri. Forskjellen er et batteri som er 4 ganger større.

Nå har jeg biler fra begge  nivåer og kjenner på forskjellene og hva de gjør med deg. det å eie en tesla er noe helt annet enn zoe når vi kommer til måten man bruker bilen.

eksempel - Haugesund - Sandane på en lading. Med teslaen  - samme tid som en fossil.

Oslo - Bergen samme tid som en fossil.

Hvorfor - fordi tesla har SC som lader bilen like hurtig som en bil som knapt klarer 15 mil. derfor vet jeg av praksis at dette vil skje med bilene når man øker distansen den kan kjøre.

Nei, ikke på grunn av noen "SC", men fordi ladeeffekten i en Leaf er begrenset av batteripakken (ikke av laderen). Selv om man bare hadde en 22 kW DC-lader så ville ladingen av en Leaf og lignende tatt ca like lang tid.

Når man, engang i fremtiden får mange biler med batteripakker på 50 kWh vil det være mer nyttig med kraftigere hurtigladere, men da vil det også være mindre behov for dem.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 11. Februar 2015, klokken 21:24

Min tesla lader fra en 130 kwh lade stasjon på 40 minutter til 80%. Det er det samme som en leaf lader sitt batteri. Forskjellen er et batteri som er 4 ganger større.

Nå har jeg biler fra begge  nivåer og kjenner på forskjellene og hva de gjør med deg. det å eie en tesla er noe helt annet enn zoe når vi kommer til måten man bruker bilen.

eksempel - Haugesund - Sandane på en lading. Med teslaen  - samme tid som en fossil.

Oslo - Bergen samme tid som en fossil.

Hvorfor - fordi tesla har SC som lader bilen like hurtig som en bil som knapt klarer 15 mil. derfor vet jeg av praksis at dette vil skje med bilene når man øker distansen den kan kjøre.

Nei, ikke på grunn av noen "SC", men fordi ladeeffekten i en Leaf er begrenset av batteripakken (ikke av laderen). Selv om man bare hadde en 22 kW DC-lader så ville ladingen av en Leaf og lignende tatt ca like lang tid.

Når man, engang i fremtiden får mange biler med batteripakker på 50 kWh vil det være mer nyttig med kraftigere hurtigladere, men da vil det også være mindre behov for dem.

+1
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliTorsdag 12. Februar 2015, klokken 11:20
Vet ikke jeg, bare en del innlegg der det virker idiotisk med denne DC-utbyggingen fremfor å sette opp "masse billige AC punkter som alle kan lade fra!", fordi DC "er så dyrt og upålitelig". Joda, det er riktig at alle kan lade fra AC, men jeg tror de fleste ville satt liten pris på å bruke timesvis på lading når de skal på langtur.

Vi bruker hurtiglading oftere til "vanlig kjøring" enn til langtur.
Å lade hurtiglade 10minutter på vei hjem er helt ok, å treglade i en time er ikke ok og vil resultere i mer bruk av fossilbilen.

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTorsdag 12. Februar 2015, klokken 12:56
Vi bruker hurtiglading oftere til "vanlig kjøring" enn til langtur.
Å lade hurtiglade 10minutter på vei hjem er helt ok, å treglade i en time er ikke ok og vil resultere i mer bruk av fossilbilen.

Men dette koster jo 25kr! hvordan har du råd til slikt?? :(
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:11
Vi bruker hurtiglading oftere til "vanlig kjøring" enn til langtur.
Å lade hurtiglade 10minutter på vei hjem er helt ok, å treglade i en time er ikke ok og vil resultere i mer bruk av fossilbilen.

Men dette koster jo 25kr! hvordan har du råd til slikt?? :(

Om man har røsket ut huet av nav så heter det å gå i arbeid.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:16
Om man har røsket ut huet av nav så heter det å gå i arbeid.

Jeg forstår at forsøk på ironi feilet totalt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:18
Men dette koster jo 25kr! hvordan har du råd til slikt?? :(

Hvordan har jeg råd til å la være? :)

Elbilen lader jeg hjemme om natten
* 21kWh ≈ 20,-
* Hurtiglading = 25,-
Totalt 45,-

Alternativ kost er fossilbilen:
* Drivstoff: 15mil * 0,6l/mil *13,-/literen = 117,-
* Bompenger: 31,-
Totalt 148,-

Da sparer jeg 10 minutter hurtiglading, men betaler 103,- mer -og forurenser unødvendig.

Hvis jeg reiser kollektivt (som av tidsgrunner ikke er et alternativ):
* Båt Asker-Oslo: 50,-
* Trikk Oslo: 30,- * 2
* Tog Oslo-Asker: 50,-
Totalt: 102,-

Da bruker jeg nesten to timer mer enn med bil og betaler 57,- mer for gleden.

Jeg antar det er billigere å kjøre hele strekningen på hurtigladerstrøm til 2,50/min enn å bruke fossilbilen.

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:19
Jeg forstår at forsøk på ironi feilet totalt.

Jeg tror alle andre skjønte ironien...

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:24
Om man har røsket ut huet av nav så heter det å gå i arbeid.

Jeg forstår at forsøk på ironi feilet totalt.


Det var flere som prøvde seg på ironi -
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:33
Hvordan har jeg råd til å la være? :)

Nå er du inne på noe vesentlig (og det er riktignok en avsporing av opprinnelig debatt, men). Jeg har elbil. Jeg må ha bil, kan ikke bo der jeg bor uten bil. Men kun en liten kjøretur til togstasjon med RASKT tog inn til byen og jobben. Men, gitt at jeg må ha bil, og har vært lur nok til å skaffe elbil; hvorfor tar jeg tog? Det er jo billigere for meg å kjøre bil til jobben! Mye billigere, faktisk.

En ting er at man bytter ut bensinbil med elbil, men når man taper mye på å kjøre tog istedenfor elbil, hva vil det gjøre med presset på veiene inn mot Oslo i en allerede trang rushtid? Det kan da ikke være slik så mye lengre...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:38
Legge ned toget og lage elbiltrase av restene, eller så må togprisen ned.
Kan vel ikke være så vanskelig det?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:44
Legge ned toget og lage elbiltrase av restene, eller så må togprisen ned.
Kan vel ikke være så vanskelig det?

Neida. Intenting er vanskelig når det gjelder politikk.

(ironi!)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixTorsdag 12. Februar 2015, klokken 13:49
Hvordan har jeg råd til å la være? :)

Nå er du inne på noe vesentlig (og det er riktignok en avsporing av opprinnelig debatt, men). Jeg har elbil. Jeg må ha bil, kan ikke bo der jeg bor uten bil. Men kun en liten kjøretur til togstasjon med RASKT tog inn til byen og jobben. Men, gitt at jeg må ha bil, og har vært lur nok til å skaffe elbil; hvorfor tar jeg tog? Det er jo billigere for meg å kjøre bil til jobben! Mye billigere, faktisk.

En ting er at man bytter ut bensinbil med elbil, men når man taper mye på å kjøre tog istedenfor elbil, hva vil det gjøre med presset på veiene inn mot Oslo i en allerede trang rushtid? Det kan da ikke være slik så mye lengre...
Neste skritt er nok å presse eksosbilene over til tog eller elbil. Etterhvert som det begynner å bli en del rimelige elbiler tilgjengelig på bruktmarkedet forsvinner argumentene mot høyere avgifter for eksosbilene.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboTorsdag 12. Februar 2015, klokken 14:17
Legge ned toget og lage elbiltrase av restene, eller så må togprisen ned.
Kan vel ikke være så vanskelig det?

Tja. Månedskort Fredrikstad-Oslo koster under 3000 kroner. Pendle med bil blir over 4000km pr. måned. Jeg tror man skal lete rimelig lenge etter en bil der marginalkostnaden er under 75 øre/km....
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTorsdag 12. Februar 2015, klokken 14:24
Tja. Månedskort Fredrikstad-Oslo koster under 3000 kroner. Pendle med bil blir over 4000km pr. måned. Jeg tror man skal lete rimelig lenge etter en bil der marginalkostnaden er under 75 øre/km....

Vil det koste 4000kr pr mnd å pendle med elbil? Hva er regnestykket da? Og da regner vi ikke med lån på bil, normalt verditap osv, kun utgift "slitasje, strøm og ekstra forsikring" og slikt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: KjellGTorsdag 12. Februar 2015, klokken 14:34

Hvis jeg reiser kollektivt (som av tidsgrunner ikke er et alternativ):
* Båt Asker-Oslo: 50,-
* Trikk Oslo: 30,- * 2
* Tog Oslo-Asker: 50,-
Totalt: 102,-

Da bruker jeg nesten to timer mer enn med bil og betaler 57,- mer for gleden.
....
Thomas

Dette er nok fremtiden! Vi er nå ca 5 mill i Norge og forventes å øke til 7 mill, en vesentlig andel i Oslo-regionen. Da er det ikke plass til alle (el)bilene, hverken på veien eller parkering. Det innebærer mer kollektivt og mer at en ikke bor i Asker og jobber i "utlandet" (Oslo) med mindre en er rask på sykkel. En kan misslike det, men det er ingen annen vei. De som bor i Asker jobber i Asker.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboTorsdag 12. Februar 2015, klokken 14:36
Tja. Månedskort Fredrikstad-Oslo koster under 3000 kroner. Pendle med bil blir over 4000km pr. måned. Jeg tror man skal lete rimelig lenge etter en bil der marginalkostnaden er under 75 øre/km....

Vil det koste 4000kr pr mnd å pendle med elbil? Hva er regnestykket da? Og da regner vi ikke med lån på bil, normalt verditap osv, kun utgift "slitasje, strøm og ekstra forsikring" og slikt.

Dekk, service, ekstra verditap, dyrere forsikring, osv. I tillegg til strøm da, men det er ikke store kostnaden. Ekstra verditap/reparasjoner er nok det som er dyrest. Hva er en 5 år gammel eGolf med 350.000km på telleren verdt i forhold til en med 100.000k på telleren? Og holder batteriet så langt?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliTorsdag 12. Februar 2015, klokken 14:53
Dette er nok fremtiden! Vi er nå ca 5 mill i Norge og forventes å øke til 7 mill, en vesentlig andel i Oslo-regionen. Da er det ikke plass til alle (el)bilene, hverken på veien eller parkering. Det innebærer mer kollektivt og mer at en ikke bor i Asker og jobber i "utlandet" (Oslo) med mindre en er rask på sykkel. En kan misslike det, men det er ingen annen vei. De som bor i Asker jobber i Asker.

Der overbeviste du meg om at hurtiglading hos Kiwi er for dyrt, vi kan herved avslutte debatten.
Mor Nille hilser, forresten.

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTorsdag 12. Februar 2015, klokken 15:09
Pssssst er det et sted hvor dette ikke kommer til å skje. Tips diskre mottatt mot en lysende fremtid sammen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: timingbeltkillerTorsdag 12. Februar 2015, klokken 19:28
Kommersiell hurtiglading vil i de fleste tilfeller koste like mye eller mer for X km ladet enn diesel tanket for X km.
Og i motsetning til dieselpumpene er det ingen jojopriser å spare penger på hos hurtigladerne.
Rent bortsett fra en ukes kjøring på 1200 km kan du ikke hamstre el for.

Men selvsagt kan de økonomiske incentivene for elbiler likefullt gjøre enkelte kjøreturer
totalt sett billigere med elbil enn med dieselbil.
Men det betyr ikke de kommersielle hurtigladetilbyderne bør ha rett til å innkalkulere
sparte bompenger, lav årsavgift,  osv i sine priser.

EKSEMPEL
Prisen på diesel har ligget under NOK 11 per liter de siste mandagene med jojoen i bånn,
For NOK 100 får du da 9 liter = minst 220 km på langtur (som er sammenligningen med hurtiglading) med en Golf.
For et par uker siden hurtigladet jeg en Leaf med pris NOK 100.
Da måtte jeg fryse for å rekke en tur på 70 km. Kom fram med 6 km gjenværende range.
Selv midt på sommeren er doble turen 140 km litt av en sjangseseilas.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioTorsdag 12. Februar 2015, klokken 19:40
Men det betyr ikke de kommersielle hurtigladetilbyderne bør ha rett til å innkalkulere
sparte bompenger, lav årsavgift,  osv i sine priser.

Vi har kapitalisme i Norge, og de kan sette prisen akkurat slik det passer dem.
(Transnova setter ingen krav til pris, meg bekjent.)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixTorsdag 12. Februar 2015, klokken 20:20
Men det betyr ikke de kommersielle hurtigladetilbyderne bør ha rett til å innkalkulere
sparte bompenger, lav årsavgift,  osv i sine priser.

Vi har kapitalisme i Norge, og de kan sette prisen akkurat slik det passer dem.
(Transnova setter ingen krav til pris, meg bekjent.)
Pr idag er problemet at vi har for det meste monopoltilstander som gjør at de kan ta seg betalt opptil smertegrensen,  med flere operatører på samme steder blir det konkurranse og markedet bestemmer prisen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioTorsdag 12. Februar 2015, klokken 20:35
Men det betyr ikke de kommersielle hurtigladetilbyderne bør ha rett til å innkalkulere
sparte bompenger, lav årsavgift,  osv i sine priser.

Vi har kapitalisme i Norge, og de kan sette prisen akkurat slik det passer dem.
(Transnova setter ingen krav til pris, meg bekjent.)
Pr idag er problemet at vi har for det meste monopoltilstander som gjør at de kan ta seg betalt opptil smertegrensen,  med flere operatører på samme steder blir det konkurranse og markedet bestemmer prisen.

Joda, men det er jo slik kapitalisme fungerer.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: OlathoTorsdag 12. Februar 2015, klokken 22:03

Har trodd at saktelading og stå på ladestasjon lager kø. Kø er noe ingen vil ha. Om du dobler rekkevidden for dagens biler så vil det bli det samme som ladetiden øker med 100 %. Trodde at det ble kø av det.


Doblet rekkevidde betyr da overhodet ikke doblet ladetid.
For det første lader man det antall kilometer man kjører, ikke det antall kWh batteriet holder.  Det er like tøvete som de som mener at strømnettet ikke er tilpasset lading av Tesla fordi den har så stort batteri.

For det andre vil jo tvert imot økt rekkevidde føre til_mindre_ behov for hurtiglading.  Har man så lang rekkevidde at man "aldri" går tom på en dagsetappe, så trenger man ikke raskere lading enn at man har fullt batteri igjen neste morgen. 
Eksemplene jeg kom med i denne tråden er fortsatt like relevante her.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,18902.msg316583.html#msg316583

Får man et knippe av (f.eks.) 22 kW-ladere på alle steder det er naturlig å stå parkert minst en times tid, lader du et 200 kWh batteri på under ti timer.  Det gir deg ca 1000 km rekkevidde mellom hver lading, og fortsatt holder det med en god natts søvn og en hyggelig frokost så er bilen klar for en ny etappe   
I en sånn verden er det "aldri" behov for noen 50 eller 100 kW-ladere langs veien.

Så er vi ikke der i dag.  Selv 22 kW er jo mer enn mange elbiler kan lade fra, og 200 kWh-batteriet er noen år unna. Men jeg vil ikke gjette på hva som kommer først.  "Teppebombing" av dyre 50-100 kW-ladere som ingen kommer til å ha behov for om "kort tid", eller elbilene med en rekkevidde som betyr at de ikke trenger dem...

For meg handler dette selvsagt ikke om at jeg ikke VIL at det skal bygges ut hurtiglading. For meg handler det om hva man bør bruke de (tross alt) begrensede ressursene på.  Jeg tror vi får mye mer igjen for pengene, både på kort og lang sikt, ved å bruke de samme ressursene på enkle, billige 22 kW Type2-bokser, og at det derfor totalt sett gir oss en bedre nasjonal ladeinfrastruktur.

Skal du gjøre 50 eller 100% av bilparken elektrisk skalerer ikke hurtiglading uansett hvordan du vrir og vender på det.  Det er hundrevis av biler innom og bruker et par minutter på hver eneste bensinstasjon hver eneste dag.  Om disse skulle bruke en halvtime eller time på å fylle tilsvarende kjørelengde elektrisk ville det blitt køer uansett hvor mye man bygger ut.
Det eneste som skalerer er at folk får mulighet til å fylle så mye som mulig - men altså ikke nødvendigvis så raskt som mulig, bare det er raskt _nok_ - der de uansett setter fra seg bilen for å gjøre noe annet. 

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTorsdag 12. Februar 2015, klokken 22:07
Jeg tror vi får mye mer igjen for pengene, både på kort og lang sikt, ved å bruke de samme ressursene på enkle, billige 22 kW Type2-bokser, og at det derfor totalt sett gir oss en bedre nasjonal ladeinfrastruktur.

Det hjelper lite med masse 22kW AC ladekontakter hvis ikke bilprodusentene følger på og leverer biler som kan utnytte det.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Gordon RetrieverTorsdag 12. Februar 2015, klokken 22:22
Vi har kapitalisme i Norge, og de kan sette prisen akkurat slik det passer dem.
(Transnova setter ingen krav til pris, meg bekjent.)

Når et statlig foretak reserverer betydelige støttebeløp til en ladeoperatør som kanskje vil etablere hurtiglader på Dovrefjell, vil noen oppfatte slektskapet til kapitalisme som noe tynt.  ;D
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosFredag 13. Februar 2015, klokken 11:47

Har trodd at saktelading og stå på ladestasjon lager kø. Kø er noe ingen vil ha. Om du dobler rekkevidden for dagens biler så vil det bli det samme som ladetiden øker med 100 %. Trodde at det ble kø av det.


Doblet rekkevidde betyr da overhodet ikke doblet ladetid.
For det første lader man det antall kilometer man kjører, ikke det antall kWh batteriet holder.  Det er like tøvete som de som mener at strømnettet ikke er tilpasset lading av Tesla fordi den har så stort batteri.

For det andre vil jo tvert imot økt rekkevidde føre til_mindre_ behov for hurtiglading.  Har man så lang rekkevidde at man "aldri" går tom på en dagsetappe, så trenger man ikke raskere lading enn at man har fullt batteri igjen neste morgen. 
Eksemplene jeg kom med i denne tråden er fortsatt like relevante her.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,18902.msg316583.html#msg316583

Får man et knippe av (f.eks.) 22 kW-ladere på alle steder det er naturlig å stå parkert minst en times tid, lader du et 200 kWh batteri på under ti timer.  Det gir deg ca 1000 km rekkevidde mellom hver lading, og fortsatt holder det med en god natts søvn og en hyggelig frokost så er bilen klar for en ny etappe   
I en sånn verden er det "aldri" behov for noen 50 eller 100 kW-ladere langs veien.

Så er vi ikke der i dag.  Selv 22 kW er jo mer enn mange elbiler kan lade fra, og 200 kWh-batteriet er noen år unna. Men jeg vil ikke gjette på hva som kommer først.  "Teppebombing" av dyre 50-100 kW-ladere som ingen kommer til å ha behov for om "kort tid", eller elbilene med en rekkevidde som betyr at de ikke trenger dem...

For meg handler dette selvsagt ikke om at jeg ikke VIL at det skal bygges ut hurtiglading. For meg handler det om hva man bør bruke de (tross alt) begrensede ressursene på.  Jeg tror vi får mye mer igjen for pengene, både på kort og lang sikt, ved å bruke de samme ressursene på enkle, billige 22 kW Type2-bokser, og at det derfor totalt sett gir oss en bedre nasjonal ladeinfrastruktur.

Skal du gjøre 50 eller 100% av bilparken elektrisk skalerer ikke hurtiglading uansett hvordan du vrir og vender på det.  Det er hundrevis av biler innom og bruker et par minutter på hver eneste bensinstasjon hver eneste dag.  Om disse skulle bruke en halvtime eller time på å fylle tilsvarende kjørelengde elektrisk ville det blitt køer uansett hvor mye man bygger ut.
Det eneste som skalerer er at folk får mulighet til å fylle så mye som mulig - men altså ikke nødvendigvis så raskt som mulig, bare det er raskt _nok_ - der de uansett setter fra seg bilen for å gjøre noe annet.

Dere som tror at når bilenes rekkevidde økes til 30 -40 mil så blir du stående på ladeplass akkurat som i dag tar feil. Om du skal ha glede av å kjøre langt med en elbil må den lade fortere enn dagens 50 kwh.
den eneste bilen som kan kjøre langt i dag er tesla se hva den har utstyrt seg med for å kjøre langt?
Kilometer kjørelengde

Etter en halvtimes lading
27kilometerHjemmelading 11  kW
136kilometerChademo offentlig lading  50 kW
270kilometerTesla Supercharger 120 KW

Som dere ser blir du stående dobbelt så lenge på en 50 kw ladder enn på en 120 kw
Samtidig er flere av tesla sine 135 kw

Dette er bare opp til 80 %

Uten samme teknologi som tesla så blir du stående leeeenge på ladeplass om du har tenkt å kjøre langt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosFredag 13. Februar 2015, klokken 12:05
Og for å følge opp tråden - om vi nå snakker tid med 2.5 kr eks tesla sine ladere så er det en helt grei pris.
Så kan man regne ut at om det er kø i dag så blir det dobbel kø etterpå. Av en enkel ting. Man kan kjøre lenger med en elbil og da gjør man det.

Så de som jubler over 50 kw og ikke ønsker seg 100 kw - beklager stil dere i kø - en som blir lengre enn i dag.

jeg er ikke imot 50 kw ladere, men mener at standarden burde vært 100 kw. For å unngå kø og for å sikre elbiler som kommer om noen mnd og som kjører 30 - 40 mil.

Et faktum er at jo lengre rekkevidde en bil har jo mer kjører man den bilen - jo kortere , jo kortere kjører man.

Jeg prøver dette i praksis og ser at teslaen kjøres lengre enn Zoen ikke bare i lengre distanser men også i kjørte kilometer, ikke fordi at zoen er dårligere eller mindre gøy å kjøre, heller stikk motsatt. Da den er litt av en hobby å regne kilometer distanse forbruk osv er langt gøyere enn teslaen. Det er en av grunnene til at jeg bruker tid på forumet. Men skal jeg kjøre langt så er teslaen et lang greiere kjøretøy. den fungerer som en fossil - mes zoen setter meg på andre ideer og trigger kjøregleden med litt hode regning og distanse og forbruk. Ikke minst nå når det er kaldt. Og for de som lurer - teslaen og Zoen har nesten samme forbruk i kw. på mindre strekninger. det ligger en teknologi i teslaen som ikke ligger i de andre - den veier 2.1 tonn og trenger omtrent det samme på korte distanser som en mindre bil med mindre batteri.

Samtidig så er lade strukturen en helt annen - etter at zoen kom i huset lades teslaen ca 2- 3 ganger i uken , mens zoen minst en gang for dagen.

Panikken blir vel når begge er tom og vi trenger begge innen et par timer - tenker samholdet i familien får seg en smell da.  ::)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilFredag 13. Februar 2015, klokken 12:12
Så de som jubler over 50 kw og ikke ønsker seg 100 kw - beklager stil dere i kø - en som blir lengre enn i dag.

Det er ingen som ønsker 50kW foran 100kW hvis man ignorerer kostnad til utbygging, men tror de fleste vil ha hurtigladere tilgjengelig NÅ og ikke måtte ventete et par år og da er det 50kW ladere som er alternativet.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckFredag 13. Februar 2015, klokken 12:18
Så de som jubler over 50 kw og ikke ønsker seg 100 kw - beklager stil dere i kø - en som blir lengre enn i dag.

Det er ingen som ønsker 50kW foran 100kW hvis man ignorerer kostnad til utbygging, men tror de fleste vil ha hurtigladere tilgjengelig NÅ og ikke måtte ventete et par år og da er det 50kW ladere som er alternativet.

Ja, jeg forstår ikke helt logikken. Sier man at man er glad for at KIWI/Fortum setter opp 50kW ladere her og der, så er man i mot større ladesteder med 100kW ladere? Jeg jubler over hver 50kW lader som kommer opp, men ønsker jo at alle ladesteder som kommer opp skal være av den typen Tesla setter opp (med kraft & antall ladere), eller bedre.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: OlathoFredag 13. Februar 2015, klokken 12:18
Selv Teslas superladere holder ikke hvis elbil-andelen skal opp i mer enn noen få prosent.
Med mindre man får til teknologi som lader med helt hinsides høy effekt, vil man trenge minst 3-5 ganger så lang ladetid for samme rekkevidde som med dagens fossilbiler - hvis man mener hurtiglading er det eneste saliggjørende. Det betyr 5 ganger så mange hurtigladere som det i dag er bensin- (og diesel-) pumper for å kunne holde køen på et anstendig nivå.
Om derimot rekkevidden øker såpass at man IKKE trenger å hurtiglade, fordi man får nok strøm med treg eller semighurtig lading (feks 22 kW type 2) i hver ende av turen, så har man faktisk en løsning som skalerer også til 100% elbiler.

Teslas løsning funker i dag, med dagens elbil-andel, og dagens rekkevidde (blir forøvrig spennende å lese kø-rapportene fra en del sentrale superladere i forbindelse med påskeutfarten og -hjemturen om noen uker...). Men det er ikke mulig å se for seg superladere eller andre hurtigladere som kan ta unna hele bilparken.

All ære til Kiwi og Fortum som setter opp ladere som delvis kan øke bruksverdi av dagens kortrekkeviddebiler, men jeg håper da vitterlig ikke 10 mil rekkevidde og X minutter ladestopp hver time er framtida for elbiler.
Jeg ville i alle fall ikke satset sparepengene mine på hurtiglade-aksjer...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckFredag 13. Februar 2015, klokken 12:28
Selv Teslas superladere holder ikke hvis elbil-andelen skal opp i mer enn noen få prosent.
...
All ære til Kiwi og Fortum som setter opp ladere som delvis kan øke bruksverdi av dagens kortrekkeviddebiler, men jeg håper da vitterlig ikke 10 mil rekkevidde og X minutter ladestopp hver time er framtida for elbiler.
Jeg ville i alle fall ikke satset sparepengene mine på hurtiglade-aksjer...

Nei, elbiler MÅ få lengre rekkevidde (og det skal de vel få), dersom bensinbilen skal utkonkurreres, de bør iallefall ha dobbelt rekkevidde av dagens biler. Men jeg tror nok vi vil få en sikkelig økning i hurtigladere, etterhvert som elbilandelen vokser. Selv Tesla-eiere, med lang rekkevidde, hurtiglader av og til for å komme seg ekstra langt. Får vi elbiler med 300km rekkevidde, vil alikevel hurtigladere være fint å ha...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilFredag 13. Februar 2015, klokken 12:40
All ære til Kiwi og Fortum som setter opp ladere som delvis kan øke bruksverdi av dagens kortrekkeviddebiler, men jeg håper da vitterlig ikke 10 mil rekkevidde og X minutter ladestopp hver time er framtida for elbiler.
Jeg ville i alle fall ikke satset sparepengene mine på hurtiglade-aksjer...

De fleste produsentene har da allerede hintet om at biler med lengre rekkevidde er på gang om 1-2 år. I tillegg har jo også Kia Soul 100kW CHAdeMO mulighet, så ting er på gang. Bilprodusentene må bare melke dette markedet så nok før de lanserer noe bedre. Ikke unikt for elbilbransjen, men for mange bransjer, at man ikke lanserer noe bedre før salgstallene på det gamle produktet går nedover.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosFredag 13. Februar 2015, klokken 12:46
Selv Teslas superladere holder ikke hvis elbil-andelen skal opp i mer enn noen få prosent.
...
All ære til Kiwi og Fortum som setter opp ladere som delvis kan øke bruksverdi av dagens kortrekkeviddebiler, men jeg håper da vitterlig ikke 10 mil rekkevidde og X minutter ladestopp hver time er framtida for elbiler.
Jeg ville i alle fall ikke satset sparepengene mine på hurtiglade-aksjer...


Nei, elbiler MÅ få lengre rekkevidde (og det skal de vel få), dersom bensinbilen skal utkonkurreres, de bør iallefall ha dobbelt rekkevidde av dagens biler. Men jeg tror nok vi vil få en sikkelig økning i hurtigladere, etterhvert som elbilandelen vokser. Selv Tesla-eiere, med lang rekkevidde, hurtiglader av og til for å komme seg ekstra langt. Får vi elbiler med 300km rekkevidde, vil alikevel hurtigladere være fint å ha...


Helt enig - for å kjøre problemfritt så er alle biler avhengig av hurtiglading - eks - Oslo Bergen så lades det en gang enten Aurland eller Gol. Da har man god margin når man kommer frem.
Dette tar ca 30- 40 minutter og passer fint inn med en pause som man normalt tar med både teslaen og fossilen.

Om disse pausene skal bli på 1.5 timer så sliter man antagelig med kø. I dag når man kommer frem og 8 av 8 er opptatt så opplever man max å stå i kø i 5 - 10 minutter.

På dagens 50 kw ladere så kan dere selv regne ut hva som kommer til å skje.

Jeg vet at dagens biler som lader på 50 kw ikke kan nytte fult ut en 100 kw. Men for å sikre fremtiden burde disse blitt oppjustert til 100. For akkurat å unngå kø.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioFredag 13. Februar 2015, klokken 18:21
Så de som jubler over 50 kw og ikke ønsker seg 100 kw - beklager stil dere i kø - en som blir lengre enn i dag.

jeg er ikke imot 50 kw ladere, men mener at standarden burde vært 100 kw. For å unngå kø og for å sikre elbiler som kommer om noen mnd og som kjører 30 - 40 mil.


Jeg ønsker 1 MW-ladere hver 5. km over hele landet, jeg vil bare ikke betale for det. :)

Det er noe med å bygge ut ladestruktur til de bilene som faktisk ER på veien (og som vil være det de neste mange årene), fremfor for biler som ikke eksisterer enda.
Begrensningen til nå for de fleste biler er ladeeffekten til batteriet, og ikke hurtigladeren. Med andre ord, vi kan sette opp 1 MW-ladere, og det eneste som skjer er at man har ubenyttet (og dyr) kapasitet.

Dersom man vil ha redusert ladeventetiden så må man, ironisk nok, gå andre veien, og sette opp 2-3 semihurtigladere fremfor én hurtiglader på 50 kW. Da vil ventetiden gå ned. (Dette skyldes at ladeeffekten er vesentlig lavere enn 50 KW nesten alltid for de bilene som lader.)

Kraftelektronikk har en tendens til å bli dyrere ikke-lineært med kraftigere effekt. Altså, en 50 kW hurtiglader er ofte dyrere enn to 25 kW semihurtigladere. Når bilene heller ikke kan benytte 50 kW, og langt mindre 100 kW, så er det faktisk lite poeng i det. Man sparer noen minutter på varme sommerdager. Man må vente mye lenger på kalde vinterdager.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboFredag 13. Februar 2015, klokken 18:27
I dag testet jeg 22kW AC på Dokka. 2,50 pr. minutt, ladet mens vi spiste lunsj på Peking og handlet på Rema. Endte på 65 minutters lading, 114tkm. Dette gjorde at vi sparte ca. 60km omvei om Lillehammer og ca. 1 times reisetid. Det kostet 162,50 til sammen. Regner med å lade nesten det samme på vei hjem + med fullading hjemme havner prisen på omkring 350 kroner for 566km, eller 62 øre/km. Med dieselbilen var kostnaden omkring 600 kroner, inkl. bompenger.

Klart godkjent for vår del, selv om vi betalte hele 2,50 pr. minutt for 22kW lading. Mye spart tid i forhold til SC på Lillehammer og endel sparte penger i forhold til fossilbil. Så denne laderen blir nok brukt ganske fast av oss fremover.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell Leafſøndag 15. Februar 2015, klokken 14:17
Trenger du daglige hurtigladinger blir det selvfølgelig dyrt hvis det er denne måten du skal betale for ladingene, og da har du kanskje valgt deg feil type bil. Ellers har vi mange tråder om prising av hurtiglading med omtrent lite mange meninger om hva som er riktig nå og på sikt.

For min egen del med Leaf har jeg regnet mye på det og i de aller fleste tilfellene, selv vinterstid med saktere lading, blir det billigere for meg å betale Fortum for et par hurtigladinger når jeg er på langtur (~30mil) enn å kjøre en normal dieselbil. Jeg gleder meg over at det kommer hurtigladere som lar meg bruke elbilen mer enn før.

Hvis markedet mener at det er for dyrt vil ikke laderene bli brukt og da løser det seg selv ved at konseptet hurtiglading forsvinner for andre enn Tesla og alle andre elbiler blir kun for lokalkjøring. Møter ofte på folk på de fortumladerene jeg har brukt jevnlig med betaling og da er det en del mennesker som ikke synes tjenesten de får er overpriset.
Valgt feil type bil ? Det er en utrolig merkelig holdning på dette forunet, og elbilforeningen er ikke verd 5 øre.
Man må tenke på fremtiden, man må kunne fylle på strøm som man fyller bensin. Da skal man betale pr.kilowatt, som da skal være prisen fra kraftselskapet pluss et lite påslag for leverandøren av ladetjenesten. At dere støtter mafiatilstander hvor man ofte har 1000% påslag eller mer på strømmen er for meg helt dødfødt. Så stort blir faktisk påslaget om man lader på en Leaf hvis man ikke har kjørt helt tomt, dette der det koster 99 kr pr. lading. Vi skal selvsagt betale for strømmen, men slike priser hører ingen sted hjemme. Blir det kø syns dere ? Da er det KUN flere ladere som er løsningen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Rioſøndag 15. Februar 2015, klokken 14:48
Valgt feil type bil ? Det er en utrolig merkelig holdning på dette forunet, og elbilforeningen er ikke verd 5 øre.
Man må tenke på fremtiden, man må kunne fylle på strøm som man fyller bensin. Da skal man betale pr.kilowatt, som da skal være prisen fra kraftselskapet pluss et lite påslag for leverandøren av ladetjenesten. At dere støtter mafiatilstander hvor man ofte har 1000% påslag eller mer på strømmen er for meg helt dødfødt. Så stort blir faktisk påslaget om man lader på en Leaf hvis man ikke har kjørt helt tomt, dette der det koster 99 kr pr. lading. Vi skal selvsagt betale for strømmen, men slike priser hører ingen sted hjemme. Blir det kø syns dere ? Da er det KUN flere ladere som er løsningen.

Hvor vanskelig er det å forstå at det du betaler for er ikke strømmen, men leie (per tidsenhet) for en "maskin" som regulerer strømmen til noe som din bil kan bruke?

Løsningen for å redusere køer er langt flere semihurtigladere (DC), og langt flere normalladepunkt og kraftigere ladepunkt (22 kW, for eksempel).

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: automatſøndag 15. Februar 2015, klokken 15:48

Valgt feil type bil ? Det er en utrolig merkelig holdning på dette forunet, og elbilforeningen er ikke verd 5 øre.
Man må tenke på fremtiden, man må kunne fylle på strøm som man fyller bensin. Da skal man betale pr.kilowatt, som da skal være prisen fra kraftselskapet pluss et lite påslag for leverandøren av ladetjenesten. At dere støtter mafiatilstander hvor man ofte har 1000% påslag eller mer på strømmen er for meg helt dødfødt. Så stort blir faktisk påslaget om man lader på en Leaf hvis man ikke har kjørt helt tomt, dette der det koster 99 kr pr. lading. Vi skal selvsagt betale for strømmen, men slike priser hører ingen sted hjemme. Blir det kø syns dere ? Da er det KUN flere ladere som er løsningen.

Hvem skal betale for hurtigladingen din, når du ikke vil gjøre det selv? Å drifte en hurtiglader koster mye mere en hjemme-KWh-prisen på strøm pluss et lite påslag. Trolig mange hundre prosent mere.

Vi elbilister har ganske mange goder allerede. Supsidiert drivstoff på hurtigladere er ikke et punkt jeg syns vi skal mase på politikerne om å få. Da er det mye viktigere å beholde avgiftsfritaket ved kjøp av bil. Støtte til etablering av ladeplasser (både sakte og hurtig) er et punkt som etter mitt syn er viktigere enn både gratis parkering og gratis bompenger. Men selve drivstoffkostnadene våre syns jeg vi skal betale selv.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kentſøndag 15. Februar 2015, klokken 16:13
Om man tjener 1000gangen på investeringa så synes jeg det er rart at ikke hele Norge er fyllt opp med hurtigladere altså :)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Ferryſøndag 15. Februar 2015, klokken 17:08
Om man tjener 1000gangen på investeringa <snip>

Hvem sier at man tjener 1000-gangen på investeringa? Kjell Leaf never 1000% påslag på strømmen, er det hva du sikter til? 1000% er 10-gangen. 10-gangen på en ubetydelig del av kostnaden.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: automatſøndag 15. Februar 2015, klokken 20:35
Fortum kommer her med noen synspunkter etter at de innførte betaling for hurtiglading i Sverige:
http://media.fortum.se/blogpost/snabbladda-3kr-minuten-eller-45kr-for-att-skotta-svarmors-uppfart/
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: automatſøndag 15. Februar 2015, klokken 21:48
Vi elbilister har ganske mange goder allerede.
Og det signaliseres kraftig at disse fordelene (som langt fra alle elbilister har nytte av) kommer til å forsvinne.
Hva står man igjen med da?
Og derfor skal man be om subsidiert drivstoff, istedet for å jobbe med å beholde de fordelene man har?

Alle elbileiere (direkte eller indirekte) har dratt fordel av det viktigste elbilgodet: Null engangsavgift og null moms.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: HamisoMandag 16. Februar 2015, klokken 11:21

Valgt feil type bil ? Det er en utrolig merkelig holdning på dette forunet, og elbilforeningen er ikke verd 5 øre.
Man må tenke på fremtiden, man må kunne fylle på strøm som man fyller bensin. Da skal man betale pr.kilowatt, som da skal være prisen fra kraftselskapet pluss et lite påslag for leverandøren av ladetjenesten. At dere støtter mafiatilstander hvor man ofte har 1000% påslag eller mer på strømmen er for meg helt dødfødt. Så stort blir faktisk påslaget om man lader på en Leaf hvis man ikke har kjørt helt tomt, dette der det koster 99 kr pr. lading. Vi skal selvsagt betale for strømmen, men slike priser hører ingen sted hjemme. Blir det kø syns dere ? Da er det KUN flere ladere som er løsningen.

Hvem skal betale for hurtigladingen din, når du ikke vil gjøre det selv? Å drifte en hurtiglader koster mye mere en hjemme-KWh-prisen på strøm pluss et lite påslag. Trolig mange hundre prosent mere.

Vi elbilister har ganske mange goder allerede. Supsidiert drivstoff på hurtigladere er ikke et punkt jeg syns vi skal mase på politikerne om å få. Da er det mye viktigere å beholde avgiftsfritaket ved kjøp av bil. Støtte til etablering av ladeplasser (både sakte og hurtig) er et punkt som etter mitt syn er viktigere enn både gratis parkering og gratis bompenger. Men selve drivstoffkostnadene våre syns jeg vi skal betale selv.

Det der er heilt misforstått. Det er ikkje snakk om å be om statlege subsidiar. Det er allereie aktørar som ynskjer å tilby gratis eller billeg hurtigladestraum. For eksempel Kiwi. Så kom elbilforeningen inn og nærast krevde at det måtte innførast ei betalingsordning. Så kom Fortum med sin pris, som med små elbilar er nestan dobbelt så dyrt som å fylla diesel, uansett korleis andre måtte rekna på det.
Som ein annan på dette forumet har skrive, så påpeikar eit norsk bilblad at hurtiglading er kostbart. Det er ikkje god reklame for elbilismen. Eg kan ikkje skjøna anna enn at elbilforeningen ynskjer at rekrutteringa til elbilismen skal fortsetja som før. Og at straumen er betydeleg rimelegare enn fossilt brennstoff er ein viktig årsak til at nordmenn kjøper elbil.
Den største ulempen må me leva med. Det tar tid å lada. Men då trur eg at låg kostnad er ein viktig kompensasjon. Det kan òg rekruttera fleire til å våga å dra ut på lengre turar og til å bruka elbilen til meir enn dei kortaste turane.
Sjølv brukar eg ofte Skedsmo kommune sin gratis hurtigladar på Lillestrøm. Sist kom det ein Leaf akkurat framfor meg. Eg parkerte ved sida av den. Den brukte 15 minutt inntil den var 80% full og ladaren slo seg av. Eg nappa ut kontakten (slik det står at eg kan gjera) og lada eigen bil på 15 min. Leaf-eigaren kom i mellomtida tilbake, køyrde bort, ein ny stilte seg opp ved sida av meg og venta. Det heile fungerer heilt glimrande.
Denne ladaren slår seg altså automatisk av når det er oppnådd 80% kapasitet (skulle det stå ein Tesla der, er maks ladetid 30 min., så vidt eg veit). Og eg har ennå ikkje opplevd at det står bilar unødig i vegen, slik at eg ikkje kjem til.
Eg kan ikkje skjøna anna enn at eit slikt tilbod bidrar til endå meir rekruttering av elbilistar. Og kvifor sponsar Skedsmo kommune noko slikt? Noko idealisme og miljøtenkning er det sikkert. Men kanskje òg fordi at eg og andre tar turen til Lillestrøm oftare enn me elles ville gjort. Når me er der, handlar me litt, tar ein tur på kafè og oppdagar kva byen har å tilby. Og det er vel akkurat det same Kiwi og andre tilsvarande aktørar tenkjer.
Så då synest eg det blir for dumt viss elbilforeningen og elbilistar krev at slike aktørar skal ta seg betalt, og at det til og med skal vera på eit nivå som dei fleste hurtigladeaktørane har lagt seg på.
Eg trur ikkje at Fortum og andre ha den prisen som dei set. Dei prøver seg, og ser korleis brukarane reagerer. På same måte som når ein del verkstader tar 5000,- i service, for å skifta eit pollenfilter, kikka litt på bilen og å kobla elbilen til ein maskin over natta. Dei prøver seg på ein hinsides pris, og ser korleis me reagerer.
Difor må me forbrukarar sei i frå. Det er ein naturleg ting å gjera i eit kapitalistisk system. Og når nokon til og med ynskjer å tilby straumen gratis, som igjen kan føra til at andre ser nytten av å gjera det same, så burde me berre bukka og takka.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Thomas ParsliMandag 16. Februar 2015, klokken 12:14
Det der er heilt misforstått. Det er ikkje snakk om å be om statlege subsidiar. Det er allereie aktørar som ynskjer å tilby gratis eller billeg hurtigladestraum. For eksempel Kiwi. Så kom elbilforeningen inn og nærast krevde at det måtte innførast ei betalingsordning.

Jeg tror du har missforstått totalt.
Kiwi og Fortum samarbeider, det var fra starten av bestemt at det skulle koste penger.
Og det var Nissan som tok initiativ til samarbeidet!

At elbilforeningen "nærast krevde at det måtte innførast ei betalingsordning" må du nesten dokumentere.

http://www.tu.no/samferdsel/2014/04/01/kiwi-installerer-elbil-ladere-landet-rundt


Så kom Fortum med sin pris, som med små elbilar er nestan dobbelt så dyrt som å fylla diesel, uansett korleis andre måtte rekna på det.
Fortum kom ikke med sin pris, den er resulatet av et samarbeid mellom Kiwi og Fortum.
Eller har du kilder som sier at Fortum har "tvunget" Kiwi til å innføre betaling?

Thomas
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilMandag 16. Februar 2015, klokken 12:32
Så kom Fortum med sin pris, som med små elbilar er nestan dobbelt så dyrt som å fylla diesel, uansett korleis andre måtte rekna på det.

Vet ikke hva du definerer som liten elbil, men baserer man all lading på Fortum hurtiglading er det klart at det kan bli dyrere. Bruker man hurtiglading som påfyll de gangene man trenger litt ekstra rekkevidde har jeg gang på gang vist at det er rimeligere å kjøre Leaf enn en normalt gjærrig dieselbil på langtur med flere hurtigladinger.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafMandag 16. Februar 2015, klokken 13:41
Så kom Fortum med sin pris, som med små elbilar er nestan dobbelt så dyrt som å fylla diesel, uansett korleis andre måtte rekna på det.

Vet ikke hva du definerer som liten elbil, men baserer man all lading på Fortum hurtiglading er det klart at det kan bli dyrere. Bruker man hurtiglading som påfyll de gangene man trenger litt ekstra rekkevidde har jeg gang på gang vist at det er rimeligere å kjøre Leaf enn en normalt gjærrig dieselbil på langtur med flere hurtigladinger.
Pris pr KW ved hurtiglading er den samme enten man lader ofte eller sjelden, poenget er at prisen er hinsides all fornuft, og både fastpris og minuttpris blir feil, man skal betale for det man lader. At man lader det meste hjemme og at derfor kostnadene på hurtiglading for de fleste er overkommelig er helt uvesentlig, man betaler uansett overpris. Hva om man kun kunne fylle bensin på en selvvalgt bensinstasjon til 14.kr/l, alle andre bensinstasjoner måtte man betale 70 kr/liter ? Hva er det som er så dyrt med å drifte en lader at man trenger 1000% påslag på strømmen ? Når jeg skriver 1000% påslag, så er det totalprisen jeg betaler hjemme med nettleie og avgifter, for selve strømmen er egentlig påslaget rundt 5000% på en hurtiglader.
Hva er det som er så dyrt å drive ved en hurtiglader som krever slike påslag ? Her det noen som er ganske naive fordi de sammenligner med fossilt drivstoff, det er feil, vi må se ladeprisen ut fra strømpris og ikke bensinpris, og at det gjennomgående er billigere å kjøre elbil.
Dersom en oljekrise dobler bensin og dieselprisen, syns dere da at det er rimelig å doble ladeprisen på hurtigladerne ?
Mitt forslag er full årsavgift på elbiler som i sin helhet skal øremerkes å bygge hurtigladere, de skal stå like tett som bensinstasjoner. De må også bygges med overdimensonerte kabler for enkelt å kunne byttes ut med ladere med mye høyere kapasitet i fremtiden. Å stå med fingen i rumpa og male sin egen kake med høy pris for å bergrense folks hurtiglading for mindre kø, det er å gå baklengst inn i fremtiden. Bare for å gjenta meg selv, når det gjelder hurtiglading er elbil foreningen lite verd, ingen visjoner, de ser så langt den RØDE nesa rekker.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckMandag 16. Februar 2015, klokken 14:32
Bare for å gjenta meg selv, når det gjelder hurtiglading er elbil foreningen lite verd, ingen visjoner, de ser så langt den RØDE nesa rekker.

Mitt gratismedlemsskap for elbilforeningen har gått ut, og jeg er litt usikker på om jeg bør fornye det. Hva oppnår jeg egentlig? De kommer med "felles ladebrikke", men jeg kan like gjerne ha noen ekstra.

Jeg er glad for at Fortum setter opp ladere, og selv om de ikke er optimalt, kan man ikke forlange alt av en privat aktør, men hva gjør elbilforeningen? Oppsett av hurtigladere bør jo være kampsak. Nå vet jeg ikke helt hvorfor jeg skal fornye medlemskapet, jeg skal undersøke litt mer først. Men de kom med medlemsskap til f.eks 4000kr første år (til oppsett av et godt hurtig / semihurtig ladenett i Norge) og 1000kr (til drift / vedlikehold / ladekostnad) hvert etterfølgende år (tall kun som eksempel), hadde jeg blitt med med en gang.

Ettersom det tydligvis ikke er det de ønsker, sier jeg tusen takk til Fortum for at jeg har flere steder å lade, til en "akseptabel" pris. Men jeg skal ikke påstå at det er den optimale løsningen.

Om Ishavsveien hadde et tett utbygd ladenett i Norge som tok gjorde det mulig å kjøre til Kristiansand, Bergen, Trondheim, Stavanger,  til Svenskegrensa o.l, ville jeg faktisk vurdert å betale for årsabo hos dem. Akuratt nå befinner vi oss i en sær "mellomløsning", uten at vi har noen enkel vei ut av den.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenMandag 16. Februar 2015, klokken 14:51
Pris pr KW ved hurtiglading er den samme enten man lader ofte eller sjelden, poenget er at prisen er hinsides all fornuft, og både fastpris og minuttpris blir feil, man skal betale for det man lader. At man lader det meste hjemme og at derfor kostnadene på hurtiglading for de fleste er overkommelig er helt uvesentlig, man betaler uansett overpris. Hva om man kun kunne fylle bensin på en selvvalgt bensinstasjon til 14.kr/l, alle andre bensinstasjoner måtte man betale 70 kr/liter ? Hva er det som er så dyrt med å drifte en lader at man trenger 1000% påslag på strømmen ? Når jeg skriver 1000% påslag, så er det totalprisen jeg betaler hjemme med nettleie og avgifter, for selve strømmen er egentlig påslaget rundt 5000% på en hurtiglader.
Hva er det som er så dyrt å drive ved en hurtiglader som krever slike påslag ?
Selve hurtigladerne og kostnadene ved å frembringe strøm og tilrettelegge med skilting, betalingsløsninger, osv er der pengene går. Strømmen er bare en liten del av de totale kostnadene, og er ganske irrelevante. Det blir som å gå på kino og kreve at man kun skal betale for strømmen det går med i å drive prosjektoren og lydanlegget.

En grunnleggende forutsetning for at det skal finnes hurtigladere er at forbrukerne er på en eller annen måte villige til å betale for det hurtigladerne koster. Om man vil betale dette over skatteseddelen, ved kjøp av bilen, per minutt eller per kWh er av mindre betydning.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenMandag 16. Februar 2015, klokken 15:03
Et lite tankeeksperiment:

La oss anta at hver elbil trenger i gjennomsnitt 20.000 kroner til hurtiglading over levetiden. Dette dekker 10% av kjøringen, la oss si 20.000 km/5.000 kWh/200 ladinger. La oss også si at hurtigladingen kan gjøres med et snitt på 40 kW, og hver lading der man må betale krever 20% påslag for betalingsløsning. Hvor mye må man betale med de forskjellige løsningene?

1. Ved kjøp blir det ganske enkelt 20.000 kroner.
2. Over skatteseddelen blir det igjen 20.000 kroner.
3. Per kWh blir det 4,8 kr/kWh.
4. Per minutt blir det 3,2 kr/minutt.
5. Per lading blir det 120 kr/lading.

Hvilken løsning bør man velge?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckMandag 16. Februar 2015, klokken 15:04
Selve hurtigladerne og kostnadene ved å frembringe strøm og tilrettelegge med skilting, betalingsløsninger, osv er der pengene går. Strømmen er bare en liten del av de totale kostnadene, og er ganske irrelevante. Det blir som å gå på kino og kreve at man kun skal betale for strømmen det går med i å drive prosjektoren og lydanlegget.

En grunnleggende forutsetning for at det skal finnes hurtigladere er at forbrukerne er på en eller annen måte villige til å betale for det hurtigladerne koster. Om man vil betale dette over skatteseddelen, ved kjøp av bilen, per minutt eller per kWh er av mindre betydning.

Nå begynner de fleste (meg inkludert) å gjenta oss i det uendelige. Sitter med den følelsen at man stort sett er enige om det meste: Ting er ikke optimalt nå, tilbudet er bedre enn om det ikke er der, men om elbilen skal ha en fremtid, må tilbudet bli langt bedre. Jeg mener (og igjen gjentar jeg meg) at ladesteder bør ha et minimumsantall ladere, og at 2 ladere på de fleste steder er ALT for lite, samtidig som jeg er glad for hver eneste fortumlader som dukker opp til 2.50 pr minutt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboMandag 16. Februar 2015, klokken 17:24
Hva er det som er så dyrt med å drifte en lader at man trenger 1000% påslag på strømmen ? Når jeg skriver 1000% påslag, så er det totalprisen jeg betaler hjemme med nettleie og avgifter, for selve strømmen er egentlig påslaget rundt 5000% på en hurtiglader.

Nei, det er den ikke. Som jeg har vist med utregninger tidligere ligger strømprisen på en 50kW hurtiglader med 5% utnyttelsesgrad på over 3 kroner/kWh inkl. nettleie og effektledd. 5% er visstnok der snittbruken ligger (1,2 timer daglig). Har man en dobbel stasjon (2x50kW, slik som den nye på Dokka) med samme utnyttelsesgrad (1,2 timer daglig til sammen for begge stasjonene) blir strømprisen godt over femmeren pr. kWh, forutsatt at begge er i bruk samtidig minst en gang pr. måned.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioMandag 16. Februar 2015, klokken 17:41
Hva er det som er så dyrt med å drifte en lader at man trenger 1000% påslag på strømmen ? Når jeg skriver 1000% påslag, så er det totalprisen jeg betaler hjemme med nettleie og avgifter, for selve strømmen er egentlig påslaget rundt 5000% på en hurtiglader.
Hva er det som er så dyrt å drive ved en hurtiglader som krever slike påslag ? Her det noen som er ganske naive fordi de sammenligner med fossilt drivstoff, det er feil, vi må se ladeprisen ut fra strømpris og ikke bensinpris, og at det gjennomgående er billigere å kjøre elbil.

Dette her er jo helt virkelighetsfjernt.

Jeg så et dokument fra Fortum som sier at de trenger 18 hurtigladinger på 15 minutter for at en hurtiglader skal gå i pluss. Dvs. den må brukes 4,5 timer per dag - da tjener de det svimlende beløpet av NOK 675 kr per dag, med moms og før utgifter. Per i dag er det nesten ingen hurtigladere i hele Norge som har en slik trafikk - bare noen få rundt Oslo.

Alternativet til å betale 2,50 kr (eller tilsvarende) er ikke at man får billigere hurtigladere, det er at man får ingen hurtigladere.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafMandag 16. Februar 2015, klokken 17:44
Hva er det som er så dyrt med å drifte en lader at man trenger 1000% påslag på strømmen ? Når jeg skriver 1000% påslag, så er det totalprisen jeg betaler hjemme med nettleie og avgifter, for selve strømmen er egentlig påslaget rundt 5000% på en hurtiglader.

Nei, det er den ikke. Som jeg har vist med utregninger tidligere ligger strømprisen på en 50kW hurtiglader med 5% utnyttelsesgrad på over 3 kroner/kWh inkl. nettleie og effektledd. 5% er visstnok der snittbruken ligger (1,2 timer daglig). Har man en dobbel stasjon (2x50kW, slik som den nye på Dokka) med samme utnyttelsesgrad (1,2 timer daglig til sammen for begge stasjonene) blir strømprisen godt over femmeren pr. kWh, forutsatt at begge er i bruk samtidig minst en gang pr. måned.
Da må du regne på ny.
Om du lader en Leaf fra 20% til 80% og betaler kr 99,- slik det er mange steder, hva blir da prisen pr KW ?
Det er derfor det er så feil å ikke ta betalt pr. kilowatt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioMandag 16. Februar 2015, klokken 17:48
Da må du regne på ny.
Om du lader en Leaf fra 20% til 80% og betaler kr 99,- slik det er mange steder, hva blir da prisen pr KW ?
Det er derfor det er så feil å ikke ta betalt pr. kilowatt.

En gang til:

Du kjøper ikke strøm - du leier en hurtiglader, akkurat som du leier en leilighet med gratis strøm inkludert i prisen.

Hurtigladeren du leier har f. eks. 50 kW tilgjengelig, og det er opp til deg om du har en bil som kan nyttiggjøre seg av 50 kW eller 5 kW ladeeffekt. Prisen for hurtigladeleie er uansett det samme, fordi strømprisen er ganske beskjeden (i prosent).
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboMandag 16. Februar 2015, klokken 17:50
Hva er det som er så dyrt med å drifte en lader at man trenger 1000% påslag på strømmen ? Når jeg skriver 1000% påslag, så er det totalprisen jeg betaler hjemme med nettleie og avgifter, for selve strømmen er egentlig påslaget rundt 5000% på en hurtiglader.

Nei, det er den ikke. Som jeg har vist med utregninger tidligere ligger strømprisen på en 50kW hurtiglader med 5% utnyttelsesgrad på over 3 kroner/kWh inkl. nettleie og effektledd. 5% er visstnok der snittbruken ligger (1,2 timer daglig). Har man en dobbel stasjon (2x50kW, slik som den nye på Dokka) med samme utnyttelsesgrad (1,2 timer daglig til sammen for begge stasjonene) blir strømprisen godt over femmeren pr. kWh, forutsatt at begge er i bruk samtidig minst en gang pr. måned.
Da må du regne på ny.
Om du lader en Leaf fra 20% til 80% og betaler kr 99,- slik det er mange steder, hva blir da prisen pr KW ?
Det er derfor det er så feil å ikke ta betalt pr. kilowatt.

Høh? Hva har en Leaf med saken å gjøre? Jeg snakker om den strømprisen selskapet som driver hurtigladeren betaler. Den kan fort komme opp i 3-6 kroner pr. kWh. Da går det ikke an å snakke om tusenvis av prosent i påslag.

Men greit, 60% på en Leaf er ca. 13kWh, så i det tilfellet betaler du ca. 7,50 pr. kWh. Men laderen er ikke 100% effektiv, så den bruker mer. Jeg tipper 15kWh. Om dette er på en lokasjon med to hurtigladere og lite bruk er det ikke sikkert selskapet har avanse overhodet med den prisen.

Tesla sine ladestasjoner har derimot normalt så høy trafikk at strømprisen de betaler havner på en krone pr. kWh eller kanskje ennå lavere.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Marius EngelMandag 16. Februar 2015, klokken 17:54
For dem som har to biler, en fossilbil og en elbil, blir det ikke motiverende å bruke elbilen hvis strømmen er dyrere enn drivstoffet per mil.

For hurtiglading synes jeg derfor at det burde være lavere kostnad med hurtiglading enn drivstoff. Dette vil bidra til mer bruk av elbil, og mindre bruk av forurensende personbiler med fossilt drivstoff.

Skal jeg strekningen Askøy - Voss - Askøy, blir det vanskelig å velge elbilen når jeg må bruke nesten en time ekstra på turen pga. hurtiglading. Ihvertfall hvis det blir dyrere enn å kjøre fossilbilen...

Dette mener jeg er ett viktig moment med hensyn til prisnivået på hurtiglading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioMandag 16. Februar 2015, klokken 18:03
For dem som har to biler, en fossilbil og en elbil, blir det ikke motiverende å bruke elbilen hvis strømmen er dyrere enn drivstoffet per mil.

For hurtiglading synes jeg derfor at det burde være lavere kostnad med hurtiglading enn drivstoff. Dette vil bidra til mer bruk av elbil, og mindre bruk av forurensende personbiler med fossilt drivstoff.

Skal jeg strekningen Askøy - Voss - Askøy, blir det vanskelig å velge elbilen når jeg må bruke nesten en time ekstra på turen pga. hurtiglading. Ihvertfall hvis det blir dyrere enn å kjøre fossilbilen...

Dette mener jeg er ett viktig moment med hensyn til prisnivået på hurtiglading.

Joda, det er selvsagt best hvis hurtiglading var tilnærmet gratis, men hva hvis det er slik at prisen må være 3 kr/minutt for at det skal gå i null?

Hvis det er realiteten så er det realiteten.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Marius EngelMandag 16. Februar 2015, klokken 18:07

For dem som har to biler, en fossilbil og en elbil, blir det ikke motiverende å bruke elbilen hvis strømmen er dyrere enn drivstoffet per mil.

For hurtiglading synes jeg derfor at det burde være lavere kostnad med hurtiglading enn drivstoff. Dette vil bidra til mer bruk av elbil, og mindre bruk av forurensende personbiler med fossilt drivstoff.

Skal jeg strekningen Askøy - Voss - Askøy, blir det vanskelig å velge elbilen når jeg må bruke nesten en time ekstra på turen pga. hurtiglading. Ihvertfall hvis det blir dyrere enn å kjøre fossilbilen...

Dette mener jeg er ett viktig moment med hensyn til prisnivået på hurtiglading.

Joda, det er selvsagt best hvis hurtiglading var tilnærmet gratis, men hva hvis det er slik at prisen må være 3 kr/minutt for at det skal gå i null?

Hvis det er realiteten så er det realiteten.

Jeg er ikke enig i at de hadde vert best om hurtiglading var tilnærmet gratis. Da blir det for mye "unødvendig bruk" av de som kunne klart seg med hjemmelading og bedre planlegging.

Men, som sagt, det bør være billigere enn fossilt drivstoff per mil for en vanlig personbil. Dermed blir de som har to biler motivert til å velge elbilen. Som sagt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioMandag 16. Februar 2015, klokken 18:11
Jeg er ikke enig i at de hadde vert best om hurtiglading var tilnærmet gratis. Da blir det for mye "unødvendig bruk" av de som kunne klart seg med hjemmelading og bedre planlegging.

Men, som sagt, det bør være billigere enn fossilt drivstoff per mil for en vanlig personbil. Dermed blir de som har to biler motivert til å velge elbilen. Som sagt.

Det "bør" selvsagt også være mer enn nok hurtigladere. ;)

Poenget er at selv om virkeligheten "burde" være slik, så ER den ikke slik. Hurtigladere koster rundt 600 000 kr å sette opp, og så koster de ytterligere 50000 kr/år å drifte. Det sier seg selv at da må man ha en minuttpris som er minst 2,50 kr.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilMandag 16. Februar 2015, klokken 18:18
Og at Nissan har tatt initiativ til samarbeidet er jo fullt forståelig.
De trengte mange steder de kunne sette opp ladestasjoner, slik at de kunne få solgt flere Nissan Leaf.
Så var det bare å ta kontakt med Kiwi og få tillatelse til å sette opp ladeplasser hos dem.
Kostnader unngikk de ved å få Fortum til å bekoste laderne.
Det kostet dem antagelig ingen ting, men til gjengjeld fikk de antagelig solgt flere biler, og fikk positiv reklame og omtale.

Nå får du roe ned drittslengingen litt her...


Regnestykket er omtrent som dette:

Kiwi stiller med arealer og strøm
Nissan har betalt for laderen (mesteparten av kostanden)
VW har betalt for å få CCS inn på den (bare bonus for BMW eiere)
Renault har betalt for å få 43kW AC inn på den og eventuelle 22kW AC punkt.

Fortum har tatt på seg ansvaret med drift og vedlikehold etter montering.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Marius EngelMandag 16. Februar 2015, klokken 18:24

Jeg er ikke enig i at de hadde vert best om hurtiglading var tilnærmet gratis. Da blir det for mye "unødvendig bruk" av de som kunne klart seg med hjemmelading og bedre planlegging.

Men, som sagt, det bør være billigere enn fossilt drivstoff per mil for en vanlig personbil. Dermed blir de som har to biler motivert til å velge elbilen. Som sagt.

Det "bør" selvsagt også være mer enn nok hurtigladere. ;)

Poenget er at selv om virkeligheten "burde" være slik, så ER den ikke slik. Hurtigladere koster rundt 600 000 kr å sette opp, og så koster de ytterligere 50000 kr/år å drifte. Det sier seg selv at da må man ha en minuttpris som er minst 2,50 kr.

Det er ditt "poeng", men det er ikke det som var mitt "poeng".

Besinstasjoner klarer seg bra, selv med tap på salg av drivstoff. Reklame, pølsebod, brusautomater osv. Mye man kan tjene penger på, også ved strategisk plassering av hurtigladere. Har ikke sett mye reklame på hurtigladerene, selv om det er en fin skjerm på de fleste laderne som kan brukes til litt av hvert. Man har mye dødtid når man lader. Strøm er det også mulig å ta ut.

Men det var ikke det dette dreiet seg om. "Poenget" er at hvis hurtiglading koster mer enn fossilt drivstoff, vil veldig mange velge å kjøre fossilbil fremfor elbil når de har behov for hurtiglading. End of story...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: HamisoMandag 16. Februar 2015, klokken 19:15
Det der er heilt misforstått. Det er ikkje snakk om å be om statlege subsidiar. Det er allereie aktørar som ynskjer å tilby gratis eller billeg hurtigladestraum. For eksempel Kiwi. Så kom elbilforeningen inn og nærast krevde at det måtte innførast ei betalingsordning.

Jeg tror du har missforstått totalt.
Kiwi og Fortum samarbeider, det var fra starten av bestemt at det skulle koste penger.
Og det var Nissan som tok initiativ til samarbeidet!

At elbilforeningen "nærast krevde at det måtte innførast ei betalingsordning" må du nesten dokumentere.


Elbil.no 1.4.2014:
"Hurtigladetilbudet fra Nissan og Kiwi blir i første omgang gratis ut året for Kiwi-kunder. Elbilforeningen ber kanskje noe overraskende om å få betale for hurtiglading.
– Vi har behov for et bærekraftig marked for hurtiglading som vokser i takt med elbilsalget. Der er vi elbilister klar for å være med å bidra, men selvfølgelig til en fornuftig pris, sier Snorre Sletvold. En betalingsløsning vil også bidra til å regulere bruken slik at det ikke blir unødvendig kø på hurtigladestasjonene."
http://www.elbil.no/nyheter/ladestasjoner/3248-hurtiglading-mens-du-handler (http://www.elbil.no/nyheter/ladestasjoner/3248-hurtiglading-mens-du-handler)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: grorudklovnenMandag 16. Februar 2015, klokken 19:45
Høye priser er normalt en indikator på et monopolvirksomhet.

Forresten et lite OT spørsmål: Kan vi bruke våre norske FORTUM-brikker i Sverige?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilMandag 16. Februar 2015, klokken 19:46
Beklager hvis du oppfatter det slik, det var ikke meningen å slenge dritt.
Hvis det ikke er riktig som det sto i avisen av Nissan tok initiativet, så kanskje du kan oppklare hvem som tok initiativet?

Det er nok Nissan som har startet planene og fått meg seg Kiwi, så har VW og Renault blitt tatt inn for å få på plass støtte for de andre bilene. Fortum var allerede en stor aktør i markedet som hadde systemer for prising utover stykkpris og det var nok ganskje naturlig å kontakte de for driftsbiten. Eneste andre mulige operatør ville nok vært GrønnKontakt.

Sitat
Hvis hvis det er riktig at Nissan, VW og Renault allerede har betalt for lader, CCS og 43kW, hvorfor skal Fortum da ha så mye betalt for strømmen?
Og hvorfor går Fortum da ut på hjemmesiden sin med: "...men också på våra erfarenheter i Norge, där vi sedan 2012 tagit betalt för snabbladdning per minut och där vi driver 60 snabbladdare som en del i vårt Nordiska nätverk av fler än 100 snabbladdare."
Og hvorfor skal Fortum da kunne bestemme at det skal bli enda dyrere?

Kan godt være at Fortum har betalt noe av gildet, men uansett kjører de samme priser på alle sine hurtigladere og det gir forutsigbarhet. Transnova har ellers vært med og betale en del av Fortum sine andre hurigladere, McDonalds og Renault diverse 22kW AC kontakter. Det er helt naturlig at eventuelle ladestasjoner som går med overskudd vil være og dekke underskudd for andre over tid. Kan ikke kreve at hver enkelt hurtiglader skal sees på som et eget prosjekt som skal gå i null. Pr i dag dekker jo ikke inntektene driftskostnadene for de fleste ladere. Gratis lading vil sansynligvis medføre større slitasje og høyere driftskostnader.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilMandag 16. Februar 2015, klokken 19:49
Regnestykket er omtrent som dette:

Kiwi stiller med arealer og strøm
Nissan har betalt for laderen (mesteparten av kostanden)
VW har betalt for å få CCS inn på den (bare bonus for BMW eiere)
Renault har betalt for å få 43kW AC inn på den og eventuelle 22kW AC punkt.

Fortum har tatt på seg ansvaret med drift og vedlikehold etter montering.
Oppsummert, så har Nissan, VW/BMW & Renault betalt gildet? Altså har ikke Fortum betalt 600k for å sette opp en ladestasjon på Kiwi.. men mer sannsynlig bare en brøkdel av dette - eller ingenting i det hele tatt. Da er det jo greit med inntekter, som nok dekker vedlikehold og mere til.

BMW har ikke betalt en dritt av hva jeg vet.

Uansett, som Fortum vel har skrevet er det veldig få ladere som går i null eller overskudd på driftskostnader vs inntekter. Og da er ikke avskriving på investeringskostnadene tatt med i regnestykket.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboMandag 16. Februar 2015, klokken 19:52
Men det var ikke det dette dreiet seg om. "Poenget" er at hvis hurtiglading koster mer enn fossilt drivstoff, vil veldig mange velge å kjøre fossilbil fremfor elbil når de har behov for hurtiglading. End of story...

Det vil ikke skje veldig ofte, siden de fleste turer som krever hurtiglading starter med full tank billig strøm hjemmefra. For at totalen av lading hjemme pluss hurtiglading skal bli høyere enn totalen av diesel/bensin og bompenger må turen være såpass lang at det blir flere hurtigladinger underveis. Og da blir tidsbruken så mye lengre med elbil at de aller fleste som har et valg går for fossilbilen uansett pris.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilMandag 16. Februar 2015, klokken 20:07
Men det var ikke det dette dreiet seg om. "Poenget" er at hvis hurtiglading koster mer enn fossilt drivstoff, vil veldig mange velge å kjøre fossilbil fremfor elbil når de har behov for hurtiglading. End of story...

Det vil ikke skje veldig ofte, siden de fleste turer som krever hurtiglading starter med full tank billig strøm hjemmefra. For at totalen av lading hjemme pluss hurtiglading skal bli høyere enn totalen av diesel/bensin og bompenger må turen være såpass lang at det blir flere hurtigladinger underveis. Og da blir tidsbruken så mye lengre med elbil at de aller fleste som har et valg går for fossilbilen uansett pris.

Det er det mine regnestykker basert på faktisk kjøring og ikke fri fantasi viser. Arendal - Oslo - Arendal i januar med to hurtigladinger pr tur og tilnærmet gratis saktelading i begge ender blir rimeligere enn dieselbil selv uten bompenger. Da kommer man lett ned i kostnader godt under 0.5kr/km og man slipper ekstrakostnaden ved å ha en fossilbil stående. Tar man med kjøring de dagene man er borte på besøk blir regnestykket for elbil enda bedre. Tiden hurtigladingen tar på turen har jeg/vi godtatt ved å kun kjøre elektrisk, alle andre fordeler gjennom året oppveier det flerfoldig.

Jeg kunne fint brukt 2L/mil med en fossilbil, men lar ikke det være grunnlaget for alle fossilbilkostnader. Det er totalen som teller, mens enkelte kritiserer elbilen (hurtigladerene) for de dyreste kjørte km og sammenligner med de billigste kjørte km for fossilbilen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: HamisoMandag 16. Februar 2015, klokken 20:28
Bare for å gjenta meg selv, når det gjelder hurtiglading er elbil foreningen lite verd, ingen visjoner, de ser så langt den RØDE nesa rekker.

Mitt gratismedlemsskap for elbilforeningen har gått ut, og jeg er litt usikker på om jeg bør fornye det. Hva oppnår jeg egentlig? De kommer med "felles ladebrikke", men jeg kan like gjerne ha noen ekstra.

Berre så det er sagt: Elbilforeningen har mi fulle støtte. Dette er ikkje ei sak som har betydning for medlemskapet mitt. Og eg kjem til å vera medlem så lenge eg lever. Behovet for ein slik forening blir viktigare og viktigare for å demma opp for dei som motarbeider elbilismen. Eg er berre ikkje enig i alt. Og då er det fint å ha eit forum å diskutera det i.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Marius EngelMandag 16. Februar 2015, klokken 22:24
Vet ikke hvilken sammenligninger dere bruker mellom elbil og fossil. Men for å ta mitt konkrete realistiske eksempel:
Min octavia bruker 0,5l på milen, og dieselen på ravnanger har koster 11,6kr i månedsvis. Med den minste rabatten på 50 øre koster diesel 11.1kr. Med den bilen koster det altså 55 øre per km uten bompenger.

For de som bare har elbil er ikke høye hurtigladepriser i veien for bruk av elbil. Men dagens elbiler tilfredstiller desverre ikke alles behov.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 17. Februar 2015, klokken 00:46
Da sitter jeg her og lurer på hvorfor du mente jeg drev med drittslenging?

Alt oppgulpet om Nissan tatt rett ut av lufta og avsluttet med:

Det kostet dem antagelig ingen ting, men til gjengjeld fikk de antagelig solgt flere biler, og fikk positiv reklame og omtale.

Når det faktisk er Nissan som har frontet utbyggingen og tatt den største kostnaden.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Joakim SveliTirsdag 17. Februar 2015, klokken 09:33
Til diverse kommentarer og spørsmål i denne tråden:

- Ja, en Fortum-brikke kan benyttes både i Norge, Sverige og veldig snart i Finland (inntil den tid er ladere i Finland gratis)

- Utregningene til jkkirkebo stemmer. Dersom det er to hurtigladere på samme sted og de begge går for fullt er totalkostnad per leverte kWh inntil kr 5. Da er strømprisen fortsatt 25-35 øre per kW, resten er kostnader for effekt og nett. Vårt mål er at prismodellen skal gjenspeile ressurskostnadene som for tjenesteleveransen, og medføre en mest mulig rasjonell bruk av ladeinfrastrukturen. Derfor betaler man for tilgangen

- Om vinteren kan hurtiglading være ineffektivt, men forbrukeren har mulighet til å påvirke hvor mye effekt man får av hurtiglading om vinteren. Gjennomsnittlig ladeeffekt per ladeøkt på vinteren ser vi varierer mellom 12kW og 40kW, uansett laderfabrikat. Les hvordan du sikrer deg mest smulig strøm for pengene ved hurtiglading her: http://www.fortum.no/no/Strom-Privat/charge--drive1/Hurtiglading-og-effekt/

- Vi vil som hovedregel bygge ut 2 hurtigladere per sted, og jobber med utvidelse av de mest brukte enkelladestedene våre. Takk for innspill på dette området.

- Ang. Kiwi- samarbeidet så er det er godt eksempel på hva man kan få til der flere store aktører deler på risiko, kostnader og ansvar for utbygging og drift av ladeinfrastruktur. Her har alle elbilbrukere stor makt og kan velge å belønne de som bygger ut ladeinfrastruktur og etterspørre lignende tilbud andre steder eller utvidede tilbud der dere mener dere trenger det. Jo mer slikt jo større interesse fra kommersielle aktører for å kjøre slike prosjekter videre.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElectrixTirsdag 17. Februar 2015, klokken 09:48
Vet ikke hvilken sammenligninger dere bruker mellom elbil og fossil. Men for å ta mitt konkrete realistiske eksempel:
Min octavia bruker 0,5l på milen, og dieselen på ravnanger har koster 11,6kr i månedsvis. Med den minste rabatten på 50 øre koster diesel 11.1kr. Med den bilen koster det altså 55 øre per km uten bompenger.

For de som bare har elbil er ikke høye hurtigladepriser i veien for bruk av elbil. Men dagens elbiler tilfredstiller desverre ikke alles behov.
Jeg lurer også litt på disse regnestykkene, selv om man regner så lavt som 0,5 liter på mila og 12 kr literen, så kommer selv kortdistanseelbilene ganske greit ut. Man starter normalt på fullt batteri så de første ca 100 km blir veldig billig. Med hurtigladerdekning på ca hver 50 km kan man lade det som trengs til neste stasjon og da normalt få ganske god effekt av hurtigladeren. Med snitt på 35 kW fra hurtiglader og 2,50 pr minutt får man da med 0,16 kWh/km i forbruk følgende sammenligning:

strekn - diesel - elbil
  50 km -   30 -    6
100 km -   60 -   13
150 km -   90 -   47
200 km - 120 -   81
250 km - 150 - 115
300 km - 180 - 150
350 km - 210 - 184
400 km - 240 - 219
450 km - 270 - 253
500 km - 300 - 287
550 km - 330 - 321
600 km - 360 - 356
650 km - 390 - 390
700 km - 420 - 424
750 km - 450 - 459

Med et dobbelt så stort batteri kan man antakelig kjøre 150 km mellom hver hurtiglader og likevel lade med 50 kW kontinuerlig, da blir selv hurtiglading billigere enn dieselen. Det er disse bilene som kommer til å kjøre flest lange turer, for de fleste turer som er aktuelle så vil det lønne seg med el, skal man kjøre over 700 km uten lengre stopp med dagens elbiler så tror jeg ikke det er de 4 kronene som avgjør valg av bil.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafTirsdag 17. Februar 2015, klokken 10:57
Da må du regne på ny.
Om du lader en Leaf fra 20% til 80% og betaler kr 99,- slik det er mange steder, hva blir da prisen pr KW ?
Det er derfor det er så feil å ikke ta betalt pr. kilowatt.

En gang til:

Du kjøper ikke strøm - du leier en hurtiglader, akkurat som du leier en leilighet med gratis strøm inkludert i prisen.

Hurtigladeren du leier har f. eks. 50 kW tilgjengelig, og det er opp til deg om du har en bil som kan nyttiggjøre seg av 50 kW eller 5 kW ladeeffekt. Prisen for hurtigladeleie er uansett det samme, fordi strømprisen er ganske beskjeden (i prosent).
Hvis man ikke kjøper strøm............ Leier du bensinstasjonen når du fyller bensin ? Kanskje det er du som må tenke EN GANG TIL ?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboTirsdag 17. Februar 2015, klokken 11:07
Hvorfor må de betale 3-6 kr minuttet ? Er det egen pris til hurtigladere ? Dette må du forklare...

Nei, ikke for hurtigladere, men alle større næringsforbrukere må betale effekttariff. Den variere med nettleverandør og mellom sommer og vinter, men i snitt er den ca. 50 kroner pr. kWh peak pr. måned. Så om du har en hurtiglader på 50kW som leverer maks 47kW til en bil den måneden, og har en effektivitet på 90%, trekker den maks 52kW fra nettet. 52*50=2600 kroner i effektavgift den måneden. Om den har lav bruk og leverer kun 260kWh i løpet av måneden (20 ladinger på 13kWh) utgjør dermed effektavgiften hele 10 kroner pr. kWh. Strømprisen utgjør omkring 130 kroner (ca. 50 øre/kWh da man har lavere nettleie om man betaler effekttariff) og totalen ender da på 10,50 pr. kWh i kostnad for leverandøren.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioTirsdag 17. Februar 2015, klokken 11:08
Da må du regne på ny.
Om du lader en Leaf fra 20% til 80% og betaler kr 99,- slik det er mange steder, hva blir da prisen pr KW ?
Det er derfor det er så feil å ikke ta betalt pr. kilowatt.

En gang til:

Du kjøper ikke strøm - du leier en hurtiglader, akkurat som du leier en leilighet med gratis strøm inkludert i prisen.

Hurtigladeren du leier har f. eks. 50 kW tilgjengelig, og det er opp til deg om du har en bil som kan nyttiggjøre seg av 50 kW eller 5 kW ladeeffekt. Prisen for hurtigladeleie er uansett det samme, fordi strømprisen er ganske beskjeden (i prosent).
Hvis man ikke kjøper strøm............ Leier du bensinstasjonen når du fyller bensin ? Kanskje det er du som må tenke EN GANG TIL ?
Prinsippet er det samme, men der er det bensinen og avgiftene som utgjør mesteparten av prisen. Leien er luten, siden man kan fylle for 1200 kr på få minutter.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafTirsdag 17. Februar 2015, klokken 11:26
Da må du regne på ny.
Om du lader en Leaf fra 20% til 80% og betaler kr 99,- slik det er mange steder, hva blir da prisen pr KW ?
Det er derfor det er så feil å ikke ta betalt pr. kilowatt.

En gang til:

Du kjøper ikke strøm - du leier en hurtiglader, akkurat som du leier en leilighet med gratis strøm inkludert i prisen.

Hurtigladeren du leier har f. eks. 50 kW tilgjengelig, og det er opp til deg om du har en bil som kan nyttiggjøre seg av 50 kW eller 5 kW ladeeffekt. Prisen for hurtigladeleie er uansett det samme, fordi strømprisen er ganske beskjeden (i prosent).
Hvis man ikke kjøper strøm............ Leier du bensinstasjonen når du fyller bensin ? Kanskje det er du som må tenke EN GANG TIL ?
Prinsippet er det samme, men der er det bensinen og avgiftene som utgjør mesteparten av prisen. Leien er luten, siden man kan fylle for 1200 kr på få minutter.
Mitt mål er at alle biler med tiden skal bli elbiler. Men med sånn tankegang som er her inne er det svært vanskelig å få til. Man skal betale for varen, ikke leie lokalet, slik er det i all annen handel. Man må også få på olass betaling med bankkort. Selv brusautomater plassert på de mest øde steder har jo betaling med bankkort, så jeg ser ikke helt problemet med dette heller. Jeg har sett flere ganger her på forumet at det nærmest er motstand mot å sette opp mange hurtigladere. Argumenter som at når bilene får lenger rekkevidde kan det være lenger mellom laderne osv.. Hvor lang rekkevidde har en fossilbil, og hvor langt er det mellom bensinstasjonene ? Slik må det bli for elbiler også om man ikke skal ha en fossilbil på lur om man skal ut av nærområdet. Elbil skal være for alle, ikke bare for entusiaster som godtar masse unødvendinge ulemper.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: OlathoTirsdag 17. Februar 2015, klokken 12:05
Til forskjell fra de som fyller bensin eller diesel, så blir selv hurtigladende elbiler stående parkert ganske lenge.
I den tida behøver du ikke stå og holde i kabelen, du kan gå deg en tur, handle, eller gjøre noe annet.
Å sammenligne de to "produktene" direkte gir ingen mening. Jeg ser på det som at jeg betaler for parkeringsplassen, med inkludert lademulighet. Som på veldig mange andre parkeringsplasser betaler man for tida man står der. Noen steder er det gratis de første minuttene, eller dersom man handler i en gitt butikk. Andre steder koster det noen kroner fra første minutt.

Når man i tillegg ser på de faktiske kostnadene for installasjon og drift av hurtigladere, og tar med i beregningen at de aller fleste kun lader på hurtigladere på langtur, så er det i alle fall klart at hurtiglading i dag ikke er en spesielt stor utgift for de aller fleste, og at det vanskelig kan kalles "for DYRT!".

Man kan alltids finne enkelteksempler på situasjoner der det kan være billigere å kjøre diesel enn elektrisk - om man ser bort fra en rekke faktorer - men like fullt må faktisk de som eier hurtigladere ha en pris på tjenesten som de kan leve av.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 14:14
Mitt mål er at alle biler med tiden skal bli elbiler. Men med sånn tankegang som er her inne er det svært vanskelig å få til. Man skal betale for varen, ikke leie lokalet, slik er det i all annen handel.
Så lenge man ikke betaler innkjøpspris, så betaler man for leie av lokalet, strøm, lønninger, profitt til eierne, vasking, vaktmestertjenester, snørydding, osv, osv, osv. Disse kostnadene er bakt inn i det man betaler for varen, akkurat som kostnadene til hurtigladerne, nett-tilknytning, snørydding, skilting, support, osv er bakt inn i det man betaler per kWh eller minutt.

Man må også få på olass betaling med bankkort. Selv brusautomater plassert på de mest øde steder har jo betaling med bankkort, så jeg ser ikke helt problemet med dette heller.
Dette er jeg enig i.

Jeg har sett flere ganger her på forumet at det nærmest er motstand mot å sette opp mange hurtigladere. Argumenter som at når bilene får lenger rekkevidde kan det være lenger mellom laderne osv.. Hvor lang rekkevidde har en fossilbil, og hvor langt er det mellom bensinstasjonene ? Slik må det bli for elbiler også om man ikke skal ha en fossilbil på lur om man skal ut av nærområdet. Elbil skal være for alle, ikke bare for entusiaster som godtar masse unødvendinge ulemper.
Det er ikke noe galt i å sette opp mange hurtigladere, men det gir liten mening i å sette opp mange hurtigladere på samme sted når store områder ikke har noen hurtigladerdekning. Det blir som om alle bensinstasjonkjedene skal sette opp bensinstasjoner i Oslo sentrum, og ikke bry seg om å sette opp bensinstasjoner noe annet sted.

Jeg er enig i at på sikt må alle biler bli elektriske, men denne omveltningen må gjøres på en så smart måte som mulig. Å f.eks ta betalt 1 kr/kWh er ikke smart, da ender man opp med at alle hurtigladerne blokkeres av Outlander PHEV i timesvis, mens de er å shopper på nærmeste kjøpesenter, eller går på kino, eller overnatter. Det tjener ingen på, og det fører garantert til at flere velger bort elbilen til fordel for fossilt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: HamisoTirsdag 17. Februar 2015, klokken 14:29


Når man i tillegg ser på de faktiske kostnadene for installasjon og drift av hurtigladere, og tar med i beregningen at de aller fleste kun lader på hurtigladere på langtur, så er det i alle fall klart at hurtiglading i dag ikke er en spesielt stor utgift for de aller fleste, og at det vanskelig kan kalles "for DYRT!".

Man kan alltids finne enkelteksempler på situasjoner der det kan være billigere å kjøre diesel enn elektrisk - om man ser bort fra en rekke faktorer - men like fullt må faktisk de som eier hurtigladere ha en pris på tjenesten som de kan leve av.

Eg skal vera enig i ein ting: Hurtiglading er ikkje den verste utgiftsposten min, med det køyremønsteret eg har i dag. Men det er altså fordi eg ikkje hurtigladar så mykje.
 
Viss me ser litt lenger fram i tid, så kan me tenkja oss at utbygginga av hurtigladarar vil gi rom for at elbilar med kort rekkevidde kan brukast i langt større grad til langkøyring. Med eit nettverk av ladarar kunne mange av oss greidd oss med berre ein bil; ein elbil. Men desto meir hurtigladarane blir brukt, desto meir vil det kosta enn det smakar med dei prisane som er i dag. Og det som er verre; At det kostar meir enn fossilt brennstoff (målt etter pris per mil) kan virka dempande på rekrutteringa til elbilismen. I den startfasen som me ennå er i, kunne billeg eller gratis hurtiglading ha gjort elbilen endå meir forlokkande på dei som lurer på neste bil, etter mi meining.

Eg synest det er merkeleg at så mange elbilistar argumenterer så heftig for at hurtigladeeigarar "må ha en pris på tjenesten som de kan leve av." Det er jo verdas eldste salgstriks at ein selgar seier at "den prisen eg ha, fordi elles kan eg ikkje leva av det." Me som kundar bør ikkje nødvendigvis sluke slike argument.

Nissan og Kiwi har vist at det er andre motiv for å etablera hurtigladarar enn å tena på sal av straum. Det lokkar til seg kundar til forretninga og til kjøp av bil. På same måte som bensinstasjonar tener på sal av boller og pølser, kan den viktigaste innteninga på hurtiglading vera bieffekten; at bilisten stoppar ein halvtime og brukar pengar på andre ting. Og dersom mange brukar ei slik teneste fordi ein opplever det som rimeleg, kan endå fleire forretningar gå i gang med liknande utbyggingar.

Elles er ønskelista til Sven-E noko eg godt kan slutta meg til.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: HamisoTirsdag 17. Februar 2015, klokken 15:02


Jeg er enig i at på sikt må alle biler bli elektriske, men denne omveltningen må gjøres på en så smart måte som mulig. Å f.eks ta betalt 1 kr/kWh er ikke smart, da ender man opp med at alle hurtigladerne blokkeres av Outlander PHEV i timesvis, mens de er å shopper på nærmeste kjøpesenter, eller går på kino, eller overnatter. Det tjener ingen på, og det fører garantert til at flere velger bort elbilen til fordel for fossilt.

Som sagt, erfaringa mi med bruken av den hurtigladaren på Lillestrøm som er gratis, viser at det absolutt ikkje treng å bli slik. Det er godt mogleg å etablera ein køkultur ved rimelege/gratis hurtigladarar, på same måte som at nye elbilistar treng opplæring i å ikkje parkera på ladeplassar utan å lada.
Hurtigladaren slår seg av etter 80% eller maks 30 minutt, det kan parkerast ved sida av den som ladar, ladekabelen kan tas ut frå forrige bil ved ladeslutt dersom bileigaren ikkje er til stades og alle må venna seg til å henta bilen etter endt lading.
Det treng ikkje bli så vanskeleg.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTirsdag 17. Februar 2015, klokken 15:21
Som sagt, erfaringa mi med bruken av den hurtigladaren på Lillestrøm som er gratis, viser at det absolutt ikkje treng å bli slik. Det er godt mogleg å etablera ein køkultur ved rimelege/gratis hurtigladarar, på same måte som at nye elbilistar treng opplæring i å ikkje parkera på ladeplassar utan å lada.
Hurtigladaren slår seg av etter 80% eller maks 30 minutt, det kan parkerast ved sida av den som ladar, ladekabelen kan tas ut frå forrige bil ved ladeslutt dersom bileigaren ikkje er til stades og alle må venna seg til å henta bilen etter endt lading.
Det treng ikkje bli så vanskeleg.

Jeg antar du ikke har vært der når det har vært 3 biler i kø. Hvordan køes det da? Og hvordan køer man på et sted der det er 2+ ladere, når det er totalt uvisst hvilken lader som blir først ledig. Dette er ting man må begynne å ta innover seg når man bygger ut ladestasjoner.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: HamisoTirsdag 17. Februar 2015, klokken 15:39
Som sagt, erfaringa mi med bruken av den hurtigladaren på Lillestrøm som er gratis, viser at det absolutt ikkje treng å bli slik. Det er godt mogleg å etablera ein køkultur ved rimelege/gratis hurtigladarar, på same måte som at nye elbilistar treng opplæring i å ikkje parkera på ladeplassar utan å lada.
Hurtigladaren slår seg av etter 80% eller maks 30 minutt, det kan parkerast ved sida av den som ladar, ladekabelen kan tas ut frå forrige bil ved ladeslutt dersom bileigaren ikkje er til stades og alle må venna seg til å henta bilen etter endt lading.
Det treng ikkje bli så vanskeleg.

Jeg antar du ikke har vært der når det har vært 3 biler i kø. Hvordan køes det da? Og hvordan køer man på et sted der det er 2+ ladere, når det er totalt uvisst hvilken lader som blir først ledig. Dette er ting man må begynne å ta innover seg når man bygger ut ladestasjoner.
Det har du rett i. Det bør vera plass til to bilar ved kvart hurtigladepunkt.

Dersom eg har kome som tredje bil i køen i Lillestrøm, har eg stilt meg framfor den bilen som ladar, og venta. Når bilisten kjem og skal ut, flyttar eg meg og køyrer inn på den ledige plassen. Så ventar eg til nr. 2 er ferdig. Sist tok det meg til saman 30 minutt innan eg sjølv var ferdig å lada. Dersom det skulle stå endå fleire bilar i kø (noko eg ikkje har opplevd ennå), ville eg ha snudd og leita etter eit alternativ. Inntil vidare har eg eit køyremønster som gjer det mogleg å få til.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTirsdag 17. Februar 2015, klokken 15:43
Det har du rett i. Det bør vera plass til to bilar ved kvart hurtigladepunkt.

I såfall kan man risikere å køe ved en lader der bilen som lader står i 30 minutter, mens personen etter køer for en lader der bilen som lader kun har 5 minutter igjen. Køing til flere ladere blir jo noe helt annet enn å køe til bensinpumper.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafTirsdag 17. Februar 2015, klokken 17:39

Mange er ganske lettlurte her, før Chess kom på banen trodde slike som dere at samtaleprisen pr. minutt for mobil MÅTTE være flere hundre prosent høyere enn det som viste seg å faktisk være nødvendig. Dere skjønte ikke at først drev Telenor med ran for deretter få selskap av Netcom som også gjorde det samme.
Hva er det som koster 50.000 kr/året for en ubetjent hurtiglader ? Eier man mange ladere vil kostnaden pr. lader gå ned. Er det ikke også sånn at det er staten som har betalt storsteparten av en del ladere ? Jeg kan ikke se det ser så lyst ut i fremtiden med så mange naive elbil eiere.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: OlathoTirsdag 17. Februar 2015, klokken 18:13
Du har enda ikke fått med deg at prisen på strømmen er en litt annen for de effektene vi snakker om, enn den er til deg som privatperson?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 18:14
Mange er ganske lettlurte her, før Chess kom på banen trodde slike som dere at samtaleprisen pr. minutt for mobil MÅTTE være flere hundre prosent høyere enn det som viste seg å faktisk være nødvendig. Dere skjønte ikke at først drev Telenor med ran for deretter få selskap av Netcom som også gjorde det samme.
Til en stor grad var mobiltelefoni dyrere før fordi kostnadene med mobiltelefoni var høyere. Basestasjonene fantes ikke og måtte bygges ut, og veldig mye av teknologien var lite moden. Denne utviklingen vil vi nok også se til en grad på hurtigladere, men per dags dato har vi knapt begynt utbyggingen.

Hva er det som koster 50.000 kr/året for en ubetjent hurtiglader ? Eier man mange ladere vil kostnaden pr. lader gå ned. Er det ikke også sånn at det er staten som har betalt storsteparten av en del ladere ?
Investeringen må avskrives. Om vi sier hurtigladeren kan avskrives over 20 år, og investeringen var på 600k, så blir dette 30k/år. Og som jkirkebo viste tidligere kan effekttariffen ligge på ca 30k/år før en eneste elbil er ladet. Så har man trolig i mange tilfeller leie av parkeringsplassen og snøbrøyting. Og ofte har man et nummer man kan ringe der det er bemanning, altså lønnskostnader. Og om noe går galt må reperatører komme å se på hurtigladeren. Om dette skjer i snitt en gang per år per hurtiglader og krever to elektrikere i noen timer så snakker vi kanskje om 10k/år. Så har man omkostninger rundt betalingsløsninger og fakturering av kunder. Osv. Osv.

Jeg kan ikke se det ser så lyst ut i fremtiden med så mange naive elbil eiere.
Snakk for deg selv. I den virkelige verden koster ting penger.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioTirsdag 17. Februar 2015, klokken 18:20
Mitt mål er at alle biler med tiden skal bli elbiler. Men med sånn tankegang som er her inne er det svært vanskelig å få til. Man skal betale for varen, ikke leie lokalet, slik er det i all annen handel. Man må også få på olass betaling med bankkort. Selv brusautomater plassert på de mest øde steder har jo betaling med bankkort, så jeg ser ikke helt problemet med dette heller. Jeg har sett flere ganger her på forumet at det nærmest er motstand mot å sette opp mange hurtigladere. Argumenter som at når bilene får lenger rekkevidde kan det være lenger mellom laderne osv.. Hvor lang rekkevidde har en fossilbil, og hvor langt er det mellom bensinstasjonene ? Slik må det bli for elbiler også om man ikke skal ha en fossilbil på lur om man skal ut av nærområdet. Elbil skal være for alle, ikke bare for entusiaster som godtar masse unødvendinge ulemper.

Alle her har som mål at alle biler skal gå på el. Den saken er grei.

Poenget er at verken Fortum, Grønn Kontakt eller andre gjør dette av veldedighet. De regner nok med et tap, men ser gjerne at det går i pluss på sikt.

Når regnestykket er slik det er (at infrastrukturen for å levere varen er veldig mye dyrere enn varen) så synes jeg at det er helt greit at man betaler for tidsleie av infrastruktur. Man kunne selvsagt hatt et meget komplisert regnestykke, men det er neppe verdt det.

Skal man ha "bare elbiler" så er man faktisk avhengig av et godt utbygget hurtigladenettverk, og for å få det så må operatørene kunne tjene penger på det. Så lenge Fortum kun tjener på noen få hurtigladere (og taper på alle de andre) så er det åpenbart ikke overpriset.

Dette er de kalde, harde fakta. Du liker de kanskje ikke, men det endrer ikke fakta.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioTirsdag 17. Februar 2015, klokken 18:27

Mange er ganske lettlurte her, før Chess kom på banen trodde slike som dere at samtaleprisen pr. minutt for mobil MÅTTE være flere hundre prosent høyere enn det som viste seg å faktisk være nødvendig. Dere skjønte ikke at først drev Telenor med ran for deretter få selskap av Netcom som også gjorde det samme.
Hva er det som koster 50.000 kr/året for en ubetjent hurtiglader ? Eier man mange ladere vil kostnaden pr. lader gå ned. Er det ikke også sånn at det er staten som har betalt storsteparten av en del ladere ? Jeg kan ikke se det ser så lyst ut i fremtiden med så mange naive elbil eiere.

Slitasje, drift og vedlikehold av en hurtiglader ligger på ca 50 000 kr i året, i følge Fortum. Med tanke på at en hurtiglader koster flere hundre tusen kroner, og neppe har mange års levetid, så vil jeg påstå at det faktisk er et konservativt estimat.

Staten har kanskje betalt for noe av hurtigladerne, men Fortum og andre må betale når de skal erstattes.

Dine betraktninger virker veldig naive - det virker ikke som du tar inn over deg hva det faktisk koster å installere og drifte en hurtiglader.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioTirsdag 17. Februar 2015, klokken 18:36
De siste tre årene (36 måneder) har jeg totalt brukt hurtiglading 55 ganger - det inkluderer smålading som "5 minutter for å komme frem". I samme periode har jeg kjørt 42000 km.

Det er minst et par måneder siden sist jeg hurtigladet.

Ser man på hurtigladekartet så er det sjeldent at mer enn noen få hurtigladere er i bruk. Fortum skriver at de trenger 4,5 timer bruk per dag for å gå i null, og det er kun noen få (nær Oslo) som klarer det. De fleste har altså langt under 20% bruk.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTirsdag 17. Februar 2015, klokken 20:29
Mange er ganske lettlurte her, før Chess kom på banen trodde slike som dere at samtaleprisen pr. minutt for mobil MÅTTE være flere hundre prosent høyere enn det som viste seg å faktisk være nødvendig. Dere skjønte ikke at først drev Telenor med ran for deretter få selskap av Netcom som også gjorde det samme.
Hva er det som koster 50.000 kr/året for en ubetjent hurtiglader ? Eier man mange ladere vil kostnaden pr. lader gå ned. Er det ikke også sånn at det er staten som har betalt storsteparten av en del ladere ? Jeg kan ikke se det ser så lyst ut i fremtiden med så mange naive elbil eiere.

Du kan gjerne kalle elbileiere lettlurte og naive, like fullt som du kan kalle de gamle telenorkundene for lettlurte og naive. At Chess nå kan komme med noe mye billigere enn Telenor hadde da, betyr ikke at Telenorkundene kunne bytte til noe som ikke eksisterte den gangen. De kunne la være å bruke mobil, eller de kunne være "naive". Da kan du kalle oss som setter pris på å ha lademuligheter til 2.50kr pr minutt for "naive", eller ta det til deg at vi gjør dette fordi det er det alternativet som finnes, dersom vi ønsker å kjøre elbil som eneste bil.

Chess hadde ikke eksistert, om ikke antall mobilkunder økte til stort sett hele norges befolkning som er over 13år og å tro at det skal poppe opp masse alternativ til en liten prosent med elbilbrukere kan muligens også kalles naivt. Men, salg av hurtigladere går opp, priser går nok ned, flere aktører kan sette opp hurtigladere, semighurtig DC får priser som gjør at ethvert kjøpesenter kan sette opp flere av dem, antall elbilister vokser kraftig, og ettersprørselen vil øke i takt med dette.

Jeg ser lyst på ladefremtiden, jeg tror hurtiglading kommer til å være godt utbygd og om 3 år kan jeg sikkert kjøre LEAF'en min til Nordkapp uten problem, og jeg tror prisene kommer til å være gode også. Derimot tror jeg staten kommer til å kreve inn de avgiftene som tapes på å ikke selge bensin ved å innføre andre avgifter (km-avgift, rushtids-avgift, etc), så vi får nyte den lave prisen på å kjøre så elbil så lenge det varer. (det er ikke ønske om å starte en debatt om det er riktig om det skal være slik eller ikke, bare en observasjon av at staten nok ønsker å ta inn penger for vedlikehold av vei osv, slik staten alltid har gjort.)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: sølv-pilenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 20:33
Jeg merker meg at tilhengerene av minuttprising stadig vekk velger å se bort fra at mesteparten av vår handel her i Norge er bygget opp av faste og sammenligbare måleenheter såsom vekt og volum.

At El bilen ikke lenger bruker strøm når den kommer til en ladestasjon virker mer som ett mysterium som de fleste opgeående har vanskelig for å forstå.
Når det argumenteres om at man egentlig selger parkeringsplass med lademuligheter så befinnar man seg på veldig tynn is. Det er ikke lov å ta betalt for parkering der dette ikke regulert og merket med skilting, og så langt har den eneste informasjonen jeg har lest på hurtigladestasjoner omhandlet lading - alså kraft, som kraftleverandørene selv har bestemt at skal måles i kWh, da dette er en ennhet kraftleverandørene kan sammenligne pr enhet ved salg.

Da er det ikke parkeringen eller gleden av å stå foran en boks man betaler for men kraften man putter inn i bilen som er tilkoblet til denne boksen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 20:43
Det man egentlig betaler for er mobilitet, altså evnen til å enkelt kjøre utenfor en radius på 50-100 km fra hjemmet.

For å ha denne mobiliteten trenger man hurtigladere plassert logisk langs relevante ruter og ved viktige knutepunkt, som er operative og brukervennlige. Og det er en forutsetning at denne tjenesten er noe man skal betale for å dekke kostnadene for - akkurat hvilken betalingsmodell man går for er mindre viktig. Jeg kan referere tilbake til min tidligere post der jeg så på flere betalingsmodeller: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,19521.msg325279.html#msg325279

Men det er ikke å skyve under en stol at en veldig stor andel av kostnadene ved hurtiglading er infrastrukturen, altså er det bra å velge en betalingsmodell der man disinsentiverer å binde opp infrastrukturen lengre enn absolutt nødvendig. Dette gjør minutt-prising, men ikke kWh-prising.

Men man kan så klart gå for en mer komplisert betalingsmodell. F.eks kan man ta betalt per kWh opp til 80%, og nekte å lade høyere enn 80%. Og så ta betalt 1 kr/minutt man står parkert etter at lading etter at lading er avsluttet, f.eks. (Kanskje med 5 minutter kostnadsfritt for å få plugget ut og flyttet bilen.)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 17. Februar 2015, klokken 21:04
Hei det er noe jeg lurer på er det slik at det er kø på hurtigladere eller er det ikke. ut ifra tråden så er det to forskjellige påstander.
1. det lades mindre enn 4.5 timer, tidligere bare 1.2 -1.5 timer pere dag.
2. det blir kø om man lader til 100 %.

Egentlig så er dette ganske motsigende da man helst bør lade 4.5 timer for at en lader skal gå i pluss.

Hva er egentlig sant.
Dette vil jo ha en betydning for diskusjonen videre om det er tid eller KW som teller.

Om det var jeg som driftet en ladestasjon så hadde jeg ønsket at den var i bruk maksimalt og da er kw det som faktisk gir mest for begge parter - men da blir det vel kø.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 21:26
Det hurtigladeoperatøren trenger er penger. Og her har Fortum sagt at det trenger 18 ladinger på 15 minutter hver og 2,5 kroner per minutt, hver dag, altså totalt 675 kr/dag. Dette tilsvarer ca ~5 kr/kWh, eller 37,5 kr/lading.

Det har ingen betydning om man tar 2,5 kr/min eller 5 kr/kWh så lenge man får inn totalt 675 kr/dag. Men hvis man tar betalt med 5 kr/kWh, og du har en bil som står å blokkerer laderen i 1 time mens man får de siste få prosentene, og andre kunder må bare kjøre videre eller venne seg til å ta fossilbilen fordi laderene er alltid opptatte, så går dette ut over mulighetene til å få inn 675 kr/dag.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 21:57
Relevant artikkel hos TU: http://www.tu.no/samferdsel/2015/02/17/na-ma-svenskene-betale-90-kroner-for-a-hurtiglade-elbilen
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 17. Februar 2015, klokken 21:59
Det hurtigladeoperatøren trenger er penger. Og her har Fortum sagt at det trenger 18 ladinger på 15 minutter hver og 2,5 kroner per minutt, hver dag, altså totalt 675 kr/dag. Dette tilsvarer ca ~5 kr/kWh, eller 37,5 kr/lading.

Det har ingen betydning om man tar 2,5 kr/min eller 5 kr/kWh så lenge man får inn totalt 675 kr/dag. Men hvis man tar betalt med 5 kr/kWh, og du har en bil som står å blokkerer laderen i 1 time mens man får de siste få prosentene, og andre kunder må bare kjøre videre eller venne seg til å ta fossilbilen fordi laderene er alltid opptatte, så går dette ut over mulighetene til å få inn 675 kr/dag.

Det ga egentlig ingen mening - er det slik at om man står og lader så opptar man for en annen kunde. Men kjære vene man har jo en kunde som allerede betaler. Om jeg kommer med min tesla og lader så blir jeg stående lengre enn en leaf, betyr det da at jeg er en ikke ønsket kunde siden jeg skal stå der lengre enn en annen bil  - eller skal det bli regler for dette også. Store batteripakker - uønsket.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 22:08
Det ga egentlig ingen mening - er det slik at om man står og lader så opptar man for en annen kunde. Men kjære vene man har jo en kunde som allerede betaler. Om jeg kommer med min tesla og lader så blir jeg stående lengre enn en leaf, betyr det da at jeg er en ikke ønsket kunde siden jeg skal stå der lengre enn en annen bil  - eller skal det bli regler for dette også. Store batteripakker - uønsket.
Man lader saktere ved høyere SOC. Hvis du betaler 5 kr/kWh og står og lader med 5 kW ved godt over 90% SOC, så betaler man kun 42 øre/minutt. Hvis man kun får inn 42 øre/minutt må man altså ha biler til lading 26,8 timer/døgn for å få inn de 675 kronene/dag. Da det kun er 24 timer i hvert døgn er det lite trolig man får til dette.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: OlathoTirsdag 17. Februar 2015, klokken 22:12
Hvis du kommer med en Tesla, så lader du med høyere hastighet (flere kW) over lengre tid, og det er helt greit. Problemet med kW-prising er at ingenting hindrer deg i å la bilen lade med veldig lav hastighet - derved veldig billig - mens du bruker tida på noe annet, og andre, som kunne gitt flere kroner i kassa på samme tidsbruk, ikke får ladet.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 17. Februar 2015, klokken 22:17
Det ga egentlig ingen mening - er det slik at om man står og lader så opptar man for en annen kunde. Men kjære vene man har jo en kunde som allerede betaler. Om jeg kommer med min tesla og lader så blir jeg stående lengre enn en leaf, betyr det da at jeg er en ikke ønsket kunde siden jeg skal stå der lengre enn en annen bil  - eller skal det bli regler for dette også. Store batteripakker - uønsket.
Man lader saktere ved høyere SOC. Hvis du betaler 5 kr/kWh og står og lader med 5 kW ved godt over 90% SOC, så betaler man kun 42 øre/minutt. Hvis man kun får inn 42 øre/minutt må man altså ha biler til lading 26,8 timer/døgn for å få inn de 675 kronene/dag. Da det kun er 24 timer i hvert døgn er det lite trolig man får til dette.

I dag betaler vi for tiden i står å lader - operatører bryr seg vel ikke om hvor mye strøm man får inn på batteriet , bare at du står der. At det ikke er økonomisk for den som lader det er noe annet.

For øvrig så er effekten på hva du får inn forskjellig fra batteripakke til batteripakke. For en zoe er det 87%.
Etter det faller soc.

Men fortsatt er det ingen som kan forklare om det er kø eller ikke. Jeg har til gode å stå i kø - har kjørt ca 30 000 km de siste 8 mnd. - men har registrert at ved noen ladestasjoner så er utstyret stort sett ødelagt.

Samtidig tror jeg at det er få ladere som er plaget med kø. Disse kø laderne har bare en løsning og det er flere stasjoner på samme plass.

Samtidig er lade stasjon operatørene kjempeglade for at elbilistene jubler over kilowatt på 5 kroner - det er bare 200 ganger hva strømmen koster i innkjøp.

Utgiftene til vedlikeholde er antagelig astronomiske , eller er utstyret rett og slett boss. - vi snakker helt nytt utstyr - samtidig fungerer Tesla systemet utmerket.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTirsdag 17. Februar 2015, klokken 22:25
I dag betaler vi for tiden i står å lader - operatører bryr seg vel ikke om hvor mye strøm man får inn på batteriet , bare at du står der. At det ikke er økonomisk for den som lader det er noe annet.
Om man har prising per minutt er det supert om man lader til 100%. Dette er helt uproblematisk, da det gir hurtigladeoperatøren gode penger som så kan investeres i flere ladere. Men så lenge hurtigladeoperatøren taper penger er det en tendens til at ting går stort sett på sparebluss.

Men fortsatt er det ingen som kan forklare om det er kø eller ikke. Jeg har til gode å stå i kø - har kjørt ca 30 000 km de siste 8 mnd. - men har registrert at ved noen ladestasjoner så er utstyret stort sett ødelagt.

Samtidig tror jeg at det er få ladere som er plaget med kø. Disse kø laderne har bare en løsning og det er flere stasjoner på samme plass.
Jeg vil tro at de laderne som lader 18 stk elbiler per dag i 15 minutter er utsatt for kø-tendenser. Det kommer garantert en betydelig topp i etterspørselen i 15-17-tiden. Det er riktignok kun et fåtall av laderne i Norge som opererer på dette nivået.

Minutt-prising vs kWh-prising løser så klart ikke utfordringen alene, men det hjelper.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 17. Februar 2015, klokken 22:32
I dag betaler vi for tiden i står å lader - operatører bryr seg vel ikke om hvor mye strøm man får inn på batteriet , bare at du står der. At det ikke er økonomisk for den som lader det er noe annet.
Om man har prising per minutt er det supert om man lader til 100%. Dette er helt uproblematisk, da det gir hurtigladeoperatøren gode penger som så kan investeres i flere ladere. Men så lenge hurtigladeoperatøren taper penger er det en tendens til at ting går stort sett på sparebluss.

Men fortsatt er det ingen som kan forklare om det er kø eller ikke. Jeg har til gode å stå i kø - har kjørt ca 30 000 km de siste 8 mnd. - men har registrert at ved noen ladestasjoner så er utstyret stort sett ødelagt.

Samtidig tror jeg at det er få ladere som er plaget med kø. Disse kø laderne har bare en løsning og det er flere stasjoner på samme plass.
Jeg vil tro at de laderne som lader 18 stk elbiler per dag i 15 minutter er utsatt for kø-tendenser. Det kommer garantert en betydelig topp i etterspørselen i 15-17-tiden. Det er riktignok kun et fåtall av laderne i Norge som opererer på dette nivået.

Minutt-prising vs kWh-prising løser så klart ikke utfordringen alene, men det hjelper.

Hei - har kjørt fra Førde - Bergen i dag og fått med meg E 39 ladere fra 2 fylker. Ingen kø og alle stasjonene virket. Lade på Danmarksplass i ca 40 minutter og betalte 51 kroner. det var 3 biler innom da jeg var der - nesten kjedelig på en slik stor stasjon. Kom en kar bortom og kikket på bilene da vi var der.
Kjørte fra klokken 15 - 19.

Prisen på hurtiglading er direkte dyrt - for å si det mildt - anbefaler ingen å kjøpe bil og kun hurtiglade på offentlige plasser - da kan du kjøpe gammel amerikaner  - prisen er den sammen. Men for miljøet så kan jo man betale blodpris.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTirsdag 17. Februar 2015, klokken 22:56
Jeg er litt undrende til hvorfor Fortum hele tiden får gjennomgå for pris. Folk argumenterer som bare det mot minuttprising, GK har fått minuttprising, nevn de like mye. Men når man argumenterer for minuttprising, ser man det gjerne opp mot alternativ pris, betaling for større tidseneheter.

For mens fortum får gjennomgå, hører jeg ikke mye til Statoil sin prising. Hvorfor ikke?

Statoil

44kr / 15 min ~= 2.9kr pr min
74kr / 30 min ~= 2.5kr pr min

Her må jeg gå for 30 min intervaller for å pris sammenliknbar med fortum. Trenger jeg 15 min strøm, er altså fortum langt bedre priset. Og trenger jeg 20min eller, enda værre, 35 min strøm for å komme meg hjem, da blir regnestykket helt forferdelig for Statoil. Ikke bare det, men Statoil tar SAMME pris for 22kW DC ladere! Det blir kW-pris-ran, det!

Da er jo Hamar / Maxi Storsenter noe bedre, men igjen, jeg er bundet til 20min intervaller, og jeg trenger skjelden strøm i multippel av 20min, forrige gang tregte jeg 30min, men måtte pent betale for 40, som inkluderte omstart av ladingen som betydde ut av senter, plugge inn/ut, starte på nytt. Fortumpris hadde vært 75kr, Maxi pris : 88kr

Her er overskriften: "Fortum/Kiwi er for DYRT!" og det langes hele tiden ut mot "forkjemperene for minuttpris". Det jeg lurer litt på er, hvorfor i alle dagern angripes ikke Statoil sin prisstruktur først? Mener noen virkelig at denne type prising er BEDRE enn minuttprising? Når alternativet er "kvartersprising" eller "halvtimesprising", så er jeg definitift en forkjemper for minuttprising, og ja, Fortum sitt opplegg er LANGT bedre enn statoil sitt.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: KentTirsdag 17. Februar 2015, klokken 23:04
Hvor går smertegrensen for hva man vil betale for 30min hurtiglading?
 
75kr som i dag?
90kr som svenskene betaler?
105kr?
120kr?
150kr?
200kr?

Ishavsveien selger vel en gang i blandt hurtiglading for 240,- så er man desperat nok så funker i allefall det nivået.

Personlig så synes jeg at hundrelappen er absolutt maximum. Ikke at det er ofte jeg lader så lenge i slengen, men  ville nok betalt det uten å nøle om behovet er der.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTirsdag 17. Februar 2015, klokken 23:12
Jeg er litt undrende til hvorfor Fortum hele tiden får gjennomgå for pris. Folk argumenterer som bare det mot minuttprising, GK har fått minuttprising, nevn de like mye. Men når man argumenterer for minuttprising, ser man det gjerne opp mot alternativ pris, betaling for større tidseneheter.

For mens fortum får gjennomgå, hører jeg ikke mye til Statoil sin prising. Hvorfor ikke?

Statoil

44kr / 15 min ~= 2.9kr pr min
74kr / 30 min ~= 2.5kr pr min

Her må jeg gå for 30 min intervaller for å pris sammenliknbar med fortum. Trenger jeg 15 min strøm, er altså fortum langt bedre priset. Og trenger jeg 20min eller, enda værre, 35 min strøm for å komme meg hjem, da blir regnestykket helt forferdelig for Statoil. Ikke bare det, men Statoil tar SAMME pris for 22kW DC ladere! Det blir kW-pris-ran, det!

Da er jo Hamar / Maxi Storsenter noe bedre, men igjen, jeg er bundet til 20min intervaller, og jeg trenger skjelden strøm i multippel av 20min, forrige gang tregte jeg 30min, men måtte pent betale for 40, som inkluderte omstart av ladingen som betydde ut av senter, plugge inn/ut, starte på nytt. Fortumpris hadde vært 75kr, Maxi pris : 88kr

Her er overskriften: "Fortum/Kiwi er for DYRT!" og det langes hele tiden ut mot "forkjemperene for minuttpris". Det jeg lurer litt på er, hvorfor i alle dagern angripes ikke Statoil sin prisstruktur først?
Mener noen virkelig at denne type prising er BEDRE enn minuttprising? Når alternativet er "kvartersprising" eller "halvtimesprising", så er jeg definitift en forkjemper for minuttprising, og ja, Fortum sitt opplegg er LANGT bedre enn statoil sitt.

Helt enig - Fortum er ikke verstingen her og prisnivået er det vi elbilister som har sakt er ok.
Personlig har jeg to år med medlemskap og kan fylle det jeg vil.

Men ser at det også er usedvanlig dyr kw - men får vel være med å finansiere gildet.

For øvrig har jeg også en tesla som har tesla sitt SC system. Dette bare virker og bygges ut i rekordfart. For de som ikke har sjekket Tesla sitt SC nettverk. Gå inn å se på den utbyggingen og så kan dere lure på hvordan tesla får dette til og atpå så lader vi utene å betale en krone , ingen apper og ingen kort og pinn og gud vet hva. Bare kobler til bilen og ferdig med det.

Hvordan kan de gjøre dette javell vi betalte noen kroner da vi kjøpte bilen, men nå begynner denne bilen å bli direkte billig i lengden.

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: LeonTirsdag 17. Februar 2015, klokken 23:18

Her er overskriften: "Fortum/Kiwi er for DYRT!" og det langes hele tiden ut mot "forkjemperene for minuttpris". Det jeg lurer litt på er, hvorfor i alle dagern angripes ikke Statoil sin prisstruktur først? Mener noen virkelig at denne type prising er BEDRE enn minuttprising? Når alternativet er "kvartersprising" eller "halvtimesprising", så er jeg definitift en forkjemper for minuttprising, og ja, Fortum sitt opplegg er LANGT bedre enn statoil sitt.

 +1! Statoil slipper billig... ::)

I tillegg kaster du bort tid du kunne brukt til lading med å måtte gå inn å betale før du kan starte ladingen.

Personlig var jeg godt/mer fornøyd med Grønn Kontaks klippekort (10 klipp forhåndsbetalt), som kostet 50 kr per klipp og hadde ubegrenset ladetid, men for øvrig støtter jeg minuttprising for å unngå at folk okkuperer laderen unødvendig lenge...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 17. Februar 2015, klokken 23:18
Hvor går smertegrensen for hva man vil betale for 30min hurtiglading?

Jeg har vært villig til å betale 100kr pr lading for å kunne velge elbil foran fossilbil. Det var mens ishavsveien hadde den stykkprisen og fortsatt hadde noen planer om utbygging langs E18 i Telemark/Aust-agder.

Litt avhengig av plassering av andre ladere ville jeg nok stått i 30 minutter og da snakker vi 3.3kr/min.

Nå kom aldri disse laderene og fossilbilen måtte kjøres den helgen til en totalkostnad på ca 500kr. Hadde klart meg med 4 hurtigladinger til 100kr pr stk hvis laderene hadde eksistert.

Ser uansett at jeg ikke vil endre lade/kjørevanene med en pris på i hvert fall 4kr/min, men vil heller ikke endre noe med pris på 1kr pr minutt eller 3kr/kWh eller gratis for den saks skyld. Det som vil endre lade/kjørevanene er hvis jeg til stadighet kommer til opptatte ladere og bruker like mye tid på ladekø som selve ladingen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTirsdag 17. Februar 2015, klokken 23:21
Personlig var jeg godt/mer fornøyd med Grønn Kontaks klippekort (10 klipp forhåndsbetalt), som kostet 50 kr per klipp og hadde ubegrenset ladetid, men for øvrig støtter jeg minuttprising for å unngå at folk okkuperer laderen unødvendig lenge...

Var også veldig fornøyd med klippekortet til GrønnKontakt, men erfaringen etter halvannet år er at det i de fleste tilfellene holdt med 10-15 minutter på laderene deres og dermed vil totalen bli billigere selv med noen få ganger gjennom en vinteren der man kanskje kommer opp mot 100-150kr for en lading.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: zbkTirsdag 17. Februar 2015, klokken 23:33
For mens fortum får gjennomgå, hører jeg ikke mye til Statoil sin prising. Hvorfor ikke?

Statoil

44kr / 15 min ~= 2.9kr pr min
74kr / 30 min ~= 2.5kr pr min

Her må jeg gå for 30 min intervaller for å pris sammenliknbar med fortum. Trenger jeg 15 min strøm, er altså fortum langt bedre priset. Og trenger jeg 20min eller, enda værre, 35 min strøm for å komme meg hjem, da blir regnestykket helt forferdelig for Statoil. Ikke bare det, men Statoil tar SAMME pris for 22kW DC ladere! Det blir kW-pris-ran, det!


Statoil har vel lavere pris for 22kW? Fant dette:

Fleksilading 15 min: 22 kr
 Hurtiglading 15 min: 44 kr
 Hurtiglading 30 min: 74 kr

Er likevel enig i at Statoil-prisingen er noe av det verre. Spesielt med tanke på de mersalgsmulighetene som uansett ligger i en lengre stopp og som GK og Fortum ikke har. Statoil kunne enkelt senket prisene til halvparten av de andre og fortsatt gjort bedre butikk av det med ekstrasalg i butikken. De hadde sannsynligvis tatt flesteparten av ladekundene i sitt område med en slik strategi.

Personlig irriterer jeg meg mest over GK sin pr påbegynte time for fleksilading. Trenger jeg med min Zoe bare 10min påfyll der (3-4kWh) vil det fortsatt koste meg 49,-. Da føles Fortums 1kr/min for dette mye riktigere, selv om det blir dyrere om jeg trenger en time og "full tank". Ikke tilbyr GK meg hurtiglading heller...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: LeonTirsdag 17. Februar 2015, klokken 23:42

Men ser at det også er usedvanlig dyr kw - men får vel være med å finansiere gildet.

For øvrig har jeg også en tesla som har tesla sitt SC system. Dette bare virker og bygges ut i rekordfart. For de som ikke har sjekket Tesla sitt SC nettverk. Gå inn å se på den utbyggingen og så kan dere lure på hvordan tesla får dette til og atpå så lader vi utene å betale en krone , ingen apper og ingen kort og pinn og gud vet hva. Bare kobler til bilen og ferdig med det.

Hvordan kan de gjøre dette javell vi betalte noen kroner da vi kjøpte bilen, men nå begynner denne bilen å bli direkte billig i lengden.

Du har vel allerede betalt 15.000 kr for å lade "gratis" med Tesla. Med mindre du har mulighet til å lade på en Teslastasjon jevnlig, er det ikke sikkert kW-prisen blir så billig for denne hurtigladingen. Det er vel heller ikke SÅ mange Tesla-hurtigladestasjoner i Norge, sammenlignet med for eksempel CHAdeMO ;), men joda, jeg ser fordelen med lengre rekkevidde...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 18. Februar 2015, klokken 00:01

Men ser at det også er usedvanlig dyr kw - men får vel være med å finansiere gildet.

For øvrig har jeg også en tesla som har tesla sitt SC system. Dette bare virker og bygges ut i rekordfart. For de som ikke har sjekket Tesla sitt SC nettverk. Gå inn å se på den utbyggingen og så kan dere lure på hvordan tesla får dette til og atpå så lader vi utene å betale en krone , ingen apper og ingen kort og pinn og gud vet hva. Bare kobler til bilen og ferdig med det.

Hvordan kan de gjøre dette javell vi betalte noen kroner da vi kjøpte bilen, men nå begynner denne bilen å bli direkte billig i lengden.

Du har vel allerede betalt 15.000 kr for å lade "gratis" med Tesla. Med mindre du har mulighet til å lade på en Teslastasjon jevnlig, er det ikke sikkert kW-prisen blir så billig for denne hurtigladingen. Det er vel heller ikke SÅ mange Tesla-hurtigladestasjoner i Norge, sammenlignet med for eksempel CHAdeMO ;), men joda, jeg ser fordelen med lengre rekkevidde...

Avtalen på tesla bilene er til bilen vrakes - så jeg og kommende eiere får nok glede av den. For øvrig så lader jeg hjemme, som de aller fleste gjør og teslaen blir aldri ladet over 90 %. Tror den har blitt ladet til 100% under 10 ganger. Men det som er et mysterium er, sjekk SC til tesla, er snart over hele den vestlige verden - det kommer en i Bergen og da er det kun Alta igjen så er hele Norge dekket. Normalt 25 mil mellom laderne, noe som er mer enn nok. Samtidig vil det kommer flere. I teorien så skal du kunne kjøre fra Tromsø til Svartehavet uten å betale en krone. Men om det er disse 10 - 15 000 kronene som vi betalte med bilen som lager dette underverket så kan vi lure på hva 50 000 elbiler kunne fått til i Norge når det angår hurtigladere. ?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: LeonOnsdag 18. Februar 2015, klokken 00:06
Personlig var jeg godt/mer fornøyd med Grønn Kontaks klippekort (10 klipp forhåndsbetalt), som kostet 50 kr per klipp og hadde ubegrenset ladetid, men for øvrig støtter jeg minuttprising for å unngå at folk okkuperer laderen unødvendig lenge...

Var også veldig fornøyd med klippekortet til GrønnKontakt, men erfaringen etter halvannet år er at det i de fleste tilfellene holdt med 10-15 minutter på laderene deres og dermed vil totalen bli billigere selv med noen få ganger gjennom en vinteren der man kanskje kommer opp mot 100-150kr for en lading.

Ser poenget hvis man bare trenger noen ekstra km for å komme fram til bestemmelsesstedet. Min bruk av Grønn Kontakts ladere har vært motsatt. Jeg har sjelden eller aldri ladet mindre enn 20 minutter, ofte mellom 30 og 40 minutter fra 10/15 til 80/85%, for deretter å kjøre nye 60-90 km.

Eksempel sist lørdag: 5 hurtigladinger på 41+30+19+29+17 minutter (436 km, ca et par minusgrader mesteparten av veien, og et batteri som etter hvert nærmet seg kroppstemperatur). Hadde kunne kostet meg ca 365 kr, men siden jeg hadde igjen et par gjenstående klipp på kortet, to Kiwi-ladere og at den femte og siste laderen var gratis, kom det på 125 kr i lading i stedet :D

PS: Hadde det ikke vært for at Notodden nylig har begynt med å ta betalt for lading, hadde jeg kunnet spart de to klipp til senere, og kjørt nesten gratis... :)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: LeonOnsdag 18. Februar 2015, klokken 00:23

Avtalen på tesla bilene er til bilen vrakes - så jeg og kommende eiere får nok glede av den. For øvrig så lader jeg hjemme, som de aller fleste gjør og teslaen blir aldri ladet over 90 %. Tror den har blitt ladet til 100% under 10 ganger. Men det som er et mysterium er, sjekk SC til tesla, er snart over hele den vestlige verden - det kommer en i Bergen og da er det kun Alta igjen så er hele Norge dekket. Normalt 25 mil mellom laderne, noe som er mer enn nok. Samtidig vil det kommer flere. I teorien så skal du kunne kjøre fra Tromsø til Svartehavet uten å betale en krone. Men om det er disse 10 - 15 000 kronene som vi betalte med bilen som lager dette underverket så kan vi lure på hva 50 000 elbiler kunne fått til i Norge når det angår hurtigladere. ?

Er vel rett og slett en annen måte å betale for ladingen på. Det vil lønne seg hvis du bruker hurtigladerne ofte, og tar lange ferieturer med bil, men ikke hvis du sjelden kjører forbi en hurtiglader eller heller vil komme deg raskere hjem og lade der.

Er 25 mil mellom hver hurtiglader mer enn nok? Hva hvis du bare skal 22 mil og tilbake? Er det greit å kjøre en time ekstra for å lade? ;)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 18. Februar 2015, klokken 00:25
Har ikke Notodden begynnt å ta betalt før nylig?

Ladet der to ganger på en dag kort tid etter åpning og da var det gratis, sammen med annen gratislading og et klipp i Arendal endte jeg på 50kr for 755km kjørt.

40-45grader på batteriet på slutten av en sånn tur er da helt normalt og ikke noe jeg bekymrer meg over.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosOnsdag 18. Februar 2015, klokken 00:30

Avtalen på tesla bilene er til bilen vrakes - så jeg og kommende eiere får nok glede av den. For øvrig så lader jeg hjemme, som de aller fleste gjør og teslaen blir aldri ladet over 90 %. Tror den har blitt ladet til 100% under 10 ganger. Men det som er et mysterium er, sjekk SC til tesla, er snart over hele den vestlige verden - det kommer en i Bergen og da er det kun Alta igjen så er hele Norge dekket. Normalt 25 mil mellom laderne, noe som er mer enn nok. Samtidig vil det kommer flere. I teorien så skal du kunne kjøre fra Tromsø til Svartehavet uten å betale en krone. Men om det er disse 10 - 15 000 kronene som vi betalte med bilen som lager dette underverket så kan vi lure på hva 50 000 elbiler kunne fått til i Norge når det angår hurtigladere. ?

Er vel rett og slett en annen måte å betale for ladingen på. Det vil lønne seg hvis du bruker hurtigladerne ofte, og tar lange ferieturer med bil, men ikke hvis du sjelden kjører forbi en hurtiglader eller heller vil komme deg raskere hjem og lade der.

Er 25 mil mellom hver hurtiglader mer enn nok? Hva hvis du bare skal 22 mil og tilbake? Er det greit å kjøre en time ekstra for å lade? ;)


Bilen går lett 48 mil uten å lade og uten angst.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: jkirkeboOnsdag 18. Februar 2015, klokken 04:14
Her må jeg gå for 30 min intervaller for å pris sammenliknbar med fortum. Trenger jeg 15 min strøm, er altså fortum langt bedre priset. Og trenger jeg 20min eller, enda værre, 35 min strøm for å komme meg hjem, da blir regnestykket helt forferdelig for Statoil. Ikke bare det, men Statoil tar SAMME pris for 22kW DC ladere! Det blir kW-pris-ran, det!

Nja, det blir i praksis ofte å betale 2,50 for 22kW AC hos Fortum også, da ganske mange av lokasjonene ikke har separat 22kW AC stolpe. De stedene jeg har ladet har jeg ihvertfall måtte bruke AC-uttaket på hurtigladeren for å lade med 22kW til 2,50 pr. minutt.

Ellers er jeg enig i at prising i "bolker" er noe dritt. Maks 30 min. på Statoil, som er veldig upraktisk. Hos Fortum kan jeg forlate laderen i f.eks 63 minutter (som sist på Dokka) og gjøre noe annet uten å tenke på ladetid.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 18. Februar 2015, klokken 06:37

Avtalen på tesla bilene er til bilen vrakes - så jeg og kommende eiere får nok glede av den. For øvrig så lader jeg hjemme, som de aller fleste gjør og teslaen blir aldri ladet over 90 %. Tror den har blitt ladet til 100% under 10 ganger. Men det som er et mysterium er, sjekk SC til tesla, er snart over hele den vestlige verden - det kommer en i Bergen og da er det kun Alta igjen så er hele Norge dekket. Normalt 25 mil mellom laderne, noe som er mer enn nok. Samtidig vil det kommer flere. I teorien så skal du kunne kjøre fra Tromsø til Svartehavet uten å betale en krone. Men om det er disse 10 - 15 000 kronene som vi betalte med bilen som lager dette underverket så kan vi lure på hva 50 000 elbiler kunne fått til i Norge når det angår hurtigladere. ?

Er vel rett og slett en annen måte å betale for ladingen på. Det vil lønne seg hvis du bruker hurtigladerne ofte, og tar lange ferieturer med bil, men ikke hvis du sjelden kjører forbi en hurtiglader eller heller vil komme deg raskere hjem og lade der.

Er 25 mil mellom hver hurtiglader mer enn nok? Hva hvis du bare skal 22 mil og tilbake? Er det greit å kjøre en time ekstra for å lade? ;)


Bilen går lett 48 mil uten å lade og uten angst.

De fleste på Teslaforumet her rapporterer ca 200Wh/km som snittforbruk over lengre tid. Selv med bruk av hele 85kWh batteriet gir ikke det en rekkevidde på 48 mil.

Sier ikke at det ikke er mulig å kjøre 48 mil på en lading, men tror du overdriver litt hvor lett det er...
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 18. Februar 2015, klokken 07:12
Statoil har vel lavere pris for 22kW? Fant dette:

Fleksilading 15 min: 22 kr
 Hurtiglading 15 min: 44 kr
 Hurtiglading 30 min: 74 kr
...
Personlig irriterer jeg meg mest over GK sin pr påbegynte time for fleksilading. Trenger jeg med min Zoe bare 10min påfyll der (3-4kWh) vil det fortsatt koste meg 49,-. Da føles Fortums 1kr/min for dette mye riktigere, selv om det blir dyrere om jeg trenger en time og "full tank". Ikke tilbyr GK meg hurtiglading heller...

Statoil skiller vel mellom 22kW "flexilading" (AC) og 22kW "hurtiglading" (DC). 15 min AC (på f.eks Statoil ved Gardermoen) koster 22kr. 22kW DC lading på Majorstuen koster 44kr.

GK sine nye ladere er vel multiladere? Da kan du vel få 43kW AC til samme pris som vi får 50kW DC. Og GK sine "flexiladere" har faktisk timepris avhengi av hva slags bil du har, noe som vel er relativt unikt, og blir mer "betal pr kW" tanke.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 18. Februar 2015, klokken 07:26
GK sine nye ladere er vel multiladere? Da kan du vel få 43kW AC til samme pris som vi får 50kW DC. Og GK sine "flexiladere" har faktisk timepris avhengi av hva slags bil du har, noe som vel er relativt unikt, og blir mer "betal pr kW" tanke.

Det jeg har sett av nyere GrønnKontakt ladere er kun hurtig DC-lading (CHAdeMO + CCS) og bare semihurtig på AC, typisk en dobbelt 22kW stolpe
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 18. Februar 2015, klokken 07:41
Det jeg har sett av nyere GrønnKontakt ladere er kun hurtig DC-lading (CHAdeMO + CCS) og bare semihurtig på AC, typisk en dobbelt 22kW stolpe

Er ikke multiladere med hurtig Chademo/CCS/AC et transnovakrav som GK må oppfylle på de nye laderene? Mulig jeg har misforstått.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 18. Februar 2015, klokken 07:43
Litt O/T kanskje, men når jeg ladet på Statoil Askim betalte jeg 44kr for 15 min på AC. Vet ikke om det er 43 eller 22kW der?

Askim skal ha både 43kW og 22kW tilgjengelig, så brukte du egen kabel fikk du 22kW og brukte du den faste kabelen fikk du 43kW.

Ellers blir Statoil litt bedre nå når de går over til mulighet for korte ladestopp med minuttsprising og betaling med app.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 18. Februar 2015, klokken 07:47
Det jeg har sett av nyere GrønnKontakt ladere er kun hurtig DC-lading (CHAdeMO + CCS) og bare semihurtig på AC, typisk en dobbelt 22kW stolpe

Er ikke multiladere med hurtig Chademo/CCS/AC et transnovakrav som GK må oppfylle på de nye laderene? Mulig jeg har misforstått.

Vet ikke om 43kW AC er et krav, virker uansett som om de kommer seg greit unna med et par 22kW kontakter sammen med DC-laderen. Er uansett veldig få biler som kan utnytte mer enn 22kW AC og de fleste av disse lader "gratis" hos Fortum.

For meg som ikke lader med 43kW AC er det greit at det er færre komponenter i DC-laderen som kan skape muligheter for feil, selv om AC-biten er simpel i forhold til DC-ladingen.

Ser ellers ut som om de kommer til å følge dette oppsettet også på de kommende stasjonene på Brokelandsheia og Egersund.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 18. Februar 2015, klokken 07:48
Litt O/T kanskje, men når jeg ladet på Statoil Askim betalte jeg 44kr for 15 min på AC. Vet ikke om det er 43 eller 22kW der?

Brukte du en AC-kabel ved en multilader, eller en frittstående "kontakt". Etter det ladestasjoner.no sier har du mulighet til å ta både 22kW for 22kr, eller 43kW for 44kr der (men så er det ikke alltid riktig det som står på ladestasjoner.no, da)

På Majorstuen er det vel kun en multilader, som kan gi både AC og DC, og da tar de vel faktisk 44kr for 22kW AC også. Da er vel regelen at "om det er en 22kW AC kontakt, er pris 22kr, er det en ladeboks som også har en kabel for AC, er prisen 44kr pr minutt". Kanskje litt merkelig tankegang, men de forsvarer det vel med prisen på boksen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 18. Februar 2015, klokken 08:11
For øvrig har jeg også en tesla som har tesla sitt SC system. Dette bare virker og bygges ut i rekordfart. For de som ikke har sjekket Tesla sitt SC nettverk. Gå inn å se på den utbyggingen og så kan dere lure på hvordan tesla får dette til og atpå så lader vi utene å betale en krone , ingen apper og ingen kort og pinn og gud vet hva. Bare kobler til bilen og ferdig med det.

Jeg jobber sammen med en Tesla-eier, jeg får kontinuelig oppdatering av hvordan ladekartet til Tesla ser ut i Europa, og hvor man kan kjøre :P Jeg synes rett og slett ikke elbiler skulle vært fritatt for avgift, men ha en "ladestasjonsavgift" på kanskje 3%, som var dedikert utbygging av hurtiglading. Selv om det ville blitt en ekstrautgift som kanskje ikke er nødvendig for Tesla, ville et økt antall AC ladere også betydd noe for Teslafolket.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafOnsdag 18. Februar 2015, klokken 11:34

Mange er ganske lettlurte her, før Chess kom på banen trodde slike som dere at samtaleprisen pr. minutt for mobil MÅTTE være flere hundre prosent høyere enn det som viste seg å faktisk være nødvendig. Dere skjønte ikke at først drev Telenor med ran for deretter få selskap av Netcom som også gjorde det samme.
Hva er det som koster 50.000 kr/året for en ubetjent hurtiglader ? Eier man mange ladere vil kostnaden pr. lader gå ned. Er det ikke også sånn at det er staten som har betalt storsteparten av en del ladere ? Jeg kan ikke se det ser så lyst ut i fremtiden med så mange naive elbil eiere.


Slitasje, drift og vedlikehold av en hurtiglader ligger på ca 50 000 kr i året, i følge Fortum. Med tanke på at en hurtiglader koster flere hundre tusen kroner, og neppe har mange års levetid, så vil jeg påstå at det faktisk er et konservativt estimat.

Staten har kanskje betalt for noe av hurtigladerne, men Fortum og andre må betale når de skal erstattes.

Dine betraktninger virker veldig naive - det virker ikke som du tar inn over deg hva det faktisk koster å installere og drifte en hurtiglader.
Ifølge Fortum ja.... Telenor hadde heller ikke noen problemer med å forsvare prisene sine da de hadde monopol, det MÅTTE være så dyrt , de hadde nok tilhengere som dere de også, men det var jo ikke sant det telenor fortalte kundene, var det vel  ? Hurtigladermarkedet har ikke noen konkurranse de heller, bare mange naive brukere som betaler nærmest hva som helst bare det ikke er kø.
Hvordan skal Tesla overleve hvis det koster 50-60.000 å vedlikeholde EN hurtiglader ? Hvem er det som er naiv her ?

Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 18. Februar 2015, klokken 11:46
Hvordan skal Tesla overleve hvis det koster 50-60.000 å vedlikeholde EN hurtiglader ? Hvem er det som er naiv her ?

Tesla har allerde dratt inn godt over 50 millioner kroner hvis vi regner noe rundt 13.000kr pr bil solgt med SC tilgang. I tillegg er Teslas system litt mer modulært enn det vanlige "kjøleskapet" andre bruker, så feiler en "likeretter" vil bare kapasiteten for den eller de ladekontaktene den forsyner bli noe redusert og ikke hele stasjonen nede.

Også vil det jo naturligvis være rimeligere å drifte 8 ladestasjoner på et sted enn 8 separate stasjoner på forskjellige steder.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenOnsdag 18. Februar 2015, klokken 11:55
Hvordan skal Tesla overleve hvis det koster 50-60.000 å vedlikeholde EN hurtiglader ? Hvem er det som er naiv her ?
Tallet er ikke direkte overførbart til Tesla. Jo flere hurtigladere man har samme sted, jo rimeligere blir det per hurtiglader, da man får diverse stordriftsfordeler. Tesla har heller ikke fordyrende betalingsløsninger.

Men helt klart koster det penger for Tesla å drive hurtigladerne. Om vi antar at det koster ca 200.000 kr/år pluss strøm for hver lokasjon, så må Tesla selge ca 435 biler/år (og motta 13.800 kr per bil til superladerne) for å drifte 30 lokasjoner i Norge. For å drifte de 385 lokasjonene de har satt opp hittil, så må de selge 5580 biler/år for å betale for vedlikeholdet. Disse tallene betyr at om vi snakker om 200.000 kr/lokasjon, så går 10-20% av inntektene fra salget av superladertilgang til å drifte superladerne (minus strøm).
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafOnsdag 18. Februar 2015, klokken 12:26
Hvordan skal Tesla overleve hvis det koster 50-60.000 å vedlikeholde EN hurtiglader ? Hvem er det som er naiv her ?

Tesla har allerde dratt inn godt over 50 millioner kroner hvis vi regner noe rundt 13.000kr pr bil solgt med SC tilgang. I tillegg er Teslas system litt mer modulært enn det vanlige "kjøleskapet" andre bruker, så feiler en "likeretter" vil bare kapasiteten for den eller de ladekontaktene den forsyner bli noe redusert og ikke hele stasjonen nede.

Også vil det jo naturligvis være rimeligere å drifte 8 ladestasjoner på et sted enn 8 separate stasjoner på forskjellige steder.
Helt riktig, det er billigere å drifte flere stasjoner på ett sted. Men hvorfor i all verden tror dere at Tesla trenger mange ladere, mens dere mener at andre elbiler får nøye seg med å lade hjemme og ha hurtiglader kun som en nødløsning ?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckOnsdag 18. Februar 2015, klokken 12:46
Helt riktig, det er billigere å drifte flere stasjoner på ett sted. Men hvorfor i all verden tror dere at Tesla trenger mange ladere, mens dere mener at andre elbiler får nøye seg med å lade hjemme og ha hurtiglader kun som en nødløsning ?

Hvem er det som mener dette?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilOnsdag 18. Februar 2015, klokken 13:07
Men hvorfor i all verden tror dere at Tesla trenger mange ladere, mens dere mener at andre elbiler får nøye seg med å lade hjemme og ha hurtiglader kun som en nødløsning ?

Hva folk mener om andre elbiler vet ikke jeg, jeg vil bruke elbilen min alle steder jeg brukte fossilbilen.

Men for Tesla vs andre så har Tesla litt andre ladebehov da den vil kunne ta all by og lokalkjøring på en lading uanett vær og føre og trenger ikke tilgang til hurtiglading i bynære områder. Det er langs de store hovedveiene man trenger hurtiglading for Tesla når man skal fra by til by. I tillegg gjør den store batteripakken at den kan ta imot mer strøm over kort tid enn f.eks en Leaf eller e-Golf. Derfor kan Tesla nøye seg med å bygge ut få og store ladestasjoner som blir rimeligere i vedlikehold pr ladeplass, mens man trenger mye tettere dekning for de andre standardene.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: OlathoOnsdag 18. Februar 2015, klokken 15:23


Men hvorfor i all verden tror dere at Tesla trenger mange ladere, mens dere mener at andre elbiler får nøye seg med å lade hjemme og ha hurtiglader kun som en nødløsning ?

JEG tror at _de_fleste_ som har Tesla stort sett lader "hjemme", og bare bruker superladere en sjelden gang. Og hadde vi fått Teslaer med enda lenger rekkevidde - eks 7-800 km - så hadde bruken av superladere blitt enda lavere.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: RioOnsdag 18. Februar 2015, klokken 18:09


Men hvorfor i all verden tror dere at Tesla trenger mange ladere, mens dere mener at andre elbiler får nøye seg med å lade hjemme og ha hurtiglader kun som en nødløsning ?

JEG tror at _de_fleste_ som har Tesla stort sett lader "hjemme", og bare bruker superladere en sjelden gang. Og hadde vi fått Teslaer med enda lenger rekkevidde - eks 7-800 km - så hadde bruken av superladere blitt enda lavere.

Både-og; da hadde nok flere brukt bilen til langturer, så da blir de mer brukt. Men jeg er enig med deg i prinsippet.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: hgsTorsdag 19. Februar 2015, klokken 00:09


Men hvorfor i all verden tror dere at Tesla trenger mange ladere, mens dere mener at andre elbiler får nøye seg med å lade hjemme og ha hurtiglader kun som en nødløsning ?

JEG tror at _de_fleste_ som har Tesla stort sett lader "hjemme", og bare bruker superladere en sjelden gang. Og hadde vi fått Teslaer med enda lenger rekkevidde - eks 7-800 km - så hadde bruken av superladere blitt enda lavere.

Både-og; da hadde nok flere brukt bilen til langturer, så da blir de mer brukt. Men jeg er enig med deg i prinsippet.

Jeg tror nok ingen som kjører Tesla mener 400 km rekkevidde begrenser bruken av bilen på langtur. Om bilen har 400 eller 700 km rekkevidde har lite å si for bruksmønsteret, på samme måte som man bruker en fossil med 600 km rekkevidde slik man bruker en med 1500 km.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: OlathoTorsdag 19. Februar 2015, klokken 06:36
Forskjellen er jo at med 700 km trenger du "aldri" å lade underveis. Ikke mange kjører mer enn 700 km i ett strekk, og selv et 170 kWh batteri fyller du på rundt 8 timer på en 22 kW lader som er bortimot gratis i drift og installasjon.
Så kan du kjøre 70 mil, og sove en natt før du kjører 70 til.
Selv på en vanlig 230V 32A fyller du det batteriet på et døgn, hvis du har kjørt deg helt tom, og trenger å lade helt opp for å komme deg hjem igjen.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Kjell LeafTorsdag 19. Februar 2015, klokken 11:31
Forskjellen er jo at med 700 km trenger du "aldri" å lade underveis. Ikke mange kjører mer enn 700 km i ett strekk, og selv et 170 kWh batteri fyller du på rundt 8 timer på en 22 kW lader som er bortimot gratis i drift og installasjon.
Så kan du kjøre 70 mil, og sove en natt før du kjører 70 til.
Selv på en vanlig 230V 32A fyller du det batteriet på et døgn, hvis du har kjørt deg helt tom, og trenger å lade helt opp for å komme deg hjem igjen.
Husk at når man er på langtur blir rekkevidden redusert. Da må man regne rekkevidden man har ved 80%, skal man lade mer, tar det alt for lang tid.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Espen Hugaas AndersenTorsdag 19. Februar 2015, klokken 15:04
Husk at når man er på langtur blir rekkevidden redusert. Da må man regne rekkevidden man har ved 80%, skal man lade mer, tar det alt for lang tid.
Når man har større batteri/lengre rekkevidde begynner også nedtrappingen senere.

Å lade et 24 kWh batteri med 3,3 kW er det samme som å lade et 170 kWh batteri med 23,4 kW. Nedtrappingen av effekten begynner i begge tilfeller ved i området 95% SOC, altså etter ca 7 timer.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: mr.rs4Onsdag 04. Mars 2015, klokken 19:03
I dag testet jeg 22kW AC på Dokka. 2,50 pr. minutt, ladet mens vi spiste lunsj på Peking og handlet på Rema. Endte på 65 minutters lading, 114tkm. Dette gjorde at vi sparte ca. 60km omvei om Lillehammer og ca. 1 times reisetid. Det kostet 162,50 til sammen. Regner med å lade nesten det samme på vei hjem + med fullading hjemme havner prisen på omkring 350 kroner for 566km, eller 62 øre/km. Med dieselbilen var kostnaden omkring 600 kroner, inkl. bompenger.

Klart godkjent for vår del, selv om vi betalte hele 2,50 pr. minutt for 22kW lading. Mye spart tid i forhold til SC på Lillehammer og endel sparte penger i forhold til fossilbil. Så denne laderen blir nok brukt ganske fast av oss fremover.
Dette hadde kostet meg ca 1100-1200kr i min bil.
Min bil bruker ca 1,8l/mil på bykjøring, og ca 1,5l/mil på langkjøring. +evt bomstasjoner.
Så ser frem til ny TMSP85D :-)
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: olegregertOnsdag 04. Mars 2015, klokken 19:55
Kort innpå  hva betyr SOC i ladesammenheng ?
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: ElmoOnsdag 04. Mars 2015, klokken 19:57
SOC = State Of Charge.  Altså hvor mange % batteriet er ladet
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: olegregertTorsdag 05. Mars 2015, klokken 19:52
takk for rask avklaring
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: Fastlane83Torsdag 05. Mars 2015, klokken 21:03
Hvorfor tar man betalt pr minutt lading i stedet for pr kWh man lader? Er det på grunn av pris/enkelhet? I Danmark tar de betalt pr kWh å det må jo være mye mer rettferdig.....
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckTorsdag 05. Mars 2015, klokken 22:17
Hvorfor tar man betalt pr minutt lading i stedet for pr kWh man lader? Er det på grunn av pris/enkelhet? I Danmark tar de betalt pr kWh å det må jo være mye mer rettferdig.....

Dette har vel allerede blitt debatert i det ueldelige. Oppsummert:
- kW betaling er mer rettferdig med tanke på hva man faktisk får inn, og man betaler mindre når det er kaldt og bilen får inn mindre strøm
- minutt er mer rettferdig fordi den store kostnaden ikke ligger i hvor mange kW man får, men pris på laderen, og det faktum at man opptar en relativt begrenset ressuss.
- man blir ikke helt enige om hvilken av de disse to retferdige tingene som er mest retferdig.

Med tanke på at de fleste biler tar inn veldig lite kW når batteriet er over 80%, så vil kW-prising kunne medføre regel om "max lading til 80% ved kø". En 80% grense kan man uansett argumentere for i andre sammenhenger også.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: kosTorsdag 05. Mars 2015, klokken 22:30
Flere på dette forumet hevder at prisen på landing i tid er riktig. Så da er det bare greit å lade så lenge man vil da prisen er grei. Jeg hevder at kw er det eneste riktige .Det er han bak meg som får tiden jeg betaler for.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: emilTorsdag 05. Mars 2015, klokken 23:18
Flere på dette forumet hevder at prisen på landing i tid er riktig. Så da er det bare greit å lade så lenge man vil da prisen er grei. Jeg hevder at kw er det eneste riktige .Det er han bak meg som får tiden jeg betaler for.

Tid er det som er mest hensiktsmessig idag når hurtigladere er få og dekningen dårlig. Kommer det hurtigladestasjoner lignende Tesla sine, som i tillegg kanskje har systemer for å redusere effekttoppene (batteribank) fra strømnettet kan det være at en annen prismodell er hensiktsmessig. I tillegg kan hvem som helst starte en landsdekkende kjede av hurtigladere og velge den prisformen de har lyst til og så vil markedet bestemme om de har livets rett eller ikke.

Med flere ladeoperatører i samme områder vil det nok etterhvert vise seg hvilke som folk foretrekker.
Tittel: Sv: Fortum/Kiwi er for DYRT!
Skrevet av: PanduckFredag 06. Mars 2015, klokken 13:08
Flere på dette forumet hevder at prisen på landing i tid er riktig. Så da er det bare greit å lade så lenge man vil da prisen er grei. Jeg hevder at kw er det eneste riktige .Det er han bak meg som får tiden jeg betaler for.

Tid er det som er mest hensiktsmessig idag når hurtigladere er få og dekningen dårlig. Kommer det hurtigladestasjoner lignende Tesla sine, som i tillegg kanskje har systemer for å redusere effekttoppene (batteribank) fra strømnettet kan det være at en annen prismodell er hensiktsmessig. I tillegg kan hvem som helst starte en landsdekkende kjede av hurtigladere og velge den prisformen de har lyst til og så vil markedet bestemme om de har livets rett eller ikke.

Med flere ladeoperatører i samme områder vil det nok etterhvert vise seg hvilke som folk foretrekker.

Jeg tror disse to innleggene illustrerer min oppsummering :)